میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

تأثير سن زنان در رضايت زناشويي


کد محصول : 1000154 نوع فایل : word تعداد صفحات : 51 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 963

فهرست مطالب و صفحات نخستبررسي تأثير سن زنان در رضايت زناشويي

فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
فصل اول
(كليات تحقيق)
مقدمه                                                2
بيان مسئله                                            3
فرضيه                                            4
اهميت و ضرورت تحقيق                                    5
تعريف اصطلاحات                                        6
فصل دوم
(پيشينه و ادبيات تحقيق)   
خانواده و ضرورت ازدواج                                    10
تعريف ازدواج                                        11
اسلام و ازدواج                                        11
اهداف ازدواج                                        13
مهمترين انگيزه هاي تشكيل خانواده از نظر اسلام                    17
سن مناسب ازدواج                                        26
ازدواج سالم و پايدار                                    28
خصوصيات خانواده سالم                                    34
خلاصه دو تحقيق ديگر در مورد رضايت زناشويي                    40
فصل سوم
(روش تحقيق)
جامعه پژوهش                                        43
ابزار پژوهش                                            44
طرح تحقيق                                            48
روش آماري مربوط به فرضيه                                49
فصل چهارم
(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)
روش تجزيه و تحليل آماري                                51
جدول توزيع آزمودني ها ير حسب سن و سن همسران                57
نمودار توزيع آزمودنيها بر حسب تحصيلات                        58
ميانگين رضايت در دو گروه                                60
نتايج آماري                                            61
فصل پنجم
(بحث و نتيجه گيري)
خلاصه پژوهش                                        64
نتيجه گيري                                            65
مشكلات و محدوديت ها                                    67
پيشنهادات                                            68
منابع ومآخذ                                            69
ضمائم                                               
پرسشنامه رضايت زناشويي                                72
كليد پرسشنامه رضايت زناشويي                                75
جدول نرم پرسشنامه رضايت زناشويي                            78                       

فصل اول
کلیات تحقیقmihandoc.com
مقدمه
خانواده را موسسه یا نهادی اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زنا شویی زن و مرد است . ودر آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه هاست ، بر اساس همزیستی مسالمت آمیز صفا و صمیمیت انس و تفاهم ، مشارکت وتعاون زندگی می کنند . خانواده معمولا واحدی کوچک متشکل از لااقل دو یا سه نفر است ولی از نظر اهمیت ، آن را از مهم ترین نهاد های اجتماعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی ترین سرچشمه خوش بختی و غنی ترین منبع عاطفه دانسته اند. دین مقدس اسلام برای خانواده ارزش ، اهمیت و حتی قداست قائل است . نگاهی کوتاه به موضوع اسلام ما را به چنین اهمیتی واقف می سازد . توصیه ها در ازدواج ، اهداف و مقاصد ازدواج – شرایط انتخاب همسر ، مسئولیت ها وتعهد ات برای اعضا خانواده اقدامات در جهت جلوگیری از تزلزل خانواده ، موضع گیری در مورد شرایط سخت طلاق ومتارکه و ده ها عناوین دیگر بیان گر اهمیت خانواده در اسلام است . جامعه شناسان خانواده را علاوه بر مذهب ، تنها نظام اجتماعی می دانند که رسماً در همه جوامع پذیرفته شده است . جامعه شناسان معتقدند جامعه هنگامی نیروی خود را از دست می دهد که افراد به وظایف خانوادگی خویش عمل نکنند و جامعه از طریق خانواده می تواند حس مشارکت لازم را در افراد ایجاد کند .
( قائمی 1357) روانشناسان خانواده را محل ارضا نیاز های مختلف جسمانی ، عقلانی و عاطفی می دانند ، اسلام بخش عظیمی از تعالیم خود را به خانواده اختصاص داده است و همه مذاهب به گونه های مختلف به اهمیت خانواده کوچکی تشکیل این کانون پرداخته اند . این جنبه ها بیانگر اهمیت خانواده در مذاهب گوناگون و بسیاری از دانش های مختلف بشری است . هر کدام از این رشته های دانش بر مبنای اصول علمی خود تلاش می کنند که خانواده با همه جنبه های مختلف آن بشناسند ، در این میان دانش روانشناسی می کوشد تا به بررسی روابط بین اعضای خانواده و رفتارهای هر کدام از این اعضا بپردازد تا سرانجام به تبیین رفتارهای اعضا اولیه خانواده و مسائل مربوط به کیفیت رفتار سازگار و ناسازگار برسد .
روان شناسان و جامعه شناسان می کوشند تا سنگ اولیه خانواده را برمبنایی قرار دهند که زوج ها با محبت ، امنیت ، صمیمیت ، تفاهم و سازگاری به زندگی خود ادامه دهند . این سنگ بنای خانواده با پیوند بین دو جنس مختلف به نام زن و مرد گذاشته می شود که از آن تحت عنوان ازدواج و زناشویی نام می برند .( دکتر علی قائمی 1366)
بیان مسئله:
با توجه به این که هدف از تشکیل خانواده جایگاهی برای نا رضایتی نیست ولی شاهد رقم رو به افزایش نارضایتی و نا سازگاری و در نهایت طلاق بین زوجین هستیم . بنابراین ، این سوال به ذهن می رسد که چرا زوجین دچار نا رضایتی می شوند و سرانجام به طلاق و جدایی روی می آورند ؟ چه علل و عواملی موجب نارضایتی و نا سازگاری  و طلاق می شود ؟ برای پاسخ به سوال فوق استحکام بخشیدن به کانون خانواده ، پیشگیری از ازدواج هایی که در آن امکان بروز ناسازگاری و نارضایتی است ، بررسی کردن حوزه هایی که اختلاف و نا رضایتی زناشویی در آن بوجود می آید و نهایتاً منجر به طلاق وفرو پاشی نظام خانواده که اثرات مخرب وسویی برای اعضای آن ( مرد وزن وبه خصوص فرزندان ) می گذارد ، لازم است به بررسی آن دسته از عوامل که منجر به نارضایتی بین زوجین می شود پرداخت و چون اختلاف سنی نامناسب باعث بروز نارضایتی زوجین می شود ودر نهایت به طلاق منجر می شود و طلاق اثر نا مطلوبی برجامعه و به خصوص فرزندان طلاق دارد . مهم به نظر می رسید تا تحقیقی در مورد عامل سن به عنوان یک عامل موثر در رضایت زناشویی صورت گیرد به امیداینکه این تحقیق مفید واقع شود .
فرضیه :
میزان رضایت زناشویی زنان کوچکتر از همسر بیشتر از رضایت زناشویی بزرگتر از همسر است .
تعریف عملیاتی : رضایتمندی زندگی زناشویی عبارتند از زندگی زوجین که شامل زن ومرد است و دارای تفاهم و هماهنگی افکار و احساس خوشبختی و خوشحال در کنار زوجین دارند . ورسیدن به رشد عاطفی و فکری و تشابه علاقه به زندگی و سرعت عمل در ترقی زندگی و عبارتند از نمره ای که آزمودنی از آزمون رضایتمندی از زندگی به دست آورده است ( گنجی 1383)
هدف تحقیق :
هدف از تحقیق حاضر عبارت از این است که آیا بین رضایت زناشویی زنان کوچکتر از سن همسر نشان بیشتر از رضایت زناشویی زنان بزرگتر از شوهرانشان است و اینکه آیا پائین و یا بالابودن سن زنان از زوجین خود باعث رضایت زناشویی بیشتر در زندگی می شود یا نه .
اهمیت و ضرورت تحقیق :
هر کدام از این رشته ها بر مبنای اصول عملی خود تلاش می کنند که خانواده را با همه جنبه های مختلف آن بشناسند . در این میان دانش روان شناسی می کوشد تا به بررسی روابط بین اعضای خانواده و مسائل مربوط به کیفیت رفتاری سازگار و نا سازگار برسد با توجه به این که هدف از تشکیل خانواده جاگاهی برای نارضایتی نیست ولی شاهد رقم روبه افزایش نارضایتی و ناسازگاری و در نهایت طلاق بین زوجین هستیم و برای جواب دادن به این سوالات استحکام بخشیدن به کانون خانواده پیشگیری از ازدواج هایی که در آ ن امکان بروز ناسازگاری و نارضایتی است و امید است با تحقیقات انجام شده بتوانیم میزان طلاق ها را کاهش داد و به رضایت زناشویی اضافه کنیم .

تعریف اصطلاحات :
1- اضطراب : حالت نگرانی و دلشوره که با ترس پیوند دارد . موضوع اضطراب مانند خطر مبهم با یک رویداد احتمالی نا گوار معمولاً نا مشخص تر و غیر اختصاصی تر از موضوع ترس ( مانند یک حیوان وحشی ) است . ( آیکینون – هیلگارد 1380)
2- اطاعت : گونه ای از نفوذ اجتماعی که در آ ن مشخص به ظاهر همنوایی نشان می دهد ( به منظور بدست آوردن پاداش یا اجتناب از تنبیه ) ولی این بدان معنی نسیت که وی به عقاید ورفتاری که ابراز می کند اعتقاد دارد ( هیلگارد 1380)
3- ارزیابی شخصیت : در معنای عام ، سنجش شخصیت با هر روش و در معنای خاص سنجش شخصیت بر اساس مشاهدات و قضاوتهای پیچیده ای که بخشی از آ ن غالباً مبتنی بر رفتار شخص در موقعیتهای اجتماعی پیش ساخته است . ( هیلگارد 1380)
4- احساس : تجربه هشیار همایند با یک محرک ساده ، مانند ارائه شدن یک صوت یا نور در گذشته تمایز بین احساس و ادراک از لحاظ نظری اهمیت ویژه ای داشت اما امروزه این تمایز رنگ باخته است و به نظر می رسد که این دو تجربه را باید بخشهایی از یک پیوستار واحد بدانیم ( هیلگارد 1380)
5- اجتماعی شدن : شکل گیری خصو صیات در رفتار فردتحت تاثیر آمزشهایی که محیط اجتماعی فراهم  می کند
6- اختلال عاطفی : یک بیماری روانی با مشخصه اصلی اختلال خلق یا هیجان – نمونه های بارز این اختلال عبارتند از : شیدایی ( تهییج پذیری ) ، افسردگی ، شیدایی – افسردگی دوره ای ، ( اتکینسون و هیلگارد 1380)
7-بی تفاوتی : بی حالی و بی احساسی یکی از پی آمد های نا کامی است ( اتکینسون و هیلگارد 1380)
8- ادراک : فرایند آگاه شدن از اشیا و ویژگیها و رابطه از طریق اندامها ی حسی گرچه در ادراک همواره محتوای حسی وجود دارد ، با این حال آنچه ادراک می شود متاثر آزمایه و تجربه پیشین است به نحوی که ادراک را باید چیزی فراتر از ثبت محرکهای موثر براندامهای حسی داشت و ادراک زیر آستانه ای ( هیلگارد 1380)
9-پرخاشگری : رفتاری که هدف آن آسیب رساندن به یک فرد دیگر است ....پرخاشگری خصمانه و پرخاشگری وسیله ای ( اتکینسون و هیلگارد 1380)
10- دوره سرنوشت ساز :مرحله ای از رشد که طی آن جاندار بیشترین آمادگی را برای یادگیری طرحهای معینی از پاسخ نشان می دهد ( اتکینسون و هیلگارد 1380)
11- رفتار : آن دسته از فعالیتهای جاندار که بوسیله یک جاندار دیگر یا با دستگاههای آزمایشگاهی قابل مشاهده این اصطلاح به گزارش های کلامی تجارب خصوصی هشیار نیز اطلاق می شود ( اتکینسون و هیلگارد 1380)
12- رسش ( تکامل جسمانی ) : فرایند نمو درونی فرد که موجب تغییرات نظامدار در رفتار می شود . زمان بندی و شکل گیری رسش تا حدودی مستقل از تمرین و تجربه بوده اما احتمالاً مستلزم وجود یک محیط بهنجار است ( اتکینسون و هیلگارد 1380)

1-enxiety
2-eompliance
3-personality   assessment
4-sensation
5-solialization
6- affective   disorder
7-apathy
8-perception
9- oggression
10-critieal   period
11-behavior
12-maturation

فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق

خانواده و ضرورت ازدواج :
هریک از نویسندگان و جامعه شناسان به شکل خاصی خانواده را تعریف کرده اند  به نحوی که ارائه یک تعریف جامع از خانواده شاید دشوار به نظر آید . در تعاریف گوناگونی که از خانواده ارائه شده است می توان به تعریفی که خانواده را یک واحد اجتماعی که از ازدواج یک زن و مرد به وجود می آید و فرزندان حاصل از این پیوند آن را تکمیل می کنند اشاره کرد .
مک آیور خانواده را گروهی می داند دارای روابط جنسی و پایا و مشخص که به تولید مثل و تربیت منتهی می شود .
لوی خانواده را واحدی اجتماعی می داند که بر اساس ازدواج به وجود می آید و یا خانواده را پیوندی می داند که با نهاد ازدواج ، که مورد تصویب جامعه قرار گرفته است در ارتباط است .
راجرز خانواده را نظامی می داند نیمه بسته که تشکیل شده از  اعضایی که با وضعیت ها و مقام های گوناگون در خانواده و اجتماع ، که با توجه به محتوای نقش ها ، وضعیت ها ، افکار و ارتباطات خویشاوندی که مورد تایید جامعه ای است . ایفای نقش می کند .
انسان دانسته یا ندانسته درپی گزینش همسری است که صفاتی همچون او داشته و از نظر موقعیت زناشویی همانند خودش باشد . همسانی میان دو فرد نه تنها آن را به سوی یک دیگر می کشاند بلکه پیوند و وصلت آنها را ایجاب می کند . هر چه همسانی بین زوجین از نظر مذهبی ، نژادی ، اقتصادی ، اجتماعی و ...بیشتر باشد به همان اندازه نیز اختلافات و کشمکش های بین آنها نیز کمتر می باشد . این منطقی است که هر کس خواهان انتخاب کسی می باشد که همانند خودش باشد زیرا این امر بر استواری و پایداری ازدواج آنها می افزاید . در اکثر مناطق و جوامع زناشویی به طور تصادفی صورت نمی گیرد ، بلکه عواملی در این انتخاب و گزینش تاثیر دارند .
تعریف ازدواج
ازدواج ارتباطی است که دارای تامیت بی نظر و گسترده ای می باشد ، ارتباطی که دارای ابعاد زیستی ، عاطفی، روانی ، اقتصادی  واجتماعی است و به عبارت دیگر ، همزیستی زوجین در درون خانواده موجب چنان ارتباطی عمیق و همه جانبه ای می شود که بی هیچ شک و شبهه ای قابل مقایسه با هیچ یک از دیگر ارتباطات انسانی نمی باشد به نحوی که قرار داد ناشی از آن دارای نوعی تقدس شده است .
به طور کلی ازدواج را می توان عملی دانست که موجب پیوند دو جنس مخالف بر پایه روابط پایای جنسی می شود و با انعقاد قرار دادی اجتماعی مشروعیت اجتماعی پیدا می کند ( حسین نجاتی 1380)
اسلام وازدواج
ازدواج و زناشویی به معنی غریزی و لغوی آن امری است که در میان همه جانداران وجود و رواج دارد و بین انسان و حیوان امری قابل ملاحضه و رویت است . در رابطه با انسان مساله نکاح مطرح است که در آن ایجاد زمینه برای رشد و پیشروی وآسایش و سعادت و همکاری و مساعدت ها قابل ذکر است . از دید اسلام غریزه جنسی امری منفور و مانع تکامل بشریت نیست بلکه زمینه را برای زندگی مناسب انسانی و وصول به مرحله محبت و مودت خالص فراهم می آورد . عامل سکون است که در سایه آن رشد و ارتقا و تکمیل و تکامل مطرح است . با استفاده از این غریزه است که خانواده پدید می آید و آن عامل اصلی و هسته اولیه حیات و سعادت اجتماع است . در سایه آن تعلق هر مردی به زنی و زنی به مردی و نیز زندگی اشتراکی چند مرد با چند زن از میان می رود ، سر در گمی و هرج و مرج زندگی ، بی تفاوتی در برابر نسل جدید محکوم شده و امکان رشد و انتقال فرهنگ میسر می گردد ( قائمی 1363) ، (نجاتی 1380)
هر پسر و دختری که به سن رشد وبلوغ می رسند بزرگترین آرزویشان این است که ازدواج کنند . با تاسیس زندگی مشترک زناشویی ، استقلال و آزادی بیشتری بدست آورند ، یارو مونس مهربان و محرم رازی داشته باشند . آغاز زندگی سعادتمند انه خویش را از زمان ازدواج حساب می کنند و برایشان جشن می گیرند . زن برای مرد آفریده شده و مرد برای زن و مانند مغناطیسی یکدیگر را جذب می کنند ، زناشویی و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است که غرایزش در وجود انسان ها نهاده شده است و این خود یکی از نعمت های بزرگ الهی است .
خداوند بزرگ در قران مجید از این نعمت بزرگ یاد کرده می فرماید : « یکی از آیات خداوند این است که از خود شما برایتان همسران آفرید تا با آن ها انس بگیرید و آرامش خاطر پیدا کنید و در میانتان دوستی و مهربانی افکند و در این موضوع برای اندیشمندان آیات و نشانه هایی است » . پیغمبر اسلام فرمود :« مردی که زن نداشته باشد مسکین و بیچاره است ، گرچه ثروتمند باشد . وزنی که شوهر نداشته باشد مسکین و بیچاره است گرچه ثروتمند باشد . »
آری خدای مهربان یک چنین نعمت گرانبهایی را به بشر اعطا کرده است . لیکن افسوس و صد افسوس که از این نعمت بزرگ قدردانی نمی کند و چه بسا ..به واسطه نادانی و خود خواهی ،همین کانون مهر و مودت را به صورت یک زندان تاریک بلکه جهنم سوزانی تبدیل می سازد . و در اثر جهالت ونادانی بشر است که محیط نورانی و با صفای خانواده به صورت زندان دردناکی تبدیل می شود که اعضا خانواده نا چارند تا آخرعمر در آن زندان تاریک به سربرند یا پیمان مقدس زناشویی را متلاشی سازند و اگر زن و شوهر به وظیفه خویش آشنا باشند و عمل کنند محیط خانه مانند بهشت برین با صفا و نورانی می گردد. ( امینی 1354)
اهداف ازدواج
هدف از ازدواج فقط ارتباطات جنسی نمی تواند باشد . تداوم نسل و تشکیل خانواده از وظایف اصلی زوجین است . بهره گیری فیزیکی ، رابطه جنسی اساس زندگی زناشویی تلقی می شود و ارضاء قانونی و طبیعی فقط می تواند از طریق ازدواج فراهم شود . مسئله شایستگی عاطفی و روانی جز عوامل سازگار در ازدواج می باشد . خلق و خو روحیات پسندیده و به بلوغ رسیده و معقول می باشد که یک ازدواج را در بد ترین شرایط پا بر جا نگه می دارد . شخصیت و خصوصیات فردی جهت بر قراری رابطه خوب از ضروریات شکل گیری ازدواج است .
رشد و انعطاف های معقول و طبیعی برای برپایی زندگی مشترک ، زوج های جوان را به تفاهمات عمیق تر و بهتری راهنمایی می کند. هدایت و حفظ وابستگی های نرمال بین خانواده قبلی و خانواده جدید می تواند توازنی مثبت ایجاد کرده و بر استحکام خانواده جدید بیفزاید . بودن توانایی جنسی از امور ضروری دیگری است که باید در امر بر پایی و شکل گیری ازدواج مورد توجه قرار گیرد . ( نجاتی 1380)
اهداف ازدواج پاسخ به نیازهای روانی و جسمانی و ایجاد کانون انس ، الفت ، آرامش ، رافت و مهربانی بین زن و مرد و کمک به تعادل و رشد یکدیگر در سایه عفت و پاکدامنی است . برای تحقق این اهداف باید تمام مراحل ازدواج بر اساس اصول شرعی و علمی با استفاده از مشاوران ذی صلاح انجام گیرد . یکی دیگر از هدف های ازدواج که نتیجه اهداف کلی  بالاست ، ادامه نسل و تربیت فرزندان صالح است که با بار سنگینی بر دوش والدین می باشد و ایجاب می کند که هر دو با رعایت اصول تعلیم و تربیت در پرورش آنان بکوشند و به جای تبعیت از اصل کمیت یعنی فرزندان زیاد غیرصالح به تولید فرزند کمتر ولی صالح همت گمارند . ( بیرجندی 1380 )
فواید ازدواج
ازدواج اگر براساس مقاصدی اندیشیده و با اندیشه تشکیل خانواده صورت گیرد دارای فواید و مزایایی است که اهم آنها عبارتند از : بلوغ شخصیتی و جنسی انسان ، نجات از رکود و جمود ، بیداری و هوشیاری در زندگی ، دوری و برکناری از بوالهوسی و هرزه گردی ، آرامش جسم و روان ، رفع نیاز طبیعی و غریزی ، آرامش یافتن از شورو
هیجان نگران کننده ، پدیدآمدن محبت و الفت بین دو تن ، قرار گرفتن افکار در مسیر درست ، آشنایی با واقعیت هایی که تا دیروز از نظر ها دور مانده بودند ، تجلی صمیمیت و عشق عمیق در سایه روابط زناشویی...
ازدواج سبب پیدایش همکاری ، همراهی ، همدردی یگانگی ، نیرومندی ، پذیرش متقابل و دور داشتن جامعه از آلودگی ها خواهد بود . خانواده ضامن تکامل اجتماعی است . حرکت سالم اجتماع بر محور خانواده و دوام و بقای بشریت به آن استوار است . حیات اجتماعی بر این رکن استوار می شود و سعادت و بهروزی مردم براساس آن بنیانگذاری می شود . بدیهی است که اگر ازدواج ترک و نا دیده گرفته  شود از سلامت جسم و روان خبری نخواهد بود ، نسل بشر رو به فنا خواهد گذارد ، تعادل روانی از دست خواهد رفت ،جرائم و انحرافات در اجتماع توسعه و گسترش خواهد یافت ، یاس و افسردگی و دلمردگی و سردرگمی نسل و هرج و مرج در روابط در اثر بی خانوادگی بر جامعه غلبه خواهد یافت (قائمی 1363)
انگیزه های ازدواج
آن«چه به عنوان مهمترین عامل تشکیل خانواده شناخته شده عشق است . آن هم به معنای اوج صمیمیت به عنوان محرک قدرتمندی برای زوج ها که یارو یاور هم باشند ، خوشبخت شوند و تشکیل خانواده بدهند ، هرچند عشق برای ادامه زندگی و حفظ زندگی زناشویی کافی نیست و نقشی در ایجاد خصوصیت شخصی و مهارت هایی که لازمه زندگی مشترک موفق است ، ندارد . ( آرون بتی . بک 1380)
علاوه بر مورد مذکور انگیزه های دیگری شناخته شده و یا ناهوشیار نیز موجب ازدواج می گرددکه اهم این انگیزه ها به قرار ذیل است :
الف- یافتن شریک و همدم :ازدواج از یک دید ، زمینه ای است برای بازگشت به امری که در آغاز آفرینش آدمی وجود داشته است ، فراهم گردد ، یعنی وحدت و یگانگی ، وحدتی که دو تن را کاملا یکی کند و از حالت من بودن به ما شدن ، بکشاند .
ب- ارضا نیاز جنسی: آدمی دارای غرائز متعددی و از جمله غریزه جنسی است . میل به ارضای آن زمینه را برای گرایش زن و مرد نسبت به هم فراهم می کند . این گرایش و اشباع امری ضروری است ، زیرا موجبی برای ایجاد پیوند و عاملی برای زندگی مشترک و تشکیل خانواده است .
ج- تداوم نسل : جامعه انسانی برای بقای نسل نیاز به تولید مثل دارد . این نیاز به صورت انگیزه جنسی در هر انسانی وجود دارد و زمینه را برای گرایش نسبت به هم و آمیزش با هم و در نتیجه  تولید مثل فراهم می سازد . وجود فرزند از یک سو ، موجب بقای خانواده و از سوی دیگرعاملی برای احساس کمال و در نتیجه خواستاری آن است . ( قائمی 1366)
مهم ترین انگیزه های تشکیل خانواده از نظر اسلام
الف- انجام وظیفه الهی : ازدواج وظیفه ای است از جانب خداوند به هر انسان بالغی که بار تکلیف را پذیرفته است و به سنت الهی تن در می دهد آن کس که از سنت الهی سربازند نه تنها بر خود زیان وارد کرده بلکه به اعضاء جامعه نیز صدمه وارد می آورد .
ب- یافتن آرامش و سکون : در محیط پر از تصادم و برخورد آدمی نیازمند به کانونی پر از آرامش و سکون است تا در آن قوای از دست رفته را باز یابد و آماده تلاش و فعالیت مجدد گردد. ازدواج از آیات خداست از آن بابت که زمینه را برای چنین سکون و آرامشی فراهم می سازد .
ج- کامل شدن :انسان مادام که تنها و بدون همسر است کامل نیست . این ازدواج است که زمینه را برای کامل شدن او فراهم می سازد ، آنها را از حالت تک بودن و تنهایی واقعی در آورده و به حالت جفت بودن یا زوجیت می رساند .(قائمی 1357)
د- پاسخ به دعوت سنت: ازدواج برای مسلمان از دیدی وظیفه ای مقدس است و آن چنان که خود را موظف می یابد به سنت رسول خدا(ص) و طریقه و مشی او عمل کند . عثمان بن مظعون که به گمان وصول به تقدس و مقام قرب الهی دست از آمیزش با همسر کشیده بود مورد طعنه رسول خدا (ص) قرار گرفت ، پیامبر به او فرمود از سنت من اعراض نکن ، چه هر کس که از روش من روی برگرداند روز قیامت فرشتگان الهی سر راه را بر او بگیرند و صورتش را از حوض کوثر برگردانند . پذیرش ندای مذهب موجب افتخاری برای مسلمان است به ویژه که این دعوت همگام با خواست درونی و موافق با طبیعت آدمی است . هم پاسخ به دعوت پیامبر است و هم وصول به لذت و آسایشی مشروع .
ه- صیانت وجود از نظر خطر : ازدواج می تواند عاملی برای پرهیز از خطر و سببی برای حفظ سلامت تن و روان باشد . سرپیچی از امر ازدواج برای انسان ها  ارزان تمام نخواهد شد چه بسیارند بیماری هایی جسمی که ناشی از ترک ازدواج ، ترک روابط آمیزشی و یا جلوگیری از تولید نسل است و نیز چه بسیارند بیماری های روانی یا اختلال شخصیتی که در سایه ترک ازدواج پدید آیند .
خود داری از ازدواج عوارضی پدید می آورند که حاصل آن خروج از حال تعادل است . حتی در بین آنها به علت عوارض بدنی موفق به ازدواج نشده اند نابغه ای و یا عالم و فیلسوفی پیدا نشد و نیز جنایتکار زبردستی هم از این تیپ پدید نیامد .
و- حفظ عفت : در مواردی که آدمی  در معرض خطر است و دامن پاک او در حال لکه دار شدن است ازدواج می تواند عامل نجات باشد . ازدواج سبب می شود که هواهای آدمی تحت قید و بندی درآید چشم و دیگر اعضا از خطر لغزش مصون بمانند و آدمی در حین فشار غریزه خود را به محرم رازش و همسر نزدیک و خود را اغنا کند و بدین خاطر است که رسول خدا فرمود : آن کس که ازدواج کند به حقیقت نیمی از دینش را حفظ کرده است و بر اوست که الباقی را از خطر دور دارد .
ز- محبت و مودت : آدمی در مراحل مختلف زندگی و در کشاکش و بحران های آن نیاز به دلداری دارد که به او آرامش و سکون ببخشد. در آن گاه که آدمی خود را در مخمصمه ای عظیم گرفتار می بیند ، امید و انتظار به ارتباط با کسی که او را دوست بدارد و یار و غمخوار او باشد مایه تسلی خاطر است . اما در هر سنی و در هر مرحله ای از حیات که باشیم خواستار محبتیم ، می خواهیم که دیگران ما را دوست بدارند و در این دوستی صادق و خالص باشند . این امر بخشی از شخصیت ماست و ارضای آن مایه غرور است . ازدواج این ویژگی را دارد که چنین رضایتی و غروری را در شخص بوجود آورد بویژه که دوستی زن و شوهر بسیار خالص و اغلب بدون داشتن توقع و چشمداشت است .
ح- تکمیل و تکامل : ما می دانیم که ازدواج مایه تکمیل و تکامل است ، آدمی را از تنهایی نجات می دهد و این تصویر را که او کامل نیست از بین می برد . زن و شوهر در سایه ازدواج و پیوند با هم گمان می کنند فردی کامل شده اند دختر وارد دنیای زنان و مادران می شود و پسر وارد دنیای مردان و پدران . این امر بویژه در آن گاه شکل می گیرد که پیوند زناشویی با معنویتی همراه باشد و زن و شوهر در سایه آن احساس کنند سکونی یافته و به خدا نزدیکتر شده اند که در چنین صورتی منتهای مقصد و هدف است آدمی براثر آن خود را تحت نظام الهی می یابد . ( قائمی 1363 )
سن ازدواج
نزدیکی سن یکی از بنیانی ترین عامل برای پیوند زناشویی به حساب می آید . بیشتر اوقات افرادی که با هم پیوند زناشویی می بندند که از لحاظ سنی به هم نزدیک باشند . حیات خانواده از عناصر متعددی شکل می گیرد که سن زوجین و فاصله آنها یکی از آنهاست .
فاصله سنی زیاد که به شکاف سنی تعبیر می شود به استواری و پایداری کانون خانواده کمکی نمی کند و حیات خانوادگی را در معرض تهدید قرار می دهد اگرچه بسیارند افرادی که با اختلاف سنی زیاد از زندگی زناشویی موفقی برخوردارنداما شکاف سنی عاملی است که در صورت ترکیب با عوامل منفی می تواند ابعاد کمی و کیفی زندگی را تحت تاثیر قرار دهد . در بسیاری موارد وجود یک یا چند عامل تعیین کننده می تواند  دیگر عوامل را تحت تاثیر قرار داده و از اثر منفی آنها بکاهد . اما امروزه باید این واقعیت را پذیرفت که فاصله زیاد سنی بین زوجین با خود فاصله عمیق اجتماعی بین زوجین را به همراه دارد ( به عبارت دیگر دو نفر از دو نسل متفاوت هستند ) و از این رو احتمال آسیب رسیدن به سلامت و دوام خانواده بسیار افزایش می یابد .
در نظر گرفتن فاصله سنی معقول در امر ازدواج لازم به نظر می رسد گرچه در نظرگرفتن مسئله سن ، قانونی ثابت نیست اما دارای اهمیت است وقتی پسری قصد ازدواج دارد باید آمادگی شریک زندگی خود را درنظر بگیرد .یعنی کسی را انتخاب کند که آمادگی روحی و روانی لازم را داشته باشد و در سن ازدواج باشد .منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان