میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

رابطه سلامت عمومي و رضايت شغلي معلمين آموزش و پرورش


کد محصول : 1000214 نوع فایل : word تعداد صفحات : 83 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 968

فهرست مطالب و صفحات نخست


رابطه سلامت عمومي و رضايت شغلي معلمين آموزش و پرورش

فهرست منابع
عنوان                                              صفحه

فصل اول :كليات تحقيق                                1
مقدمه                                        2
هدف و علت انتخاب موضوع                            2
اهميت موضوع تحقيق                                3
فرضيه ها                                    4
فصل دوم : پيشينه تحقيق                                6
مقدمه                                        7
تعريف اخلاق                                    10
رشد اخلاق در كودك                                11
رويكرد قديمي تر                                12
پرخاشگري                                    15
خلاصه تحقيق                                    16
بررسي تحقيقات گذشته                                19
اهميت انگيزش                                    22
فصل سوم                                    48
روش جمع آوري اطلاعات                            49
جامعه مورد مطالعه                                49
روش تحقيق                                    49
فصل چهارم                                    51
تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه                            52
فصل پنجم                                    72
فرضيه تحقيق                                    73
نتيجه گيري                                    73
پيشنهادات                                    75
منابع                                         77   

فصل اول  
کلیات تحقیق
•تعریف موضوع تحقیق
•هدف و علت انتخاب موضوع
•اهمیت موضوع تحقیق
•فرضیه ها
•متغیر ها


مقدمه
موضوع این تحقیق عبارتست : «بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین خانم آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج».
در این تحقیق رضایت و عدم رضایت نسبت به عوامل و پاداش های مختلف مادی و معنوی و اجتماعی و سلامت عمومی بررسی شده است و در این بررسی ها تاثیر عوامل مادی با شاخص هایی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات و تسهیلات، خدمات درمانی، اعطاء مسکن و غیره، و تاثیر عوامل معنوی با شاخص هایی از قبیل تحسین و تمجید، تشویق نامه کتبی، توبیخ نامه، اعطای بورس تحصیلی، توجه به افکار و احساسات فرهنگیان و غیره و یک سری عوامل از قبیل افزایش مسئولیت و نیاز به کسب موفقیت مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط هر یک از آنها با رضایت شغلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
هدف و علت انتخاب موضوع :
علت و هدف اصلی از انتخاب موضوع تحقیق بررسی اثرات بعضی از عوامل مادی و معنوی و اجتماعی بر روی رضایت شغلی و سلامت عمومی معلمین آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج بوده و از آنجا که اهم وظایف و ماموریت سازمانها ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و توسعه و رشد امور تکنولوژیکی مملکت می باشد و در این راستا میزان موفقیت واثر بخشی بستگی به موفقیت و اثر بخشی کار کنان دارد. بنابراین می بایست انگیزه و علاقه آنها در انجام کار ورضایت و عدم رضایت آنها از شغل و تمایلات و محرکات درونی افراد که موجب آغاز فعالیت و تلاش بیشتر وبا کیفیت تر می گردد، بررسی و مشخص شود.
اهمیت موضوع تحقیق :
نقش عامل انسانی در سازمانها از اهمیت زیادی بر خوردار است، بنابراین با توجه به روحیات و انگیزه های عامل انسانی در هر سازمانی از ضرورت و اولویت بالایی بر خوردار است.
از طرفی موفقیت و کارایی و اثر بخشی بالای سازمانها بستگی به کارائی و اثر بخشی نیروی انسانی آن دارد و آن نیز بدست نمی آید مگر چرا های رفتار و علل تمایل افراد برای کار کردن، ماهیت رفتار و انگیزه آنها برای رفتار به سوی تحقق اهداف، مشخص و معین گردد.
از طرفی اهمیت بعدی این موضوع پیدا کردن جواب برای یک سری سئوالات است که معمولاً هر مسئول و سر پرستی با آن مواجه می شود. اینکه براستی انسان چرا کار می کند؟ تفاوت و فرق میان یک کارمند موفق و یک کارمند ناموفق در چیست؟
این همه تلاش و کوشش افراد برای چیست؟ چرا افراد رفتار ویژه خود را در مقابل محرک های خارجی و داخلی دارند؟ چرا عده ای از کار و شغل خود راضی و گروهی نا راضی هستند؟ اینها سئوالاتی هستند که هر مسئول و سر پرستی بدنبال پیدا کردن پاسخی برای آنها هستند.
فرضیه ها :
گاهی سئوالاتی پیش می آید که کار و کوشش افراد آیا بخاطر پاداش های معنوی است؟ یا پاداش های مادی؟ آیا مسئولیت بیشتر دادن به افراد موجب رضایت از کار و انگبزش برای تلاش و کوشش زیاد می شود؟ آیا افراد وقتی که در وظایف محوله موفق بشوند، رضایتی حاصل می شود یا خیر؟ آیا در وادار کردن برای کار و کوشش پاداش های معنوی موثرتر است یا مادی؟ و سئوالات از این قبیل بسیار هست.
برای پاسخ پیدا کردن به این سئوالات و یک سری سئوالات دیگر، فرضیاتی را به شرح ذیل مطرح کرده و در این تحقیق سعی شده است با جمع آوری یک سری اطلاعات و تایید یا رد آنها پاسخ قطعی برای سئوالات فوق پیدا نمائیم.
1 ) پاداش های معنوی بیش از پاداش های مادی موجب رضایت شغلی معلمین می شود. (فرضیه اصلی)
2 ) افزایش مسئولیت شغلی معلیمن موجب رضایت شغلی آنها می شود. (فرضیه اصلی)
3 ) موفقیت در کار موجب رضایت شغلی معلمین می شود. (فرضیه اصلی)
4 ) سلامت عمومی مثبت در در کار موجب رضایت شغلی معلمین می شود. (فرضیه اصلی)
فرض مورد قبول در رابطه با هر یک از پارامتر های فوق به شکل زیر می باشد:
1 ) 9/2 <   :             و 9/2 >   : 
2 )59% < R :        و 59% > R : 
متغیر ها :
    متغیر مستقل    متغیر وابسته    متغیر تعدیل کننده    متغیر میانجی
1شرایط و محیط کار    رضایت شغلی    امکانات    خدمات عمومی
2پاداش    رضایت شغلی    عدالت    خشنودی
3مسئولیت    رضایت شغلی    کمی اختیار    پاداش
4موفقیت در کار    رضایت شغلی    پشتکار    انگیزه

فصل دوم

پيشينه تحقيق

مقدمه :
امروزه آموزش و پرورش همگانی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته شده است هر کشوری در جهان بخش بزرگی از در آمد ملی خود را برای گسترش ، بهبود و کارآیی آن اختصاص می دهد. در واقع آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران است.
اغلب صاحب نظران و متفکران مسایل تربیتی بر این نظرند که معلمان، بزرگترین و مهمترین عامل موثر در جریان تعلیم و تربیت هستند. بنابراین بی راه نیست اگر گفته شود شالوده و اساس یک سیستم آموزشی موفق را معلمان تشکیل می دهند.
اولین قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق درک عوامل و سلامت عمومی است که بر کیفیت فعالیت معلمان موثر است. یکی از عوامل، رضایت شغلی معلمین است. چرا که در رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارد و کسانی که رضایت داشته باشند، کار خود را بهتر انجام می دهند. بنابراین لازم است آموزش و پرورش به موضوع رضایت شغل و سلامت عمومی معلمان، بیش از پیش توجه نشان دهد.
اولین قدم در جهت رسیدن به کار آموزشی موفق درک عوامل است که بر کیفیت فعالیت معلمان موثر است. یکی از این عوامل، رضایت شغلی معلمین است، چرا که رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارئ و کسانی که رضایت داشته باشند، کار خود را بهتر انجام می دهند.
پدیده ارتباط نقش مهم در زندگی اجتماعی انسان باز نی کند. آدمی از طریق پیامهای کلامی و غیر کلامی که از محیط دریافت می کند نظام نکوشی و فکری و عاطفی و رفتار های خود را شکل دهد. پس از اینکه کودک از خانواده گسسته، به کودکستان یا کلاس اول وارد می شود، مدرسه برای سالهای متمادی خانه دوم او شد، و مرکز جهان خارج از خانواده اش را تشکیل می دهد.
از آنجا که شخصیت معلمان به عنوان الگوی همانند سازی برای دانش آموزان است دارای اهمیت است از این رو آموزش و پرورش در انتخاب معلمان سلامت عمومی آنان را مد نظر دارد سلامت عمومی شامل : سلامت جسمانی، روحی،  اخلاقی، پر خاشگری ، روانی می باشد.
سلامت جسمي يك بعد از سلامت رواني شامل حفظ تعادل در تغذیه و رژیم غذایی، انجام ورزش به صورت مرتب، خواب مناسب، استراحت کافی و توجه به علائم هشدار دهنده جسمانی است.
سلامت جسمانی توانایی استفاده از دانش، انگیزش، تعهد و رفتار خود مدیریتی را به همراه داشته که د نهایت منجر به ایجاد تعادل و تناسب در فرد می شود. آنچه مسلم است، حصول این امر با شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:
•سبک خوردن و آشامیدن خود را مورد با زنگری قرار دهیم.
•سبک های سنجش سلامت را جدی بگیریم.
•از مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و با هر گونه موادی که مصرف آن ها باعث بروز آسیب جسمی و روحی است خود داری کنیم.
از یک رژیم غذای سالم و تمرینات ورزشی منظم و مناسب غافل نشویم.
توجه به اهمیت موضوع لازم است آموزگاران گرامی در جهت ایجاد فضای آموزشی و تربیتی مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد های دانش آموزان ، اصولی را دررابطه خود با دانش آموزان باید رعایت کنید.
1 ) معلم کار آمد از سلامت روانی کافی بر خوردار است و بر این اساس سعی می کند رابطه متقابل سازنده ای با دانش آموزان بر قرار کند تا به دانبال این ارتباط جنبه های مثبت شخصیت طرفین رشد و اعتلا یابد.
2 ) معلم خوب آموزش را نباید در جهت ارضای عقده های روانی خود به کار گیرد. بلکه با بر خوردهای صحیح و منطقی سعی در شکوفا ساختن استعداد های بالقوه دانش آموزان و بهبود بشخیدن سازگاری آنها با جامعه دارد.
3 ) معلم باید با کودکان به اقتصادی وضع روحی و شرایط نسبی آنان رفتار کند، و انتظارت و خواسته هایش متناسب با توانایی های واقعی و شرایط زندگی هر یک از دانش آموزان باشد .
4 ) کشمکش ها و تعارضات روانی معلمان در زندگی شخصی متعلق به اوست.
معلمی که با خود راحت نیست قاعدتاً با کودکان نیز راحت نخواهد بود. کشمکشهای درونی حاصل از مشکلات اقتصادی، شغلی و خانوادگی معلمان به نحوی می تواند روی دانش آموزان جا به جا شود و کودک معصوم قربانی تمایلات خشونت آمیز و تکانه های نا خود آگاه آنان می گردد.
تعریف اخلاق :
در مکتب روانکاوی، اخلاق معادل است با فرا خود یا وجدان و عبادت است از احساس گناه در برابر تخلف از اصول و احساس سرزنش و باز خواست درونی در برابر ارتکاب عمل خطا وجدان در این معنی یک نیروی باز دارنده است. و هدایت کننده قوی می باشد که در ضمیر شخص جای گرفته و بر رفتار او حاکم است باید بدانیم که در مکتب روانکاری شاخص اخلاق یعنی عملی که نشان می دهد شخص دارای ارزشهای اخلاقی است یا نه.
احساس گناه در برابر خطاست یعنی اگر کسی با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی در خود احساس گناه کند مفهوم آن این است که وی دارای وجدان یا نیروی باز دارنده و سرزنش کننده درونی هست. امّا اگر در برابر عمل خلاف اخلاق احساس گناه نداشته باشد باید نتیجه گرفت که وجدان درچنین شخصی شکل نگرفته و بنابراین فاقد اخلاق است.

رشد اخلاق در کودک :
نظریه روانکاری، رضد اخلاق را در کودکان نتیجه فرآیند های همانند سازی در ایجاد وجدان یا فرا خود می داند. بر طبق نظر فروی کودک از هنگام خردسالی در معرض مجموعه وسیعی از ناکامیها قرار دارد. برخی از این نا کامیها ناشی از دخالتهای بزرگتر ها در حلقه خانواده است و برخی دیگر حاصل منابع دیگری چون بیماریهاست. احساس خصومتی که در کودک به علت این نا کامیها به وجود می آید عمدتاً متوجه پدر و مادر می شود. امّا چون خصومت نسبت به والدین ، خط تنبیه شدن از سوی آنها را به همراه دارد و همچنین از نظر اجتماعی نا پسند و نا معقول است، کودکان این احساس خصومت را سر کوب می کنند. برای ممانت از بروز این خصومت سر کوب شده، کودک سعی می کند که ارزشها و استاندارد های والدین خود را اقتباص کند.
روش آموزش اخلاقی :
از آثار اولیه روانکاری ، مثلا، آثار خود فروید چنین بر می آید که کودک چون اصول اخلاقی خود را تامین 5 . 6 سالگی کسب می کند، آموزش رسمی اخلاق در مدرسه چندان تاثیری در اخلاقی کردن وی نخواهد داشت. به گفته فروید کودک خردسال به منظور دفاع روانی در برابر تهدیدات گوناگون، از نظر عاطفی با والدین همجنس همانند سازی می کند از و بدین وسیله معیار های را که در معرض آنها قرار گرفته است، درونی می کند.
رویکرد های به آموزش اخلاق از نظر روانشناسی :
رویکرد قدیمی تر :
علاوه بر آنچه در مورد آموزش اخلاق در مکاتب مختلف گفیتم، گروهی از صاحب نظران در کتاب روانشناسی تربیتی چندین رویکرد را به آموزش اخلاق معرفی کرده و یک رشته توصیه ها را در آموزش اخلاق ارائه داده اند. در زیر به این رویکرد ها به اختصار اشاره می کنیم.
1 ) رویکرد انبال فضایل : هر چند درست است که مردم همیشه نمی توانند مورد جزئیات خوب و بد یا حتی اصول بنیادی اخلاق به توافق بودنند، معمولاً همه فکر می کند که «صفات» یا «فضیلتهایی» مانند درستکاری و احساس مسئولیت چیز های خوبی هستند. بدین ترتیب رویکرد در انبال فضایل فرض می کند که در جامعه ها نوعی اتفاق نظر در مورد فضایل و رذایل وجود دارد و آموزش این فضایل در مدارس مشروع و موجه است. نظیر برخی فضایل که در گروههایی نظیر پیشاهنگان آموزش داده می شود (درستکاری، وفاداری، حرمت، نظافت، شجاعت) . شیوه آموزشی در این رویکرد عمدتاً توضیح دادن، نصیحت کردن، و سر مشق و الگو دادن است.
2 ) رویکرد احترام به قدرتمندان به این رویکرد، اخلاق را بر حسب احترام به صاحبان قدرت، قواعد، و ارزشهای اجتماعی تعریف می کند و با معادل دانستن اخلاق با ارزشهای گروهی فرض می کنئ که اصول جهانی و غیر قرار دادی برای اخلاق وجود ندارد. یعنی، هر فرد ارزشهای شخصی خود را از فرهنگ بیرونی خود کسب می کند. و در نتیجه لازم است که مربیان و آموزشکاران ازرشهای گروه و جامعه و فرهنگ را بپذیرند و به مردم به ویژه کودکان آموزش دهند. این رویکرد از روشهای یاد گیری برای آموختن ارزشها باید بهره بگیرد.
3 ) رویکرد سازگاری اجتماعی: این رویکرد می کوشد تا از کاربرد اصلاحات اخلاقی به طور کلی اجتناب کند و به جای آن بر «سازگاری» ، «بهداشت روانی» و «رشد و نمو» دانش آموز به عنوان مبنای برای تعیین معیار های رفتار تاکید بورزد. بدین ترتیب، این رویکرد موضعی بی طرفانه در برابر موضوع های اخلاقی می گیرد و به جای آن بر رشد دانش آموز به عنوان عضوی سازگار با جامعه متمرکز می شود.
رویکرد های جدید به آموزش اخلاقی :
4 ) رویکرد یادگیری اجتماعی: از آنجا که شواهد تحقیقاتی در یادگیری اجتماعی به روشنی نشان می دهد که دانش آموز می تواند در مدرسه ارزشهای اخلاقی و شخصی را از معلمان و همکلاسیهای خود فرا، بگیرد، موارد زیر توصیه می شود:
الف ) تنها انتخاب معلم این است که یا این نوع یادگیری را درک کرده و شاگرد را در جهت آن هدایت کند و یا اجازه دهد که یادگیری به شکل اتفاقی و بی حساب و کتاب رخ دهد.
ب ) رفتار او مبنای برای چنین یادگیری فراهم می کند، همچنانکه رفتار دیگر دانش آموزان در کلاس چنین مبنای را فراهم می کند.
ج ) نوع قضاوتهای اخلاقی و ارزشهای شخصی که معلم مورد پاداش قرار می دهد، موثر است .
د ) حتی نوع داستانهایی که در مدرسه خوانده می شود، فیلمها و برنامه های تلویزونی که در کلاس یا جا های دیگر ارائه می شوند، می توانند بر رشد اخلاقی و شخصی آنها موثر باشند.
معلم می تولند به سه طریق به این نوع یاد گیری دانش آموزان دست یابد:
الف ) بیشتر معلمان ترجیح می دهند که ارزشهای به طور مقبول از نظر جامعه و فرهنگ را به دانش آموزان عرضه کند.
ب ) اگر معلمان با ارزشهای جامعه از نظر جزئیات موافق نباشد، یا حتی مخالف آنها باشند، در آنها صورت به دانش آموزان خود این امکان را می دهند تا شوق مختلف ارزشی را بررسی و ارزیابی کرده و دست به انتخاب شخصی معنی دار تر و عاقلانه تری بزنند.
ج ) معلمان بحث و تفکر درباره موضوع های اخلاقی را بر می انگیزند و بدین وسیله در دانش آموزان آگاهی نسبت به مسئله خوب و بد ایجاد می کنند تا آنان بتوانند به شکل معنی دارتری ارزشهای شخصی خود را بر اساس آنها بنا کنند.
البته لازم است اشاره کنیم که غالب این رویکرد ها بر این نکته اتفاق نظر دارند که دروس مربوط به ارزشها و معیار ها آموختنی هستند و اینکه تجربه های مدرسه ای بدون استثنا به فر آیند یادگیری ارزشها کمک می کند. بنابراین، برای مربیان و آموزشکاران مهم ایت که مستقیماً با این موضوع رو به رو شده و مشخص کنند که مایل اند کدام رویکرد مثبت را برای پیشبرد کار آموزش خود انتخاب کنند.
پر خاشگری :
پر خاشگری را رفتاری تعیرف کرده اند که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگری باشد. آنچه در این تعریف حایز اهمیت است، قصد و نیت رفتار کننده است. یعنی، یک رفتار آسیب زا در صورتی پر خاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد به منظور صرفه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد. بنابراین، با چنین تعریفی اگر مثلاً در زمین فوتبال بازیکنی به طور غیر عمدی سبب شکستن پای بازیکن دیگر شود، کار او پر خاشگری به حساب نمی آید ، امّا اگر وی از روی عمد به ساق پای بازیکن دیگر الگوی بزند تا او را از دور بازی خارج کند، این رفتار بدون تردید پر خاشگری تلقی می شود.
 


منابع :


1 ) آصفی ، رضا، «رابطه تصمیم گییر مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران»، کارشناسی ارشد، 1375، دانشگاه ترتیب مدرس.

2 ) استونر، فری من، « مدیریت» ، ترجمه علی پارسایگان و محمد اعرابی، 1379، دفتر پژوهش های فرهنگی.

3 )  بلامچارد، کنت هرسی، «رفتار سامانی »، ترجمه علی علاقه بند، 1377، انتشارات امیر کبیر.

4 ) رضا یگان، علی، «مدیریت رفتار سازمان»، 1372، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

5 ) رضایگان، علی ، «اصول مدیریت»؛ 169، انتشارات سمت.

6 ) رابینر، استیفن، «مدیریت رفتار سازمانی »، ترجمه علی پارسایگان و محمد اعرابی، 1374، مموسسه مطالعات و پژوهش های فرهنگی.

7 ) رابینز، استیفین، «رفتار سازمانی»، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، 1377، دفتر پژوهش های فرهنگی.

8 ) زهی، بهناز، «بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان شاغل در مشهد»، کارشناسی ارشد، 1377، دانشگاه تربیت مدرس.

9 ) عظیمی انارکی، شهلا، «بررسی تطبیقی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد تاثیر کنترل بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان های دولتی شهرستان زاهدان»، کارشناسی ارشد، 1377، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.

10 ) علوی، سید محسن، «بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی روسای ادارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان فارس»، کارشناسی ارشد، 1380؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

11 ) علوی، سید امین الله، «روانشناسی مدیریت و سازمان»، 1371، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

12 ) گریفین، مورهد، «رفتار سازمانی»، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معما زاده، 1374، انتشارات مروارید.

13 ) گروهی از اساتید و نویسندگان مدیریت، «مقاله هایی درباره مبانی رفتار سازمانی و انگیزش »، 1375، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

14 ) مقیمی، سید محمد ، «سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش»، 1377، انتشارات ترمه.

15 ) میرسپاسی، ناصر، «مدییرت منابع انسانی و روابط کار»، 1372، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

16 ) روان شناسی اجتماعی، تالیف دکتر یوسف کریمی، 1379، انتشارات ارسباران.

17 ) روان درمانی و مشاوره گروهی، دکتر باقر شناسی، 1379، انتشارات چهر.

 

 
طراحی سایت : سایت سازان