میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان


کد محصول : 1000207 نوع فایل : word تعداد صفحات : 96 صفحه قیمت محصول : 9000 تومان تعداد بازدید 950

فهرست مطالب و صفحات نخست


بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده..............................................................................................................8

فصل اول(کلیات تحقیق):

مقدمه ........................................................................................................10                                                                                               

بیان مساله..................................................................................................12

اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................13

اهداف تحقیق..............................................................................................14

فرضیه تحقیق..............................................................................................14

متغیرهای تحقیق............................................................................................15

تعاریف عملیاتی. ..........................................................................................15
فصل دوم( مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش):
                                                                                
مبانی نظری..................................................................................18

سابقه تاریخی تربیت.........................................................................20

علم تربیت.........................................................................................20

وظیفه تربیت.................................................................................21

اگر تربیت نباشد..............................................................................23

دامنه و قدرت نفوذ تربیت.....................................................................23

عوامل مورد بحث در تربیت..................................................................24

فایده و لزوم تربیت........................................................................25

جنبه ی فردی............................................................................26

جنبه ی اجتماعی........................................................................26

جنبه اقتصادی............................................................................27

 جنبه ی سیاسی..................................................................28

جنبه ی فرهنگی....................................................................28

جنبه ی معنوی....................................................................29

لزوم تربیت.........................................................................29

عاملان تربیت......................................................................31

اهمیت خانواده از نظر تربیت....................................................31

عالی ترین شکل تربیت..............................................................35

وسعت دامنه ی بحث در خانواده...................................................36

ساختار نظریه ی اتکینسون...........................................................36

کارایی نظریه ی اتکینسون.....................................................42

رفتار و انگیزه ی پیشرفت.........................................................47

نظریه ی مورای....................................................................48

ویژگی های افراد پیشرفت گرا...................................................51

بررسی پژوهش های انجام یافته...............................................53

پیشینه ی پژوهش................................................................61
فصل سوم (روش شناسی)
روش تحقیق..........................................................63
جامعه مورد مطالعه...........................................................63
حجم نمونه....................................................................63
روش نمونه گیری...............................................................63
ابزار اندازه گیری..................................................................64
روش  آماری مربوط به فرضیه........................................................66
فصل چهارم
 (یافته ها و تجزیه تحلیل داده ها )

فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )

بحث و نتیجه گیری..................................................................76

محدودیت ها.........................................................................78

پیشنهادات...........................................................................79

پیوست...................................................................81

منابع و ماخذ.............................................................104

                                         
چکیده 

  هدف از تحقیق  حاضر بررسی  رابطه  بین انگیزه  پیشرفت  و شیوه های فرزند پروری  در بین دانش آموزان  مقطع سوم دبیرستان  شهرستان قزوین است. در این راستا  فرضیه  های زیر مطرح شدند: 1)ا بین  انگیزه و  پیشرفت  و شیوه فرزند پروری  رابطه معنی داری  وجود دارد  . 2)  بین  شیوه  اقتدار طلبی  و  شیوه فرزند پروری  رابطه  وجود دارد.  و 3) .بين آزادي طلبي و انگيزه پيشرفت رابطه معني داري وجود دارد. 4) بين سلطه جويي و انگيزه پيشرفت رابطه معني داري وجود دارد. جامعه مورد مطالعه  در تحقیق  حاضر عبارتند از  دانش آموزان  مقطع سوم دبیرستان  شهرستان   قزوین است  که صد  نفر  به عنوان  نمونه انتخاب گردیده  که آزمون  انگیزه پیشرفت  وشیوه ی فرزند پروری  بر روی آنها اجرا گردید.  نتایج  بدست آمده  حالی  از آن  است که بین انگیزه و پیشرفت  و شیوه ی فرزند پروری  رابطه معنی داری  وجود ندارد  همین طور  بین شیوه  اقتدار طلبی  و انگیزه  پیشرفت  هم رابطه  ای وجود ندارد . و همين طور در فرضيه سوم كه بين آزادي طلبي و انگيزه پيشرفت تحصيلي رابطه معني داري وجود دارد زيرا كه ضريب همبستگي بدست آمده بزرگتر از ضريب همبستگي جدول در سطح معني داري 5% قرار دارد و همين طور در فرضيه چهارم كه بين سلطه جويي و انگيزه پيشرفت رابطه معني داري وجود دارد چون ضريب بدست آمده از ضريب جدول با درجه آزادي 99 در سطح معني داري 5% كوچكتر است فرضيه تحقيق مورد تائيد قرار نگرفته و بين انگيزه پيشرفت و سلطه جويي رابطه معني داري وجود ندارد.

  فصل 1

  کلیات تحقیق
  
خانواده در زندگی آدمی  نقش بسزایی  داشته و باید  در  وضعی استوار  باشد بدان  گونه که اطرافیان  در آن  احساس ایمنی  کامل  داشته باشند.  مخصوصا کودکان  و نوجوانان  که پرورش آنها در محیط  سالم و دور  از هر گونه  اختلال  و جدالها  و برخورد های زن و شوهر (والدین )  به دور از  هر جنجالی  باشد به عبارت دیگر  روح سازش  و تعادل  هم زیستی  بین والدین  می تواند در تربیت فرزندان  و انگیزه  پیشرفت  نقش بسزایی داشته باشد .
 اصلاح  محیط اجتماعی  یکی از عواملی  است که والدین  در شیوه ی فرزند پروری  خود باید  به آنها توجه  داشته باشند .  به این صورت  که اگر کودکان  در محیط اجتماعی  ناسالم  قرار گرفته باشند  با برخوردهای  درست و خوشایند  آنها را از عواقب  بد محیط  آگاه سازند  و انگیزه ی  آنها را برای  ادامه ی زندگی  به طور صحیح  مشخص نمایند .
به طور کلی  می توان گفت  والدین و مربیان جزء اصلي ترين عامل تربیت کودک  هستند و   ایجاد  تغییرات  رفتاری  با واسطه مربیان  تربیت یا والدین  می تواند  انگیزه ی کودک  را برای  رسیدن  به تحول  آفرینی  و سازندگی دچار  اختلال کنند  . (قائمي اميري – 1385)                                                            
 شیوه ی فرزند پروری  والدین  میتواند  با استناد به  انگیزه ی پیشرفت  در کودکان روندی مثبت  و به جا باشد زیرا که  پرورش انگیزه  از نوع پیشرفت  در کودکان                                      باعث   افزایش  خود شناسی و  اعتماد به نفس  می باشد  که این موضوع  در به کار گیری  روحیات  مثبت  جوانان  اثر خوب  و منطقی  خواهد داشت  از طریق  شیوه های  تربیت  پذیری مثل :  اقتدار طلبی و آزادی  می توان  تجارب نسل  گذشته  را با روحیات  نسل جدید  هماهنگ کرد  تا در رسیدن  به رشد  و توسعه و خود یابی  جوانان و نوجوانان  اقدام کرد . (قائمي اميري – 1385)                                                            

بیان مساله :
بدین سان  که یادآوری  میشود  تربیت و شیوه  ی مساله ی تربیتی  امری ضروری  و مفید انسان است  که ضرورتش  بدان  حد است که  انسان فاقد  تربیت  همه چیز  است  از دید دیگر انسان  را موجودی  متعالی  و دارای استعداد  و کمال  بدانیم  تربیتی لازم است  تا این  سیر تکاملی  را هدایت بخشد  و جهت دهد ، زیرا متعالی  بودن ، کسب آمادگی برای  سیر تکاملی  لازم دارد  و این  نیازمند  به اعمال  قدرتی و یا  نفوذ دادن  شیوه ی مساله  ی تربیتی قوی  و مستمر  است تا انگیزه مالی  درونی  مثل خرد یابی  و رسیدن به  هدف و یا انگیزه  پیشرفت در تحصیل را در فرزند  بیشتر وبیشتر  کند  که گاهی اوقات ممکن  است شیوه های  تربیتی  اگر اصولی  و منطقی  نباشد  مشکلات  جبران ناپذیری  را به وجود  بیاورد  زمانی که کودک  به دنیا  می آید  در حالی که تمام  آگاهیها  و اطلاعات  مربوط  به این جهان  و جهان بعدی  عاری است  و در فاصله کوتاه و یا طولانی  باید حامل  میراثی عظیم  از تاریخ و فرهنگ ره آورد  مساله ی  جامعه  گذشته  و حال گردد.
 این از راه آموزش  شیوه ی  مساله ی  صحیح  تربیتی  می توان  موثر باشد  و فرزند  را به اوج  و یا برعکس  ان هدایت  نماید و این  شیوه  مساله ی تربیتی  از طریق  عاملان  تربیت  که همانهایی هستند  که نقش اجرایی  در تربیت کودک  بر عهده  دارند  به گونه ای  در او  سازندگی  ایجاد  می کنند . (اصغری ، مجد -1383).
 اهمیت و ضرورت تحقیق :
شیوه ی فرزند پروری و تربيت كودكان  در بین والدین  یکی از مهم ترین  وظیفه ای  است که والدین  بر عهده  دارند  وظیفه ی آنها  در بین فرزندان  سازندگی  و آفرینندگی  و سازمان  دادن  فرزند  در جهت رسیدن  به انسانی کامل  و متحرک  ومؤثر  بوده  که جهت بقای وجود ،  صیانت نفس  و انجام وظایف  والدینی  و اجتماعی آماده شوند  بدین گونه  که قادر باشند  زندگی خود  و دیگران را دلنشین  سازند  شیوه های  فرزند پروری  الز طریق والدین  باید  با در نظر گرفتن  اصول و قوانین  مشخص شده  باشد که خدای ناکرده  مشکلات حل نشدی  را با گذشت زمان  برای  فرزند به وجود نیاورد .
 پرورش فردی که  مولد  به معنای اعم کلمه  است  وجهت رفع  نیاز مندی های   فرزند است  باید  از لحاظ  مورد سنجش  و مطابقت  با روحیه  فرزند  قرار بگیرد   و توجه به انگیزه  مساله ی درونی  فرزند از همان  دوران  کودکی بر عهده  والدین  است  که با توجه  به انگیزه  مساله ی درونی  فرزند  و شیوه مساله ی فرزند پروری  بتواند در  جهت رسیدن  فرزندان به اوج  سعادت اقدامات  لازم  را به عمل آورد  که با توجه  به این تحقیقات  و ارائه مطالب  جدید  جهت بررسی  شیوه ی مساله  ی تربیتی  والدین  می توان  میزان  موفقیت  فرزندان را گسترش داد .(شعاری نژاد ،1383)

اهداف تحقیق :
هدف از تحقیق  حاضر  بررسی و رابطه ی بین  انگیزه ی پیشرفت  تحصیلی  و شیوه  مساله ی فرزند پروری  است  و اینکه آیا انگیزه ی پیشرفت  با نوع تربیت  و شیوه  مساله ی  تربیتی والدین  می تواند  رابطه  داشته باشد .
 و اهداف جزئی  تحقیق این است  که آیا بین  انگیزه ی پیشرفت  و تربیت  ازطریق  اقتدار طلبی  و همین طور آزادی  طلبی  فرزندان می تواند رابطه  وجود داشته باشد  یا نه .
فرضیه های  تحقیق :
فرضیه کلی (اصلی ) : 1. بین  انگیزه ی  پیشرفت  و شیوه ی فرزند پروری  رابطه وجود دارد . 
فرضیه های فرعی :1.  بین انگیزه  و اقتدار طلبی  رابطه  وجود دارد .
2. بین انگیزه  پیشرفت و آزادی طلبی  رابطه وجود دارد .
 
متغیر هاي تحقیق :
انگیزه ی پیشرفت : متغیر وابسته
 شیوه های فرزند پروری: متغیر مستقل
مقطع تحصیلی و جنس : متغیر کنترل
 تعاریف عملیاتی :
تعاریف  نظری  شیوه ی  مساله ی  فرزند پروری : عبارتند از  شیوه مساله  و راهکار مساله  که جهت  پرورش  عضوی  مفید برزای  جامعه  از طریق  والدین  انجام می گیرد  و یا عبارتند از   شیوه مساله  از یک عمل  عمدی و آگاهانه و دارای هدف  که به منظور  رشد دادن ، ساختن و دگرگون کردن  و شکفتگی  استعدادهای  مادر زادی  او انجام  می گیرد . (لطف آبادی -1385)
 تعرف عملیاتی  شیوه  مساله فرزند پروری :  عبارتند از  نمره ای که آزمودنی  از آزمون  شیوه مساله  ی فرزند پروری  به دست آورد .
 تعریف نظری  انگیزه ی پیشرفت : عبارتند از  هدف و انگیزه  ی درونی  فرد که نسبت  به رسیدن اوج  و خود یابی  و عرصه های مختلف  را در ذهن  می پروراند   و روبرو شدن  با تمام  خواسته ها  و ناکامی  ها جهت رسیدن  به هدف نهایی (علاقه مند -1383)
تعریف عملیاتی  انگیزه ی پیشرفت :  عبارتند از نمره ای  است که آزمودنی  از آزمون  انگیزه ی پیشرفت  به دست آورده  است .

 فصل 2      

مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

مبانی نظری:
ـ تربیت از مادر ( ربو ) بمعنای بالا رفتن و اوج است ، و بدین سان لغت تربیت بمعنی اوج دادن و زمینه را برای بالا رفتن و رشد فراهم ساختن است .
تعاریف تربیت
برای تربیت تعاریف متعددی ذکر شده که برخی از آنها عبارتند از :
•تربیت عملی است که از طریق نسل بالغ درباره آنها که رشد کافی نیافته اند بمنظور پرورش جسمی ، فکری و اخلاقی شان انجام میشود تا آنها را برای عضویت در زندگی انسانی آماده کند
•تربیت عبارتست از پرورش قوای جسمی و روانی انسان برای وصول به کمال مطلوب ، انتقال تفکر ، احساس و عمل جامعه به آیندگان .
•تربیت عبارتست از یک عمل عمدی و آگاهانه و دارای هدف که بمنظور رشد دادن ، ساختن دگرگون کردن و نیز شکفتگی استعداد های مادر زادی او انجام میشود .
تعاریف دیگری نیز در تربیت هست که از جمله اینست که
      تربیت عبارتست از پرورش عضوی مفید برای جامعه .
•از نظر اسلام میتوان گفت تربیت عبارتست از هدایت و اداره جریان ارتقائی و تکاملی بشر ، یا ایجاد هیئت تازه در فرد بمنظور فراهم آوردن زمینه جهت رشد و تکامل همه جانبه .
هدف از تربیت
بر این اساس که تصویر شد هدف تربیت سازندگی و آفرینندگی مداوم و تلاش برای تعدیل و تعادل بین نیازها و تمایلات است . و در جمع غرض اینست که دست فرد را گرفته و زمینه رشد او را از هر سو بدانگونه فراهم کنند که به نقطه مورد نظر برسد .
دو مفهوم از کلمة تربیت
در تعاریف فوق ما دو مفهوم آموزش و پرورش را در هم گنجانده و از آن به تربیت یاد کردیم ولی می دانیم ـ برای هر یک از دو مفهوم تعاریف دیگری وجود دارد .
منظور از آموزش یا تعلیم تلقین سلسله مطالب ، وارد کردن فرد به فراگیری و حفظ مسائلی بمنظور انتقال از حالت جهل به دانائی است و یا بنا به تعریف اسلام آموزش یک جریان مداوم و همه جانبه است برای انتقال انسان از جهل به علم در تمام جنبه های زندگی .
و تعریف پرورش : عبارتست از هدایت و اداره جریان ارتقائی و تکاملی بشر ، ایجاد هیئت تازه در فرد بمنظور فراهم شدن زمینه جهت رشد و پیشرفت . و بنا به تعریف دیگر پرورش عبارتست از مراقبتی مداوم از حیات در حال رشد و نمو آن و ایجاد تغییر در فرد به منظور یافتن قدرت درک مسائل ، یافتن استقلال فکری و . . . (اصغري 1383)
سابقه ی  تاریخی تربیت:
تربیت به معنی  آموزش . پرورش دادن و پرورش یافتن ، تاریخی بس قدیم دارد و از روزگاران گذشته در بین جامعه انسانی وجود داشته است . ولی به  صورت علمی که بر اساس روشی اندیشیده انجام شود و فرد را از نقطه ای به نقطه دلخواه برساند دانشی است جدید که مبتنی بر علم تربیت است .
علم تربیت :
دانشی است که در سایه آن آدمی قادر به ایجاد رشد و تحول در همه جنبه ها از جسمی ، فکری ، عقلی ، عاطفی ، سیاسی ، اجتماعی ، مذهبی ، اخلاقی . . . در خود یا دیگری میشود .
این شاخه از دانش بشری خود بدو بخش قابل تقسیم است : تربیت نظری ، تربیت عملی . در تربیت نظری بحث از منشاء افعال و رفتار ، ماهیت جسم و جنس آدمی ، ماهیت عقل و اندیشه ، قواعد و قوانین حاکم بر رفتار و کردار آدمی و . . . است و در تربیت عملی استفاده از مسائل تربیت نظری در جنبه عمل و اجراست که طبعاً در آن از روش ، ابزار و عامل بحث به میان  می آید .(اصغري 1383)
وظیفه ی تربیت :
درباره وظیفه و کاربرد تربیت مسائل مختلفی را میتوان عرضه کرد که از جمله عبارتست از :
1-    جنبه هدایت :
مهمترین وظیفة تربیت هدایت و اداره جریان ارتقائی جنبه های مختلف جسمی . فکری . روانی انسان . انتقال میراث بشری از آداب و رسوم افکار و عقاید . سنن و ارزشهای دینی و اخلاقی و اجتماعی و طرز فکر عملی . راه درست اندیشیدن ، نیکو زیستن و جسم و جان سالم داشتن است .
2- جنبه سازندگی :
تربیت وظیفه دارد در آدمی سازندگی و آفرینندگی و سازمان دادن ایجاد کند و او را از مرحلة حیوانی به مرحله ی انسانی کامل و متحرک و مؤثر رسانده و جهت بقای وجود ، صیانت نفس ، انجام وظایف والدینی ، زندگی اجتماعی آماده نماید بدانگونه که قادر باشد زندگی خود و دیگران را دلنشین سازد . تربیت وظیفه دارد به افراد انسان بخاطر تمایزش با حیوان درس همزیستی ، تعاون ، خیر خواهی بیاموزد . قوا را بیدار ، غرائز را تعدیل و با پرورش جامع الاطراف آن را بثمر رساند . (اصغري 1382)

3- جنبه تحول آفرینی :
در قدیم گمان میکردند که انسانها ، خجول ، مستبد و . . . بدنیا می آیند . البته این امری تا حدودی بعلت نقش وراثت قابل قبول است ولی واقعیت اینست که تربیت حتی وراثت را هم تحت تأثیر قرار میدهد و نقش آنرا خنثی میسازد . امروزه قائلند که تربیت قادر به ایجاد تحولات ثمر بخش در محیط مادی و معنوی بوده و موجد تغییرات فکری ایجاد مهارتها ، ترکیب سنتهای کهنه و نو برای پدید آوردن ارزش های مطبوع و در جمع توانائی برای دگرگونی ها است . (اصغري 1383)
4- دادن آگاهی لازم :
تربیت وظیفه دارد از یکسو دانش لازم را به فرد برای یافتن گمشده خویش بدهد و از سوی دیگر او را به روابط و کیفیات زندگی و نیز حسن و قبح اشیاء ، منافع و مضار امور آگاه سازد و راه مناسب برای وصول به سعادتمندی را به او عرضه کند .
5- ساختن ابعاد انسانی:
و بالاخره با دیدی وسیعتر میتوان گفت تربیت وظیفه دارد سه جنبه آدمی رابسازد :
تن ، مغز ، روان . بدانگونه که در سایه آن فرد موفق به ایجاد رابطه ای صحیح بین خود و خدا و جهان گردد ، در جنبة فردی میل وصول به ارزش های عالی ، قدرت ابتکار و تصمیم گیری در او پدید آمده و زندگیش بر اساس معیار ها و ضوابط اندیشیده ، مبتنی بر استقلال شخصیت ، رعایت عدالت ، شناخت زیبا و انتخاب احسن گردد . در جنبه اجتماعی زندگیش بر کنار از هر گونه پیشداوریها و مبتنی بر اخلاق و فضایل انسانیت شود انسانی گردد . که در راه جامعه بوده و برای جامعه عضو مفید و مؤثر باشد .
اگر تربیت نباشد :
آدمی اگر در زندگی بدون تربیت بماند موجودی وحشی و خطرناک خواهد شد و در کشاکش دو نیروی خیرو شر هضم میشود و بدی بر او غلبه می نماید . بررسیهایی که درباره انسانهای وحشی و کودکان پرورش یافته با حیوانات بعمل آمده نشان داده است که نه تنها آنان خوی انسانی نداشته بلکه بعدها در اثر تربیت حتی زیر نظر مربیان زبر دست نتوانسته اند با جامعه سازگار شوند و حالت متعادلی پیدا کنند . (اصغري 1383)
دامنه و قدرت نفوذ تربیت  :
بدین سان که تصویر شد تربیت شیوه انسان سازی و سازندگی است و تنها از طریق آنست که انسان انسان می شود و آدمی از حضیض حیوانیت به اوج انسانی می رسد و متعالی می گردد . نظر بر جریان تربیت پذیری و آمادگی فطری انسان بدین امر دامنه و
نفوذ تربیت وسیع و فوق العاده قوی است . قدرت نفوذش بدان حد است که دانشمندی می گفت تربیت را در اختیارم بگذارید تا جهان را بر افروزم .
نظر به چنین قدرت و نفوذ است که اولاً تربیت باید در اختیار افراد صالح قرار گیرد تا از آن به نفع فرد و جامعه استفاده کنند ، ثانیاً هر فرد صالحی هم شایسته عهده دار شدن این وظیفه نگردد . زیرا رعایت فنون و نکاتی در تربیت ضروری است که آگاهی و خبرگی لازم دارد . بعبارت دیگر قبل از اینکه فرد به امر تربیت اقدام نماید باید مسائلی را در این زمینه بداند و هدف و خط مشی اندیشیده ای برای خود در نظر گیرد . مسا له انسان سازی آن اندازه  بی اهمیت نیست که هر فرد چشم و گوش بسته و نا آگاه و بی تعهد برآن گماشته شود . ضایعات ناشی از تربیت غلط خطراتی عظیم برای جوامع انسانی و زیانهای غیر قابل جبرانی برای بشر ببار می آورد . بهر حال قدرت تربیت انسان را که دارای استعدادی پنهان و شخصیتی مرموز و کتابی ناگشوده است به مرحله تجلی و ظهور میرساند و استعداد بالقوه او را به مر حله  فعالیت در می آورد . (اصغري 1383)
عوامل مورد بحث در تربیت:
 


منابع :


امیری مجد،رسول.(1383).تربیت و شیوه ی های آن . تهران: انتشارات نور

 ابادی،عبد الله . (1384).شیوه های تربیت.تهران: انتشارات پیام
 
بهاری،علی.(1383) . انگیزه .تهران: انتشارات نار
 
باقری،اصغر.(1384) . روش های تربیتی . تهران: انتشارات فرهنگستان

  دلاور،علی.(1384) . امار استنباطی . تهران: انتشارات رشد
 
دلاور،علی. (1384).روش تحقیق در علوم تربیتی.تهران:انتشارات رشد

 شاملو، سعید. (1385). سلامت روانی.تهران: انتشارات نی
 
سیاسی،علی اکبر.(1378).روانشناسی شخصیت.تهران:انتشارات ارجمند

 سروری،منیژه.(1380).روانشناسی فردی.تهران:انتشارات پیروز

 شکر کن،علی اصغر.(1383).انگیزه پیشرفت.تهران: انتشارات نی

 لطف ابادی ،حسین.(1384).روانشناسی رشد.تهران:انتشارات بهار

قائمی امیری،علی.(1385).تربیت.تهران: انتشارات ارسباران

 محمدی، سید یحیی.(1385).نظریه های روان درمانی.تهران: انتشارات رشد

 محمدی، سید یحیی.(1384).انگیزه و هیجان.تهران:انتشارات رشد

 
طراحی سایت : سایت سازان