میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

گزارش کارآموزی قواي محركه نيكروسيكلت


کد محصول : 1000455 نوع فایل : word تعداد صفحات : 75 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 979

فهرست مطالب و صفحات نخست


گزارش دوره كار آموزي قواي محركه نيكروسيكلت


فصل اول : ادبيات موضوع
-    مقدمه
-    تاريخچه كنترل كيفيت
-    تعريف كنترل كيفيت
-    اهداف و مزاياي كنترل كيفيت
-    لزوم كنترل كيفيت
فصل دوم : معرفي مكان كار آموزي
-      تاريخچۀ شركت
-      اهداف شركت
-      بخش شماره گذاري شاسي
-      انبار مواد اوليه
-      تست شاسي
-      بخش نصب پلاك و ثبت مشخصات
-    فصل سوم : شناخت وضعيت موجود
-   پيش مونتاژها
-  مونتاژ فرمان
-  مونتاژ محور عقب و جلو
-  مونتاژ موتور
فصل چهارم : كنترل فرآيند توليد با روشهاي آماري
-    مقدمه
-    مراحل تهيۀ نمودارهاي كنترل
-    منظور و مقصود از تهيۀ نمودار كنترل
-    فصل پنجم : تجزيه و تحليل
-    تجزيه و تحليل نمودارهاي كنترل در بررسي سيستم هاي علت
-    انواع مشخصات نمودار كنترلي
-    نمودارهاي كنترل براي مشخصه هاي متغير
-    اصول آماري نمودارهاي كنترل
-    اصول آماري نمودار كنترل R
-    لزوم به كارگيري هم زمان نمودارهاي كنترل ميانگين و دامنه
-    اصول آماري نمودار X   با استفاده از تخمين S
-    اصول آماري نمودار كنترل S
-    اصول آماري نمودار كنترل ميانگين با دامنۀ متحرك
-    نمودارهاي كنترل وضعي
-    نمودار كنترل نسبت اقلام معيوب – نمودار p
-    اصول آماري نمودارهاي كنترلي p
-    نمودار كنترلي براي تعداد اقلام معيوب – نمودار np
-    نمونه گيري در نمودار كنترل p و np
-    نمودار كنترل تعداد نقص ها ( c و u )
-    اصول آماري نمودار كنترلي c
-    نمودار كنترلي تعداد نقص ها در واحد محصول – نمودار u
-    اندازه نمونه در نمودارهاي كنترل c و u
-    تحت كنترل در آوردن نمودارهاي كنترل وصفي
-    كاربرد نمودارهاي وصفي به عنوان روش كنترل آماري فرآيند و بازرسي
-    نمودار استخوان ماهي براي تاب برداشتن شاسي
-    نمودار استخوان ماهي براي سوختن موتور
-    نمودار پارتو
-    تجزيه و تحليل نمودار پارتو
-    فصل ششم :
نتايج و پيشنهادات

فصل اول :
ادبیات موضوع
مقدمه :
پیشرفت های تکنولوژی و متنوع شدن تولید، بالا رفتن انتظارات مشتریان و ظهور قدرت اقتصادی جدیدی به نام چین که توانسته محصولاتی به قیمت یک سوم کشورهای دیگر به بازارها عرضه نماید نه تنها بازار ایران بلکه بازارهای کلیه کشورهای اروپایی و آمریکایی را می تواند تحت الشعاع قرار دهد و می تواند موجب رکود یا تعطیلی کارخانجات کوچک موتور سیکلت سازی شود.
خط مشی جامع برای یک شرکت مستلزم یکپارچگی فعالیتهای مهندسی و مدیریتی برای غلبه بر تغییرات شرایط محیطی سازمان و بازار می شود. محصولات تولیدی باید با نیازهای بازار که مشتریان محسوب می شود منطبق باشد این انطباق اساس طرح کیفی محصول را تعیین می نماید.

تعريف كنترل كيفيت
از زماني كه انسان توانائي ساخت يك محصول را پيدا كرد جهت كنترل كيفيت آن نيز به تلاش پرداخت. ظرافت، دقت و هنرمندي خاصي كه در آثار باستاني و محصولات متعلق به زمانهاي نه چندان دور مشاهده مي شود حكايت از اين تلاش دارد. با شروع انقلاب صنعتي در اواسط قرن هيجدهم. ماشينهاي توليدي كم كم جايگزين ابزار و مهارت فردي افراد هنرمند و صنعتگر گرديد. با پيدايش روشهاي جديد و پيچيده توليد، اشتياق به توليد بيشتر افزايش يافت و بدين ترتيب نياز به كنترل كيفيت محصول نهائي نيز ابعاد تازه اي يافت.
بين روشهاي اوليه كنترل كيفيت، هر چند به نوبه خود موثر بودند و روشهاي آماري امروز كنترل كيفيت. تنها شباهت  اندكي بچشم مي خورد. پايه و اساس كنترل كيفيت آماري به مفهوم امروزي آن تنها در سالهاي 1920 گذاشته شد. براي فهم بهتر واژه كنترل كيفيت تعريف جداگانه كلمات كيفيت و كنترل لازم است:
كيفيت يعني شايستگي جهت استفاده بخصوص و ميزاني است كه يك محصول انتظارات مصرف كننده خود را برآورده مي سازد و كنترل به معني اعمال ضوابط و راهنمائيها بر روي كسي يا چيزي جهت اطمينان از كسب نتايج مورد نظر مي باشد.

تاريخچه كنترل كيفيت

كنترل كيفيت آماري در ده 1920 توسط والترا. شوهارت (walter A.shewhart)
از آزمايشگاه هاي بل تلفن (Bell Telephone Laboratories) آمريكا پايه گذاري گرديد. وي در ياد داشتي در 16 ماه مي 1924 اولين تصوير نمودارهاي كنترل را ترسيم كرد و به بررسي بيشتر اين روش در مطالعات بعدي خود پرداخت و  نتيجه تحقيقات خود را در كتابي تحت عنوان بيشتر اين روش در مطالعات بعـدي خود پرداخــت و نتيجـــه تحقيقــــات خــــود را در كتابي تحت عنوان  كـــــنـتـرل اقـتـصـــادي كـــيـفــيـت مـــــحــصولات ســاخـــتــه شـــــده The Economic Control of Quality of Manufactured Product  در سال 1931 منتشر ساخت.

دو همكار ديگر شوهارت بنامهاي داج (H. f. Dodge ) و رويمگ (H. G. Romig) كاربرد تئوري آماري را در نمونه گيري بررسي كردند و نتيجه كار آنان منجر به انتشار جداول معروف بازرسي نمونه اي (Sampling Inspection Tables ) داج – روميگ در سال 1944 گرديد. مجموعه كارهاي شوهارت، داج و روميگ اساس علمي را تشكيل مي دهد كه امروزه كنترل كيفيت آمـــــاري خــوانـــده مـــي شـــود. ايــن افــــراد در دهـــــــه 1930 بـــا هـــمكــاري جامعه آمريكائي براي آزمايش  و مواد (American Society for testing &Materials) انــجـــمن استــــاندارد هــــــاي آمريـــــكا (American Standard Association ) و جامعه مهندسين مـكانيك آمريـــــكا ( American society for Mechanical Engineers ) كوششهاي خود را براي معرفي روشهاي جديد آماري شروع كردند.
صنايع آمريكا در اوائل عليرغم تبليغات وسيعي كه در مورد روشهاي جديد صورت مي گرفت به سختي حاضر به پذيرش آن بودند. پروفسور فريمن Professor H.A. Freeman  كه در انستيتو تكنولوژي ماساچوست (M.I.T) جهت ترويج روشهاي آماري كنترل كيفيت تلاش مي كرد اين عدم استقبال را به علل زير نسبت داده است:
الف- اعتقاد راسخ مهندسين توليد مبني بر اينكه وظيفه اصلي آنها تكميل روشهاي فني تا حدي است كه هيچ گونه تغيير مهمي در كيفيت محصولات توليدي بوجود نيايد. و ديگر آنكه نظريه احتمالات و تغييرات تصادفي جايگاه مناسبي در روشهاي توليدي نمي تواند داشته باشد.
ب – مشكل پيدا كردن آمار شناسان صنعتي كه دراين زمينه تقريبا پيچيده آموزشهاي لازم را ديده باشند. تا سال 1937 تعداد مراكز صنعتي در آمريكا كه روشهاي جديد را پذيرفته بودند احتمالا از 12 عدد تجاوز نمي كرد. برخورد سرد صنايع آمريكا نسبت به روشهاي آماري كنترل كيفيت بسرعت در دوران جنگ جهاني دوم سپري شد. شروع جنگ در سال 1939 آمريكا را به فكر افزايش تجهيزات و نيروهاي مسلح خود انداخت و بزودي نيروهاي مسلح بصورت بزرگترين مشتري صنايع اين كشور در آمدند ونفوذ روز افزوني بر استانداردهاي كيفيت پيدا كردند.
نقش ارتش در پذيرش كنترل كيفيت آماري دو جنبه داشت. اول آنكه نيروهاي مسلح خود روشهاي علمي بازرسي نمونه گيري را پذيرفته بودند و اولين قدم در اين زمينه بلافاصله بعد از وارد شدن آمريكا در جنگ برداشته شد. بدعوت دولت گروهي از مهندسين برجسته آزمايشگاههاي بل تلفن Beel Telephone Labpratories ) ) جهت تدوين يك برنامه بازرسي نمونه گيري براي اداره تــداركات ارتش مشـــغول بكار شدنــد. جـــداول بازرســـي نــمونــه گـيري (Sampling Inspection Tables) اداره تداركات ارتش و نيروهاي مسلح كه در سال 1942 و 1943 منتشر گرديد نتيجه كار اين افراد بود. همين گروه كوشش و سيعي براي آموزش كاركنان دولت در استفاده از جداول و روشهاي جديد براه انداختند.
اهداف و مزاياي كنترل كيفيت
هدف از تاسيس ، ايجاد و فعاليت تمامي موسسات و سازمانهاي اجتماعي از قبيل كارخانجات صنعتي و ... توليد محصولات و يا ارائه خدماتي است كه مشخصۀ اصلي آن انطباق به مورد مصرف ميباشد. عبارت انطباق با مورد مصرف به عنوان معني اساسي كيفيت يك كالا و يا خدمت تعريف مي گردد. براي دستيابي به هدف فوق، واحدهاي توليدي مانند يك ارگانيزم زنده فعاليت هاي مختلفي را انجام ميدهند.يك كارخانه صنعتي نيز از طريق به كارگيري بخشهاي معين و سيستمهاي مشخص با عملكرد گوناگون مانند امور مالي، بازاريابي، امور پرسنل و ... به فعاليت مي پردازد.
از مهمترين سيستم هاي موجود در يك كارخانه يا واحد صنعتي سيستمي است كه به منظور دستيابي به هدف كيفيت و يا انطباق توليد با مورد مصرف فعاليت مي كند، اهميت عملكرد اين سيستم به اين دليل است كه بقاي يك كارخانه وابسته به درآمد حاصل از فروش توليدات آن بوده و توانايي فروش توليداتش وابسته به مناسب بودن آنها براي استفاده مي باشد.
عملكرد سيستم كيفيت وابسته به فعاليت مجموعۀ وسيع از سيستمهاي ديگر دارد.
توليدكنندگان تلاش مي كنند توليد محصولات مطابق با مشخصات تعيين شده انجام پذيرد، بنابراين بايد فرآيند توليدي را كنترل نموده تا به كيفيت مطلوب دست يابند.
توليد محصولات معيوب باعث نارضايتي مشتريان و كاهش نرخ تقاضا نسبت به محصول ارائه شده مي گردد، زيان حاصل از اين امر و هم چنين هزينه هاي مصرف شده براي توليد اين قطعات، از دست رفتن موقعيت هاي تجاري كه به علت تاخير در ارسال كالا براي مشتريان ايجاد مي شود و اثرات ديگر يك توليد نا مرغوب، مي تواند عامل ايجاد ضرر و زيان قابل ملاحظه اي براي يك واحد صنعتي گردد.
بنابراين مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه كنترل كيفيت باعث پديدار شدن عوامل زير مي گردد:
1.    ضايعات كاهش مي يابند.
2.    دوباره كاري كاهش مي يابد.
3.    هزينه هاي توليدي كاهش مي يابد.
4.    محصول با كيفيت بهتر توليد مي گردد.
5.    سطح رضايت مندي مشتريان افزايش مي يابد.
6.    سهم بيشتري از بازار به كنترل در مي آيد.
7.    اعتبار توليدي در نزد بانك ها و مشتريان بوجود مي آيد.
لزوم كنترل كيفيت :
استفاده از كنترل كيفيت ها را از تغييرات ناگهاني و يا جزئي در كيفيت محصول آگاه ساخته و اجراي اقدامات چاره جويانه را امكان پذير مي سازد و از توليد محصولات دور ريختني و تحميل هزينه هاي سنگين جلوگيري مي كند.
اگر مجموعه قطعات مشابهي كه توسط يك كارگر و با استفاده از يك ماشين دقيق ساخته شوند را بررسي كنيم اختلاف مشخصي بين قطعات مشاهده مي شود اين اختلاف ممكن است ناشي از عوامل متعدد باشد، براي مثال ممكن است مواد اوليۀ مصرف شده از پخت هايي كه در تركيب شيميايي يا سختي يا مشخصۀ ديگري با يكديگر اختلاف جزئي دارند آمده باشد. به علاوه وضعيت روحي و جسمي كارگران هم در معرض تغييرات است و اين تغييرات به تغيير محصول نهايي مي افزايد.
بهترين كاري كه يك سازنده در مورد محصول خود مي تواند انجام دهد شناسايي علل تغييرات محصول خود و برقراري ضوابطي جهت كنترل عوامل موثر در تغييرات و فقط اين تغييرات در محدوده اي مناسب است. حذف كامل تغييرات در توليد معمولاً امكان پذير نمي باشد و اگر هم امكان پذير باشد مقرون به صرفه نيست. از اينرو سازندگان بايد توجه خود را به محصولي معطوف كنند كه هرچند كاملاً عاري از نقض نمي باشد ولي قابل قبول است و از نظر آماري مي توان تغييرات آن را پيش بيني نمود.

فصل دوم:
معرفی مکان کار آموزی

كليات در مورد كارخانه:
اين كارخانه واقع در خرمدره،كيلومتر 6 جاده رحمت آباد به شماره ثبت 190387 است.مساحت اين كارخانه 8000 متر مربع است كه 1800 متر مربع آن مختص واحدهاى توليدى و غير توليدى است.
نيروى كارى اين كارخانه 20 نفر است كه از ساعت 7 صبح شروع به كار وساعت 15 بعد از ظهر اتمام كار مى باشد.
توليد اين كارخانه مونتاژ محصول است،و در حقيقت بدين معناست كه تمامى مواد اوليه خريدارى مى شوند كه درصد عظيمى از اين مواد،ماد وارد شده از چين است و درصد كمى حاصل ساخت يه توليد داخلى است.
  دفتر فروش اين كارخانه در تهران است.  

اهداف سازمان :
- بهبود کیفیت  و ارتقای محصول و در نتیجه رضایت مشتریان
- استفاده بهینه و کارآمد از منابع و تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده محصول
- افزایش انگیزه و علاقه در محیط کار و کارکنان که موجب رشد و توسعه سازمان می باشد
- مدیریت عالی جهت ارائه برنامه استراتژیک و مدونی جهت افزایش کیفی محصولات بر مبنای تقاضای مشتریان و تقاضای بازار تدوین نماید تا بتواند در کورس رقابت بماند.
- امروزه به دلیل غتبلیغات و واردات آگاهی مشتری افزایش یافته و مشتری نیاز دارد به محصولی با کیفیت و قیمت مناسب حال نیاز به تحول تکنولوژی، مهندسی، مدیریت سه عامل اساسی در بهره وری کیفی و کمی کارخانه هستند.
بخش شماره گذارى شاسى:
شاسى هايى كه وارد كارخانه مى شوند فاقد شماره مى باشند و لذا بايستى شماره شاسى موتور سيكلت روى هريك حك شود.اين كار توسط شماره زن سوزنى انجام مى شود.طرز كار اين دستگاه چنين است كه شماره ها در كامپيوتر نوشته مى شوند كه اين كامپيوتر با پورت LPT به شماره زن متصل مى باشد،سوزن با فشار باد روى شاسى ضربه مى زند و حك مى كند.هر شاسى در مدت 30 دقيقه شماره گذارى مى شود.
انبار مواد اوليه:
مواد اوليه اين كارخانه تماماً وارداتى از كشور چين مى باشند كه مونتاژ مى نمايند.اين كارخانه در حال حاضر اين مواد وارداتى را از تهران خريدارى و در انبار نگهدارى مى نمايد و سپس شروع به توليد بصورت توليد انبوه و سفارش براى ساخت مى باشد،و مدت زمان سفارش تا تحويل مواد اوليه 2 الى 3 روز است.
تست شاسى:
يكى از مهمترين تستهايى كه روى ‌موتور سيكلت انجام مى دهند،تست شاسى است كه در صورت تراز نبودن،موجب برهم خوردن تعادل در موتور سيكلت مى شود و از لحاظ كيفى كاملاً غير استاندارد است و بايد رفع شود.اين تست به چند طريق قابل اجراست از جمله؛تست آب،تست رنگ،تست خط.
تست آب:در اين قسمت، موتور سيكلت را از روى آب عبور داده،پس از عبور موتور سيكلت بايد لاستيكهاى جلو و عقب تنها يك خط آب روى زمين باقى بگذارند.
تست رنگ:در اين قسمت،موتور سيكلت را از روى رنگ عبور داده،پس از عبور موتور سيكلت بايد لاستيكهاى جلو و عقب تنها يك خط رنگ روى زمين باقى بگذارند.
تست خط:در اين قسمت،موتور سيكلت را بر روى يك خط مستقيم حركت داده و بايد لاستيكهاى جلو و عقب تنها روى همان خط حركت نمايند.
نصب پلاك و ثبت مشخصات:
تمامى موتور سيكلتهاى صادراتى بايد با پلاك از كارخانه خارج شوند.در اين بخش پلاك صب شده و مشخصات موتور سيكلت همچون؛شماره موتور،شماره شاسى،حجم موتور،و... ثبت مى شود.اين اطلاعات بايگانى شده و پس از فروش موتور سيكلت توسط نماينده ها،اطلاعات خريدار نيز به كارخانه پست مى شود تا براى آنها كارت موتور سيكلت . سند قطعى صادر شود.موتورها پس از بخش نصل پلاك و مشخصات وارد انبار محصول مى شوند.

فصل سوم :

شناخت وضعیت موجود

پيش مونتاژها:
لاستيك جلو،لاستيك عقب،كاسه چراغ،بصورت پيش مونتاژ مى‌باشند.
در لاستيك عقب به ترتيب؛طوقه،توپى،پره،تيوپ،رويى،به هم متصل مى‌شوند و سپس اين مجموعه به دو شاخه عقب مونتاژ مى‌شوند.
در لاستيك جلو به ترتيب؛طوقه،توپى،پره،تيوپ،رويى،به هم متصل مى‌شوند و سپس اين مجموعه به گوشواره مونتاژ مى شوند.
در كاسه چراغ به ترتيب؛راهنما بغل،لامپ و سيم كشى به هم متصل مى شوند و سپس اين مجموعه به فرمان مونتاژ مى شوند.
مونتاژ فرمان:در مونتاژ فرمان ابتدا قلوه چپ و راست بصورت كامل و كرپى بالا 4 پيچ بهم متصل مى شوند،و سپس به ترتيب سيم گاز،سيم كلاج و سيم ترمز به فرمان مونتاژ مى شوند،و در نهايت كاسه چراغ كه در مرحله قبلى‌ پيش مونتاژ شده است به فرمان مونتاژ مى‌شود.
مونتاژ محور عقب:در مونتاژ محور عقب ابتدا دو شاخه عقب به شاسى مونتاژ مى‌شود و سپس كمك فنر عقب مونتاژ مى‌شود.در مرحله بعدى چراغ خطر كامل و گلگير عقب به دو شاخه مونتاژ مى شوند و در نهايت لاستيك عقب كه از مرحله پيش مونتاژ،گردآورى شده به مجموعه مونتاژ مى شود.
مونتاژ محور جلو:در مونتاژ محور جلو،گوشواره به شاسى مونتاژ مى‌شود،سپس كمك فنر جلو به گوشواره مونتاژ مى‌شود و در مرحله بعدى كيلومتر كامل به مجموعه اضافه مى شود و در نهايت لاستيك جلو كه از مرحله پيش مونتاژ،گردآورى شده به مجموعه مونتاژ مى شود.
مونتاژ موتور:پس از مونتاژ فرمان،محور عقب و محور جلو،در روى ريل مونتاژ موتور با 2 پيچ روى شاسى مونتاژ مى شود و سپس دسته موتور با 6 پيچ روى شاسى و موتور مونتاژ مى شود،در مرحله بعدى بكلت بالا و پايين با 3 پيچ به شاسى و موتور مونتاژ مى شود و سپس به ترتيب،زنجير طبق عقب،قاب طبق عقب،درب بوق،پدال دنده،اگزوز،پدال هندل به شاسى و موتور مونتاژ مى شوند.

 


منابع :


- داگلاس سي. مونتگومري ، مترجم: رسول نورالسناء، 1376 كنترل كيفيت آماري، دانشگاه علم و صنعت ايران


2- كوروايشيكاوا، مترجم: احمد جواهريان ، 1376، كنترل كيفيت فراگير، نشر مركز(كتاب ماد).

3- کنترل کيفيت آماري – دکتر تدين

1-سايت مهندسي صنايع

 
طراحی سایت : سایت سازان