میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقايسه پرخاشگري در بين نوجوانان مقطع دوم راهنمايي خانواده هاي مذهبي و غير مذهبي


کد محصول : 1000271 نوع فایل : word تعداد صفحات : 71 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 969

فهرست مطالب و صفحات نخست


مقايسه پرخاشگري در بين نوجوانان مقطع دوم راهنمايي خانواده هاي مذهبي و غير مذهبي

        فهرست
عنوان     صفحه
فصل اول    
مقدمه     2
بيان مساله    4
سوال مساله    5
اهداف تحقيق    5
اهميت و ضرورت تحقيق     5
فرضيه تحقيق     6
تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم    7
فصل دوم    
پرخاشگري    9
تعريف پرخاشگري    11
انواع پرخاشگري    12
علل و انگيزه هاي پرخاشگري    15
بلوغ جنسي و پرخاشگري    18
درستي و نادرستي نظريه ناكامي - پرخاشگري    20
نقش رسانه گروهي در آموزش پرخاشگري    26
كنترل پرخاشگري    28
مكانيزم هاي سازگاري    32
تعويض    34
همانند سازي    36
برون فكني    38
بازگشت    41
سركوبي    42
تاثير رسانه هاي گروهي بر بهداشت رواني    44
تاثير مثبت و منفي تلويزيون    46
   
رايانه و اينترنت    50
اينترنت    52
فصل سوم   
جامعه مورد مطالعه    55
حجم نمونه    55
روش نمونه گيري    55
ابزار اندازه گيري در تحقيق     56
روش آماري مربوط به فرضيه    57
فصل چهارم   
جدول 1-4    60
يافته ها و تجزيه وتحليل آنها    62
جدول 2-4    63
جدول 3-4    64
يافته ها و تجزيه و تحليل آنها     69
جدول 4-4    70
فصل پنجم   
بحث و نتيجه گيري     72
پيشنهادات    74
محدوديت ها    74
منابع و ماخذ    75

فصل اول
كليات تحقيق

مقدمه
همه افراد بشر مشكلاتي دارند و اين مشكلات در نتيجه محروميت و دوري از عقايد اسلامي گاهي توليد مي شود و به عبارت ديگر ريشه در اكثر مسائل انسان و رنجهاي حاصل از آن است كه اغلب براي افراد انسان دشوار و يا حتي غير ممكن است كه مستقيماً به مشكلي حمله بياورند و آن را از بين ببرند گاهي مديريت و دوري از عقايد اسلامي منجر به پرخاشگري مي شود كه پرخاشگري كه در نتيجه محروميت ايجاد شده ممكن است متوجه فرد يا افرادي كه آن را به وجود آورده اند بشود يا اينكه به سوي جانشينان آنها سوق داده شود پرخاشگري ممكن است به جانب خود فرد نيز هدايت شود . جان دالر ، روان شناس امريكايي و همكارانش در كتاب خود به نام پرخاشگري چنين مي نويسد كه رفتار پرخاشگري هميشه بعد از ناكامي ايجاد مي شود يعني وجود محروميت و نبود چيزي در زندگي منجر به نوعي رفتار پرخاشگرانه خواهد شد روان پزشكان براي تشخيص و درمان احساس پرخاشگري در كودكان علاوه بر روشهاي جالب و مفيد آموزش با مسائل مذهبي و مطالب ديني هم انتخاب كرده اند كه در اين روش به كودك يك خانواده آشنايي با اصول دين و آموزش داده مي شود تا شايد بتوانند از ميزان خودخواهي و پرخاشگري در جهت رسيدن به اهداف خود بكاهند اگر پدر و مادر را مسئول محروميت كودك بدانيم خوب رفتار پرخاشگرانه كودك منجر به آنها خواهد شد . رفتار پرخاشگري اغلب در نزد پيشوايان عقايد و افكار جديد ومصلحان اجتماع ديده مي شود اگر احتياج شخص براي رسيدن به مقام اجتماعي سركوب شود در اوتنفر شديدي نسبت به تبعيض طبقاتي پيدا مي شود و در نتيجه زندگي خود را وقف به دست آوردن حقوق مساوي براي افراد بشر خواهد كرد . هنگامي كه مي خواهيم رفتار ديگري را بفهميم بايد به دقت و صحت بدانيم كه او براي چه منظوري تلاش مي كند و با چه عواملي در جنگ است زيرا افراد اغلب بر عليه آن رفتارهايي مي جنگند كه خود ميل دارند انجام دهند اگر پرخاشگري به جاي متوجه ديگران شدن جانب خود شخص هدايت گردد از لحاظ سلامت فكر خطر بيشتري ايجاد خواهد كرد . و پرخاشگري يك رفتاري است كه در قبال بعضي از ناكامي ها در فرد به وجود مي آيد كه فرد با جايگزين كردن رفتارهاي مناسب مي تواند پرخاشگري را در خود كاهش دهد . ( شاملو – سعيد – 1383 )

بيان مساله
نيازهاي انسان متعددند  آنهايي كه ارضا نمي شوند ، به ايجاد تنش در فرد منجر مي شوند از آنجا كه تنش حالت خوشايندي است فرد در جستجوي هدفي بر مي آيد كه با رسيدن به آن قادر مي گردد تنش خود را كاهش داده و به تعادل دست يابد نيازهاي نوجوانان و جوانان نيز همانند ساير افراد متنوع و متفاوتند برخي از اين نيازها جسماني و اساسي اند و بعضي ديگر روان شناختي و متعادلي و مذهبي كه برآوردن نيازهاي اساسي ضامن بقاي حيات است كه در اين رابطه مسائل و آشنايي با مسائل ديني مي تواند ميزان اضطراب و تندخويي را كاهش دهد . خوب يكي از عوامل موثر در كاهش پرخاشگري بوسيله افراد مخصوصاً جوانان مي تواند استفاده بهره گيري از عواطف خود و نگرش خود نسبت به مسائل ديني و مذهبي كه از طريق كتاب و يا آشنايي با ائمه باشد ميزان اضطراب و پرخاشگري را در خود كاهش داده كه به اعتقاد صاحبنظران گرچه استفاده از جابجايي از اين طريق پاره اي از خطرات و تهديدات را كاهش م دهد اما خود فرد بايد روحيه ديني خود را با هر روشي تقويت كند تا بتواند جايگاهي از اين مسائل در زندگي خود داشته باشد، پرخاشگري باعث بالا رفتن اضطراب و ناراحتيهايي در فرد مي شود كه جهت جبران اين خسارتها مي تواند به مواردي خود را نزديك كرد تا اين اضطراب را كاهش دهد .
سوال مسئله
آيا پرخاشگري در بين جوانان خانواده هاي داراي عقايد مذهبي با جوانان خانواده هاي بدون عقايد مذهبي داراي تفاوت است ؟

اهداف تحقيق
هدف از تحقيق مورد بحث عبارتند از مقايسه پرخاشگري در بين جوانان در گروه از خانواده مي باشد اينكه پرخاشگري در خانواده هاي مذهبي و جوانان آنان كه تحت تاثير عقايد مذهبي هستند كمتر است پرخاشگري در خانواده هاي غير مذهبي است و اينكه آيا عقايد و اعتقادات مذهبي و پايبند بودن به اصول ديني مي تواند در كاهش پرخاشگري نقش داشته باشد يا نه .

اهميت و ضرورت تحقيق
جامعه شناسان و كارشناسان امور فرهنگي بر اين باورند كه محيط زندگي نوجوان و جوان و اوضاع خانواده و اعتقادات ديني و تمايل به فرائض آسماني مي تواند در كاهش رفتارهاي نامناسب و اختلالات نقش بسزايي داشته باشد كه اميد است با پژوهشهايي كه در اين زمينه انجام مي گردد بتوانيم عقايد مذهبي و جايگاه آن در زندگي افزايش داده و ميزان رفتارهاي ناپسندانه و پرخاشجويانه را در زندگي كم و كمتر كنيم گكه استفاده از اين تحقيقات در مراكز و نهاد خانواده مورد توجه زياد قرار خواهد گرفت .

 فرضيه تحقيق
بين پرخاشگري نوجوانان داراي عقايد مذهبي و نوجوانان داراي خانواده هاي عقايد غير مذهبي تفاوت وجود دارد .
بين پرخاشگري و مذهب رابطه وجود دارد .

واژه ها و متغييرها
پرخاشگري                   متغير وابسته
دو گروه خانواده هاي مذهبي و غير مذهبي          دو گروه مستقل    متغير مستقل

تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم
پرخاشگري عبارتند از رفتارهاي خشن كه به شكل ناسزاگويي و يا حتي حمله هاي بدني كه فرد در برابر اضطرابها و شكستها و ناكاميها در برابر زندگي از خود نشان مي دهد كه در صورت كنترل نشدن به عنوان يك مشكل رواني به حساب مي آيد و بالاخره عبارتند از نمره اي است كه آزمودني از آزمون پرخاشگري بدست مي آورد .
خانواده هاي مذهبي عبارتند از خانواده هايي كه به اصول دين واعتقادات ديني پايبند هستند و تمام رفتارهاي خود را منطبق با اصول دين انجام مي دهند و در برابر رفتار نامناسب خود را مسئول مي دانند .
و خانواده هاي غير مذهبي عبارتند از خانواده هايي كه به اعتقادات و اصول ديني اعتقاد ندارند به قولي هر چه دل آنها مي گويد عمل مي كنند و به اصولي پايبند نيستند .

فصل دوم
پيشينه و ادبيات تحقيق

پرخاشگري
پرخاشگري  يكي از پديده هاي مهم رواني – اجتماعي است كه قسمت اعظم تاريخ مدون انسان پيرامون آن رقم خورده است . برخي سپيده دم تاريخ را با بيان قتل ها بيل به دست قابيل آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند . كوالكسي  بر اساس پژوهشهاي انجام شده خود مي نويسد : از 5600 سال قبل تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذرانيده و بقيه را در جنگ و ستيز بوده است اگر تاريخ انسان را ورق بزنيم پر است از خونخواري و قتل و غارت و كشتار . بزرگترين افتخار قهرمانان تاريخ اين بوده است كه توده هاي گسترده تري از انسانها را كشته يا به كشتن داده اند . از آن سردار رومي مي توان نام برد كه چهل هزار غلام را در روم به صليب كشيد و پادشهاي كه فرمان داد تا هزاران نفر از هواداران يك عقيده را در زمين بكارند و يا از آتيلا و چنگيز ذكري به ميان آورد كه مردم شهرهاي چند هزار نفري را قتل عام كردند و تيمور كه سراسر ايران را از كله انسان مناره ساخت و يا از ترومن كه صدهزار ژاپني را در لحظه اي به هلاكت رساند ... اين است بيلان تاريخ بشر !
در طي اين جنگ و ستيزها ، شمارافرادي كه كشته شده و يا در اثر بيماريهاي واگيري از ميان رفته اند بالغ بر سه ميليارد و ششصد ميليون نفر بوده است يعني معادل كل جمعيت فعلي كره زمين  .  اهميت موضوع وقتي روشن مي شود كه بدانيم شمار كشته شدگان در امريكا بين سالهاي 1971 تا 1975 بيشتر از تلفات ارتش امريكا در ويتنام بوده است . در سال 1975 از هر ده هزار نفر امريكايي يك نفر به طور پرخاشگرانه كشته شده است . در مقايسه آماري پرخاشگري و خشونت در ايران باديگر كشورها – كه مثلاً در هر پنج دقيقه يك نفر به قتل مي رسد و در هر 10 دقيقه يك نفر مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرد نشان مي دهد كه در كشور ما هنوز در مقايسه با بسياري از كشورهاي بزرگ ، حتي معدل خشونت و پرخاشگري در جهان ، بسيار پايين است .
روان شناسان اجتماعي ،  پرخاشگري را به عنوان يكي از رفتارهاي بيمار گونه مورد مطالعه قرار مي دهند و در تلاشند تا عوامل موثر در پيدايي افزايش يا كاهش آن را معلوم دارند .

تعريف پرخاشگري
پرخاشگري را رفتاري تعريف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود يا ديگري باشد . آنچه در اين تعريف حائز اهميت است قصد و نيت رفتار كننده است ، يعني آسيب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر پرخاشگري نيست . در عمل بسياري از پژوهشگران تركيبي از اين دو تعريف را به كار مي برند رفتاري كه به ديگران آسيب مي رساند پرخاشگري ناميده مي شود به خصوص وقتي كه كودك بداند رفتارش به ديگري آسيب مي رساند . اعمال خصمانه اي كه از روي قصد باشد نيز پرخاشگري تلقي مي شود ( ماسن و همكاران 1376، 425)
از اين رو ارائه تعريفي روشن و دقق از پرخاشگري همچون تعريف ساير مفاهيم علوم اجتماعي دشوار است اين مشكل از آنجا ناشي مي شود كه همواره نمي توان مرز روشن و قاطعي بين رفتارهاي پرخاشگرانه و غير آن رسم كرد . به عنوان مثال دقيقاً نمي توان گفت كداميك از رفتارهاي زير نمونههايي از پرخاشگري محسوب مي شود :
 سارقي كه به هنگام دزدي با صاحب مال گلاويز مي شود .
مال باخته اي كه در دفاع از اموال خود با دزددرگير مي شود .
يك شكارچي كه حيواني را شكار مي كند .
ك جوخه اعدام كه موظف به تيرباران محكوم است .
فردي كه خودكشي مي كند .
مردي كه حضور همسرش را در يك مهماني ناديده مي گيرد .
رفتارهاي فوق هر كدام بخشي از عناصر يك رفتار پرخاشگرانه اند . اما بين آنها بايد تفاوت قائل شد در برخي از آنها يك موجود زنده مورد آسيب قرار مي گيرد ( اعدام يك انسان يا شكار يك حيوان ) در بعضي آسيب به غير از موجود زنده معطوف مي گردد در بعضي اوقات گزند ارادي است . و زماني رو به خويشتن دارد ( مثل خودكشي ) .

انواع پرخاشگري
روان شناسان اجتماعي دو گونه پرخاشگري رااز هم تميز مي دهند :
1-پرخاشگري هدفي : كه در آن پرخاشگري خودش هدف است و غالباً باايجاد درد و هيجان همراه است وقتي خواهر و برادري با هم دعوا مي كنند و به يكديگر مشت مي زنند و با توهين به كسي كه از او متنفريم و يا صدمه زدن به فردي براي جبران تحقيري كه روا داشته نمونه هايي از اين نوع پرخاشگري هستند .
2-پرخاشگري وسيله اي : اين نوع پرخاشگري به دليل خشم يا براي هيجان ايجاد نمي شود بلكه هدف به دست آوردن پاداشهاي مطلوب همچون پول يا كالاي با ارزش است به بيان ديگر هدف پرخاشگري ابزاري دستيابي به پاداش است . نه آزار قرباني رفتار . كودكي كه كودك ديگر را مي زند تا اسباب بازي مورد علاقه خود را به دست آورد يك بازيكن فوتبال كه عملاً به بازيكن تيم مخالف آسيب مي رساند تا او را از بازيبيرون كند و احتمال پيروزي تيم خود راافزايش دهد . نمونه اي از پرخاشگري ابزاري يا وسيله اي است .  
انواع ديگر رفتار پرخاشگرانه را مي توان به شرح زير برشمرد :
1-پرخاشگري ناشي از خشم : اين نوع پرخاشگري عموماً با علايم بر انگيختگي هيجاني و اغلب ناشي از درد يا ناكامي است . براي مثال : اگر دو موش با هم در قفسي جاي داده شوند وقتي به آنها ضربه الكتريكي وارد شود به يكديگر حمله مي كنند اگر يك موش باشد به عروسك يا شيء ديگري حمله مي كند در ناكامي اگر از حيوان گرسنه در رسيدن به غذا جلوگيري شود پاسخ پرخاشگرانه در پي خواهد داشت كبوتري كه آموخته براي دريافت دانه به ميله اي نوك بزند اگر از خوردن دانه باز داشته شود به كبوتر ديگر حمله مي كند .
2-پرخاشگري ناشي از حس غارتگري يا به خاطر شكار : در اين حالت حيوان بدون  احساس خاصي به شكار خود حمله مي كند . اين رفتار تا حدودي نتيجه تقليد و يادگيري است گربه اي كه به طور طبيعي از مادرش يادگرفته كه به موشها حمله كرده آنها را بكشد كشتن موشها را بدين وسيله ياد گرفته است اما اگر به تنهايي پرورش يابد موشي را نخواهد كشت ( فرجي ، 1372 : 83 )
3-پرخاشگري ناشي از ترس :  هر حيواني كه ترسيده باشد وقتي حيوان تهديد كننده خيلي به او نزديك شد امكان دارد براي دفاع از خود او را گاز بگيرد .
4-پرخاشگري به خاطر حفظ قلمرو : بسياري از حيوانات قلمروي را براي خود تعيين كرده و آن را به صورتهاي مختلفي نشانه گذاري مي كنند مثلاً با ادرار كردن روي مرزهاي قلمرو . سپس هر عضو نا آشنايي از نوع خود كه وارد قلمرو شود تهديد به حمله مي كند اگر حيوان به مكان ديگري انتقال يابد رفتار پرخاشگرانه ناشي از حفظ قلمرو از او سر زده نمي شود .
5-پرخاشگري نوع دوستانه : پرخاشگري پرنده اي كه از جوجه هاي خود ، يا پستاندار ماده اي كه از بچه خود ، زنبور عسل سربازي كه از كندو خود محافظت مي كند نمونه هايي از پرخاشگري نوعدوستانه است .
6-پرخاشگري ناشي از نر بودن : در بسياري از انواع حيوانات واكنش نر بزرگسال نسبت به نر ناآشنا خصمانه است . اين واكنش با حفظ قلمزرو رق دارد . زيرا در هر مكان و موقعيتي ممكن است رخ دهد . محرك فراخوان حمله، بوي نر حيوان ديگر است اگر بوي حيوانات نر به وسيله بوي ماده مصنوعي تغيير كند و يا دستگاه احساس بو با عمل جراحي برداشته شود حيوانات ديگر به همديگر حمله نمي كنند علاوه بر اين پرخاشگري ناشي از نر بودن با رقابت بر سر ماده هلا نيز ارتباط نزديكي دارد زيرا بيشتر در اين فصل جفتگيري تفاق مي افتد.

علل و انگيزه هاي پرخاشگري
ريشه هاي پرخاشگري در كجاست ؟ و پاسخ به اين پرسش به عهده كيست ؟ زيست شناس ؟ روان شناس ؟ يا جامعه شناس و يا تركيبي از اين سه ( مدل زيستي – رواني – اجتماعي ) ؟ ... و يا هيچ كدام  روان شناس اجتماعي سه نظريه عمده را درباره علل و انگيزه هاي پرخاشگري مورد تبيين قرار داده اند.
1-نظريه يستي پرخاشگري
قديمي ترين علت شناخته شده براي پرخاشگري حول مور اين نظريه          مي چرخد كه انسانها از نظر ماهيت زيست شناختي براي پرخاشگري برنامه ريزي شده اند . نخستين و معروفترين نظريه در اين باره مربوط به زيگموند فرويد ( 1933 ) را مي توان نام برد .
فرويد كليه اعمال آدمي را با دو غريزه زندگي و مرگ تحليل مي كند و         مي گويد غريزه مرگ هم بايد به شكلي تخليه شود يا به بيرون به صورت پرخاشگري و خشونت و ديگر كشي و يا به درون به صورت اعمال خود – تخريبي و خود كشي . به همين دليل است كه نمي توان خشونت را به كلي ريشهكن كرد و حداكثر كاري كه مي شود كرد والايش است يعني هدايت كارمايه‌( انرژي ) اين غريزه در جهتي كه مورد قبول اجتماع و به سود آن باشد . مثل : ورزش ، فعاليتهاي سياسي ، و رقابتهاي سالم حرفه اي .  
يافته هاي جالب زيست شناسي درباره خشونت نيز قابل توجه است : مطالعات انجام شده در دانشگاه بيل در دهه 1960 نشان مي دهد كه پرخاشگري شكل واحدي ندارد ، تحريك الكتريكي منطقه خاصي از هيپوتالاموس گربه باعث       مي شود كه حيوان جيغ بكشدموهايش سيخ شود ، مردمك چشمش گشاد شود و به موشي كه در قفسش قرار دارد با چنگ و دندان حمله كند . سروتونين خون وقتي پايين باشد موجب پرخاشگري مي گردد مك گواير خون 45 گروه مختلف از ميمونها را مورد آزمايش متعدد قرار داد سر انجام مشاهده كرد كه يكي از مواد شيميايي وجود در خون ميمون حاكم با ساير ميمونها تفاوت دارد در انسانها نيز چنين است او خون اعضا و مديران يك انجمن دانشگاهي را آزمايش كرد در خون آنان سروتتونين بيشتري يافت        ( رفيعي ، 1373 : 20 )

كروموزمهاي جنسي و پرخاشگري
در زمان حاضر بعضي از پژوهندگان براي اينكه اثبات كنند پرخاشگري پايه و مبناي زيستي ( بيولوژيك ) دارد به كروموزومهاي جنسي اضافه اشاره          مي كنند . با تحقيقات انجام شده مشخص گرديده است مرداني كه داراي يك يا چند كروموزوم y يا x اضافي هستند بسيار پرخاشگراند و در ميان مرتكبان جنايتهاي خشن درصد بالاتري را تشكيل مي دهند در سال 1966 ريچارد اسپك كه متهم به كشتن هفت پرستار در شيكاگو شده بود الگوي كروموزومي xyy داشت پس از كشف اين قضيه پژوهشهاي گوناگوني در ايالات متحده امريكا صورت گرفت تا معلوم دارد آيا ميان كروموزوم و رفتار پرخاشگرانه رابطه اي وجود دارد يا نه تا اين زمان هيچگونه دليلي دال بر رابطه ميان آنها پيدا نشده است .

بلوغ جنسي و پرخاشگري

زيست شناسان بر اين باورند بيشترين تغييراتي كه هنگام پرخاشگري در بدن و اعمال آن روي مي دهد همانهايي است كه هنگام به كار افتادن اميال جنسي به وقوع مي پيوندد در واقع بايد گفت همانطور كه ميل جنسي جانور نر را به جنب و جوش مي اندازد و او را متجاوز تنسلط جو يا پرخاشگر مي سازد ، انسان غالباً با نرمش نوازش و ريشخند طرف معاشقه همراه است و اين امر خشونت و تجاوز را تعديل مي كند ولي گاهي هم اين چاشني دلپذير در كار نيست و تجاوز صورتي خشن و آزار دهنده به خود مي گيرد كه در كساني كه به بيماري دگر آزاري مبتلايند ديده مي شود اين افراد از آزار رساندن و شكنجه دادن طرف معاشقه لذت مي برند . و احياناً بدون اين رفتار خشونت آميز كه گاه ممكن است منجر به قتل نيز شود نمي توانند شهوت جنسي خود را ارضا كنند . روانكاو انگليسي درك ميلز عقيده دارد كه نوجواني و بلوغ دوره ناسازگاريهاست و در اين دوران نوجوانان ناراحت و مضطرب هستند البته اين عقيده اي است كه به آساني مورد قبول واقع نمي شود اما در بيشتر اجتماعات اين نكتهمورد قبول قرار گرفته كه نوجواني و بلوغ دوره اي است كه طي آن نوجوان به موجوديت و هويت خود پي مي برد و اين كار براي او معمولاً از راه تضادها و اختلافات واكنشهاي ديگري از جمله سركشي و نافرماني و ناسازگاري و پرخاشگري و در مراحل حادتر رفتار نوروتيكي و غير طبيعي و انواع بزهكاري نوجوانان را به دنبال مي آورد .

2-نظريه ناكامي – پرخاشگري
آيا پرخاشگري پاسخي به ناكامي است ؟ به باور جان دالرد و همكارانش پرخاشگري هميشه پيامد ناكامي است و ناكامي هميشه منجر به پرخاشگري مي شود هيچ يك نمي توانند بدون ديگري صورت گيرند هر چيزي كه مانع رسيدن به هدف شود ناكامي را سبب مي گردد در نظريه ناكامي پرخاشگري به جاي تاكيد روي گرايش انواع آدمها به پرخاشگري به انواع وضعيتها يا تجربه هايي كه ممكن است پرخاشگري را در هر فردي رشد دهد ، تاكيد مي شود خاستگاه ناكامي ممكن است در ساختار شخصيت فرد و يا در محيط خارجي وي باشد . شدت ناكامي متغير است شدت تمايل دروني به پرخاشگري نيز متغير است ( اشرف ، 1355 : 152 )
روانكاوان نيز نظريه ناكامي – پرخاشگري را مي پذيرند و ناكامي را به عنوان يك عامل مهم در پيدايي پرخاشگري مي دانند  . بروكوويتز ( 1989 ) نشان مي دهد كه ناكامي حتي زماني كه غيره منتظره و شديد باشد هميشه منجر به پرخاشگري نمي شود احساسي كه به شما دست مي دهد در بروز پرخاشگري مهم است . يكي از مطالعات گروه ييل به اين صورت بوده است كه از آزمودنيها خواسته شد كه خودشان را در 16 موقعيت ناكامي و سرخوردگي تصور نمايند و آنگاه از آنها پرسيده شد كه چه احساسي در اين حالت دارند . به عنوان مثال در يك وضعيت افراد تحت آزمايش تصور كرده اند كه در انتظار اتوبوس هستند و راننده اتوبوس در ايستگاه از كنار آنها گذشت . بنابراين افرادي كه در انتظار سوار شدن بودند ناكام ماندند آزمايش شوندگان در اين رابطه گزارش دادند كه در اين شرايط و 15 شرايط ديگر آنها احساس عصبانيت داشتند ( عصباني شده بودند ) ين آزمايش فرضيه ناكامي – پرخاشگري را اثبات مي كند .

درستي و نادرستي نظريه ناكامي – پرخاشگري
مخالفان اين نظريه معتقدند كهافراد ناكام هميشه با كلمات يا رفتار پرخاشگرانه واكنش نشان نمي دهند بلكه چنين افرادي طيف وسيعي از واكنشها را نسبت به ناكامي از خود بروز مي دهند . مانند كناره گيري ، نا اميدي و از طرف ديگر تلاش غلبه بر اين نا اميدي و از بين بردن ناكامي همچنين همه پرخاشگريها به خاطر ناكامي نيست ، بلكه دلايل متعددي دارد مثلاً بوكسورهاي حرفه اي ضربه هاي محكمي به سر طرف مقابل مي زنند كه با آسيبهاي جدي همراه است به علت اينكه قانون بوكس اجازه مي دهد و ديگر اينكه اشتياق فرد براي برنده شدن و دريافت جايزه است نه به دليل ناكامي . يا در زمان جنگ سربازان عليه دشمن يورش مي برند چون دستور مافوق را اجرا مي كنند .
پاستور ( 1925 ) اثبات كرد كه همواره ناكامي نيست كه افراد را پرخاشگرانه مي كند بلكه تصور نا به جا و نادرست ناكامي است كه آنها تصور مي كنند مثلاً در مثال فوق مسافران منتظر اتوبوس فقط ناكام نشده بودند بلكه حقشان هم از بين رفته بود و اين مساله نشان مي دهد كه دليل راننده براي عبور از كنار مسافران اين نتيجه را پديد آورده و بر آنان تاثير گذارده و موجب عصبانيت آنها شده است ( يعني تصور به حق تبديل شده است )

3-نظريه يادگيري اجتماعي
نظريه يادگيري اجتماعي بر اين حقيقت تاكيد دارد كه رفتار پرخاشگرانه مانند ديگر رفتارهاي اجتماعي آموخته مي شود . روان شناسان اجتماعي پا فشاري مي كنند كه پرخاشگري يك رفتار اجتماعي است كه در نتيجه پاداش و تنبيه و نيز از طريق تقليد از لگوها آموخته مي گردد نمونه اين يادگيري در كودكي ديده مي شود كه براي بهدست آوردن چيزي پا به زمين مي كوبد و داد و فرياد مي كند تا چيزي را كه مي خواهد به دست آورد .
به همين دليل از لحاظ اجتماعي پرخاشگري نه تنها قابل آموزش بلكه قابل پيشگيري و كنترل است .در تاييد اين عقيده دلايل بسياري آورده شده است :
1-دشمني حيوانات با يكديگر فطري نيست بلكه اكتسابي است .
2-وجود كروموزم ( y ) اضافي دليلي بر ذاتي بودن پرخاشگري نيست بلكه افرادي كه داراي اين الگوي كروموزومي هستند داراي اندامي درشت و قوي و قدي بلند بوده و همين امر از نظر اجتماعي سبب گزينش آنان به كارهاي خشن مي شود . مدتها بود كه تصور مي شد كه كروموزوم ( y ) اضافي مردان را به طرف ابر مرد بودن و بسيار پرخاشگر بودن سوق مي دهد . مطالعات دقيق با زندانيان داراتي الگوي كروموزومي xyy مشخص كرد كه اغلب آنها در اثر جناياتي غير خشونت بار مثل سرقت اتومبيل – دزدي – اختلاس و ... دستگير شده اند و تنها تعداد كمي مرتكب جنايات خشونت آميزي شده بودند ( اون 1927 ) .
3-تحريك الكتريكي هيپوتالاموس حيواني وقتي باعث رفتار پرخاشگرانه مي شود كه در برابر حيوان ضعيف تر از خود قرار مي گيرد . اگر در برابر حيوان قوي تر قرار بگيرد واكنش او فرار و ترس است شناخت نيز در اين ميان موثر است ممكن است فردي كه با كلمه توهين آميزي عصباني مي شود فرد ديگرنشود اگر ذاتي بود بايد هر دو عصباني مي شدند .
4-در بسياري از فرهنگها چيزي به عنوان پرخاشگري وجود ندارد . مثلاً به گفته اتوكلاين برگ در يكي از قبايل وقتي دو نفر اختلافي دارند به جاي جنگ و دعوا اختلاف خود را با شعر گويي در حضور جمع مطرح مي كنند و قبيله داوري مي كند برنده مشاعره برنده دعواست همچنين در جامعه اي كه پرخاشگري يك رفتار هنجاري تلقي مي شود در مقايسه با جوامعي كه چنين وضعي را ندارند پرخاشگري به مراتب بيشتر است به بيان ديگر همه ما اين مفروضه نسبتاً جهاني را به ياد داريم كه مردان هميشه سلطه جو و پرخاشگرند در حالي كه زنان مطيع و صلح جويند . اما اين الگو ظاهراً از آن چيزي كه جهاني تلقي مي شود بسيار فاصله دارد در بين افراد آراپش  كوه نشينان گينه نو ، هم مردان و هم زنان رفتاري از خود بروز مي دهند كه آن را صفات زنانه مي ناميم . مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه يادگيري رفتار پرخاشگرانه در فرهنگهاي گوناگون در مورد پسران و دختران به ويژه در سنين 3 تا 6 سالگي نتايج اجتماعي متفاوتي را به همراه دارد كودكان به سرعت مي آموزند كه دختر كوچكي كه هرگز بچه هاي ديگر را نمي زند و يا با عبارتهاي تند مورد خطاب قرار نمي دهد خانم كوچكي است اما پسر بچه اي كه در مقابل ديگران جواب تند نمي دهد يا نمي تواند حق خود را از همسالان خود بگيرد يك ترسو يا آدم زن صفتي ناميده مي شود ( فرهنگي ، 1372 : 81)
5-تحقيقات بركوويتز ( 1986) نشان مي دهد كه مشاهده آلات و ابزار پرخاشگري در شخص مشاهده كننده حالت پرخاشگرانه را بر مي انگيزد او عقيده دارد كه وجود محركهاي خشونت و پرخاشگري ارتباط مستقيمي با ارتكاب خشونت دارد هر چه ميزان حضور اين محركها براي فر بيشتر وجود داشته باشد ميزان خشونت و مبارزه جويي اونيز بيشتر خواد شد . بركوويتز بر اين باور است كه اين سلاحها در بسياري از موارد و موقعيتها با ارتكاب خشونت و جنايت ارتباط دارد حتي اگراز آنها استفاده نشود همين وجود آنها در صحنه تمايل شخص را به پرخاشگري و دست زدن به كارهاي خلاف بيشتر مي سازد .

پرخاشگري چگونه ياد گرفته مي شود ؟
تجربه شخصي و مشاهده ديگران به ما ياد داده است كه پرخاشگري اغلب بي نتيجه نيست مطالعات نشان مي دهد كه حيوانات رامي توان با كمك يك سري درگيريها از موجوداتي مطيع و سر به راه به جنگنده هايي افسار گسيخته تبديل كرد . كودكان را نيز مي توان تحت تاثير قرار داد كودكي كه پرخاشگريش نسبت به ديگر كودكان با موفقيت همراه باشد استعداد پرخاشگري بيشتري را در آينده دارد ( پترسون و همكاران 1967 ) به همين ترتيب بازيكنان پرخاشگري هاكي – كساني كه در بازيهاي خشن خطاهاي بيشتري را مرتكب مي شوند- گلهاي بيشتري مي زنند تا بازيكنان غير پرخاشگر . بندورا دو گروه كودك را انتخاب كرد و هر گروه را در معرض تماشاي يكي از دو فيلم كوتاه قرار داد . در يكي ازاين فيلمها الگو يك فرد بزرگسال بود كه عروسكي ( دلقك باد شده ) را به شيوه خشونت بار مورد ضرب و شتم قرار مي داد . در فيلم ديگر الگو به روشي غير خشونت آميز و آرام و كاملاً ساكت با عروسك بازي مي كرد بعد از نمايش فيلم به كودكان هر دو گروه اجازه داده شد كه آزادانه در يك اتاق كه پر از اسباب بازيها ازجمله عروسك مورد استفاده الگو بود بازي كنند مشاهده رفتار آنان نشان داد كه كودكاني كه رفتار پرخاشگرانه و خشونت آميز مدل را ديده بودند بيشتر از گروهي كه چنين رفتار را نديده بودند تمايل به انجام رفتار پرخاشگرانه و خشونت آميز با عروسك را داشتند
 


منابع :


منابع و ماخذ


آرماني – بهزاد – مذهب و ريشه هاي آن – انتشارات نور – سال 1380 – تهران

احمدي راد – مصطفي – مذهب و باورهاي مذهبي – انتشارات بهار- سال 1379 – تهران

دلاور – علي – روش تحقيق در علوم تربيتي – انتشارات رشد – سال 1380 – تهران

دلاور – علي – آمار استنباطي – انتشارات رشد – سال 1381- تهران

شاملو – سعيد -  آسيب شناسي رواني – انتشارات فرهنگ – سال 1379 – تهران

ستوده – هدايت الله – روان شناسي اجتماعي – انتشارات نور – سال 1380 – تهران

منصور – محمود – روان شناسي شخصيت – انتشارات ارجمند – سال 1381 – تهران

منصور – محمود – روان شناسي شخصيت – انتشارات ارجمند – سال 1381 – تهران

نوري زاد – موسي – پرخاشگري و راه هاي درمان – انتشارات باران – سال 1379 – تهران

 

 
طراحی سایت : سایت سازان