میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش کارآموزی شركت ارغوان هيدج


کد محصول : 1000390 نوع فایل : word تعداد صفحات : 39 صفحه قیمت محصول : 4000 تومان تعداد بازدید 971

فهرست مطالب و صفحات نخست


شركت ارغوان هيدج


فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه

شركت غله و خدمات بازرگاني ارغوان هيدج                    1
دارائيها                                        2
دارائيهاي غير مجاز                                2
فعاليت هاي عملياتي                                5
تاريخچه فعاليت هاي شركت                            6
فعاليت هاي اصلي شركت                                6
عمده ترين فعاليت شركت در طول سال                        7
دارائيهاي شركت                                    8
درآمدها                                        9
موجودي نقد و بانك                                10
ساير حسابها و اسناد دريافتني                            11
دارائيهاي اماني                                    13
بهاي تمام شده خدمات ارائه شده                            16
هزينه هاي سر بار عمليلاتي                            18
صورت تطبيق سود عمليات                            20
تعهدات و بدهي ها                                21
ثبت سند.....                                    22
بررسي سندهاي مربوط به پرداخت ماليات سال 87                    24
بررسي فاكتور مربوط به خريد برنج .....                        26

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29اسفند ماه1387
اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:
عنوان
1.    ترازنامه.
2.    صورت سود و زیان .
3.    صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته .
4.    صورت سود (زیان)جامع .
5.    صورت جریان وجوه نقد .
الف. تاریخچه فعالیت شرکت .
ب. مبنای تهیه صورتهای مالی .
ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری.
د. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج  در صورتهای مالی و سایر اطلاعا ت مالی .
صورتهای مالی این شرکت بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه می شود.
 
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج
تراز نامه
در تاریخ29اسفند 1387
دارائیها
موجودی نقد و بانک.......................................................000/000/385
حسابها و اسناد دریافتی تجاری .........................................000/350/192
سایر حسابها و اسناد دریافتی.............................................000/000/10
پیش پرداختها.....................................................................000/000/34
جمع دارائیهای جاری...........................................................000/135/62
دارائیهای غیر جاری:
دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک ....................................000/000/650
جمع دارائیهای غیر جاری ................................................000/000/650
جمع دارائیها....................................................................000/135/127

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج
تراز نامه
در تاریخ29اسفند 1387
بدهیها و حقوق صاحبان سهام..............................................29/12/1387
حسابهای پرداختنی تجاری.................................................000/520/184
سایر حسابها و اسناد پرداختنی............................................000/480/95
ذخیره مالیات..................................................................000/000/30
جمع بدهیهای جاری.........................................................000/000/310
بدهیهای غیر جاری:
ذخیره مزایای خدمت کارکنان.............................................000/500/20
جمع بدهیهای غیر جاری..................................................000/500/20
جمع بدهیها.....................................................................000/500/330
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه..........................................................................000/000/900
مازاد تجدید ارزیابی......................................................................×××
سود (زیان )انباشته..............................................................000/850/40
جمع حقوق صاحبان سهام.................................................000/850/940
جمع حقوق صاحبان سهام و بدهیها......................................000/135/127
شرکت غله وخدمات بازرگانی ارغوان هيدج
صورت سود و زیان
برای سال منتهی به 29 اسفند 1387
                                                                                                                       ریال 
درامد حاصل از خدمات ارائه شده..................................................000/350/450
کسر می شود :بهای تمام شده خدمات ارائه شده ...............................000/000/300
سود ناخالص کسر می شود ...............................................................000/350/150
هزینه های اداری و عمومی ..................................................................000/430/41
سود (زیان ) خالص ............................................................................000/920/108
گردش حساب سود (زیان ) انباشته
سود (زیان ) خالص.................................................................000/920/108
سود انباشته در ابتدای سال .......................................................000/850/40
تعدیلات سنواتی......................................................................000/300/3
سود (زیان ) انباشته در پایان سال ..............................................000/470/146


صورت سود (زیان ) جامع..................................................... 000/000/140
سود (زیان ) خالص سال جاری................................................000/470/146
اندوخته تجدید ارزیابی   ..........................................................000/700/64
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج
صورت جریان و وجوه نقد
برای سال منتهی به 29/12/1387
فعالیت های عملیاتی :
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی..................000/540/287
فعالیت های سرمایه گزاری :
وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت .....................................000/500/87
خالص (افزایش (کاهش) ) در وجه نقد .........................................000/040/200
مانده وجه نقد در اغاز سال ..............................................................000/960/84
مانده وجه نقد در پایان سال .......................................................000/000/385
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج
برای سال مالی منتهی به 29/12/1387


1. تاریخچه فعالیت شرکت :
1_1کلیات :
شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1381راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/11/81 شورای عالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/83 وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/83 وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ 27/12/83 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی ارغوان یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در هيدج می باشد .
2_1 فعالیت اصلی شرکت :
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ،  روغن ، برنج ،قند وشکر و... ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و ...)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .
2_2_1.عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :
الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .
ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .
ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .
د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .
ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.
ه ) واردات برنج و توزيع آن در سطح استان
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

3_1وضعیت اشتغال
متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است .
موقت    دائم    وضعیت شاغلین
4    21    تعداد شاغلین
با توجه به افزایش فعالیت های تجاری پرسنل شرکت افزایش یافته و پرسنل مذکور شامل 5نفر شرکتی و  20 نفر پرسنل انتقالی از سازمان غله سابق می باشد .
2. مبنای تهیه صورتهای مالی 
صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در صورت لزوم از ارزشهای جاری استفاده می شود .
3. خلاصه اهم رویه های حسابداری :
1_3. دارائیهای ثابت :
1_1_3. دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود  مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحضه ظرفیت یا عمر دارائیهای ثابت یا در کیفیت بازدهی بهبودی اساسی انها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوط  مستهلک می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. 
2_1_3. استهلاک دارایی ثابت با توجه به عمر مفید بر اوردی دارائیها ی مربوط و بادر نظر گرفتن ایین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه بهمن ماه 1380و بر اساس نرخ و روشهای زیر محاسبه می شود .
روش استهلاک    نرخ استهلاک    دارائی
خط مستقیم     ساله10    اثاثه و منصوبات
2_3.درامدها
درامد حاصل از توزیع  قند و شکر و برنج سهمیه ای بر اساس میزان صادره وتحویلی مجوزهایشرکت ها در تخصصی و بازرگانی دولتی ایران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزیع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت میگردد.
همچنین شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادی تحت عنوان راهبری امور گندم و ارد با شرکت بازرگانی دولت ایران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبری گندم واجزای عملیات مرتبط با خرید گندم شامل تخلیه، بارگیری ذخیره سازی و تبدیل گندم به ارد و فروش گندم و یا ارد متقاضیان و کنترل کیفی و کمی گندم و ارد متابق دستور العمل های ابلاغی است.

3_3. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان .
 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول قانون کار بر اساس مصوبه هیات
مدیره شرکت بر مبنای سی روز اخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت انان محاسبهو در حساب ها منظور گردیده است . مضافا از بابت پرسنل انتقالی از سازمان غله به دلیل نا مشخص بودن وضعیت انتقال ذخیره ای محاسبه نمی گردد .
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 29/12/1387
4. موجودی نقد و بانک :
موجودی نقد شامل بانک صادرات شعبه هيدج ، حساب جاری ها و تنخواهگردانها می باشد .
5. حسابها و اسناد دریافتی تجاری :
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری به شرح ذیل می باشد: ..............29/12/1387
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ..........................................000/350/192 ريال
جمع..........................................................................................000/350/192


6.سایر حسابها و اسناد دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل می باشد : ............29/12/1387    ریال
شرکت تعاونی معین غله ..........................................................000/000/5
سایر......................................................................................000/000/5
جمع...................................................................................000/000/10
7. پیش پرداختها .................................29/12/1387                     ریال
حساب پیش پرداخت به شرح ذیل می باشد :
پیش پرداختهای بیمه .......................................................000./000/4
پیش پرداخت مالیات ........................................................000/000/20
پیش پرداخت به سایر سازمان ها .......................................000/000/10
جمع .................................................................................000/000/34
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 29/12/1387
1_7.مانده حساب پیش پرداختهای بیمه به شرح ذیل است :........... 29/12/1387 ریال                                                   
پیش پرداخت بیمه کالا .........................................................000/000/25
پیش پرداخت بیمه و سائط نقلیه ..............................................000/500/1
جمع ................................................................................000/000/4
2_7. مانده حساب پیش پرداخت مالیات به شرح ذیل می باشد :.....29/12/1387   ریال
پیش پرداخت مالیات قراردادحق التوزیع .................................000/000/15
پیش پرداخت مالیات قرارداد راهبری .....................................000/000/5
پیش پرداخت مالیات سود پیش بینی شده ..................................000/000/10
جمع .......................................................................................000/000/20


شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هيدج
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 29/12/1387
8.دارائیهای امانی
تعداد اقلام    نوع اموال    اموال انتقالی از    ردیف
3742قلم    اموال و اثاثیه اداری    سازمان غله سابق    1
125 قلم    اثاثیه اداری    شرکت بهمن گستر سابق     2

1_8. دارائیهای ثابت سازمان غله سابق شامل ساختمان دفتر مرکزی سیلوهای هيدج و سلطانیه ، سوله های انبار ، خانه های سازمانی و اثاثیه اداری ، و شرکت بهمن گستر سابق بر اساس مصوبه شورایعالی اداری کشور و دستورالعمل اجرائی طرح تجمع ادارات کل استان ها و شرکت های بهمن و به استناد مفاد مواد 110و 119 قانون محاسبات عمومی کشور تا تعیین تکلیف نهائی به صورت امانی تحت اختیار و مورد استفاده شرکت می باشد
2_8. دارائی های ثابت شرکت ، اموال امانی مورد استفاده شرکت مربوط به دیگران ، موجودی امانی توزیعی شرکت تحت پوشش بیمه ای قرار دارد مضافا موجودی گندم های توزیعی مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران توسط شرکت مذکور بیمه می شود .
9. حساب های پرداختنی تجاری ................................29/12/1387   ریال

حسابهای پرداختنی از اقلام زیر تشکیل شده است .
شرکت بازرگانی دولتی ایران  ...................................×000/000/150
سازمان باز نشستگی ...............................................000/520/34
جمع ...................................................................000/520/184
10. سایر حسابها و اسناد پرداختی  .................................29/12/1387  ریال
ذخیره هزینه ها .........................................................000/000/24
سپرده های دریافتنی ...................................................000/680/36
جاری کارکنان .........................................................000/800/34
جمع ..........................................................................000/480 /95
1_10. ذخیره هزینه هااز اقلام زیر تشکیل شده است :........ .29/12/1387   ریال
ذخیره هزینه های حمل و نقل .........................................000/000/5
ذخیره هزینه های نفت و گاز .........................................000/000/4
ذخیره هزینه های اب و برق .........................................000/000/4
ذخیره هزینه های پست و مخابرات .................................000/000/2
ذخیره مرخصی استفاده نشده .........................................000/000/3
سایر ذخیره ها ...........................................................000/000/6
جمع ........................................................................000/000/24
2_10. سپرده های دریافتنی از اقلام ذیل تشکیل شده است : ........ .29/12/1387ریال
سپرده های در یافتنی حسن انجام کار ..............................................000/000/10
سپرده های دریافتنی مفاضا حساب بیمه ...........................................000/680/26
جمع ....................................................................................000/680/36
 
11. ذخیره باز خرید سنوات خدمت کارکنان ..........................29/12/1387  ریال
ذخیره باز خرید سنوات  خدمت کارکنان ................................000/000/205
جمع .......................................................................................000/500/20
12. در امد ها :
در امد های شرکت به شرح زیر می باشد ..........................29/12/1387   ریال
در امد حق التوزیع کالا ...................................................000/450/250
در امد راهبری گندم و ارد ..............................................000/900/199
جمع ............................................................................000/350/450
ضوابط توزیع کالا طبق دستور شرکت بازرگانی دولتی ایران بر مبنای کالا برگ یا سایر مجوزات و نیز خرید و توزیع گندم و ارد بر مبنای قرار داد راهبری با شرکت مذکور و طبق ضوابط اجرائی مراجع تصمیم گیر ذیربط می باشد .

2_12. درامد حاصل از خدمات راهبری گندم و ارد به شرح ذیل می باشد :
باتوجه به انحلال سازمان غله طبق تصویب نامه 561/13 مورخه 28/11/81 شورای عالی اداری و انتقال وظایف ومسولیت های اد اره غله به شرکت ها ی تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران از مورخه 1/11/83 جهت پوشش هزینه های جاری و پرسنلی و انجام امورات مربوط به ارد و گندم ، قراردادی تحت عنوان راهبری گندم و ارد تا تاریخ 30/12/83 با شرکت متبوع منعقد گردیده است توضیحا طبق قرار داد مذکور و سایر ظوابط اجرایی مرجع ذیربط وظایف مربوط به خرید گندم ، اسیاب و توزیع ارد بین عاملین و شمارش موجودی های مذکور به شرکت تفویض اختیار شده است .
13. بهای تمام شده خدمات ارائه شده :
جدول بهای تمام شده خدمات تمام شده به شرح زیر می باشد .........29/12/1387   ریال
هزینه حقوق و مزایای واحد های عملیاتی .................................000/000/300
هزینه های سر بار عملیاتی ........................................................................×××
بهای تمام شده خدمات ارائه شده ............................................000/000/300
1_13. هزینه های حقوق و مزایای واحدهای عملیاتی .............29/12/1387  ریال
حقوق و دست مزد کارکنان ......................................................000/500/27
فوق العاده شغل ، ویژه و ترمیم .................................................000/000/500
اضافه کاری .................................................................................000/1500
حق جذب ......................................................................000/500
حق عائله مندی ...............................................................000/480
عیدی و پاداش ................................................................000/520
سفر و ماموریت ......................................................................×××
بیمه سهم کار فرما ...........................................................000/370
مزایای غیر نقدی .............................................................000/1800
پس انداز سهم کارفرما ......................................................000/000/2
حق لباس ............................................................................. 000/200
سایر هزینه ها .................................................................000/630/4
جمع .............................................................................×000/000/40
حقوق و دستمزد کارکنان شامل حقوق ومزایای پرسنل انتقالی از سازمان غله سابق می باشد که طبق احکام حقوقی صادره توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران از طریق شرکت پرداخت می شود .
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان