میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري


کد محصول : 1000288 نوع فایل : word تعداد صفحات : 76 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 950

فهرست مطالب و صفحات نخست


مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري

فهرست
عنوان                                     صفحه
فصل اول :  مقدمه                                  1
مقدمه                                         2
بيان مساله                                     5
اهداف تحقيق                                 8
اهميت و ضرورت تحقيق                             9
تعاريف مفهومي و عملياتي                         11
تعاريف عملياتي                                 12
 فصل دوم :  پيشينه ي پژوهش                         14
پديد آيي شخصيت                                 15
اصل يكتايي                                     18
ارتباط فعاليت هاي زيستي و رواني                     19
برون گرائي و درون گرائي                         20
كنش هاي رواني                                 26
نظريه يونگ درباره ي بينش                         28
تيپ هاي هشت گانه                             29
شخصيت                                     30
در مورد صفات شخصي                             31
به ميان آمدن شخصيت                             33
ديد روانشناسي مدرن علمي امروز                     34
تئوريهاي تكامل                                 37
تئوري پياگيتس                                 39
شخصيت يعني چه                                 44
فصل سوم :  روش تحقيق                             49
روش آماري مربوط به فرضيه                         50
فهرست
عنوان                                     صفحه
روش جمع آوري اطلاعات                             50
طرح تحقيق                                     51
ابزار گرد آوري اطلاعات                             52
فصل چهارم :  تجزيه و تحليل يافته ها                     54
مقدمه فصل چهارم                                 55
تجزيه و تحليل داده ها                             56
پراگندگي حجم نمونه در درون گرا و برون گرا             59
نمودارسيگاري و غير سيگاري                         60
تحليل يافته ها                                 61
فصل پنجم :  بحث و نتيجه گيري                     63
نتيجه گيري                                     64
مقايسه درون گرايي – برون گرايي ميشل گوكلن             66
جدول نتايج مقياس درون گرايي – برون گرايي             77
منابع و ماخذ                                 80

مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
متغيير هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
تعاريف واژه ها و اصطلاحات

« مقدمه »
اِنّا خَلَقناکُم اَطواراً      ما انسان ها را گوناگون آفريديم     (قرآن کريم)
پيچيدگي شخصيت وجودي انسان آنچنان است که بشر در طول هزاران سال تحقيق و تفحص و کاوش و دست يابي به پيچيده ترين مجهولات زندگي و محيط هنوز به ابتدائي ترين موضوعات انساني مثل چگونه ديدن، چگونه شنيدن، ماهيت احساس و ماهيت ادراک و ... دست نيافته است. شايد اشاره آيات قرآني که خطاب به رسول اکرم (ص) مي فرمايد:
اگر از روح پرسيدند بو روح در اختيار من است.         قرآن کريم
قل سئول من روحي فقل روحٌ مِن اذنه                        (حجر-29)
شايد پراکندگي نظرات شخصيتي نيز معلول اين پيچيدگي مفهوم شخصيت انساني است که علاوه بر نظريات کهن قبل از ميلاد مثل نظريه بقراط (384 ق.م) و يا کنفسيوس چيني و يا بودا و يا آيين ذن در چين و نيز ديدگاه اسلام و عرفان به مباني نظري شخصيت در قرون اخير به نظريات جديدي در باره ي شخصيت مثل نظريه فرويد، نظريه يونگ، نظريه آدلر،نظريه هورناي، نظريه موري، نظريه کرچمر و نظريه شلدون ويا رفتار گرايان و يا اجتماع گرايان و زيست گرايان و غيره برخورد مي کنيم.(شاملو 1372)108
آيا نظريات ذکر شده در گذشته غلط بوده و يا نظريات جديد روانشناسي را بايد رو کرد، طبيعي است که همه نظريه هاي قديمي و جديد درباره ي نظريات شخصيت قابل احترام هستند و در جاي خود بسيار سودمندند.
مثلا چون در قرون قبل از ميلاد مسيح به چهار عنصر آب، خاک، باد و آتش شديدا معتقد بودند و بصورت کلي همه ي طبيعت و محيط و ساختار زندگي را معلول اين 4 ماده و وجود مي پنداشتند. شخصيت را نيز حاکي و ناشي از عناصر چهارگانه مي پنداشتند و کسي که درصد بدنش از خاک بيشتري است سودايي و اگر از آب بيشتري است بلغمي و اگر از باد بيشتري است ومدمي و اگر از آتش بيشتري است صفراوي مزاج است.
و اگر ترکيبي متعادل از آنها است داراي شخصيتي متعادل است.در نظريات مختلف ديگرکه مبتني بر اصول زيست و اجتماع و ويژگي هاي فردي و خانوادگي و ... قرار دارد هر صاحب نظري از يک منظر به شخصيت توجه کرده و مطالب بسيار مهم و قابل استفاده اي ارائه نموده اند هرجند همه ي آنها مهم اند ولي همه ي شخصيت انساني را نمي توانند تعريف و تفسير کنند و شايد اين عدم توانايي و ناکارآمدي مصداق حديثي باشد که از رسول اکرم (ص) نقل شده است:  
مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبّهُ
هرکس خود را شناخت، خدارا شناخته است که محال بودن اين شناخت را بازگو مي کند .(علي اصغر احدي روانشناس تربيتي صدا)
اما بهرحال عدم دست يابي و معرت کامل به شخصيت انسانيدليلي نمي باشد که انسان دست از شناخت و بررسي بردارد و مي تواند از زواياي مختلف به ابعاد پچيده وجودي انسان دست پيدا کند.
يکي از عناصر و ويژگي هاي بسيار مهم انساني که توسطاغلب روان شناسان مثل يونگ و آسينک(آيزنک) و ديگران مورد تائيد قرار گرفته است بحث درون گرايي و برون گرايي انسانهاست. درون گرايي و برون گرايي صفتي است در افراد که عمده شخصيت رفتاري و احساسي و انگيزشي و ادراکي و هيجاني فرد متوجه درون و دنياي دروني خود و يا متوجه مسائل و امور بيروني و محيطي است. که در فصل دوم به تفضيل توضيح داده شده است.
نکته مهم ديگر که اساس تحقيق حاضر است اين است که روشن و تبيين کنيم که ويژگي هاي افراد برون گرا و درون گرا نزد افراد سيگاري و غير سيگاري چه تفاوت ها و شباهت هايي دارد. که اين افراد شامل دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي  واحد ابهرد نظر گرفته شده است، با اين اميد که نتايج و يافته هاي اين تحقيق براي خوانندگان قابل استفاده و گامي د تحقيقات بعدي قرار گيرد.
بيان مساله:
با توجه به ذکر پيچيدگي شخصيت موجود انساني که در مقدمه آمد و از طرف ديگر لزوم شناخت ماهيت وجودي انساني براي خود انساني در مقابله و مصادفه با پديده ها و رفتارها و موضوع هاي اجتماعي که اين سوال در ذهن انسانها خطور مي کند که اصولا ماهيت انسان داراي چه ابعاد و ويژگي هايي است؟
ابعاد مشترک همه انواع انساني اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ و سياه و سفيد و زرد و سرخپوست و فقير و غني و با سواد وبي سواد کدامند؟
و وجوه اختلاف و شاخص هاي منفرد افراد کدام هستند؟
و ويژگي ها و خصوصيات فردي و انحصاري افراد در تبادل و تعامل پديده هاي اجتماعي چگونه عمل مي کنند؟
اين وال اخير کاملا با موضوع پايان نامه و تحقيق حاضر متناسب است. يعني اينه با فرض ويژگي درونگرايي و برون گرايي به عنوان خصوصيات فردي  انحصاري چه ارتباطي با سيگاري بودن و نيز سيگاري نبودن افراد دارد.
درون گرايي و برون گرايي يک اصل بسيار برجسته مهم در تعريف وتبيين شخصيت افراد است. شايد در نظر اول براي کسي که اطلاعات اندکي از واژه روان شناسي و شخصيت دارد، به نظر برسد که اين واژه ها چندان مهم نيستند و حتما ويژگي کوچک و بسيار جزئي را درميان شخصيت افراد گفت و گو مي کند. در صورتيکه درست برعکس است. اين واژه ها (درون گرايي و برون گرايي) هرچند يک صفت و ويژگي و يا شاخص و يا در اصطلاح يونگ ماده هاي شخصيتي به شمار مي روند، اما در معني بسيار گسترده و جامع هستند و شامل ده ها و خصوصيات فراوانيدر تعاملات احساسي، ادرکي، خيالات، رفتارها، نگرش ها، گرايش ها و تمايلات و حتي افکار و انديشه ها را شامل مي شود. اين دو ويژگي در گذشته و در طب سنتي تحت عنوان مزاج سردو مزاج گرم تعريف مي شد. که اگر فقط به نگرش سنتي تعريف رد مزاج و گرم مزاج دقت کنيم روشن مي شودکه حتي در نحوه ي غذا خوردن و نوع خوراک ها و حتي کارکردن ها ئ استراحت کردن ها و نوع انتخاب شغل  حتي توليد مثل و محل زندگي بسيار متفاوت هستند.
مثلا سرد مزاج هاداراي اندام وارثي سرد و کرخت بوده و تمايل شديدي به غذاهاي گرم  و قندي و پرانرژي و گوشت و خرما و حلوا و مشروبات شيرين و نيز کار در محل هاي گرم و شغل هاي پر جنب و جوش و ورزش هاي سريع و گرم کننده و پر تنش وپر تلاش و علاقه به لباس هاي کلفت و پشمي و اماکن سرپوشيده و گرم و کار با طيف هاي پر انرژي و پر کالري و ميل به مصرف غذاهاي پر انرژي و قندي و پرچرب و پر کالري دارند.
و در مقابل گرم مزاج ها که داراي اندام وارثي گرم هستند، علاقه به غذاهاي سرد و رطوبتي مثل برنج و سوپ و کار در اماکن رطوبي و سرد و علاقه به شغل هاي کم تحرک و سرد و طبيعتا علاقه مند به ورزش هاي سرد و کم جنب و جوش مثل شطرنج و پر کردن جدول ها ومحافل دوستانه خلوت و کم جنب و جوش و شنا در استخر و حمام کردن هاي سرد و نيمه گرم و علاقه به فضا هاي محدود و سرد و کم تحرک و زمستاني و سرد و شغل هاي اين چنين و غذاهاي متناسب با آنها هستند. و همين دو مقايسه که مترادف با درون گرايي و برون گرايي است تا حدي دور نماي تفاوت را روشن مي کند.(تلويزيون سراسري، شبکه اول سيما، ساعت 11 و 30 دقيقه روز سه شنبه 29/5/87)
طرح سئوالات اساسي در اينجا لازم مي آيد.
1-آيا پسران سيگاري و غير سيگاري در ويژگي درون گرايي-برون گرايي با هم متفاوتند؟
2-آيا بين ويژگي ذرون گرايي – برون گرايي و مصرف سيگار رابطه وجود دارد؟
و در يک کلام مقصد و هدف تحقيق حاضر اين است که روشن کند، افراد سيگاري و غير سيگاري تا چه سطحي درون گرا و يا بيرون گرا هستند.
و يا اينکه چه ارتباطي بين درون گرايي افراد و مصرف سيگار دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر وجود دارد؟
و يا اينکه چه ارتباطي بين برون گرايي افراد و مصرف سيگار دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر وجود دارد؟
ونهايتا چه ارتباطي بين برون گرايي افراد و عدم مصرف سيگار دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر وجود دارد؟
اهداف تحقيق:
تحقيق حاضر به علت ارتباط متغير مصرف و يا عدم مصرف سيگار با درون گرايي و برون گرايي شخصيت و داراي اهداف گوناگون است که اهداف مهم و کلي به شرح زير است:
1-تبيين و شناخت افراد برون گرا در ميان دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
2-تبيين و شناخت افراد درون گرا در ميان دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
3-بررسي اتباط درون گرايي با مصرف سيگار در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
4-بررسي ارتباط درون گرايي با عدم مصرف سيگار در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد سلامي واحد ابهر
5-بررسي ارتباط برون گرايي با مصرف سيگار در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
6-بررسي ارتباط برون گرايي با عدم مصرف سيگار در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
اهميت و ضرورت تحقيق:
اگر جامعه جهاني امروز در تهيه پوشاک و غذا و تامين شغل و مسکن و امنيت و بهداشت و تعليم و تربيت براي ساکنان کره ي زمين دچار مشکل شده است و اگر اين ادعا که نوع علاقه به شغل آينده مي تواند باعث کارآمدي خانواده و موفقيت فرزندان و پيشرفت جامعه قرار گيرد.
و اگر اين فرضيه که در اثر افزايش جمعيت و کاهش ذخاير طبيعي بشر به دنبال راه هاي جديد توليد محصولات و چند برابرکردن آنها در واحد سطح است.و اگرامروزه ميلياردها دلار صرف مبارزه با ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي مي شود.
و اگر قبول نماييم که مصرف سيگار مادر اعتياد هميشه در کمين جوانان و نوجوانان قرار دارد.
و از طرف ديگر بپذيريم که افراد داراي شخصيت درون گرا و برون گرايي هستند و هر کدام از اين دو گروه داراي علايق و نگرش ها و تمايلات و استعداد ها در زمينه هاي مصرف غذايي و نوع شغل ها و ورزش ها و تعليم و تربيت و حتي انتخاب مسکن و بهداشت و امنيت هستند.
آيا کشف ارتباط اين دو مقوله نمي تواند ميلياردها دلار به بودجه جهاني کمک کند؟
آيا شناخت افراد درون گرا و برون گرا ما را در تامين مايحتاج زندگي آان به تناسب تعداد و شدت درونگرايي رهنمون نمي کند.
آيا شناخت افراد درون گرا و برون گرا در ميان جامعه مسئولين را به تدارک اماکن ورزشي و تفريحي و فرهنگي متناسب رهنمون و ياري نمي کند؟ 
آيا شناخت افراد درون گرا و برون گرا در نوع خدمات آموزشي در مدارس و آموزشگاه ها و در پيشرفت تحصيل آنها کمک نمي کند؟
آيا کشف ارتباط افراد درون گرا به سيگاري بودن يا عدم تمايل به سيگار کشيدن مربيان و والدين و مسئولان را ياري نمي کند؟
آيا کشف ارتباط برون گرا به سيگاري بودن و يا عدم تمايل به سيگار کشيدن مربيان و والدين را ياري نمي کند؟
پاسخ همين سئوالات معدود کافي است که اهميت و ضرورت مساله روشن گردد. هرچند اين تحقيق فقط قصد بررسي سيگاري و يا عدم سيگاري در نزد افراد درون گرا و برون گرا را دارد که در جاي خود بسيار اهميت دارد ولي همين بررسي عامل هاي گوناگون ديگري را براي مسئولان و مجريان روشن مي کند.
تعاريف مفهومي و عملياتي:
برون گرايي: توجه و تعامل ارادي و رفتاري افراد به امور و اشيا و پديده هاي خارج از خود در مقايسه با درو خود(سياسي،علي اکبر 1371، ص 82)
درون گرايي: آمادگي بيشتر فرد در کنترل رفتارها و پاسخ به محرک ها از ناحيه درون و حقايقي و ويژگي هاي فردي خود(سياسي، علي اکبر 1371، ص82)
شخصيت: مجموعه اي رفتارها و منش و خصوصيات و ويژگي هاي فردي که افراد را از ديگران متمايز مي کند. (شفيع آبادي، عبد اله، 1384 ص185)
متعادل: افرادي که داراي شخصيت ميان درون گرايي و برون گرايي رادارند.
تعاريف عملياتي: درون گرا: افرادي که در تست ميشل گوکلن نمرات بالاي 35 بگيرند.
           بـرون گــرا: افرادي که در تست ميشل گوکلن نمرات زير 15 بگيرند.
افراد سيگاري: کسانيکه حتي روزانه يک نخ سيگار مصرف مي کنند.
عدم سيگاري: کسانيکه سالانه زير 10 نخ سيگار مصرف مي کنند.
ارتباط درون گرايي و برون گرايي شخصيت افراد با مصرف يا عدم مصرف سيگار:
تا به حال هيچ تحقيق وگزارش خاصي درباره ي ميزان سيگاري يا عدم سيگاري بودن درون گراها و يا برون گرا ها گزارش و ثابت نشده است.
اما بعضي از تحقيقات در مورد اعتياد نشان مي دهد که افراد درون گرا تمايل شديدي به اعتياد دارند.
زيرا براي مقابله با مشکلات و مصائب راهکارهاي بيروني و مشارکتي و عملکردي را جست و جو نمي کنند، بلکه در خود فرو مي برند و اين در خود فرو رفتن و احتمالا ناکامي در مورد مشکلات آنها را به سوي اعتياد مي کشاند و اين اصل شايد در مورد سيگار نيز صادق باشد که در فصل چهارم روشن گرديده است.
واينکه با مراجعه به سايت هاي روانشناسي و شخصيت درون و برون گرايي افراد و نيز مصرف مواد مخدر و سيگار تحقيق و پژوهش قابل ارائه اي به دست نيامد، اما در تحقيق گسترده هدايت الله ستوده در جامعه شناسي انحرافات درون گرايي و عدم مشارکت افراد و ... تا حدي ارتباط درون گرايي و اعتياد گزارش شده است.(ستوده، هدايت الله، 1379، ص279)

پيشينه ي پژوهش

پديد آيي شخصيت
روش تحليل عوامل تنها يکي از روش هاي پژوهشي-آن هم به يک معنا کورکورانه-است. پس منابع ديگري از شناخت براي تفسير روانشناختي رضايت بخش عواملي که آشکار شده اند ضروري هستند. روش ژنتيک يا بررسي تحولي فرآيند هاي رواني که ما در اين قسمت از آن سخن خواهيم گفت مي تواند بسيار جالب باشد.
ضرورتي ندارد که به تفصيل سودمندي پژوهش هاي ژنتيک را در بررسي شخصيت توجيه کنيم.بجاست اميدوار باشيم که در مراحل زودرس، پاره اي از ويژگي هاي ساخت، آسان تر قابل کشف باشند و پديدآئي رفتار بتواند تشکيل مهم ترين ساخت ها را آشکار سازد.
مقصود ما بنا کردن يک نظريه منسجم تحول شخصيت نيست، بلکه تنها معرفي داده هايي است که زياد متعدد هم نيست، اما نشانه هايي از ساخت شخصيت به دست ميدهد.
جمع بدي نکات در آغاز
نخستين مساله اي که مطرح مي شود طبيعتا مساله ي لحظه پديدار شدن «شخصيت» است. اما پاسخ به چنين سوالي مستلزم آن است که قبلا تعريفي يا ضابطه اي براي شخصيت داده باشيم و همانطور که پياژه اين مورد رادر مورد هوش نشان داده است، مساله بيشتر تجسم رفتارها و ساخت هايي است که بر مبناي آنها توحل ترسيم يک تحول مداوم يا اشکال نهايي شخصيت امکان پذير باشد. در اين معنا، و از آنجا که شخصيت متضمن فرديت است، پس مي توان از خود پرسيد از چه زماني تفاوت هاي فردي را مي توان ملاحظه کرد. اما در اينجا باز هم بايد بدانيم از چه تفاوت هايي مي خواهيم صحبت کنيم. آيا تفاوت هاي قد، وزن و بسياري از ويژگي هاي فيزيولوژيک ديگر، تفاوت هاي شخصيت را آشکار مي سازد يا پيش در آمدي مي کشد يا خيالبافي مي کند.چه بروني هنگامي که با ديگري سخن مي گويد، از او چيزي مي پرسد يا به او پاسخي مي دهد؛ و همچنين مانند هنگامي که با چيزي خود را مشغول مي دارد، ملا کليدي انداخته قفلي را باز مي کند يا ماشيني را به راه مي اندازد.
اين فعاليت هاي مستمر با يکديگر بستگي و  ارتباط دارند و ممکن است بر روي هم سوار شوند يا با هم تعارض داشته باشند، مانند فعاليت هايي که هنگام صرف غذا و در حال شنيدن موسيقي راديو و گفتگوي همسر و امر و نهي فرزندان که مشغول صرف غذا هستند ... جريان دارد. فعاليت هايي را که با يکديگر ارتباط دارند مي توان يک وره ي عمل ناميد. دوره ي عمل ممکن است کوتاه يا دراز باشد. مثلا مربوط به يک شب نشيني و صحبت با دوستان باشد، يا مربوط به يک دوره نظام وظيفه يا يک دروه تحصيلي در دانشکده. در صورت اخير گاه پيش مي آيد که واحد عمل داراي يک هدف نهايي است و وصول ب آن مستلزم چندين سال دروره ي عمل و چندين سال صرف وقت است. مثلا هدف نهايي جواني ممکن است رسيدن به مقام دکتري در يي از رشته هاي علوم باشد. در اين صورت فعاليت هايي که دروه ي عمل را تشکيل مي دهند با نظم و ترتيب خاص و طبق برنامه و نقشه هاي معين صورت مي گيرند. چنانکه براي دانشجويي که صالب دکتري است، توفيق در امتحانات و دريافت درجات ليسانس و فوق ليسانس هدف هايي مقدماتي و مسائل ضروري نيل به هدف نهايي او خواهند بود. البته در ضمن عمل ممکن است مشکلاتي پيش بيايد- مانند بيماري يا نقصان وسائل مادي با پيش آمد احتمالي ازدواج- که تجديد نظر در برنامه و در نقشه و طرح اصلي را ايجاب نمايد و فعاليت هاي مربوط را دگرگون سازد. فعاليت هايي که سسله وار يک واحد عمل را تشکيل مي دهند گاهي چنان با يکديگر ارتباط و بستگي دارد که فهم يکي از کوچکترين آنها بدون اطلاع از ساير فعاليت ها ميسر نخواهد بود.
آدمي در جريان پيشرفت واحد عمل دچار تغييراتي مي شود، مثلا بر معلوماتش بر تجاربش، بر مهارتش مي افزايد ... و اين امر در چگونگي جريان فعاليت هاي او که واحد عنل را تشکيل ميي دهند تاثيري بسزا دارد. ماري برخلاف بسياري از روان شناسان ديگر که درباره ي شخصيت نظريه هايي آورده اند براي مهارت و موفقيت آدمي اهميت زيادي قائل است و اين صفات را جزءمهمي از شخصيت او مي داند.
باري،ماري بر پايه توضياتي که درباره ي واحد عملي مي دهد معتقد است که هيچ جزئي از رفتار آدمي را، يعنيهيچ فعاليتي از فعاليت هاي او را نمي توان درست تعبير نمود و درباره ي آن اظهار نظر کرد مگر آنکه اولا جاي آندر سلسله ي فعاليت هاي که واحد عمل را تشکيل مي دهند تعيين نمود؛ ثانيا خصوصيات محيطي را که در آن محيط آن فعاليت صورت گرفته است به دقت مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد.
توجيه و بيان رفتار آدمي به دقت ميسر نيست مگر اينکه دو شرط فوق رعايت شوند:
اصل يکتايي.- ماري مي گويد هر فردي از افراد بشر موجودي است يکتا، يعني منحصر به فرد. هيچ کس ديگرهمانند او نبوده و نخواهد بود. از اين رو او هميشه افراد معدودي را مورد مطالعه قرار مي دهد تا مگر طبيعت پيچيده و متفاوت هريک از آنها را مکشوف بدارد. واري مي گويد هر فعلي که از آدمي سر مي زند از خود اثري در او باقي مي گذارد، بر مهارت او مي افزايد مقدمه ي انديشه اي نو مي شود، ايجاد محبت يا نفرت مي کند، اميدي تازه پديد مي آورد ... خلاصه اينکه آدمي را دگرگون مي سازد. چون«ساير افراد آدمي هم مانند او پيوسته در تغيير و تحول هستند، مي توان گفت که در هر زماني که او با يکي از آنها مواجه مي شود، هم او، هم آن ديگري، دو فرد تازه اي هستند.»
ارتباط فعاليت هاي زيستي و رواني.- ماري درباره وابستگي فعاليت هاي رواني و زيستي به تاکيد فراوان سخن گفته است. انسان از نظر ساختمان بدن و اعمال حياطي، يعني از نظر زيستي با حيوان فرقي ندارد. انگيزه ي رفتار او در درجه ي اول نياز هاي زيستي اوست: نياز به هوا، به آب ، به غذا، به تخليه مدفوع و ... پس از آن که اين احتياجات اوليه رفع گرديدف آدمي موجودي اجتماعي مي شود و نياز هاي ديگري  پيدا مي کند به شرحي که پيش از اين بيان گرديد.
ماري مي گويد: «در تعريف شخصيت از نظر زيستي مي توان گفت شخصيت عضوي است فرمانروا يا موسسسه عالي است از بدن، و به اين اعتبار در مغز جاي دارد.»
نکته ي ديگري که وابسته ي فعاليت هاي رواني و ارگانيزم رامي رساند، به کار افتادن اصل «کاهش تنيدگي» است که پاييه آلي و زيستي دارد.
از ارتباط و وابستگي کنش هاي بدن و عمل اعصاب از يک سوي، و فعاليت هاي رواني از سوي ديگر اين نتيجه گرفته مي شود که ناقص يا معيوب شدن قسمت از ارگانيزم که ارتباط با شخصيت دارد، يعني مغز، سبب ضعف يا از بين رفتن شخصيت خواهد بود. از اين رو تهي مغز يا کسي که در حال اغماء است يا مرده است شخصيت ندارد. مغز هاي سالم هم همه يکسان نيستند. مغزي که نيرو و توانايي بيشتري دارد از آن شخصيت با استعداد و عاليتري خواهد بود
g


منابع :


 

   منابع و مآخذ:

 

 

 

رديف

 

 

 

نويسنده

 

 

 

سال

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه

 

 

 

انتشارات

 

 

 

محل انتشار

 

 

 

1

 

 

 

احمدي،سيداحمد

 

 

 

1374

 

 

 

روانشناسي نوجوانان و جوانان

 

 

 

-----

 

 

 

مشعلي

 

 

 

تهران

 

 

 

2

 

 

 

پيرامي،منصور

 

 

 

1378

 

 

 

خانواده و آسيب شناسي آن

 

 

 

-----

 

 

 

آيدين

 

 

 

تبريز

 

 

 

3

 

 

 

دلاور،علي

 

 

 

1379

 

 

 

روش هاي آماري در علوم تربيتي

 

 

 

-----

 

 

 

پيام نور

 

 

 

تهران

 

 

 

4

 

 

 

ستوده،هدايت الله

 

 

 

1376

 

 

 

آسيب شناسي اجتماعي

 

 

 

-----

 

 

 

آواي نور

 

 

 

تهران

 

 

 

5

 

 

 

سياسي،علي اکبر

 

 

 

1371

 

 

 

شخصيت

 

 

 

-----

 

 

 

دانشگاه تهران

 

 

 

تهران

 

 

 

6

 

 

 

شاملو،سعيد

 

 

 

1372

 

 

 

شخصيت

 

 

 

-----

 

 

 

رشد

 

 

 

تهران

 

 

 

7

 

 

 

کريمي،يوسف

 

 

 

1376

 

 

 

روانشناسي تربيتي

 

 

 

-----

 

 

 

مشر ايران

 

 

 

تهران

 

 

 

8

 

 

 

گنجي،حمزه

 

 

 

1380

 

 

 

ارزشيابي شخصيت

 

 

 

-----

 

 

 

ساوالان

 

 

 

تهران

 

 

 

9

 

 

 

منصور،محمود

 

 

 

1373

 

 

 

شخصيت

 

 

 

-----

 

 

 

دانشگاه تهران

 

 

 

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طراحی سایت : سایت سازان