میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

جايگاه اوقات فراغت در مديريت زمان نوجوانان و جوانان


کد محصول : 1000245 نوع فایل : word تعداد صفحات : 136 صفحه قیمت محصول : 10000 تومان تعداد بازدید 963

فهرست مطالب و صفحات نخست


جايگاه اوقات فراغت در مديريت زمان نوجوانان و جوانان

«فهرست مطالب»
عنوان                                       
چكيده
فصل اول:معرفي تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت تحقيق
هدفهاي پژوهش
سؤالات پژوهش
تعاريف عملياتي مورد مطالعه
فصل دوم:ادبيات و پيشينة تحقيق
ادبيات تحقيق
تعريف اوقات فراغت
اهميت اوقات فراغت
ديدگاههاي مربوط به اوقات فراغت
انواع اوقات فراغت
كاركردهاي اوقات فراغت
وظايف و عملكرد اوقات فراغت
اشكال گذران اوقات فراغت
اصول حاكم بر گذران اوقات فراغت
ضرورت گذران اوقات فراغت در نوجوانان و جوانا
اصول مهم در برنامه ريزي براي اوقات فراغت
تابستان و دانش آموزان – خلاقيت ها و آسيب پذيري ها
مراقبت ها در اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
علت بيكاري نوجوانان و جوانان
نقش اولياء در گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
لزوم برنامه زيزي اوقات فراغت در نوجوانان و جوانان
توصيه به والدين در مورد اوقات فراغت فرزندانشان
پيشينه تحقيق
فصل سوم:روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه و روش نمونه گيري
ابزار سنجش و روش جمع آوري اطلاعات
روش اجراي پژوهش
روشهاي آماري جهت تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم:تجزيه و تحليل يافته ها
سؤالات پژوهشي و تفسير آنها
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت ها
منابع و مآخذ
پیوست
پرسشنامه

چكيده
موضوع اين تحقيق كه به بررسي آن پرداخته مي شود جايگاه اوقات فراغت در مديريت زمان نوجوانان و جوانان استان قزوين مي باشد.
در مسأله اوقات فراغت بحث،بحث پر كردن نيست،چون ما يك مقدار به كيفيت هم بايد نگاه كنيم بحث،بحث غني سازي است كه پر كردن مفهوم ندارد ما بايد غني سازي كنيم و كيفيت بايد بالا باشد.
امروزه اوقات فراغت تنها به فرصتهاي خالي در زندگي روزمره افراد اطلاق نمي شود كه با هر وسيله و به هر شيوه اي بتوان آن را پر كرد چگونگي اوقات فراغت هم اينك در كشورهاي پيشرفته يكي از شاخص هاي رفاه در برنامه هاي عمران و توسعه است.
كارشناسان عموماً بر اين باورند كه اوقات فراغت را نمي توان منحصر به فصلي از سال و يا متعلق به گروه و قشر خاصي از جامعه دانست.اوقات فراغت،امكان       بالقوه اي مفيد و مؤثري است كه مي تواند و بايد در دسترس همه طبقات اجتماعي قرار بگيرد و هر فرد در خور امكانات و موقعيت اقتصادي و فرهنگي خود از آن برخوردار شود.
اگر مسئله اوقات فراغت براي افراد جامعه بويژه جوانان و نوجوانان مطرح است الزاماً بايستي به خواست آنها توجه كافي شود چه تضميني وجود دارد كه فرد هنگام استفاده از برنامه هاي تفريحي و يا شركت در اردوهاي خارج از شهر دجار بدآموزي نشود.
اگر مي گوييم جوانان و نوجوانان بايد از اوقات فراغت كافي برخوردار باشند مطلوبيت و كيفيت اين اوقات را نبايد از نظر دور داشت.
دانش آموز و خانواده وي در برنامه ريزي هاي مربوط به اوقات فراغت به عنوان محور اصلي تصميم گيري بايد مشاركت فعالانه داشته باشند.
يكي از مشخصه هاي مهم اوقات فراغت،فراهم آوردن امكان دستيابي به استقلال و همانند كردن رفتار در مقايسه با افراد بزرگتر استونداشتن برنامه ها در طول اوقات فراغت به سرگرداني جوان و نوجوان دامن مي زند و احساس پوچي و بيگانگي را در وي تقويت مي كند چنين احساسي در نهايت منجر به بروز انحراف ها و ناسازگاري ها مي شود.
اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را بايستي به عنوان يك ضرورت حياتي در نظر داشت.اگر اوقات فراغت از جنبه تفريحي و سرگرمي مورد توجه قرار مي گيرد بيشتر براي ايجاد انگيزه و پذيرش براي رسيدن به هدف است.اوقات فراغت فرصت بسيار خوبي است براي پيشگيري از آسيب ها و در نتيجه به هر ميزان كه در اين زمينه سازگاري شود،سود آن متوحه جامعه خواهد بود.
اوقات فراغت را نه در يك محدوده مشخص زماني و براي قشر خاصي از جامعه،بلكه براي همه فصول و به منظور سرويس دادن به همه افراد بايستي مورد توجه قرار داد.متأسفانه خانواده هاي مشمول بيش از طبقات اجتماعي ديگر در رابطه با كودكان و نوجوانانشان از اوقات فراغت بهره مي گيرند.و به طور كلي هدف از تحقيق مورد نظر تفحص در زمينه برنامه ها و كلاسها و فعاليت هاي فوق برنامه اي كه در طول سال تحصيلي و در زمان تعطيلات تابستان براي اين اقشار جامعه در نظر گرفته و اجرا مي شوند و همچنين يافتن راه حلها و پيشنهادات مؤثر براي پر كردن و بهينه سازي صحيح اوقات فراغت و همچنين نيازهايي كه براي برنامه ريزي در زمينه آموزش و پرورش خود و شناخت و شناسايي مشكلات دانش آموزان و همچنين نيازها و امكانات اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي و غيره.
همچنين روشي كه در اين تحقي استفاده شده از روش كتابخانه اي است و ابزار جمع آوري اطلاعات تحقيق پرسشنامه مي باشد كه دانش آموزان گروههاي سني مقطع راهنمايي و دبيرستان و دانشگاه بدان پاسخ دادند و مورد تجزيه و تحليل در فصول بعد قرار مي گيرد و بدان پرداخته مي شود اهميتي كه اين موضوع براي نوجوانان و جوانان دارد چون بخش قابل توجهي از زندگي آنان در زمان فراغت به بطالت گذرانده مي شود براي پرداختن دانش آموزان به اين موضوع حساس و واقف بودن به اين مسئله،براي پاسخگويي به اين نياز نوجوانان و جوانان طراحي شده و همچنين پيشنهاداتي كه در اين زمينه براي اين قشر آسيب پذير جامعه در نظر گرفته شده اميد است مورد توجه مسئوليت و دست اندر كاران ذيربط و مورد توجه دانش آموزان و نوجوانان و جوانان قرار گيرد تا از انحرافات و فعاليت هاي مخرب و ناسالمي كه در جامعه وجود دارد تا حدودي جلوگيري و درمان شود چون رمز موفقيت و سرافرازي يك جامعه در گرو داشتن و تربيت صحيح نوجوانان و جوانان كارآمد و خلاق و اهميتي كه به فراغت آنها داده مي شود.

فصل اول:معرفي تحقيق
1.مقدمه
2.بيان مسئله
3.اهميت و ضرورت تحقيق
4.هدفهاي پژوهش
5.سؤالات تحقيق
6.تعاريف عملياتي واژه ها

مقدمه
نشاط و سررور لازمه زندگي است و پژمردگي و كسالت زايل كننده استعدادها و توانايي هاي انسان مي باشد.در فضايي كه كه نوجوانان و جوانان و حتي بزرگسالان فرصت تحرك و تلاش مي يابند و فارغ از كارها و امور عادي و رسمي به تفريح و سرگرمي مورد علاقه خويش مي پردازند مي توان به استمرار فعاليت ها و شكوفايي استعدادها دل بست.به عبارت ديگر در جايي كه مجالي براي فراغت يافت نمي شود افسردگي و رخوت به سراغ انسان خواهد آمد.
ضرورت توجه به اهميت كاربرد اوقات فراغت آن چنان نباشد كه تمدن امروزي را به خود مشغول داشته كه ناچار در كنار ديگر نهادهاي اجتماعي به تأسيس نهاد اوقات فراغت تيز دست يازيده است.اوقات فراغت محصول محصو دوره انديشي انسان در مورد سرنوشت خود و دوره رهايي از فعاليت هاي يدي و جمعي مي باشد.امروزه ديگر اوقات فراغت يك پديده جانبي نيست بله فراغت يكي از حوزه هاي مهم تمدن جديد است كه با گسترش خود كم و كيف توليد فرهنگي را هم دگرگون كرده است بنابراين در همه جوامع بشري به آن به صورت يك نياز واقعي مي نگرند،شده و دولت ها سعي دارند با انتخاب الگوهاي مختلف به تعريف،تقويت و گسترش آن در ميان نسل ها و قشرهاي مختلف جامعه بپردازند.
يكي از مهمترين لايه هاي اجتماعي جامعه ما و هر جامعه اي قشر جوان مي باشد كه سعي مي شود مسائل اوقات فراغت آنها را مورد بررسي قرار دهد.
تحقيق حاضر كوششي است كه با هدف شناسايي نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان جامعه شهري ايران با تأكيد بر چگونگي پرداختن آنان به فعاليت هاي مختلف فراغت صورت گرفته است.اميد است نتايج اين تحقيق به عنوان تلاشي در مقياس ملي در سياست گذاري و تصميم گيري هاي مربوط به نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شود و به راه كارهاي معيني در زمينه هدايت “وضع موجود” به “وضع مطلوب” منتهي گردد.

بيان مسئله:
برنامه ريزي و اجراي سياست هاي صحيح و به جا براي نيروي انساني كه جزء سرمايه هاي ملي شناخته مي شود از ضروريات جوامع در حال توسعه مي باشد.
آموزش جوانان ايراني امري ضروري است.جواناني كه به تقدير و سرنوشت عادت كرده اند،آشنا كردن با مباحث ضروري روزمره بسيار مفيد و لازم مي باشد.
يكي از مشكلات پايدار جوامع فعلي فراهم آوردن وسايلي است كه نياز به فعاليت هاي تفريحي سالم و كافي را تضمين نمايد.
سعادت فرد و جامعه در گرو آن است كه برنامه ريزان(خانواده و دولت)به خصوص در مورد كودكان و نوجوانان به گونه اي حساب شده اوقات فراغت را سازماندهي و برنامه ريزي كنند.
اعم برنامه هاي فراغتي هدفمند بوده و در قالب كلاسهاي آموزشي و فعاليت هاي جمعي رسمي طراحي شده تا فرد مطابق برنامه ها از آن استفاده نمايد.
لذا بايد توجه داشت كه هر گونه رسيت و الزام آوري مي تواند به شدت به روح فراغتي برنامه ها ضربه بزند.اما با توسعه شبكه ارتباطي و فراگيري شبكه آموزشي،نيازها و كنش هاي رفتاري آنها را هم تحت تأثير قرار داده است.
توجيه افكار عمومي و كسب حمايت عمومي و ترغيب مردم براي مشاركت و بهره گيري از برنامه هاي فراغتي ايجاد شده نيز بدون شناخت اهداف برنامه ها و توانايي تبيين آن ميسر نيست.دست اندر كاران برنامه هاي فراغتي بايد از ارزشهاي قلمرو فعاليتي خود آگاه بوده و در توجيه موثر آنها براي مردم و نهادهاي حمايت كننده از تجربه لازم برخوردار باشند.
بديهي است سياستگذاري و برنامه ريزي براي رسيدن به وضع آرماني نيازمند شناخت وضع موجود است يعني با شناخت گرايشها،نگرشها،تمايلات و علاقه مندي هاي نوجوانان و جوانان به انواع فعاليت هاي فراغت،برنامه ريزي و تدارك امكانات لازم براي رسيدن از وضع فعلي به وضع مطلوب ممكن مي شود.
لذا با توجه به مباحث ذكر شده نياز به انجام نظر سنجي در مورد چگونگي گذران اوقات فراغت در شهرستان قزوين،خو را ضروري مي نماياند كه با در نظر داشتن سه بخش خانواده،فرد و ارزيابي كلاسهاي برگزار شده در مورد اوقات فراغت موضوع مورد ارزيابي قرار گرفت و اولويت هاي مورد علاقه جوانان در زمن اوقات فراغت مورد بررسي قرار گرفت تا سازمان ملي جوانان به عنوان كميته هماهنگ كننده دستگاههاي اجرائي انجام اين نظر سنجي را جزء ضروري ترين برنامه براي خود در نظر گرفت اما آيا تمامي اجزاء به يك ميزان از امكانات و وسايل آموزشي بهره مند مي شوندآيا عدالت اجتماعي وضعيت را براي تمامي قشرا يكسان ايجاد كرده است.
اوقات فراغت را مي توان مهمترين و دلپذيرترين اوقات آمار بشر دانست.اين اوقات مستعد است كه براي مؤمنان لحظه هاي نيايش يا معبود،براي عالمان دقايق تعمق و تفكر و براي هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد.در عين حال براي عده اي تيز اين اوقات به جاي “فراغت” ملال آورترين لحظه هاست.
واقعيت هاي تاريخي حاكي از آن است كه تا مدتها بعد از انصلاب صنعتي كار همراه با استثمار شديد،مجالي براي “فراغت” باقي نمي گذاشت اما به تدريح ساعات كار محدود شد و اوقات فراغت با ابعاد و معاني تازه خود در جامعه شكل گرف از اين جهات بايد فراغت را پديده اي متعلق به عصر جديد دانست.

ضرورت و اهميت تحقيق
صاحب نظراني چون دومازيه و اوژه و آندرسون اعتقاد دارند كه جوامع انساني به سوي “تمدن فراغت” در حال تحول و حركت است.به نظر آنان اين تحولات توجه زيادي را به چگونگي نوع اشتغال در ساعات فراغت ايجاب مي كند و پرداختن به آن روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي گردد.به علاوه وجود ضرب المثلهايي چون “بيكاري مادر بيماري است” و “شيطان هميشه براي دستهاي خالي كار بدي مي يابد” اهميت توجه به اوقات فراغت و نحوه گذران آن را خاطر نشان مي سازند.همچنين به باور برخي از انديشمندان فعاليت هاي اوقات فراغت به مانند آييه فرهنگ جامعه مي باشد دلالت ضمني چنين برداشتي آن است كه چگونگي گذران اوقات فراغت يك جامعه تا ميزان زيادي نشانگر خصايص بارز آن فرهنگ به شمار مي رود.دبيرخانة شوراي عالي جوان(1374) در كتابچه اوقات فراغت به نقل از فرانسيس دوگه مي نويسد:“به من بگوييد اوقات فراغت خود را چگونه مي گذرانيد تا يگويم كه شما كه هستيد و فرزندانتان را چگونه تربيت مي كنيد.”
پي ير دوگه اعتقاد دارد كه :“موجوديت و اصالت فرهنگ بر مبناي فرصت هاي و اوقات فراغت افرادي كه در آن جامعه زندگي مي كنند پي ريزي شده است.”
تاگور شاعر نامدار هنري مي نويسد:“تمدن هاي انساني سرمايه هاي جاويداني هستند كه از كاشت،داشت و برداشت هاي صحيح اوقات فراغت تجلي گشته اند.”
بر اساس تعاليم اسلامي اوقات فراغت در دوشادوش اوقات كار قرار داشته و فرصت ارزشمندي هم براي بازيافتن خود و تجلي يافتن بعد معنوي انسان و هم پاسخ دادن به حس كمال جويي انسان مي باشد.استفاده از اوقات فراغت مانند گذشته اختصاص به طبقه خاصي نداشته و همه قشرها مي توانند از آن استفاده جويند ولي از آنجا كه كشور ما در زمره جوان ترين كشورهاي جهان با ميانگين سني 16 تا 1 سال قرار دارد از اين رو ايجاد امكانات مناسب براي گذران اوقات فراغت و هدايت نوجوانان و جوانان در بهره گيري از اين فرصت ها مي تواند نقش به سزايي در شكل گيري شخصيت آنان و سازندگي مؤثر جامعه ايفا نمايد.
رسيدن به بزرگسالي فرآيندي پيچيده و چند بعدي است كه منزلت و نيز منازل قابل شناسايي در حركت به سوي آن به لحاظ اجتماعي ساخته مي شود.بر اين اساس تغييرات و تفاوت هاي پديدار شناسي گذار از يك گروه به گروه ديگر و از نسلي به نسل ديگر بر تغييرات انديشي و هنجاري يك جامعه اشاره دارد.زيمنه هايي همچون كاهش اشتغال جوانان،بسط علايق و فرصتهاي آموزشي و تحصيلي براي جوانان،اشتغال پاره وقت و اهميت يافتن اوقات فراغت از جمله زمينه هايي هستند كه شرايط جديدي را پيش روي جوانان قرار داده است لذا تحقيق در زمينه نيازهاي نوجوانان و جوانان در ميان گروههاي سني،جنسي،تحصيلي و طبقاتي مختلف جوانان در شناخت و پيش بيني اوليت ها،نيازها و آينده نگري آنها و نيز تغييرات اجتماعي و فرهنگي كه در معرض آن قرار دارد بسيار مؤثر است.
در برنامه هاي اوقات فراغت نبايد اهداف دولت،شخص و مربيان در ارزشها،تمايلات و اهداف در تعارض باشند.خانواده و سازمانهاي دولتي ممكن است بتوانند در شرايطي خاص برنامه هاي اجباري خود را به افراد تحميل كنند.
اشتغال مناسب نوجوانان و جوانان به فعاليت هاي سازنده و سالم به هنگام گذران اوقات فراغت موجب مي گردد كه آنان قابليت هاي فردي خود را نشان داده و استعدادهاي ويژه و قدرت خلاقه خويش را ظاهر سازند.

هدفهاي پژوهش:

1.شناخت چگونگي گذراندن اوقات فراغت  در نوجوانان و جوانان.
2.جستجو در مورد برنامه ها و كلاس هايي كه در تابستان براي نوجوانان و جوانان اجرا مي شود.
3.راههاي يافتن راه حل هاي عملي و مؤثر براي پر كردن صحيح اوقات فراغت.
4.تعيين نيازهايي كه نوجوانان و جوانان براي پر كردن اوقات فراغت خود نياز دارند.
5.تعيين نيازهاي دانش آموزان براي برنامه ريزي آينده خصوصاً آموزش و پرورش.
6.شناخت مشكلات دانش آموزان و خواستگاههاي اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي خانواده هاي انان با تكيه بر نحوه گذراندن اوقات فراغت.
تأمين و غني سازي اوقات فراغت = سعادت امروز + سعادت فردا

 


منابع :


 

منابع و مآخذ:

1)احمدي،علي اصغر،1379،نشريه ماهانه آموزشي تربيتي پيوند،نقش اولياء در گذراندن اوقات فراغت – تابستان 79.

2)افروز،غلامعلي،نشريه ماهانه آموزشي تربيتي پيوند،خانواده ها و اوقات فراغت فرزندان – تابستان 76.

3)افروز،غلامعلي،نشريه ماهانه آموزشي تربيتي پيوند،تابستان و دانش آموزان خلاقيت و آسيب پذيري ها - تابستان 80.

4)انصاري،كريم “پروژه” بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستاني دختر و پسر منطقه بوئين زهرا.

5)بيابانگرد،اسماعيل،نشريه ماهانه اموزشي تربيتي پيوند – تابستان 78.

6)حسيني،مريم “پروژه” بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستاني دخترانه قزوين.

7)شرفي،محمد رضا،بهره گيري نسل جوان از اوقات فراغت.مجله تربيت آبان 74.

8)شريعتي رودسري،مصطفي،مجله تربيت،ماهانه پرورشي وزارت آموزش و پرورش.

9)شعاري نژاد،علي اكبر،نقش فعاليت هاي فوق برنامه در تربيت نوجوانان.

10)شيشه گير،حسين “پروژه” بررسي چگونگي اوقات فراغت نوجوانان.

11)عصاره،عليرضا،نشريه ماهانه آموزشي تربيتي پيوند.برنامه ريزي اوقات فراغت تابستان 76.

12)عطايي،اعظم “پروژه” بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر دبيرستان هاي قزوين.

13)قاسمي،علي،نشريه آموزشي تربيتي پيوند،علت بيكاري نوجوانان و جوانان.

14)معيري،محمد طاهر،مسائل آموزش و پرورش تهران،انتشارات پيام نور.

15)نادري،عزت الله و سيف نراقي،مرسم – روش هاي تحقيق در علوم انساني با تأكيد بر علوم تربيتي.

 

 
طراحی سایت : سایت سازان