میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش کارآموزی شهرسازي


کد محصول : 1000434 نوع فایل : word تعداد صفحات : 30 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 948

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m1d434

فهرست مطالب و صفحات نخست


شهرسازي

سر فصل‌ها:
1-    تقسمات كشوري
2-    قوانين و ضوابط شهرها و زمينه‌هاي توسعه شهرها و روستاها
3-    تجزيه و تحليل نحوه استفاده از اراضي
4-    طرح‌هاي شهرسازي بزرگ  نقاط ضعف آنها
5-    قوانين و استانداردهاي شهرسازي
6-    تعريف طرح‌هاي جامع، تفضيلي، هادي،و …
7-    تجزيه و تحليل طرح‌هاي اجرايي و تأثير مسائل اقتصادي  اجتماعي در طرح‌هاي شهرسازي
8-    كارفرما، پيمانكار، مشاور، و نحوة همكاري آنها
9-    فرآيندهاي اجرايي يك پروژه از برنامه‌ريزي تا نظارت
 
توسعه: توسعه، گسترش هدفمند و از پيش تعيين شده مي‌باشد و نبايد آنرا با گسترش اشتباه كرد.
تقسيمات كشوري:
1-    كشور به چند استان تقسيم مي‌شود كه ادارة هر استان به عهدة استاندار مي‌باشد كه توسط وزير كشور معرفي و توسط هيئت دولت انتخاب مي‌شود.
2-    استان به چند شهرستان تقسيم مي‌شود كه ادارة هر شهرستان به عهدة فرماندار است كه توسط استاندار معرفي و توسط وزير كشور انتخاب مي‌شود.
3-    شهرستان به چند بخش تقسيم مي‌شود. ادارة هر بخش به عهدة بخشدار است كه فرماندار او را معرفي و استاندار انتخاب مي‌كند.
4-    بخش به چند دهستان تقسيم مي‌شود كه ادارة هر دهستان به عهدة دهدار است.
در سطح هر استان از هر وزارتخانه حداقل يك ادارة كل وجود دارد و بعضي وقتها ممكن است يك وزارتخانه در يك استان دو اداره كل وجود داشته باشد مثل ادارة كل شيلات زابل و چابهار در استان سيستان و بلوچستان.
نكته: هر جايي كه حداقل 5000 نفر جمعيت ثابت داشته باشد مي‌تواند توسط ارگانهاي دولتي و بعد از ثبت شهر محسوب شود.
   
در سطح هر استان، از هر وزارت‌خانه حداقل يك اداره كل وجود دارد و بعضي وقتها ممكن است يك وزارت‌خانه دريك استان دو ادارة كل داشته باشد.مثل اداره كل شيلات زابل و چابهار در استان سيستان و بلوچستان .
نكته: هر جايي كه حداقل 5000 نفر جميعت ثايت داشته باشد مي‌تواند توسط ارگانهاي دولتي و بعد از ثبت شهر محسوب شود.
شهرداري: اداره‌اي است عمومي تحت نظارت دولت و تمامي دستگاههاي اداري، عمومي و دولتي تحت غالب قوانين مصوب اداره مي‌گردند.
قوانين مخصوص ادارة دستگاههاي دولتي عمومي و دولتي:
مجموعه قوانيني است كه مجلس در يك يا چند  دورة مثلاَ يك ماهه براي ادارة سازماني تعيين مي‌كند.
قانون تشكيلات شوراها و شهرداري‌ها:
مجموعه قوانيني است كه شوراها و شهرداريها را از زمان تأسيس در بر مي‌گيرد به عنوان مثال در قانون 55 شهرداريها كليه وظايف شهرداريها مشخص شده است مثل قانون جمع‌آوري زباله‌ها و … و يا جمع‌آوري متكديها كه برداشته شده است. لازم به ذكر است درآمد شهرداريها از عوارض محلي بدست مي‌آيد.
شهرها دو محدوده دارند:
1-    محدودة قانوني( خدمات)
2-    محدودة حريم( استحفاضي)
كه محدودة شهر پس از تعيين توسط وزارت مسكن و شهرسازي، توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور تأييد مي‌شود.
شوراي عالي شهرسازي و معماري: شورايي است كه مركب از وزراي كشور، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، رئيس سازمان محيط زيست، استاندار استان مورد نظر و شهردار شهر مورد نظر.
نكته: هر طرح بزرگي كه در سطح كشور انجام مي‌شود مقدمه‌اي آن طرح‌هاي ملي است.
انواع طرح‌هاي كشوري عبارتند از:
1-    طرح‌هاي ملي
2-    طرح‌هاي منطقه‌اي
3- طرحهاي ناحيه‌اي     طرحهاي جامع
                              
                                طرحهاي تفضيلي
و انواع طرح‌هاي شهرسازي عبارتند از:
1- طرح جامع    2- طرج تفضيلي( افق 5 ساله) 3- طرح هادي   4- طرح اجرائي
برنامه ‌ريزي:
-    فرآيند تعيين فعاليتهاي منتسب آينده با بكار بردن مجموعه‌اي از گزينه‌هاست.
-     فعاليتي سازمان يافته به منظور گزينش بهترين راه‌حل پيشنهادي براي رسيدن به هدفهاست.
برنامه‌ريزي شهري: مجموعة بررسي‌ها در مورد مسائل موجود در جامعه شهي و تنظيم برنامه جهت رشد و توسعه آينده شهري را برنامه‌ريزي شهري مي‌ناميم.
تقسيم‌بندي برنامه‌ريزي از نظر زماني:
1-    برنامه‌ريزي كوتاه مدت( يك تا سه ساله)
2-    برنامه‌ريزي ميان مدت( سه تا هفت ساله)
3-    برنامه‌ريزي بلند مدت( هفت تا ده ساله)
برنامه‌ريزي از نظر وسعت به چهار دسته تقسيم مي‌شود:
1-    برنامه‌ريزي در سطح ملي
2-    برنامه‌ريزي در سطح منطقه‌اي
3-    برنامه‌ريزي در سطح زير منطقه‌اي
4-    در سطح محلي( كه عملا در سطح يك شهر است.)
شهرسازي: بررسي مجموعه مسائل فيزيكي( كالبدي) شهرها و ارائه راههاي مناسب رشد و توسعة جامعه در ارتباط بامسائل ياد شده مي‌باشد.
روند تهيه طرح تفضيلي:
مي‌خواهيم براي A طرح تفضيلي بدهيم( 100 هكتار از يك شهر)
1-    طبق طرح جامع افق جمعيتي: در هر هكتار 120 نفر مناسب است.پس جمعيت كل 12000 نفر  در A مي‌باشند.
طرح تفضيلي شامل 4 قسمت است:
1-    شبكه معابر( كه بين 25 تا 35% فضاي شهري را اشغال مي‌كند)
2-    سرافة شهري( عبارت است از فضاي اختصاص يافته شهر به ازاء هر نفر)
3-    سرانة مسكوني( ميزان زيربناي مسكوني به ازاء هر نفر در شهر است.)
4-    سرانة خدماتي( 25تا35%)
•    بعد خانوار: متوسط جمعيت هر خانواده در شهر
•     معمولاَ به سرانه‌هاي غير مسكوني عدماتي مي‌گويند.
•    مهمترين عامل كه تعيين كننده شبكه معابر است جمعيت ساكن در منطقه مي‌باشد.
سرانة شهري:
ميزان سطوح استاندارد اختصاص يافته به هر كدام از كاربريها به نسبت جمعيت هر شهر را سرانة شهري مي‌نامند.
كاربري زمين: تعيين نوع عملكرد قظعات اراضي در سطح شه توسط طرح تفضيلي را كاربري زمين مي‌ناميم.

                                     موجود
              جمعيتي
تراكم                              پيشنهادي(در طرح جامع)
                                    مسكوني 
           ساختماني                                    
                                                             موجود
                                 غير مسكوني           پيشنهادي
تراكم:
جداي از شرايط موجود در شهر يا در منطقه و علاوه بر پش‌بيني جمعيت، اهداف و جهات توسعه شهرها در نظر گرفته مي‌شود كه با توجه به سرانة شهري مي‌باشد.
* تراكم X%                تا دو رقم اعشار X ميزان مساحت زمين                ميزان ساخت.
مثلاَ تراكم 170% يعني: ميزان مساحت زمين   ميزان مساحت بنا.
•    اگر ميزان مساحت در سرانه كافي نبود آنگاه تراكم ارتفاعي معرفي مي‌گردد.
طرح انتقال سفارتخانه‌ها به بيرون شهر براي كم شدن تراكم جمعيتي است كه در طرح جامع پيشنهاد مي‌شود.
مثال: زميني 400 متري در منطقه‌اي  با تراكم15% ساخت مفروض است:
در هر زمين 60% زير بنا داريم پس : 600 متر مي‌توانيم در 240 متر از زمين بسازيم كه با توجه يه تراكم  ارتفاعي 2 طبقه 240 و يك طبقه 120 متري مي‌سازيم.
•    هر واحد بايد يك پاركينگ داشته باشد كه پاركينگ جزء تراكم نيست.
تراكم ساختماني: عبارت است از ميزان زيربناي ساختماني كليه بناهاي شهر.
•    تراكم متوسط در كشور ما 100 تا 150 نفر در هكتار است.
•    براي رسيدن به تراكم شهري و جمعيتي ابتدا به شبكة معابر را طراحي مي‌كنيم كه در وهله اول نياز به ايدة معماري دارد.
عوامل مؤثر در چگونگي طراحي شبكة معابر شهري:
1-    وضعيت شبكة  معابر موجود
2-    وضعيت توپوگرافي زمين
3-    وضعيت ثبتي املاك( يعني ممكن است در يك مكان خاص تغييرات ثتبي اتفاق افتاده باشد.
4-    محل گذر مسيل‌ها
•    مجموع مساحت معابر شهري را سرانة شبكه معابر شهري مي‌ناميم.
•     بطور كلي  مساحت شهرهاي ما به شبكه معابر را از مساحت بكارگيري مسكوني و   مساحت به سرانه خدمتي اختصاص مي‌يابد.
ميزان زيربناي مورد نياز به مساحت موجود   تراكم متوسط مسكوني
                                                              ( كاربري خالص مسكوني)                                              (جمعيت در 100 هكتار)   
                                                ( مساحت مسكوني مورد نياز)
     تراكم متوسط شهري
*در چنين شرايطي از فضاي اشغالي كم و به طبقات اضافه مي‌كنيم.
*يعني در محدودة تراكم 113% اگر زمين 1000 متري داشته باشيم مي‌توانيم در 60% زمين 1130 مترمربع مسكوني بسازيم، كه البته به ازاي هر واحد 25 متر مربع پاركينگ لازم است.
* از محدوديتهاي ديگر عرض معابر است و ارتفاع ساختمان نبايد بيشتر از عرض خيابان باشد.
تراكم جمعيتي: عبارت است از نسبت جمعيت به مساحت مسكوني يعني مثلاَ اگر شهري 150 نفر در هكتار جمعيت داشته باشد تراكم جمعيتي آن   
بطور كلي براي شهر دو تعريف را مي‌توان ارائه داد:
1-    شهر يكي از پديده‌هاي بشري است به منظور اسكان، تأمين معشيت و داشتن روابط اجتماعي  اقتصادي.


2-    شهر عبارت است از يك واحد اجتماعي، سياسي، فعاليتي، فيزيكي، و جمعيتي
دلايل جذب جمعيت روستاها، در شهرها:
1-    نبود امكانات( بهداشتي، تفريحي و …)
2-    مشكلات كشاورزي( كمبود آب، سم، و…)
3-    مشكل انتقال( اجتياج به كار در جوامع شهري)
4-    پائين بودن سطح درآمد
5-    كمبود راههاي ارتباطي مناسب
مشكلات جذب جمعيت روستاها، در شهرها:
1-    ترافيك و ازدحام در شهرها
2-    مشكلات مسكن
3-    عدم تكافوي تأسيسات موجود شهري
4-    پائين رفتن سطح توليدات كشاورزي و دامي
براي اينكه در آينده در ادارة شهري با مشكلات كمتري مواجه شويم بايد: والاَ كاربري اراضي مشخص شود. ثانياَ سرانه‌هاي خدماتي بايد مشخص شود و ثالثاَ بايد نيازهاي كالبدي( فيزيكي) در شهر ارضاء شوند. يعني بطور كلي بايد جهت توسعه و گسترش شهر مشخص باشد.

وجه غالب عملكردي شهرها:
عبارت است از عملكرد عمومي هر شهر كه بطور خاص با توجه به استعدادهاي وجود هر شهر يا منطقه به وجود مي‌آيد و در واقع وجه غالب عملكردي همان هويت شهر است براي مثال وجه غالب عملكردي شهر مشهد زيارتي، و وجه غالب عملكردي شهر اراك صنعتي مي‌باشد.
از شهرسازي 2 تعريف ارائه مي‌كنيم:
1-    مجموعه تدابير و روشهايي كه متخصصين امور شهري به وسيله آنها شهرها را بهتر مي‌سازند را شهرسازي مي‌گوئيم.
2-    عبارت است از مطالعه طرح‌ريزي توسعه شهري با درنظر گرفتن احتياجات اجتماعي، اقتصادي، براي به حداقل رساندن مطالعات عمومي شهري و پاسخگوئي به نيازهاي شهري.
وظيفة شهرساز:
شهرساز با جمع‌بندي پيشينة تاريخي شهر(ها)  با اطلاع از علوم روز دنيا( جامعه‌شناسي، آمار، و…) و با تعيين وجه غالب عملكردي شهر، طراحي نيازهاي فعلي و آتي شهر( جهت‌هاي توسعه) را ارائه مي‌دهد.
شهرساز:
كسي است كه بين انسان و محيط زيست رابطه‌اي منطقي ايجاد مي‌كند.
شناخت انواع شهرها( نظريه‌هاي شهرسازي)
1-    نظرية آرتور سوريا(1920-1884):
اين نظريه به نظرية» شهر خطي«  معروف است و يكي از اولين نظريه‌ها در رابطه با شهرسازي مي‌باشد. وي مهمترين مشكلات يك شهر را اول ترافيك و بعد مشكل مهاجرت مي‌دانست. طبق اين نظريه بهتر است بيشتر در اطراف يك محور سريع‌السير( مثلاَ در دو طرف يك بزرگراه عريض و طويل) ايجاد شود تا مردم شهر با دسترسي سريع و آسان به اين مجوز سريع جابجا شوند و براي حل مشكل مهاجرت پيشنهاد مي‌كند كه شهر را بصورت مثلث ايجاد كنند و بطوريكه روستاهاي پرجمعيت در رأس‌هاي اين مثلث باشند و شهر بين روستاهاي پرجمعيت قرار داشته باشد كه در نتيجه از مهاجرت روستائيان به شهرها جلوگيري مي‌شود.

 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان