میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش کارآموزی مهندسي صنايع


کد محصول : 1000389 نوع فایل : word تعداد صفحات : 23 صفحه قیمت محصول : 3000 تومان تعداد بازدید 953

فهرست مطالب و صفحات نخست


مهندسي صنايع

مهندسي توسط هيئت معتبر مهندسي و تكنولوژي ( ABET ) به صورت زير تعريف شده است :
تخصصي كه در آن معلوماتي از علوم رياضي و طبيعي حاصل از مطالعه ، تجزيه و عمل به كار مي رود تا روش هايي براي استفاده از مواد نيروهاي طبيعت به نفع بشر به وجود آورد .  
انجمن مهندسين صنايع امريكا ( AIIE ) به نوبه خود مهندسي صنايع را چنين تعريف كرده است :
سرو كار دارد با طراحي ، بهبود و راه اندازي سيستمهاي يكپارچه افراد ، مواد ، تجهيزات و انرژي . آن از معلومات و مهارت تخصصي در علوم رياضي ، فيزيكي و اجتماعي همراه با اصول و روشهاي تحليل و طراحي مهندسي جهت تعيين پيشگويي و ارزيابي نتايج مورد حصول از چنين سيستمهايي استفاده مي كنند . اين شامل تمام عناصر تعريف كلي مهندسي مي شود و در اكثر جنبه ها ، با تعاريف ساير رشته هاي مهندسي قابل مقايسه است . كاركرد مهندسين صنايع با تعريفي وسيع عبارت است از گرد آوردن افراد ، ماشينها ، مواد و اطلاعات جهت تسهيل يك عمليات موثر . به طور اساسي مهندسي صنايع درگير طراحي يك سيستم است و وظيفه ي وي عمدتاً مديريت است . به هر حال عنصري كه طبق تعريف بالا مهندسي صنايع را منحصر به فرد مي كند مراجعه صريح به افراد و علوم اجتماعي علاوه بر علوم طبيعي مي باشد . اين حوزه معلومات لازم و انواع سيستمهايي كه مهندسين صنايع با آنها سروكار دارند را گسترش مي دهد . از اين رو مهندسي صنايع نه فقط با طراحي ، نصب ، ارزيابي و طراحي مجدد اشياء يا سيستمهايي از اشياء . بلكه با افرادي نيز سر و كار دارد كه با يكديگر و با آن سيستم تاثير متقابل دارند به گونه اي كه اين افراد بخشي اساسي از اجزاي كاري هستند .
كادر مهندسي صنايع عبارت است از طراحي اجزايي كه سيستمهاي انسان – ماشين را تشكيل مي دهد . سپس اين اجزا با هم جمع مي آيند تا با ادغام مناسب اجزاي انفرادي سيستم كل را طراحي كنند . با اين حال اجزاي مكانيكي – ماشينها – توسط مهندس مكانيك و طراح ماشين طراحي مي شوند . ابزارمندي و نيروهاي محرك عموماً توسط مهندس برق يا الكترونيك فراهم مي شوند . فرايندهاي شيميايي توسط مهندس شيمي تدارك ديده مي شوند و ساير كارشناسان مهندسي طراحي اجزايي راارائه مي كنند كه در حوزه هاي خاص تخصص آنها قرار مي گيرند . مهندس صنايع بايد با اين كار كارشناسان هماهنگي و همكاري داشته باشد .
يك جنبه ديگر بايد در نظر گرفته شود براي پاسخگويي كه آن سوال « مهندسيصنايع چيست ؟ » مهندسي صنايع از روزهاي آغازين خود بااصلاح هر چيزي كه طراحي و يا ارزيابي شده است سروكارداشته است . اگر اين يك كار انساني انفرادي بود ، مهندسين صنايع تلاش مي كردند آنرا كارآمدتر ، كم خسته كننده تر ، و حركات آن را ساده تر ، بهره ورترو همراه با ضايعات ، انرژي و تلاش كمتر درآوردند . اگر اين يك سري از وظايف بود ، در اين صورت تلاش مي كرد آنها را يكنواخت تر و با جريان بهتر و با حداقلي از عمليات توقف و شروع همراه نمايد . اگر اين يك كار جا به جايي بود ، سعي مي كرد مقدار جا به جايي شامل را با تغيير اندازه بار ، با بازآرايي طرح كلي كارگاه ، دفتر كار يا حوزه سرويس ، يا با استفاده از قطعات يا اجزاي مختلفي كه امكان زمان بندي ، جريان يا شباهت بهتري را در عمليات لازم فراهم مي كنند ، ميزان جا به جايي را حذف كرده يا كاهش دهد . اگر اين يك كار توليدي بود ، سعي مي كرد به منظور استفاده از روش هاي توليد بهتر يا جديدتر و ارائه يكپارچگي و جريان بهترين مراحل عملياتي ، طراحي مجدد يا استفاده از مواد مختلف داشته باشد . مثالها مي توانند ادامه يابند . ولي مشخصه همه آنها انديشه بنيادي كاهش هزينه و استفاده كارآمدتر از منابع ، چه انساني ، چه مادي ، فيزيكي يا مالي مي باشد .
Port I . comprehension Exercises  
A : براي عبارات صحيح « T » و براي عبارات غلط « F » قرار دهيد . پاسخهاي خود را توجيه كنيد .   
1- يك مهندس صنايع اجزايي را طراحي مي كند كه سيستمهاي انسان – ماشين را تشكيل مي دهند . « T »
2- بدون اطلاعات براي تسهيل يك عمليات موثر ، هرگز كاربردي عملي از مهندس صنايع وجود نمي داشت . « T »
3- مهندسي صنايع از اولين روزهاي آن ، با اصلاح طرحها و ارزيابي ها مربوط بوده است . « T »
4- انديشه حائز اهميت مهندسي صنايع هرگز كاهش هزينه و استفاده موثرتر از منابع نبوده است . « F »
5- منابع مورد بحث در متن شامل مالي ، فيزيكي و مادي مي شوند . « T »
6- تعريف مهندسي صنايع ارائه شده توسط موسسه مهندسي صنايع امريكا شامل تمامي اجزاي تعريف كلي مهندسي نمي شود . « F »
7- ABET يك نام اختصاري براي هيئت تاييد مهندسي و تكنولوژي نيست. « F »
a-B و b و c يا d را كه بهترين شكل هر عبارت زير را كامل مي كند ، انتخاب كنيد .
1- طبق متن معلوماتي از علم رياضي جزيي مكمل از ......................... است .
a- حوزه هاي مهندسي     b- مهندسي صنايع √    c- مهندسي مكانيك      d – مهندسي شيمي
2- طبق متن ، مهندسي صنايع مستقيماً با .................... طرف نيست .
a- جزء طراحي            b- فرايندهاي شيميايي√      c – نصب                d – ارزيابي  
3- نويسنده عمدتاً معتقد است كه ابزارمندي و نيروهاي محرك عموماً توسط مهندس ................ فراهم مي شود.
a- شيمي                b- مكانيك               c- برق يا الكترونيك             d – صنايع√
4- جزيي كه منحصر به مهندسي صنايع نيست ................
a- در متن مشخص شده است                      b- مراجعه به افراد است
c- مراجعه به علوم اجتماعي است                d- مراجعه به علوم طبيعي است √
5- مي توان از متن استنباط كرد كه معمولاً فرض نمي شود يك مهندس صنايع با يك مهندس .............. همكاري كند .
a- عمران√                  b- الكترونيك                c- مكانيك                d- ماشين
6- همانگونه كه در متن مشخص شده است ، معلومات مربوط به علوم طبيعي مي تواند با .......... بدست آيد .
a- مطالعه               b- تجربه                      c- عمل                  d- همه موارد فوق√
7- بهترين عنوان دوم براي متن .................. است .
a- سازمان مهندسي صنايع                             b- بهبود اثر بخشي مهندسي صنايع
c- مديريت مهندسي صنايع                             d- تخصص مهندسي صنايع √
A -  a ، b ، c يا d را كه بهترين شكل هر عبارت زير راكامل مي كند علامت بزنيد .
 1- ..................... صنعتي كه در قرون هجدهم و نوزدهم شروع شد از تعدادي عوامل ناشي شد .
a- مديريت                b- سهم                      c – انقلاب  √                  d- آزمايش  
2- حرفه مهندسي صنايع مبني بر تكنينكهايي است كه هرگز توسط تكنيكهاي جديدتر ............... نخواهد شد .
a- قديمي√                b- بهينه                  c – تخصصي                  d – بنيان گذاري غلط
3- مهندسي صنايع مي تواند موقعيت خود را در شركت با مديريت كاركنان آن اساساً ...................
a- حكاكي كند       b - بترساند         c- ذوب كند            d- ارتقا دهد √
4- ................ رسمي مهندسي صنايع به عنوان يك فعاليت تمام وقت با افزايش تعداد كاركنان افزايش يابد .
a- عيب                  b- شناسايي  √                   c- گفتگو                   d- كوته بيني   
5- ........... اداره موفق يك واحد عملياتي مانند مهندسي صنايع شايد از حالت مربوط به يك واحد صنفي مشكلتر باشد .
a- سهيم شدن          b- نفوذ كردن در            c- نايل آمدن به √            d- نصب كردن
B – جاهاي خالي را با شكل مناسب كلمات داده شده پر كنيد .
1- Utilize  = استفاده كردن از بهره برداري كردن
a- در بسياري از سيستم هاي صنعتي ، زمانبندي مناسب امكانات مي تواند به بهره برداري ( utilization  ) بهتر از ظرفيت موجود منجر شود .
b- سيستم ترانزيت شهري تصميم گرفته براي كمك به جبران كمبود كاري چند اتوبوس بكار گيرد . ( toutilize  )
c- در مهندسي صنايع سودمندي   ( utility ) مي تواند به عنوان ميزان مفيد بودن هر سرويس براي عموم مردم تعريف شود .
2- Manufacture = ساخت – توليد كردن
a-    يك شركت موشك سازي در حال تحقيق روي راه اندازي يك اتاق « سيم كشي دسته اي » و ساخت  ( Manufacturing ) دسته هاي سيمي براي توليد است .

b- ميزان محصولات توليد شده ( Manufactured ) در كارخانه 2000 قلم بر ماه است .
c- توليد كننده ( Manufacturer ) بايد براي يك فعاليت برنامه ريزي دستورالعمل فراهم كند زيرا تصميمات برنامه ريزي اغلب سياست اساسي شركت را نشان مي دهند .
3- Otimize = بهينه كردن
a- در حساب ديفرانسيل و انتگرال ، براي تعيين اينكه آيا نفطه بهينه ( optimum ) يك ماكزيمم است يا مينيمم ، مشتق دوم گرفته مي شود .
b- يك صنعت نساجي به بهينه سازي  ( optimizing ) موجوديتهاي تعين شده براي عمليات برش براي يك خط توليد كودكان علاقه مند است .
c- مهندسي صنايع چند اصل بهينه سازي ( optimization ) از حساب ديرانسيل و انتگرال معرفي مي كند و آنها را به كنترل موجودي مربوط مي سازد .
4- Supply = تداركات – عرضه – تهيه كردن
a- هنگامي كه سفارش داده مي شود شركت شروع به توليد واحدها مي كند كه به طور پيوسته به خريدار عرضه مي شود ( Supplid )
b- در بعضي كارخانجات فعاليتهاي خريد و عرضه  ( supplying ) به طور آني شروع مي شوند .
c- عرضع كنندگان  ( suppliers ) ذيصلاح داراي فروشندگان خوب ، اطلاعات مربوط به مشتريان و سيستم آگهي كارآمد هستند .
5- Standard = استاندارد – معيار  
a- در مديريت عمليات واژه هاي استاندارد ، استاندارد  ( standard ) نيروي كار ، استاندارد  ( standard ) مولد و استاندارد  ( standard ) زماني به جاي يكديگر به كار مي روند .
b- بعضي از سيستمهاي استاندارد كردن  ( standardization ) و درجه بندي براي مقاصد مهندسي طبق قانون اجباري شده اند .
c- نسبت تعداد مرگهاي ملاحظه شده در گروهي از افراد نسبت مرگ و مير استاندارد  ( standardized ) خوانده مي شود .
6- aggregate = تجمع كردن – توده – انبوه
a- توسعه يك طرح توليد جمعي شامل چهار نكته اساسي است : اصل تجمع  (  aggregation ) ، اهداف برنامه ريزي ، استفاده از تقاضاي جمعي ، و گزينه هاي تنظيم ظرفيت كوتاه مدت .
b- اگر طرح تجاري در رابطه با پيش بيني يك عمليات عمده افزايش نيازمند افزايش موجودي باشد . طرح كلي  (  aggregate ) بايد حمايت توليد كافي ارائه كند .
c- يك طرح كلي  ( aggregate ) بااين مساله سروكار دارد كه آيا شركت سطح ظرفيت تقريبي جهت تامين تقاضاي مورد انتظار را دارد يا نه ، يا آيا بايد توليد بعضي از سفارشات را به تاخير بيندازد ، از اضافه كار يا پيمانكار فرعي استفاده كند يا نه و غيره.
B- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد .
همانطور كه پيشنهاد شده است مهندس صنايع مدرن ديگر محدود به صنعت نيست . در حاليكه تكوين اين فعاليت از صنعت بوده و بخش عظيمي از كارهاي اوليه در صنعت انجام شده است ، اين ديگر يك محدوديت نيست ، بنابراين دانشجويان يا كارشناساني ( Practitioners ) كه به معني اكيد كلمه ديگر علاقه اي به خط مشي صنعتي ندارند . لازم نيست با ترس ( dismoy ) به مهندسي صنايع به عنوان حوزه محدودي نگاه كنند كه فقط در صنعت و صنايع توليدي (manufacturing ) به كار گرفتهمي شود . چون مهندسي صنايع مدرن بر مبناي علمي از عمليات مي باشد . در اين صورت هر جايي كه عملياتي يافت شوند كه لازمه سيستمهايي از افراد ، ماشينها و فرايندهاي از هر نوع هستند ، مهندس صنايع (industrial engineer ) كانالي طبيعي براي استعدادهاي خود دارد . در نتيجه حوزه بانكداري حوزه اي است كه طي چند سال اخير مورد توجه مهندسين صنايع بوده است . اين بين عمليات دستي  ( manual )  كه بايد انجام شوند كه در حال حاضر در چند حوزه در حال جايگزيني با ماشينها ( كامپيوترها و ريز پردازنده ها ) هستند و جريان اطلاعات و دقتي كه در حرفه بانكداري اساسي  ( crucial ) هستند مجرايي طبيعي براي مهندس صنايع تشكيل مي دهد . ليست موسسات و فعاليتهاي دولتي اي كه مهندسين صنايع وارد آنها شده اند   ( migrated ) تاكيد عمده اي بر دليل اين است كه مهندس صنايع در حوزه بانكداري جايگاهي يافته است . ممكن است اهداف موسسات دولتي با بخش انتفاعي  ( seeking ) اقتصاد ما فرق داشته باشد زيراآنها تمايل دارند كمتر با هزينه ( درست يا غلط ) و بيشتر با خدمات به مردم و انگيزه هاي سياسي  ( political ) پشت اقداماتش سر و كار داشته باشند . مهندسيني كه براي موسسات دولتي سيستمها را طراحي مي كنند عموماً روش شناسي  ( methodologies ) و اهداف متفاوتي با صنعت دارند . ولي هنوز هم مسائل بهره وري ، صورت خدملات ، و جريان اطلاعاتي فعاليتهاي انساني را دارند . به گونه اي كه پارامترهاي   ( parameters ) تعميم يافته مهندس صنايع همگي قابل اعتماد هستند فقط ضرايب مدلهاي عمومي شده و مجرد بايد تصحيح شوند تا با شرايط جديد تطبيق كنند .  (  accommodate )
D- جملات زير را بهترتيب صحيح قرار دهيد تا يك پاراگراف تشكيل شود .
c- اكثر مسايل پيش روي مهندس صنمايع شامل عوامل فني ، اقتصادي و اجتماعي مي شوند .
d- تحت چنين شرايطي ، اغلب امكان يافتن يكراهحل رضايت بخش بهوسيلهمدلهاي رياضي وجود ندارد .
a- پس مهندس صنايع بايد بر معلومات خود و روشهاي كلي حل سيستماتيك مسئله اتكا كند .
b- تفكر منطقي نقش مهم ايفا خواهد كرد ، ولي بايد با تكنيكهاي خلاقانه تكميل شوند .
e- چنين فنوني كه اغلي « تفكر جانب » يا « واگرا » خواندهمي شوند ، حلال مسئله را تحريك مي كند كه به طرقد جديدي به مسايل نگاه مي كند .


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان