میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پایان نامه ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی


کد محصول : 1000197 نوع فایل : word تعداد صفحات : 60 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 963

فهرست مطالب و صفحات نخست


ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی

فهرست

فصل اول

چکیده..................................................................................................................................2 مقدمه..............................................................................................................................3

بیان مساله...............................................................................................5

پیشینه تحقیق............................................................................................................6

اهمیت تحقیق...................................................................................9

اهداف تحقیق،روش تحقیق..............................................................................11

روش تحقیق.............................................................................................................11

فرضیه های تحقیق...........................................................................................................11

تعاریف عملیاتی و علمی متغیر های تحقیق..................................................................12

فصل دوم

تعریف دین......................................................................................................................15

دیدگاه درونی وبیرونی دین.......................................................................................15

تعاریفی از دانشمندان غربی درباره دین.............................................................15

تعریف مذهب..............................................................................19

مفهوم نگرش...................................................................................................................20

نگرش مذهبی............................................................................................................21

جامعه شناسی و مذهب................................................................................................22

نقش روانی مذهب..................................................................................................23

نقش اجتماعی مذهب.......................................................................................................23

آثار مذهب در زندگی..........................................................................................25

اهداف و اهمیت ازدواج.......................................................................................................26

اهداف و انگیزه ازدواج............................................................................................27

تعریف رضایت.............................................................................................................30

تعریف رضایتمندی زناشویی.......................................................31

عوامل موثر در رضایتمندی زناشویی......................................................................31

فصل سوم

طرح تحقیق...............................................................................................................36

جامعه آماری................................................................................................................36

نمونه گیری....................................................................................................36

ابزار پژوهش.......................................................................................................36

اعتبار و روایی ابزار....................................................................................36

شیوه اجرای تحقیق...............................................................................................37

فهرست منابع

پرسشنامه

پیشگفتار

سپاس بیکران بر خداوند منان که نعمت خویش را بر جهانیان تمام کرد وانسان را توان بخشید تا هویت انسانی

خود را باز یابد و درود فراوان بر پیامبر بزرگوار اسلام "ص" و امامان معصوم و صالحان و دانشمندان که زندگانی و مرگشان در طول قرنها،همواره اندیشه و کردار انسانها را بارور کرده است .

 فصل اول

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی می پردازیم. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد و فرضیه

های فرعی این پژوهش عبارت است از اینکه بین پایگاه اجتماعی زوجین ،بین سطح تحصیلات و بین آموزشهای قبل از ازدواج با رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد. برای بررسی این پژوهش 60 نفر مرد و زن متاهل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه افراد گروه نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که بین نگرشهای مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد ،همچنین بین پایگاه اجتماعی افراد و آموزشهای قبل از ازدواج  با  رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد اما بین سطح تحصیلات  و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنا داری وجود ندارد.

کلید واژه ها : نگرش مذهبی – رضایت از زندگی زناشویی

مقدمه

خانواده این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده واز نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود و در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی حفظ سنت و رسوم و ارزشهای والا و مورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط خویشاوندی، مبدأ بروز و ظهورعواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد، و مهد پرورش فکر و اندیشه و اخلاق و تعالی روح انسانی به حساب آورد.

ازدواج فرایندی است که از کنش متقابل بین زن و مرد که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و مراسمی برای برگزاری زناشویی خود بر پا داشته اند و به طور کلی عمل آنها مورد پذیرش قانون قرار گرفته است و این فرایند ازدواج نام دارد.همچنین ازدواج ارتباطی را میسازد که در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی دارای تمامیتی است بی نظیر به عبارت دیگر ارتباطات انسانی دیگر یک بعد ازابعاد حیات را می پوشانند در حالی که زوجیت دارای ابعاد زیستی،اقتصادی،عاطفی و نیز روانی است به عبارت دیگرهمزیستی زوجین در درون خانواده آنان را چنان در گردونه ارتباطات مختلف ازدواج قرار میدهدکه به هیچ وجه قابل مقایسه با هیچ یک از ارتباطات انسانی نیست.

مذهب و خانواده دو نهادی بوده که همواره در مرکز بحثهای جامعه شناسی قرار داشته است چرا که در گستره جغرافیا و هر کجا که انسانی زیست می کندو در عمق تاریخ تا آنجا که نشانی از انسان ملاحظه شده خانواده وجود داشته و نیز انسان به پرستش اشتغال داشته است.

ارزشهای اخلاقی منبعث از دیانت از جمله اصول ثابت طبیعت انسان است که ریشه در نهاد انسان دارد.اهمیت تربیت اخلاقی تا آنجاست که پیامبر اسلام هدف خود را تکمیل اخلاق انسان میداند.

ادیان الهی در زمینه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی دستورات و فرامین مختلف دارند. مانند طریقه سخن گفتن، راه رفتن، روش برخورد با دوستان، پدر و مادر و دیگران و نحوه با دشمنان که از جمله ارزشهای اخلاقی می باشد در اسلام مورد اشاره قرار گرفته اند.به کار گرفتن رهنمودهای اخلاقی و تربیتی اسلام می تواند عامل مهمی در جلوگیری از بروز انحرافات،بزهکاریها،کاهش تنشهاو فشارهای روانی و ایجاد آرامش باشد.

بی گمان انسان حتی در سخت ترین شرایط الحادی و انکار وجود خدا در نخستین برهه رویارویی با بحران خطر و درماندگی تنها نامی که بر لب دارد نام خدا به هر واژه و هر زبانی است وتنها امیدی که در دل می پروراند یاری گرفتن از همین نیروست و همین نیروست که در وی آرامش نهاده و راه را برای کسب فضایل اخلاقی و انسانی و استقامت و سازگاری در برابر وقایع و ناملایمات زندگی اجتماعی گشوده است.

علی رغم همه تبلیغات مسموم علیه دینداری و تلاشهای دشمنان برای از بین بردن و گسترش جو بی اعتمادی در محافل و مجامع علمی روانشناسی روز به روز بر اهمیت ارتباط بین دین و سلامت روانی افزوده است و نشریات تخصصی متعددی چاپ شده است.

این پژوهش با توجه به نقش غیر قابل انکارنگرش مذهبی در زندگی انسان،به بررسی رابطه نگرش مذهبی و       رضایتمندی زناشویی می پردازد.با امید این که بتواند زمینه ای بر تحقیقات گسترده و دقیق ایجاد کند.    

بیان مسأله

حفظ موازین و شئون اسلامی در جامعه متحول امروز و تحکیم مودت و برادری و برابری انسانی و عدالت خواهی و آزاد منشی و روحیه ایثار و مقاومت در برابر نفوذ بیگانه و حفظ استقلال و انتقال بسیاری از سنن اسلامی و معیارهای اخلاقی به استحکام و بقای کانون گرم و صمیمی خانواده نیازمند است و در اینجاست که این همه شکل می گیرد و استمرار می یابد و در سطح جامعه و روابط وسیع اجتماعی بروز و ظهور می کند.

مزلو در سلسله مراتب نیازها اشاره به نیاز انسان به تعلق و محبت دارد، نیاز به محبت و تعلق در واقع نیاز به بودن با دیگری و نیاز بودن در لااقل یک رابطه صمیمانه و دوستانه است.

از دیدگاه اسلام ازدواج نه تنها به خاطر این نیست که زن و مرد از مصاحبت هم لذت ببرند بلکه ازدواج و تشکیل کانون خانوادگی،ایجاد کانون پذیرایی نسل آینده است و سعادت نسل آینده،بستگی کامل به وضع اجتماعی خانواده دارد.

با توجه به اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت بهداشت روانی افراد جامعه قائل است،بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می گردد و سرانجام ریشه دار شدن این مشکلات که منجر به جدایی میگردد ضروری به نظر میرسد.

دیدگاه اخلاقی و مذهبی هر فرد میتواند نحوه ومشکل سازگاری آن فرد مشخص کندو انسانی که معتقد به اصول اخلاقی و مذهبی است روشهای سازگاری خاص خود را دارد که از ویژگیهای آن،قدرت تحمل بالا،صبر مقاومت و توکل به خداوندهنگام مواجه با مشکلات و بلایاست.به درستی هیچ کس نمی تواند تاثیر نگرش مذهبی را در بهبود روابط انسانی و سازگاری در زندگی اجتماعی بشر نادیده بگیرد.

امروزه بیش ازهر زمان دیگرمیل به کنکاش و چالش گرفتن مذهب در حل بسیاری از معضلات اخلاقی اجتماعی انسان بوجود آمده است و هیچ کس نیست که بتواند نقش مذهب را انکار نماید.این مذهب آثار نیک فراوان داردکه یکی از آنها کاهش و رفع ناراحتیهاست.از جمله آثار نیک مذهب کاهش بیماریها و افزایش سطح سازگاری در انسان است و پیروان همه ادیان،عقیده دارند که علت ماندگاری مذهب این است که هم جزء خواسته های فطری و عاطفی بشر است و هم برخی از نیازهای اساسی انسان را به صورت منحصر به فرد تا مین می کند.

با توجه به این که انتظار می رود بین رضایتمندی زناشویی ونگرشهای مذهبی زوجین رابطه مثبت وجود داشته باشد لذا پژوهشگر قصد دارد ارتباط نگرشهای مذهبی و رضایت زناشویی را مورد سنجش و بررسی قراردهد.

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقات انجام شده در مورد مذهب با هر عنوانی دیگر

در تحقیق خانم کریمی (1382) رابطه نگرش مذهبی و شیوه فرزند پروری والدین را مورد بررسی قرار دادند نتایج بدست آمده نشان داد که بین نگرش مذهبی والدین و دخترانشان رابطه مثبت وجود دارد همچنین بین روشهای تربیتی والدین و نگرش مذهبی آنها نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود دارداما بین روشهای تربیتی آنها و نگرش مذهبی پسرانشان رابطه معنی دار وجود ندارد.

در یک بررسی خانم رازفر(1379)رابطه نگرش مذهبی و خویشتنداری نوجوانان را مورد بررسی قرار داد نتایج نشان داد بین نگرش مذهبی و خویشتنداری رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

در یک مطالعه ای که روی دانشجویان انجام گرفت این نتیجه حاصل شد که گرایش های مذهبی می تواند نقش مهمی در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان داشته باشد.(لوو هاندل 1995 به نقل از علم مهر جردی1381)

در تحقیقاتی توسط نلسون(1991)به رابطه بین انجام اعمال دینی و اعتقادات قلبی و رابطه آن با کمک به دیگران انجام گرفت نتایج نشان داد که مذهب دارای یک ارتباط مثبت و قوی با میل به کمک به دیگران دارد.

در تحقیقی دیگر تأثیراعتقادات مذهبی وشکل گیری منبع کنترل ونیمرخ روانی توسط خانم میرهاشمیان مورد بررسی قرار داد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین اعتقادات مذهبی وسلامت روانی رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد .اما بین اعتقادات مذهبی و منبع کنترل رابطه معنی دارمشاهده نشد.

شلو درمن وهیون(1997) تحقیقی را در زمینه ارتباط بین مذهب و ارزشها و سازگاری انجام دادند نتایج این پژوهش نشان داد که داشتن روحیه مذهبی ارتباط قوی با ارزشهای اجتماعی خواهانه نگرش خوب به مدرسه ورضایت خانوادگی داشته است .

برکین، مسترز وریچاردز(1987) ومکین(1978) طی تحقیقات خود دریافتند که گرایشات مذهبی درونی شده در

بین دانشجویان ارتباط مثبتی با سازگاری ایشان دارد و هتیزمن نیز به ارتباط بین گرایشات مذهبی درونی شده و

احساس رضایت از زندگی در بین سالمندان اشاره کرد.

در تحقیقی دیگر (سهرابیان 1379)به بررسی تأثیر نگرشهای مذهبی بر سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان

ارگیل وبیت هلاهمی(1975) در پژوهشی نشان دادند که شرکت در مراسم مذهبی وانجام تکالیف دینی میتواند عامل باز دارنده از بزهکاری باشد.

ربکا جی،گلورو (1996)ارتباط بین سن و جنس افراد و مذهبی بودن را مورد بررسی قرار داد نتایج این پژوهش نشان داد که نوجوانان 14تا17 ساله کمتر از گروههای سنی بالاتر مذهبی هستندو بین مذهبی بودن و جنسیت هیچگونه ارتباطی وجود ندارد ولی بین مذهب و متغیرهای سازگاری و سلامت روانی ارتباط معناداری وجود دارد.افرادی که از نظر مذهبی در سطح پایینی هستند احساس بی هدفی و بیگانگی نسبت به اجتماع در بین آنان متداول تراست.

برنادت س .هیز نیز میگوید که تحقیقات مبین آن است که زنان نسبت به مردان مذهبی تر بوده و در مقابل اعتقادات مذهبی خود احساس تعهد بیشتری دارند.(همان منبع)

تحقیقات انجام شده در مورد بررسی هر عنوانی دررابطه با رضایتمندی زناشویی

در تحقیقی ذ والفقار پور (1380) به رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با رضایتمندی زناشویی زنان کارمندو

خانه دار پرداخت.نتایج پژوهش او که روی 200نفری انجام گرفت نشان داد که بین ساختار قدرت در خانواده با

خانه دار پرداخت.نتایج پژوهش او که روی 200نفری انجام گرفت نشان داد که بین ساختار قدرت در خانواده با رضایتمندی زناشویی زنان رابطه وجود دارد.

در یک تحقیق حسین خوانساری (1381) به بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین دبیران زن شاغل نیمه وقت و تمام وقت پرداخت نتایج این بررسی نشان داد که بین اشتغال نیمه وقت و رضایتمندی زناشویی ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد.همچنین بین اشتغال نیمه وقت و نوع رابطه با همسر ارتباط معناداری وجود دارد و دبیران زن نیمه وقت نسبت به دبیران تمام وقت سازگاری بیشتردر روابط خانوادگی،نگرش واقع بینانه تر در موضوعات مالی و رضایت بیشتر از نحوه گذران اوقات فراغت دارند.

تحقیقات روس ومیروفسکی (1978)نشان داد که همکاری شوهر در انجام وظایف خانوادگی موجب کاهش افسردگی زنان می شودو شوهران نیز در اثر همکاری کمتر افسرده خواهند شد.

آگ برن و نیم کوف(1947)اشاره میکنند که زن شهری به اتکاءحقوق خود می کوشد با مرد برابری کند ولی مرد شهری با الهام از سنتهای کهنه ،زن را پائین تر میداند،از این رو خواستار تحمیل اراده خود بر اوست نتیجتاً در همه ابعاد زندگی خانوادگی بین زن و شوهر تضاد پیش می آیدو سعادت خانواده را به خطر می اندازد،تحولات اقتصادی موجب تغیرات اجتماعی شده و تدریجاً به تغییر سنت می انجامد.افراد مختلف بر اساس تغییراتی که در گستره انجام وظایفشان بوجود آمده تاثیرات متفاوتی را می پذیرند و این تغییرات در وظایف زن شاغل بیشتر از همه به چشم میخورد و در تحقیقی که لون وارتنر (1983) روی 331 زوج انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افراد ناراضی از زندگی زناشویی کسانی بودند که زنان غیر سنتی و مردان سنتی بودند.

اهمیت تحقیق

خانواده قدیمی ترین و کهنترین هسته طبیعی جامعه است که از بدو پیدایش بشر وجود داشته است و بدون خانواده هسته مرکزی هیچ اجتماعی بوجود نمی آید و در واقع خانواده حکم سلول را در ساختمان اندام موجودات داردو کانون حفظ سنتهای خانوادگی و اجتماعی است کانون خانواده مرکز تعلیم و تربیت،آموزش حس تعاون،وطن پرستی،گذشت و فداکاری و تمام خصایص عالی انسانی می تواند باشد.

تاریخ به ما می آموزد که تواناترین ملتها مللی بوده اند که خانواده آنها  قویترین  بنیاد و سازمان را داشته است .بدون شک خانواده یک واحد اجتماعی است که در درون یک فرهنگ رشد میکند و شکوفا می شود و چنانچه ارزشهای برتر و متعالی که کمال فرد و رشد خانواده و تکامل جامعه را تامین  می کند و هنجارها و توقعات متقابل در رفتارهای متکی بر آنکه پیوند ناگسستنی با هدفها و اید ئولوژیها دارد،معنویت و کمال گرایی را در تعامل و همزیستی صرفاً مادی خانواده وارد نسازد،ممکن نیست به شناختی جامع از خانواده و جایگاه اعضای آن دست یابیم.

ضرورت و اهمیت پرداختن به مسائل خانواده از آن جهت است که انسان همیشه در خانواده زندگی می کند و به عبارت دیگر هیچ مرحله رشدی در زندگی نداریم که یک فرد در آن بی نیاز از خانواده باشد.هر فردی در مقاطع مختلف زندگی خود به ترتیب زمانی نوزاد،کودک،نوجوا ن و جوان خانواده هایی استکه در آن به دنیا

می آید و بلافاصله در مراحل بعدی پدر ،مادر،پدر بزرگ و مادربزرگ دیگر می گردد.از طرف دیگر هر فرد حساسترین زمان عمر خود را بدون اینکه طرحواره ای از نهاد های اجتماعی دیگر در ذهن خود داشته باشد در خانواده بسر می کند بدین ترتیب در اوان کودکی،سازمان نظام شناختی فرد متاًثر از تجربه های مربوط به خانواده پایه ریزی می گردد.بنابراین مسائل مربوط به خانواده ضروری تر از مطالعه مسائل مربوط به هر نهاد اجتماعی دیگر به نظر می رسد.

یکی از مشکلات اجتماعی خانواده ها در سطح جهانی مساًله طلاق است و به نظر می رسدمهمترین مشکلات اجتماعی جامعه ما هم باشد زیرا کانون گرم خانواده را که مقدسترین و ارزشمند ترین کانون ماست از هم می پاشد.

طلاق و افزایش روزافزون آن در قرن حاضر برای زنان و مردان متاًهل و کسانی که در تدارک تشکیل خانواده هستند زنگ خطری بشمار می آید که مستلزم دارا بودن بصیرت کافی و آگاهی عمیقتر زنان و مردان از خصوصیات اخلاقی و روحی همدیگر در هنگام ازدواج است.در حال حاضر بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته میزان طلاق تا رقم  50 درصد افزایش یافته است.

بر اساس داده های موجود نسبت آمار طلاق به ازدواج در ایران در سالهای مختلف حالتی نوسان دار و بدون

ثبات دارد به طوری که به نظر می رسد این روند به شکل مستقیم از جریانهای اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی و مذهبی تاًثیر می پذیرد .

علاوه بر آن آمار نشان می دهد در سال 1355 میزان طلاق 7/10 درصد بود در سال 1360کاهش یافته و به 3/8 درصد رسیده است در اوایل دهه 60 شروع به افزایش نموده و در سال 1365 به 3/10 درصد رسیده از سال 1366تا1370 نسبت طلاق  به ازدواج  نوسانهای خفیفی دارد  و در سال 1372 به کمترین حد ممکن در 17 سال قبل یعنی 3/6درصد رسید . از سال 1373تا 1379نسبت طلاق به ازدواج بتدریج افزایش یافته به طوری که در سال 1379 رشد 3/8 درصدی را نشان می دهد .افزایش 12 درصدی طلاق در آمارهای موجود سال 1379 نسبت به سال 1378 افزایش 14 درصدی در سال 1380 نسبت به سال 1379 روند افزایش این معضل را در جامعه کنونی ما گوشزد می کند و در دو، سه سال اخیر این روند افزایشی  همچنان به قوت خود باقیست.

جامعه مترقی و متعالی آن نیست که از جمیعت فراوان یا منابع سرشار برخوردار باشد بلکه جامعه مطلوب جامعه ای است که خانواده های مستحکم داشته باشد . روشن است که هرگاه جامعه ای از خانواده های متعادل و استوار برخوردار باشد که به طور طبیعی فرزندان سالم و متعالی در آن پرورش می شوند در بزرگسالی از ارزشهای واقعی آن جامعه محسوب خواهند شد پس ثروت واقعی جامعه برخورداری از نیروی انسانی شایسته که در خانواده هایی متعادل پرورش یافته اند می باشد.

به نظر می رسد یکی از عوامل تاثیر گذار در استحکام خانواده نگرش مذهبی زوجین باشد.لذا در تحقیق سعی می شود به ارتباط بین نگرشهای مذهبی افراد در رضایت آنها از زندگی زناشویی پرداخته شود تا روشن سازد آیا افرادی که از نظر نگرش های مذهبی در سطح بالایی هستند آیا در رضایت از زندگی زناشویی هم نمره بالایی کسب می کنند یا خیر.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش تعیین ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی جهت ارائه پهشنهادات و راهبرد های لازم به زوجها به منظور پیشگیری و کاهش نارضایتی و ناسازگاری آنها می باشد.

روش تحقیق

در این تحقیق سعی بر آن است که از طریق روش پیمایشی به اهداف تحقیق نائل شد.

فرضیه اصلی  تحقیق

1. به نظر می رسد بین نگرشهای مذهبی و میزان  رضایت از زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود داشته باشد.

فرضیه های فرعی تحقیق

2. به نظر می رسد بین پایگاه اجتماعی زوجین و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

3. به نظر می رسد بین سطح تحصیلات زوجین و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود داشته باشد.

4.به نظر می رسد بین آموزشهای قبل از ازدواج و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

تعاریف عملیاتی و علمی متغیرهای تحقیق

الف) رضایت زناشویی

رضایت زناشویی احساسات یعنی خشنودی ،رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر است. موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر بگیریم رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود.

پور افکاری به نقل از سلیمانیان در رابطه رضایت معتقد است که رضایت حالتی هیجانی است که با رسیدن به یک هدف پدید می آید.

در این پژوهش منظور از رضایتمندی زناشویی نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه رضایتمندی کسب می کند.

ب)نگرش مذهبی

منظور از نگرش مذهبی اعتقادات منسجم و یکپارچه توحیدی است که خداوند را محور امور دانسته و ارزشها ،اخلاقیات،آداب و رسوم و رقتارهای انسان را با یکدیگر،طبیعت و خویش تنظیم می نماید.

در این تحقیق به طور دقیق و علمی منظور از نگرش مذهبی نمره ای است که آزمودنی درپرسشنامه نگرش سنج

مذهبی بدست می آورد.

ج) پایگاه اجتماعی زوجین

منظور از پایگاه اجتماعی زوجین این است که جامعه برای پایگاه آنان چه رتبه ای می دهد.

د)تحصیلات زوجین : منظور این است که هر یک از زوجین در کدام مقطع تحصیلی قرار دارند و تا چه اندازه به متغیر تحصیلات بها می دهند.

ه) آموزشهای قبل از ازدواج: آموزشهای قبل از ازدواج به آموزشهای غیر مستقیمی گفته می شود که اشخاص در طول زندگی قبل از ازدواجشان چه از طریق خانواده و چه از طریق اجتماع در مورد ازدواج مطالبی یاد میگیرند و اینکه چقدر این مطالب یاد گرفته شده را بعد از ازدواج در زندگیشان بکار می بندند.

 

 

 
 


منابع :


1-مهدی،الهی قمشه ای "قران کریم " 2 جلد،چاپ اول 1379 (تهران،انتشارات جا ویدان )

2-ناهید، مهابادی  "روانشناسی ازدواج و تشکیل خانواده " ، چ  1372(تهران، انتشارات حافظ)

3- احمد، بخشی  " انسان و مذهب " ، 1350 ،( تهران ، انتشارات صدرا )

4- نصرت ا.. ،پور افکاری "فرهنگ جامع روانشناسی ، روانپزشکی " ، 1373 ( تهران، انتشارات فرهنگ معاصر)

5- علیرضا ، تختی " بررسی و مقایسه باورهای غیر منطقی و رضایتمندی زوجین شاغل با سطح تحصیلات دیپلم،زیر دیپلم ،و لیسانس و بالاتر" ، پایاننامه

6-  غلامعباس، توسلی  " ده مقاله در جامعه شناسی دینی و فلسفه تاریخ " چ اول  1369 ( تهران،انتشارات نشر قلم )

7- باقر، ثنایی "مقایسه سنجش خانواده و ازدواج " ، 1379 ، ( انتشارات بعثت )

8- فریبا،جمالی " بررسی رابطه بین نگرش مذهبی،احساس معنا بخش بودن در زندگی و سلامت روان" ، پایاننامه

9- علی اصغر، حکمت " بی تاریخ ، تاریخ ادیان " چاپ دوم 1379، (تهران، انتشارات زریاب)

10- ریمون ،آرون، ترجمه باقر،پرهام، " مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی " جلد دوم 1366،( انتشارات آموزش انقلاب اسلامی )

11- باقر،ساروخانی "مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده " 1370،(انتشارات سروش )

12-سوسن،سیف " تئوری معاصر خانواده " 1377،( انتشارات انیشتین )

13-سوسن،سیف " تئوری رشد خانواده " 1368 ،( تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا )

14- احمد، صافی " اهداف و انگیزه های تشکیل خانواده " 1379 ( تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان )

15- "مجله پیوند "، شماره 37، آبان 1361

17-" مجله دانشجو " ، شماره 6،شهریور 1381

18- مرتضی مطهری "مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی " 1361، ( تهران، انتشارات صدرا )

19- احمد، نراقی ، ابراهیم، سلطانی " عقل و اعتقادات دینی "( درآمدی بر فلسفه دین )

20- رابرت،هیوم ،ترجمه عبدالرحیم،گواهی " ادیان زنده جهان " 1369، ( انتشارات فرهنگ

اسلامی )

21- کارل، یونگ ،ترجمه فرامرزی، " روانشناسی و کیمیا گری " 1377، ( مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی )

22-اینترنت، " چکیده پایاننامه ها " ، سایت گوگل 

23- اینترنت، " سایت مقاله دات نت "،(  مقاله نت بزرگترین بانک مقالات دانشجویی )

 

 
طراحی سایت : سایت سازان