میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش کارآموزی سطح شهر و گسترش و زيبايي در سطح شهر


کد محصول : 1000328 نوع فایل : word تعداد صفحات : 52 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 951

فهرست مطالب و صفحات نخست


سطح شهر و گسترش و زيبايي در سطح شهر

فهرست مطالب
-    مقدمه
-    پيش گفتار
-    تاريخچه
-    آشنايي با محل کارورزي
-    شرح وظايف کارکنان
-    رياست
-    معاونت
-    امور مالي و کار پردازي
-    روابط عمومي
-    امور خدماتي
-    امور دفتري
-    شرح وظايف شهرداري خرمدره
-    شناخت مصالح
-    گچ
-    سنگ
-    آلومينيوم
-    آجر
-    ماسه
-    نتيجه گيري

مقدمه :
شهرداري وظايف مختلف ر در راستاي اهداف گسترش شهر را در کشور بر عهده دارد که از جمله مي توان به مواردي اشاره کرد . اجراي برنامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده در خصوص شهر و آباداني و امکانات لازم براي پيشرفت سطح شهر و گسترش و زيبايي در سطح شهر – جمع آوري زباله – ساخت مکانهاي تفريحي و ايجاد مکان هاي فرهنگي ، تحقيق و جمع آوري و اطلاعات مورد نياز در زمينه ي سازندگي و گسترش و کشف روشهاي جديد در  مورد عملکرد آنها و اخذ شيوه هاي مناسب به منظور برنامه ريزي و اجراي برنامه ها ، انعکاس مناسب از سطح شهر . شهرداري را مي توان يکي از سازمانهاي فعال زير نظر وزارت کشور دانست که براي گسترش زيبايي سطح شهر فعاليت مي کند يکي از ارکان هاي مهم شهر محسوب مي شود . شهرداري مي تواند به نيرو بخشي و تحقيق و ارائه روشهاي نوين در زمينه گسترش شهر کمک بسياري داشته باشد .

پيش گفتار
شهرداري از نظر نمودار سازماني و تقسيمات کاري ، همچون ساير اداره اي از واحدهاي مختلفي تشکيل شده که مي توان به ترتيب اولويت ها اين گونه بيان نمود .
1-شهردار( رياست ) 2- معاونت 3- امور مالي و اداري  4- امور کارگزيني  5- امور دفتري  6- روابط عمومي  7- واحد مهندسي شهرداري   8- واحد شهرسازي  9- نگهباني
شهرداري علاوه بر بخش هاي فوق از ساير بخش هاي ديگر نيز تاسيس شده از جمله مي توان به آتشفشاني که زير نظر شهرداري است و واحد موتوري شهرداري واحد اجرايت و واحد کنترل حمل و نقل شهري را نام برد .

تاريخچه :
 شهرداري را مي توان به عنوان يک واحد سازماني قديمي در سطح شهرستان خرم دره معرفي کرد که بعدها با استقرار فرمانداري در سطح شهرستان و نياز بيشتر مردم از اين و امر امکانات در اختيار اين قسمت حياتي شهر قرار گرفته شهرداري خرم دره در 5 سال 1337 افتتاح گرديد . تا فعاليتهاي از قبيل فرهنگي ساخت و ساز و زيبايي شهرو آموزشي خود را در ارتقاي اهداف تبين شده قرار دهد . شهرداري خرم دره با 30 نفر از قبيل شهردار ، معاونت ، امور مالي ، واحد شهرسازي کار خود را آغاز کرده اين واحد گسترش يافت و در اين سال ها با 160 نفر و افزايش واحد هاي مختلف بر اساس نياز احساس سره فعاليت مي کند.
 آشنايي با محل کارورزي ( شرح وظايف کارکنان فني و مهندسي شهرداري 9 اين قسمت داراي 7 کارمند بوده که از 3 مهندس و يک منشي و 2 نفر بعنوان مسئول حمل و نقل در اين قسمت مشغول به فعاليت بوده از اين 3 مهندس يکي به عنوان ناظر بر طرح هاي عمراني مانند قير ريزي و آسفالت ريزي . ديگري ناظرين بر باز سازي پياده رو ها ساخت  و ساز بر اين گونه طرح ها مي باشد و ديگري بر نظارت بر کارها اين دو ناظر و تاييد کار هاي اين ناظر ها و تاييد نقشه هاي ساختماني و عمراني اين بخش را بر عهده دارند و نيز کليه ي طرح ها مانند جدول کشي معابر عمومي مانند کوچه ها و خيابان ها و پل سازي خيابان ها و کوچه ها نظارت بر ساخت و ساز در سطح شهر و همچنين نظارت بر نقشه هاي ساختماني منطبق با ساخت رياست :

شرح و وظايف کارکنان
در راس سوم اداره رياست قرار داد که داراي يک وظيفه مکي مي باشد و آن ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي اموري باشد که خود آن به چند بخش مختلف تقسيم مي شود :
-    نظلرت بر کار کنان و ارزيابي عملکرد آنها
-    ايجاد فضاي مناسب و خلف ارزشهايي که موجب ارتقاي بهرهوري نيروي کار رهبري مي شود
-    شرکت در جلسات بيرون از سازمان
-    حفظ روابط خوبي با کارکنان و مسئولين
-    ايجاد انجام کاري ميان کارکنان و ايجاد هماهنگي با ساير ارگانها و نهاد هاي دولتي و غير دولتي

معاونت:
-    اداره امور در نبود رياست اداره و امور محوله  از سوي مديريت
-کنترل ورود و خروج همکاران و صدور حکم ماموريت و مرخصي
-رسيدگي به امور اداره و واحد هاي تابع
-شرکت در جلسات اداري و انجمنها
-نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي و هنري
- شرکت در برنامه هاي فرهنگي وهنري و ايجاد هماهنگي هاي لازم
- توجيه وظايف پرسنل در صورت نياز
- رسيدگي به امور مراجعين

امور مالي و کارپردازي:
-همکاري و مساعدت در برنامه ريزي مکي و عمومي فعاليت ها
-  تهيه و پيشنهاد و تقويم فعاليت ها برنامه ها و تنظيم بودجه با مشورت همکاران و مديريت
- تکميل فرم هاي تنظيم بودجه با نظارت  مقام مافوق
- اظهار نظر در مورد پيشنهاد ها و امر ها
- نظارت بر تعيين وتخصيص اعتبارات فصلي
- هماهنگي در برنامه ريزي تامين و مايل و تجهيزات و مواد مصرفي در منطقه
-  دريافت درخواست هاي خريد که توسط مافوق ارجاع مي شود
- تهيه  و تنظيم اسناد مالي جهت ارائه به مرکز
- مراقبت در تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و بررسي و امضاء حساب ها

روابط عمومي:
 روابط عمومي يکي از ارکان مهم و حساس درون سازمان مي باشد بطوريکه کمتر سازمان و اداره اي است که داراي چنين بخشي نباشد به عبارت ديگر مي توان گفت که روابط عمومي يک مجموعه در سيستم سازمان است که براي تطابيق و تعامل آن با محيط پيرامون و پاسخگويي به نيازهاي محيطي شکل مي گيرد لذا بر اساس هر سازماني براي تطبيق با محيط و تعامل با آن نيازمند روابط عمومي است .
 امور خدماتي :
-راهنمايي مراجعين و پاسخگويي به تماسها
-پذيرايي از همکاران و ميهمانان
-انجام امور خدماتي اداره و امور ماموريت
امور دفتري
1-تايپ نامه هاي اداري
2-ثبت نامه ها
3-بايگاني نامه ها

تايپ نامه هاي  اداري :
 يک از عمده ترين کارهاي امور دفتري تايپ نامه ها است .
 وقتي منوط نامه توسط واحدي نوشته شد قبل از تايپ شدن ، نامه بايد به تاييد رئيس اداره برسد .
 بعد از تاييد رئيس اداره آن نامه براي تايپ کردن آماده است
 سپس در کامپيوتر کليک کرده منويي باز مي شود که داراي چندين درايو است که بر روي درايوEکليک کرده منويي ديگر باز مي شود که داراي درايوي به نام نامه اداري است بر روي آن کليک کرده و منويي ديگر باز مي شودکه داراي دو درايو است پس روي درايو با نام کوچک کليک مي کنيم و سپس نامه خود را تايپ مي کنيم .
 پس از اتمام تايپ نامه دستور پرينت داده و نامه را پرينت مي گيريم .
طريقه ثبت نامه هاي رسيده و فرستاده :
 هر نامه اي چه رسيده و چه فرستاده بايد در دفتر انديکاتور ثبت شده و داراي شماره و تاريخ باشند .

 ثبت نامه هاي رسيده :
 نامه ها قبل از ثبت توسط رئيس يا معاون اداره پاراف مي شوند .
پس از پاراف بايد در دفتر انديکاتور اداره ثبت و شماره و تاريخ زده مي شود .
 در قسمت ضميمه دفتر انديکاتور  با توجه به ارتباط نامه با واحد آن نوشته مي شود مثلا اگر نامه از انجمن رسيده باشد چون مربوط به امور هنري است و در نهايت در بايگاني امور هنري قرار مي گيرد .
 در قسمت ضميمه ، امور هنري نوشته مي شود .
 در قسمت صاحبان نامه ، نام اداره يا شخص يا ... که نامه را براي ما فرستاده اند نوشته مي شود .
 در قسمت شرح نامه ها ، موضوعي کلي از نامه نوشته مي شود .
در قسمت ارجاع ، نام واحدي که نامه توسط رئيس يا معاون اداره به آن واحد پاراف شده است نوشته مي شود .در قسمت شماره و تاريخ نامه اي که رسيده و ثبت کرده ايم را مي نويسيم .
در پايان مهر مربوط به ورود نامه ها به اداره را زدم و در آن شماره و تاريخ ثبت دفتر انديکاتور را مي زنيم .
   
   ثبت نامه هاي فرستاده :
نامه هاي فرستاده نامه هايي هستند که ما براي ادارات ، اشخاص و..... مي فرستيم .
که در آن صورت ، نامه پس از اينکه توسط رئيس يا معاون اداره امضا ء شد در قسمت نامه هاي فرستاده دفتر انديکاتور اداره ثبت مي شود .
 در قسمت کلاسمان دفتر انديکاتور ، نام واحد اقدام کننده که نامه در آن قسمت بايگاني مي شود را مي نويسيم .
در قسمت عنوان نامه ها ، نام اداره ، شخص ، و ... نامه  را براي آنها مي فرستيم نوشته مي شود .
در قسمت شرح نامه  فرستاده ، شرح کلي از موضوع نامه نوشته مي شود .
 در قسمت تاريخ نامه فرستاده ، تاريخ روزي که نامه را مي فرستيم مي نويسيم .

بايگاني نامه ها :
 يک نسخه از هر نامه فرستاده و رسيده اي که در دفتر انديکاتور اداره ثبت شده باشد بايد بايگاني شود .
 نامه ها با توجه به موضوع نامه به واحدي مرتبط هستند و هر واحد داراي پوشه اي جهت بايگاني است .
نامه هاي مربوط به مسائل مالي و اسناد در بايگاني پرونده امور مالي قرار مي گيرند . 
طريقه بايگاني نيز متفاوت است و بستگي به شخص دارد که کار بايگاني نامه ها را انجام مي دهد .
 مثلا جهت سهولت در دستيابي به نامه هاي بايگاني شده هر واحد را به دو بخش نامه هاي رسيده و نامه هاي فرستاده تقسيم کرد .
 و نيز مي توان برخي واحدها که نامه هاي بيشتري دارند از قبيل امور اداري به تقسيم نامه ها به واحدهاي کوچکتر اقدام کرد مثلا قرار دادن نامه هاي هر انجمن در پوشه هاي جداگانه اي جهت بايگاني.
و نيز مي توان نامه هاي هر واحد را بر اساس تاريخ نامه ها بايگاني کرد .

شرح وظايف شهرداري خرم دره :
1-جمع اوري زباله از سطح شهر ، کوچه ها و خيابانها .
2-2- پيشنهاد ، بررسي و تحليل و اجراي سياستها و خط مشي کلي و مباني حاکم بر آن
3-کمک و نيرو بخشي به تحقيقي و ارائه روشهاي نو در زمينه گسترش شهر
4-ايجاد ارتباط ، تشويق و حمايت از مهندسين
5-کمک ، زيبا سازي شهر از قبيل ساخت پياده روها ، آسفالت سطح شهر و جاده ها ، ساخت مکان هاي تفريحي از قبيل پارک ها
6-نظارت بر صدور پروانه ساخت و نقشه هاي اجرايي بر عهده واحد فني و مهندسي شهرداري مي باشد .
7-نظارت بر تهيه و تدوين و ارائه پيشنهادات و اجراي آيين نامه ها
8-ابلاغ دستورات و نظرات مافوق به مسئولين زيربط واحدهاي داخل اداري
9-راهنمايي و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات و يا انجام درخواستهاي متقاضيان و مراجعه کنندگان
صدور احکام مرخصي  و مامورين براي کارکنان
کنترل ورود و خروج کارکنان به سطه نگهباني
ايجاد حسن رابطه بين ارباب و رجوع و همکاران و ارزيابي شکايات رسيده از طرف مردم
تجديدي نظر در ساختار و ترکيب تشکيلات براي بهبود و بهره وري بيشتر
تهيه طرح هاي تشکيلاتي به منظور افزايش کيفي کار در فعاليتهاي اداري
صدور مجوز براي کارخانه ها و گسترش ارتقاء شغلي به جوانان شهرستان
 تهيه طرح هاي تشکيلاتي به منظور افزايش کيفي کار .
 همکاري در تهيه برنامه کار واحدهاي مختلف اداري
شرکت کارکنان در جلسات براي پيشرفت شهر با نظر رياست
تهيه گزارشات لازم طبق ارجاع از کارهاي انجام شده اجراي ي

سيمان
 تعريف ترکيباتي سيمان : از ترکيب طبيعي يا مصنوعي کربنات کلسيم يا آلومين و سيليس بدست مي آيد و آهن و ساير عناصر به مقدار کم در آن وجود دارد .
تعريف ساده و کلي از سيمان : سيمان فراآورده اي است شيميايي که در نتيجه ترکيب با آب مي گيرد و سفت مي شود ومحصول حاصله در مقابل آب و رطوبت مقاوم است .
سيمان يک واژه يوناني است و همانطوري که اشاره شده است اولين بار در جزيره پرتلند انگلستان کشف شد . و پس از پختن به رنگ خاکستري سنگهاي صخره ها در آمد و در تمام جهان به نام پرتلن نام گرفت .

تاريخچه سيمان :
 در جهان : سيمان در کشورهاي صنعتي در اوايل قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت .
در ايران : اولين کارخانه سيمان ، توليد روزانه 100 تن در شهرري تهران احداث شد و در سال 1312 آغاز به کار کرد و در سال 1334 با افزايش واحدهاي ديگر به اين مجموعه ظرفيت اين کارخانه به 600 تن در روز رسيد ولي به علت شروع عمليات ساختمان سازي و راه سازي در ايران اين مقدار جوابگوي نيازهاي کشور نبود و به تدريج در نقاط ديگر مملکت کارخانه هاي بزرگ سيمان از جمله تهران ، شمال ، مشهد ، فارس ، اورميه و آبيک که تقريبا مقدار آنها به 20 کارخانه مي رسد . در حال حاضر توليد اين کارخانه ها به بيش از بيست ميليون تن در سال مي باشد که هنوز جوابگوي مصرف کشور نمي باشد و ما مجبور هستيم به واردات سيمان بپردازيم .

ترکيبات اصلي سيمان :
 آهک ، سليس ، آلومينا ، اکسيد آهن که بيشترين مواد تشکيل دهنده آن آهک و سيليس مي باشد .
آهک ، آهک زنده يا CaO اکسيد کلسيم : آهک از مهمترين و اصلي ترين مواد مورد استفاده در اسخت سيمان است . اکسيد کلسيم از پخش سنگ آهک با کربنات کلسيم در حرارت حدود 1000 درجه به دست مي آيد ولي اين عمل به صورت جداگانه صورت نمي گيرد بلکه Caco  در موقع حرارت دادن مخلوط آهک و خاک ابتدا با ذرات آهک ( کربنات کلسيم ) در حرارت 1000 درجه واکنش مي دهد .
2CO + Cao                3 Caco و نيز در حرارت بيش از 1000 درجه با اکسيد سيليسيوم و آلومنيوم و آهن ترکيب مي شود و اکسيدهاي مرکب را تشکيل مي دهد .

سيليس2 Sio :
 اين ماده در اغلب سنگهاي طبيعي يافت مي شود و يکي از مواد اصلي در ساخت سيمان است . وقتي که به سيليس حرارت مي دهند در ساختمان کريستالي آن يکسري تغييرات به وجود مي آيد و در کوره سيمان پزي در حرارت بيش از 1200 درجه سيليس با آهک ترکيب مي شود که دو کلسيم سيليکات و سه کلسيم سيليکات ها تشکيل مي شود . خاک رس معمولي داراي مقادير زيادي سيليس است که ميزان سيليس مورد نياز 17-26 درصد وزن سيمان را تشکيل مي دهد .


 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان