میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش کارآموزی کارآفريني(اداره برق)


کد محصول : 1000394 نوع فایل : word تعداد صفحات : 66 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 979

فهرست مطالب و صفحات نخست


کارآفريني(اداره برق)

فهرست
عنوان                                        صفحه
تاريخچه تاسيس شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان            1
فرايند عمل در سيستم حسابداری شرکت برق استان زنجان            2
پارامترهاي مهم در طراحي پست ها و انتخاب تجهيزات            4
هماهنگي عايقي                                6
شين و شينه بندي                                7
فواصل زمين كردن نقطه نوترال و سيستم زمين                    9
هدف از ايجاد يك سيستم زمين                        10
بررسي ولتاژهاي مجازي براي ايمني در پست                     11
برقگير                                        13
ترانسفورماتور                                    15
ترانسفورماتور ولتاژ                                18
رله هاي جهت دار براي خطاهاي زمين                        22
سيستم حفاظتي خطاي عملكرد كليد                        25
حفاظت ترانسفورماتور                                27
اعتبار                                         34
تهيه وتصويب بودجه                                 35
اجرای بودجه                                     37
حسابداري انبار                                    38
نوع محاسبه قيمت كالاها                             43
پيش بيني موجودي                                 44
دفتر داری                                     49
حسابداری تاسيسات                                 50
حساب تاسيسات برق مشغول به کار101                     53
برکناری تاسيسات                                 54
تاريخچه تاسيس شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان :
شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان در تاريخ 1/1/1372 با101 مگاوات پيک بار و136259 مشترک عملا از شرکت برق منطقه ای زنجان منفک گرديده و در حال حاضر دارای 16شهر ، 16 بخش و46 دهستان می باشد که در سال85 با3/376 مگاوات پيک بار 253342 مشترک وتعداد 4844 پست هوايی وزمينی با قدرتی حدود 872 مگا ولت امپر وبا 6591 کيلومتر طول شبکه 20 کيلو ولت هوايی و زمينی وبا 4444 کيلومتر طول شبکه فشار ضعيف هوايی وزمينی و904روستای برقدار خود ادامه می دهد
وضعيت تامين برق شهرستان زنجان :
اولين نيروگاه زنجان درسال1320 توسط بخش خصوصی شرکت سهامی برق خمسه با يک دستگاه ديزل ژنراتور 115 اسب بخار اغاز بکار نمودو به تدريج 4 دستگاه ديگر با قدرتهای  90  ، 575  ،  630  ،  1200  اسب بخار به نيروگاه اضافه ومورد بهره برداری قرار گرفت وبالاخره در سال 1348 تاسيسات فوق تحويل برق تهران شده وبه شبکه سراسری وصل گرديد . در حال حاضرشهرستان زنجان دارای 1718 پست هوايی وزمينی با قدرت حدود 374 مگاولت امپروحدود1722 کيلومتر طول شبکه KV20  هوايی وزمينی و1704 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايی وزمينی ، شهرستان ماهنشان دارای 404 پست هوايی وزمينی با قدرتی حدود 37 مگا ولت امپر وحدود 796 کيلومتر طول شبکه KV20 هوايی و زمينی و404 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايی و زمينی ، شهرستان طارم دارای 386 پست هوايی وزمينی با قدرتی حدود 37 مگاولت امپر و حدود 464کيلومتر طول شبکه KV20 هوايی وزمينی و261 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايی وزمينی وشهرستان ايجرود دارای 201 پست هوايی وزمينی با قدرتی حدود 24 مگا ولت امپر وحدود 458 کيلومتر طول شبکه KV20  هوايی وزمينی و225 کيلومتر طول شبکه ضعيف هوايی وزمينی می باشد .
فرايند عمل در سيستم حسابداری شرکت برق استان زنجان :
بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای يک سال مالی تهيه وحاوی پيش بينی اقلام درامد وسايرمنابع تامين اعتبار وبراورد هزينه ها برای انجامفعاليت ها ، اجرای طرح ها وعملياتی است که منجر به حصول هدفهای شرکت می شود .
سال مالی از اول فروردين ماه هر سال شروع ودراخراسفند ماه همان سال پايان می يابد به استثنای سال اول که از تاريخ تشکيل شرکت شروع ودراخراسفندهمان سال خاتمه می يابد .
درامد شرکتها وساير منابع تامين اعتبار شرکت عبارت است از کليه وجوه دريافتی مشروحه زيرکه دربودجه شرکت تحت عنوان درامدهاوسايرمنابع منظورمی گردد :
الف) وجوه دريافتی بابت توزيع يا فروش برق
ب) وجوه دريافتی بابت نگهداری شبکه روشنائی معابر يا ابونمان برای نگهداری
تاسيسات برق ( از مشترکين )
ج) وجوه دريافتی از مشترکين بابت حق انشعاب برق وهزينه های نيرورسانی وهزينه مشارکت ( نسبت به سهم بخش توزيع )
د) وجوه دريافتی از ساير منابع
ه) وجوه حاصله از سرمايه گذاری يا مشارکت در ساير شرکتها
و) وجوه حاصله از انجام خدمات فنی برق  ( عيب يابی  - تعميرات و...)
4- هزينه های شرکت عبارت است از پرداختهايی که به صورت قطعی به ذينفع درقبال کار ، خريد وتعهد ويا به عنوان کمک وهر عنوان ديگری که دربودجه شرکت منظور شده است صورت می گيرد وبه طور کلی هزينه ها را می توان به 2دسته تقسيم کرد:
الف ) هزينه های جاری
ب) هزينه های سرمايه ای
شايد بتوان مساله تشخيص وتفکيک هزينه های سرمايه ای و جاری را از مهمترين مسائل حسابداری شناخت زيرادراين زمينه قاعده وضابطه روشنی نيست.
در شرکتهای توزيع نيروی برق طبق ايين نامه مالی داخلی خود هزينه ها را به 5
بخش تقسيم نموده اند :
الف) هزينه های خريد
ب) هزينه های توزيع وفروش انرژی
ج ) هزينه های عمومی واداری
چ)هزينه های سرمايه گذاری وتوسعه
ح) هزينه هايی که در اداره نيروگاه های ديزل وگازی محلی يا شبکه های توزيع
بر حسب قرارداد های منعقده انجام می شود .
عبارت است از تعيين وانتخاب کالا وخدمات وساير پرداختها که تحصيل يا انجام انها برای نيل به هدف های شرکت ضروری است.
پارامترهاي مهم در طراحي پست ها و انتخاب تجهيزات:
در طراحي پستها بايد پارامترهاي مختلفي را در نظر گرفت.چند پارامتر مهم در زير آمده است.
الف:شرايط محيط:اين عوامل نقش مهمي در طراحي ها دارند و عمدتاً عبارتند از:
1.درجه حرارت حداكثر محيط:بطور كلي تحت تأثير دو درجه حرارت مي باشد:
الف:محيط    
ب:گرماي حاصل از تحت ولتاژ قرار گرفتن و اين دو مقدار بايد ثابت باشند.
2.درجه حرارت حداقل:دستگاه بايد بتواند در كمترين درجه حرارت محيط كار كند.
3.ارتفاع از سطح دريا:با افزايش ارتفاع چگالي هوا كم شده و مقدار ولتاژ شكست هوا براي يك فاصله مشخص كمتر مي شود.
4.مقدار يخ:دستگاهها بايد مقاومت مكانيكي در مقابل يخ هاي زمستان را داشته باشند.
5.سرعت باد:سرعت باد در محل يك پست بايد در طراحي تجهيزات و اتصالات مورد توجه قرار گيرد.
6.زلزله:وسايل بايد با توجه به اطلاعات در مورد زلزله طراحي شوند و تهيه گردند.
7.مقدار آلودگي هوا:شامل گرد و غبار و املاح موجود در هواست،كه براي تعيين سطح ايزولاسيون مورد توجه قرار مي گيرد.
8.تعداد صاعقه
ب:اطلاعات الكتريكي مبنا:
1.ولتاژ الكتريكي مبنا: (ولتاژ نامي) و ولتاژ حداكثر كار:
ولتاژ نامي يكي از مشخصه هاي فني يك دستگاه و اصلي ترين مشخصه يك پست بوده و ولتاژ نامي عبارتست از ولتاژ دائمي كار يك پست مي باشد و به عوامل فني مختلفي بستگي دارد.
ولتاژ حداكثر كار عبارتست از : حداكثر ولتاژ نامي كه امكان بوجود آمدن آن در شرايط عادي وجود داشته باشد.
2.جريان نامي:
عبارتست از جرياني كه از يك دستگاه در حالت كار عادي آن عبور مي كند.
3.جريان اتصال كوتاه:تعيين جريان اتصال كوتاه در يك پست جهت طراحي آن و انتخاب تجهيزات بسيار مهم است.بايد توجه داشت كه سطح اتصال كوتاه در يك پست با توجه به تغييرات و با توسعه شبكه تغيير مي نمايد.و داراي دو اثر حرارتي و اثرات نيروي حاصل ناشي از عبور جريان اتصال كوتاه مي باشد.
4.فركانس:مقدار استاندارد فركانس 50 و 60 هرتز مي باشد كه در ايران 50 هرتز است.
5.سيستم اتصال فازها:توليد و انتقال انرژي در شبكه بصورت سه فاز انجام مي گيرد و پست هاي فشار قوي نيز بصورت سه فاز ساخته مي شوند جهت سهولت تشخيص فازها از يكديگر آنها كد گذاري مي شوند.
6.سطح ايزولاسيون يا سطح عايقي تجهيزات:
مقدار قدرت تحمل اضافه ولتاژهاي دائم و موقتي و زودگذر توسط تجهيزات را سطح عايقي يا سطح ايزولاسيون مي گويند.
هماهنگي عايقي:
شامل انتخاب قدرت عايقي براي تجهيزات سيستم است كه بتواند در مقابل اضافه ولتاژهاي شبكه مقاومت كند، كه مقدار تحمل را سطح عايقي يا Bil گيوند و هرچه از نظر سطح عايقي پايين تر باشد مقرون به صرفه تر هستند.اصولاً دو روش براي تعيين سطح عايقي بكار برده مي شوند.
1.روش قراردادي            2.روش آماري
كه هر كدام داراي روشهاي فني خاص خود مي باشند.
دو نوع سطح عايقي موجود مي باشد:1.خارجي        2.داخلي
اضافه ولتاژهاي بوجود آمده در شبكه معمولاً به سه دسته تقسيم مي شوند:
1.بر اثر فركانس:كه سه حالت دارد:
1.اثر فرانتي        2.پديدة رزونانس        3.اتصالي فاز به زمين
2.ناشي از كليد زني:در تمام حالات عملكرد كليد بوجود مي آيد و 2 تا 4 برار ولتاژ نامي مي باشد.
3.ناشي از رعد و برق
در هماهنگي عايقي اضافه ولتاژهاي فوق اصولاً به علت اينكه آنها تعيين كنندة رنج برقگيرها و همچنين سطوح وسايل حفاظتي هستند در نظر گرفته مي شوند.
جهت تأمين سطوح عايقي و انتخاب برقگير براي هر رنج و هر اندازة ولتاژ خاص استانداردهايي وجود دارد كه از آنها جهت طراحي استفاده مي گردد كه اين استانداردها به عوامل مختلفي بستگي دارد.البته ارتفاع نيز سهم مهمي در تعيين سطح عايقي دارد.
شين و شينه بندي:
شينه بندي عبارتست از چگونگي ارتباط الكتريكي فيلدهاي مختلف كه داراي يك سطح ولتاژند.مثلاً تمام ترانسفورماتورها و هادي هاي موجود در پست تبديل كه داراي ولتاژ مساوي هستند توسط يك هادي بهم وصل مي شوند كه اين هادي را شين گويند.در روي اين شين انرژي مولدها و يا مبدلها و يا هر دو بهم مي پيوندند و از روي آن بطور مستقيم و يا پس از تبديل به مصرف كننده ها و يا نقاط ديگر هدايت مي شوند در واقع شين عبارتست از وسيلة جمع و پخش انرژي در واحد زمان.
لزوم شينه بندي:
هر شينه بندي ممكن است داراي چندين فيدر ورودي و خروجي متصل به آن باشد فيدرها خود داراي وسايل الكتريكي مثل C.B,PT,CT و غيره مي باشند.ارتباط اين فيدرها بدون وجود يك سيستم گسترده نمي تواند انجام شود.با توجه به شرايط،خواسته ها و پارامترها شينه بندي هاي مختلفي مي تواند وجود داشته باشد.
انواع شينه بندي:
1.ساده:ساده ترين و ارزانترين نوع شينه بندي مي باشد ولي تعميرات،توسعه و گسترش در آن مشكلاتي بوجود مي آورد.جهت سهولت مي توان آن را بصورت V شكل نيز طراحي كرد.
2.شينه بندي ساده با باسبار انتقالي
3.شبنه بندي دوبا سبار
4.شينه بندي با سبار دوبل با باسبار كمكي
5.شينه بندي چند باسبار
6.شينه بندي چند باسبار شين كمكي
7.شينه بندي H شكل يا حلقوي
8.شينه بندي كليدي
9.شينه بندي دو كليدي
كه هر كدام داراي معايب و مزايايي مي باشند كه بهترين نوع آنها 8 و 9 مي باشد.
فواصل زمين كردن نقطه نوترال و سيستم زمين
فواصل اساسي در پستها:
چگونگي قرار گرفتن تجهيزات و هادي ها در پست و فواصل موجود و مناسب بين آنها و بين زمين و تجهيزات موضوع بحث فواصل اساسي است كه به 5 نوع تقسيم مي شوند:
1.Earth Clearance (E.C) كه فاصله بين قسمت هاي برقدار با اسكلت زمين و يا خود زمين است.
2.Phase Clearance (P.C) فاصله بين قسمت هاي برقدار با يكديگر
3.Isclating Distance (ID) فاصله بين كنتاگتهاي يك سكسيونر و يا كليد قدرت در زمان باز بودن.
4.Safety Clearance(S.C) فاصله بين قسمت هاي برقدار و محيط كار.
5.Grand Clearance(G.C) فاصله بين پايين ترين نقطه فلزي هر ايزولاتور و سطح زمين.
كه تعيين اين فواصل با توجه به مشخصات پست و شرايط و استانداردها امكان پذير است.

زمين كردن نقطه نوترال به دلايل زير قابل توجه است:
1.براي حفاظت فاز به زمين
2.شدت جريان اتصال كوتاه فاز به زمين
3.ولتاژ فازهاي سالم در زمان اتصال به زمين
انواع زمين كردن نقطه نوترال:
1.سيستم با نوترال ايزوله
2.با استفاده از سلف پرسون
3.از طريق مقاومت
4.زمين كردن مستقيم
5.از طريق راكتانس
6.از طريق ترانسفورماتور زمين.
طراحي سيستم زمين
هدف از ايجاد يك سيستم زمين:
1.در حالت نرمال تمام قسمت هاي غير باردار دستگاهها از طريق هاديهايي متصل به سيستم زمين در ولتاژ مطلق زمين كه صفر يا نزديك صفر مي باشد قرار گيرند.
2.كارگران در تمام مواقع در شرايط پتانسيل مطلق زمين قرار گيرند.
براي حصول شرايط فوق مي بايستي سطح پتانسيل الكتريكي در سطح زير و اطراف يك پست حتي المقدور يكنواخت و نزديك به پتانسيل صفر و يا ولتاژ مطلق زمين باشد.
عمل زمين به دو طريق صورت مي گيرد:
1.زمين كردن نوترال دستگاهها
2.زمين كردن بدنة اجزاء هادي غير باردار.
بررسي ولتاژهاي مجازي براي ايمني در پست
1.ولتاژ گام يا قدم: Step Voltage
ولتاژهاي خطرناك بصورت زير هستند:
كه از عبور جريان در مسير بسته دو پاي شخص و زمين ناشي مي شود.
2.ولتاژ تماس:Toueh Voltage
ولتاژ تماس معمولاً در اثر تماس دست يا ناحيه فوقاني بدن به قسمت فلزي تجهيزات كه در هنگام اتصالي و يا خرابي ايزولاسيون باردار مي باشند.
3.ولتاژ انتقالي:Transfer Voltage
اين ولتاژ حالت خاصي از حد ولتاژ تماسي مجاز مي باشد و در حالتي تعريف مي شود كه دستگاه اتصالي شود در اين حالت ممكن است ولتاژ تماس حاصل تا حد ولتاژ كل ناشي از اتصال كوتاه برسد.
6.ولتاژ خانه Mesh Voltage:
به ولتاژ بين مركز يك خانه با نقطه اتصال زمين نزديكترين دستگاه اطلاق مي گردد.
مراحل طراحي:
1.مطالعة مشخصات خاك و تعيين مقدار P:
خاك خشك داراي قابليت هدايت الكتريكي خيلي كم است اما با افزايش رطوبت و املاح هدايت آن فزوني مي يابد.
2.تعيين زمان تشخيص و رفع خطا و مساحت تحت پوشش پست.
3.ماكزيمم جريان اتصال
اين كميت تعيين كننده مقطع هادي هاي شبكه،افزايش پتانسيل شبكه و غيره مي باشد.
6.گزينش هادي هاي زمين و تعيين سطح مقطع آن
با توجه به شرايط زير تعيين مي گردد.
1.تحمل تنش حرارتي بطوري كه هادي ذوب نشود.
2.داشتن مقاومت مكانيكي كافي در برابر تنش مكانيكي ناشي از جريان اتصال زمين.
3.سطح مقطع كافي براي داشتن مقاومت لازم در مدت طولاني در برابر خوردگي در مناطقي كه مشخصات خوردگي دارند.
4.داشتن هدايت كافي بطوري كه پتانسيل زمين در همه نقاط از حد مجاز تجاوز نكند.

برقگير:
يكي از روشهاي حفاظت شبكه هاي قدرت،ترانسفورماتورها و ساير تجهيزات الكتريكي،در مقابل اضافه ولتاژهاي ناشي از سويچينگ و رعد و برق و… استفاده از وسايل حفاظتي مي باشد.
وظيفه اين وسايل محدود كردن و كنترل اضافه ولتاژهاي فوق و هدايت و انحراف آن به زمين است بنابراين در اين صورت مي توان سطح عايقي تجهيزات را تا حد مناسبي پايين آورد كه از نظر اقتصادي و بهره برداري خيلي مهم است.
يك وسيلة حفاظتي بايد مشخصه هاي زير را داشته باشد:
1.در ولتاژ نامي شبكه هيچ عكس العملي از خود نشان ندهد.
2.در اضافه ولتاژهاي بوجود آمده سريعاً از خود عكس العمل نشان داده و آن را به زمين هدايت كند.
3.ظرفيت عبور موج جريان با دامنه زياد و با مدت زمان معيني را داشته باشد.
4.بعد از هر تخليه الكتريكي،عبور قدرت در فركانس معمولي ادامه نداشته باشد.
5.از نظر اقتصادي و هزينه هاي تعمير و نگهداري و نصب مقرون به صرفه باشد.
برقگير:
وسايل حفاظتي كاملي كه در شبكه هاي قدرت جهت كنترل اضافه ولتاژها مورد استفاده قرار مي گيرد برقگيرها مي باشند.يك برقگير تشكيل شده از:  پوشينگ پرسلين كه در داخل آن يك سري فاصلة هوايي بطور سري با ديسكهايي از جنس Silicon قرار گرفته اند.برقگيرهاي فوق بنام Value Type موسومند و بدين گونه عمل مي كنند كه در ولتاژ نامي شبكه هيچ گونه شكست الكتريكي در فواصل هوايي بوجود نيامده و همچنين مقاومت المانهاي غير خطي خيلي بالاست.لذا برقگير هيچ عكس العملي از خود نشان نمي دهد.ولي در زمان بوقوع پيوستن اضافه ولتاژهاي معين در شبكه فواصل هوايي موجود در برقگير اتصالي شده و همچنين مقاومت المانهاي غير خطي شديداً كاهش مي يابد و موج جريان به زمين تخليه مي شود تا زماني كه اضافه ولتاژ كنترل شود.برقگير فوق داراي معايب و محدوديت هايي مي باشند مثلاً وجود فواصل هوايي در طول برقگير باعث عدم توزيع يكنواخت ولتاژ مي شود.مي توان براي رفع عيب آن مقاومت هاي غير خطي را بطور موازي با فواصل هوايي بكار برد.ظرفيت جذب انرژي اين نوع برقگيرها محدود مي باشد.
برقگير ZNO
در اين نوع برقگيرها فواصل هوايي وجود ندارد و برحسب مقدار ولتاژ نامي تعدادي از المانهائي از جنس اكسيد روي با مشخصة مقاومتي كاملاً غير خطي به يكديگر سري مي شوند.در ولتاژ نامي المانها داراي مقاومت خيلي بالا بوده ولي در اضافه ولتاژها ميزان مقاومت آنها سريعاً كاهش مي يابد و جريان به زمين تخليه مي شود تا اضافه ولتاژ بوجود آمده كنترل شود.
مشخصات الكتريكي و فني برقگيرها:
1.ولتاژ نامي:حداگثر ولتاژي كه برقگير بطور دائم مي تواند تحمل كند بدون اينكه صدمه ببيند.
2.ولتاژ باقيمانده:ولتاژي كه بين ترمينالهاي برقگير در زمان تخليه جريان و عمل برقگير بوجود مي آيد كه مي بايد با استفاده از مقاومت هاي كاملاً غير خطي مقدار آن را به حداقل رساند.
3.ولتاژ جرقه:عبارتست از اضافه ولتاژي كه باعث عمل برقگير مي شود.
4.حداكثر جريان تخليه:حداكثر جرياني كه برقگير مي تواند بدون خسارت ديدن و يا تغيير مشخصات فني از خود عبور دهد.
5.ظرفيت انرژي ورودي:ماكزيمم انرژي مجازي كه برقگير مي توند در طراحي يك زمان مشخص جذب كند.صرف نظر از ساختمان داخلي برقگيرها به سه دسته تقسيم مي شوند.
1.برقگير تيپ پست
2.برقگير تيپ خط
3.برقگير تيپ توزيع
ترانسفورماتور
انرژي الكتريكي توليد شده به وسيلة نيروگاههاي حرارتي و آبي معمولاً از مراكز صنعتي و مصرف كننده ها فاصله زيادي دارند.اين انرژي بواسطة محدوديت هاي موجود در ساخت واحدهاي توليد كننده،در ولتاژهاي پايين نظير 6 و 11 و 21 و قدرت هاي بالا توليد مي شود.انتقال اين قدرتها تحت ولتاژهاي پايين با وجود فاصله زياد بين توليد كننده ها و مصرف كننده ها باعث افت ولتاژهاي زياد و توان خواهد شد.لذا به مبدلهايي براي تبديل ولتاژهاي پايين به ولتاژ بالا براي كاهش تلفات و انتقال آن به نقاط دوردست نياز است.همچنين ولتاژهاي بالاي انتقال داده شده براي استفاده مصرف كننده ها در مراكز صنعتي و شهرها مناسب نيست،لذا در اين گونه مناطق احتياج به مبدلهاي كاهندة ولتاژ مي باشد.اين مبدلها را ترانسفورماتور قدرت مي نامند كه بصورت دو سيم يا سه سيم پيچيده مي باشند.
در مورد پستهاي دو سطح ولتاژ از يك ترانس دو سيم پيچه براي كاهش يا افزايش ولتاژ استفاده مي گردد ولي در مورد پستهايي با سه سطح ولتاژ بايد بررسي هاي مناسب نظير محاسبات اقتصادي،ميزان استقلال در تغذيه هر يك از شبكه هاي ثانويه،نوع ترانسفورماتور و رابطة برداري بين شبكه ها صورت گيرد كه آيا از يك ترانس سه سيم پيچه استفاده شود يا از ترانس دو سيم پيچه.
ترانسفورماتورهاي اندازه گيري:
در پستهاي فشار قوي جريان عبوري و ولتاژ قرار گرفته روي تجهيزات كميتهاي بالايي هستند.كنترل سيستم هاي قدرت و حفاظت قسمت هاي مختلف آن و تداوم پايداري شبكه بايد توسط اندازه گيري كميات بالا و زير نظر داشتن آنها انجام گيرد.از آنجايي كه مقادير جريان و ولتاژ در سطوح بالايي هستند نمي توان آنها را مستقيماً وارد دستگاههاي اندازه گيري و حفاظتي نمود زيرا اين دستگاهها به جهت داشتن حساسيت و قابل دسترس بودن در ابعاد كوچك ساخته مي شوند و تحمل جريان هاي بالا و ولتاژهاي قوي را ندارند.پس لازم است مبدلهايي جهت كاهش جريان و ولتاژ بكار رود كه از ترانسهاي جريان و ولتاژ استفاده مي شود.
ترانس جريان:
ترانسفورماتورهاي جريان از دو سيم پيچ اوليه و ثانويه تشكيل شده كه جريان نامي شبكه از اوليه آن عبور كرده و متناسب با اين جريان،جريان كمي نيز در مدار ثانويه جاري مي گردد.سيم پيچ اوليه يك CT بطور سري با مدار قدرت قرار مي گيرد و در مقايسه با آن داراي امپدانس ناچيزي مي باشد بنابراين جريان سيستم كلاً توسط امپدانس مدار قدرت كنترل مي شود شكل زير مدار معادل يك CT را در حالي كه مقادير اوليه آن به طرف ثانويه منتقل شده است نشان مي دهد.
ترانسفورماتور جريان تقريباً در حالت اتصال كوتاه كار مي كند زيرا ثانويه آن به مقاومت كمي وصل مي شود.ترانسفورماتور جريان براي فركانس مشخصي محاسبه و ساخته مي شود ولي تغييرات جزيي فركانس شبكه روي آن بي اثر است.

ترانسفورماتور ولتاژ
همان طور كه در بحث مربوط به CT بحث شد جهت تغذيه رله هاي حفاظتي و دستگاههاي اندازه گيري و جدا كردن قسمت فشار قوي از فشار ضعيف و پاراكل كردن دو سيستم جدا از هم احتياج به در دست داشتن ولتاژ شبكه مي باشد براي اين كار از ترانس ولتاژ استفاده مي شود.
اين ترانس مانند ترانس قدرت داراي يك هسته مغناطيسي،دو سيم پيچي كه يكي به عنوان اوليه و ديگري به عنوان ثانويه است مدار معادل يك V.T مطابق شكل زير مي باشد كه در اين مدار كميتهاي اوليه بطرف ثانويه منتقل شده اند.
حفاظت خطوط انتقال انرژي:
خطوط فشار قوي باعث انتقال انرژي از يك نقطه به نقطه ديگر مي شود. مثلاً جهت انتقال انرژي از يك نيروگاه به مناطق قابل مصرف از يك پست انتقال به پستهاي توزيع خطوط انتقال به پستهاي توزيع خطوط انتقال فشار قوي نقش بسزايي دارند.تداوم بار و پايداري در تغذية مصرف كننده ها از مواردي است كه بايد به آنها توجه خاص مبذول داشت.
خطوط انتقال انرژي هميشه در معرض عواملي ناخواسته هستند كه ممكن است بدان دچار گردند.اين عوامل عبارتند از:
رعد و برق،اتصال فاز يا فازها به زمين و به همديگر و در اثر عوامل طبيعي نظير درختان و پرندگان كه باعث ايجاد اضافه ولتاژ ناخواسته و جريان هاي خيلي بالا مي شوند.ايجاد اضافه ولتاژ و جريان هاي زياد باعث صدمات زيادي به شبكه مي شود و نتيجه اينكه قسمتي از مشتركين ممكن است مدت زمان طولاني نتوانند تغذيه گردند و ديگر اينكه به خود سيستم لطمات زيادي نظير از بين رفتن تجهيزات و غيره وارد آورد.در هر دو صورت هزينه هاي اقتصادي ناخواسته گريبانگير مؤسسات ذينفع مي گردد.جهت جلوگيري از لطمات ذكر شده مي بايد يك سيستم حفاظتي خوب طراحي نمود.كه اولاً تا سر حد امكان از وقوع خطا جلوگيري كرده و ثانياً در صورت وقوع عيب سريعاً قسمت معيوب را از مدار خارج نموده تا صدمات وارد حداقل باشد.
حفاظت خطوط فشار قوي در برابر اضافه ولتاژها توسط بكار بردن سيم هاي گارد و انتخاب صحيح زنجير و برقگيرهاي شاخكي و رله هاي اضافه ولتاژ تأمين مي شود.
براي حفاظت شبكه در مقابل جريان اتصال كوتاه و تعيين محل آن از روشهاي زير استفاده مي گردد:
1. حفاظت توسط رله جريان زياد زماني
2.حفاظت توسط فيوز كه فقط در ولتاژهاي كم و متوسط كاربرد دارد.
3.حفاظت توسط رله جريان زياد جهت دار
4.حفاظت توسط ديستانس
5.حفاظت توسط رله ديفرانسيل
از آنجايي كه حفاظت خطوط با فشار بالاتر از حد مورد نظر است و فيوز نمي تواند نقشي در اين شبكه ها داشته باشد از آن صرف نظر مي گردد و بخاطر فاصلة زياد استفاده از رله ديفرانسيل چون از آن چنان حساسيتي كه مورد نظر است برخوردار نيست نيز صرف نظر مي شود رله جريان زياد يك رله الكتريكي است كه بر اساس جريان اتصال كوتاه عمل مي نمايد.
اين رله از لحاظ ساختماني بصورت هاي چكشي،گردان،كششي و استاتيكي (الكتريكي) وجود دارد.در تأسيسات و تجهيزات مدرن ساختمان رله هاي جريان زياد از نوع استاتيكي مي باشد.
1.رله هاي جرياني با زمان معين Difinit Time Current Realy
در مدارات شعاعي و يا حلقوي كه چندين قسمت خط بصورت سري قرار دارند اختلافي بين جريان خط در انتهاي يك قسمت و ابتداي قسمت بعدي وجود ندارد.لذا لازم است كه تشخيص محل خطا توسط زمان،با افزودن تنظيمات زماني بطرف منبع قدرت انجام شود.همان طور كه در شكل زير مشاهده مي شود زمان قطع براي يك اتصال نزديك منبع قدرت ممكن است خيلي زياد شود واضح است كه اين حالت مناسب نيست زيرا جريان اتصال كوتاه در نزديكي منبع بسيار زياد ولي زمان عملكرد آن خيلي كند است.و منحني جريان / زمان اين نوع رله ها مطابق شكل 1 مي باشد.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان