میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

پایان نامه مقايسه زنان عادي و ويژه


کد محصول : 1000485 نوع فایل : word تعداد صفحات : 74 صفحه قیمت محصول : 7000 تومان تعداد بازدید 967

فهرست مطالب و صفحات نخست


مقايسه زنان عادي و ويژه

چكيده پژوهش
پژوهش حاضر به منظور مقايسه زنان عادي و ويژه پرداخته شده است . ابتدا مقدمه اي راجع به مسئله و تعريف موضوع مورد بحث پرداخته ايم . يعني به تعريف روسپي و روسپيگري پرداخته ايم . بر هيچ كس پوشيده نيست كه اهميت مسئله فحشا و عواقب شوم آن ها را به سوي مطالعه اين مساله كشانيده است . انسان در طول تاريخ از انواع انحراف ها و آسيب هاي اجتماعي رنج برده است و همواره در جستجوي علل و عوارض آن و رهايي از اين مسائل بوده است . دادن اطلاعات پيرامون اين موضوع به دختران جوان بي گناهي كه ممكن است روزي بر اثر يك برخورد تصادفي يا پيش آمدي شوم به بدترين سرنوشت دچار شوند خدمت به سزايي است و جز وظايف هر شخص نسبت به اجتماعش است كه بايد ادا شود .
هدف از پژوهش حاضر ، شناخت عوامل موثر در جامعه و هم خانواده كه زمينه ساز به فحشا كشيده شدن زن ها مي شود و اينكه با استفاده از داده ها و نتايج آماري شيوع اين مساله را سنجيده و گستردگي آن را مورد بررسي قرار دهد . در اين تحقيق جامعه مورد مطالعه در مورد زناني است كه در مراكز و كانون اصلاح و ترتبيت ويژه زنان تحت عناوين مركز اميدوار و شفق نگه داري مي شوند . و هم چنين زنان عادي كه در كانون خانواده زندگي مي كنند . روش نمونه گيري در اين پژوهش روش نمونه گيري در دسترس است كه تعداد نمونه در اين تحقيق بالغ بر 80 نفر مي باشد كه 40 نفر آن ها از بين زنان ويژه و 40 نفر آن ها از بين زنان عادي  انتخاب شده اند و مورد مطالعه قرار گرفته اند . و پرسشنامه را در اختيار آن ها قرار داده و اين پرسشنامه ، پرسشنامه اي خود ساخته بوده است .
در اين پژوهش 5 فرضيه را مد نظر قرار داده ايم كه به شرح زير     مي باشد :
1-    مقايسه زنان عادي و ويژه از لحاظ ميزان رضايتمندي زناشويي
2-    مقايسه زنان عادي و ويژه از لحاظ ميزان اعتقاد به مسائل مذهبي
3-    مقايسه زنان عادي و ويژه از لحاظ ميزان اعتماد به همسر
4-    مقايسه زنان عادي و ويژه از لحاظ ميزان اجبار در ازدواج
5-    مقايسه زنان عادي و ويژه از لحاظ ميزان تحصيلات
بعد از تجزيه و تحليل داده هاي آماري به محاسبات آماري پرداخته ايم.
در اين پژوهش 5 فرضيه در نظر قرار گرفتند با توجه به سطح معني داري 05/0 ≥ p مورد تاييد قرار گرفته است . در پايان نيز سعي شده خلاصه ونتيجه گيري قابل قبولي ارائه شود و پيشنهادها و راهكارهايي براي هموار كردن راه محققان بعدي ارائه شود . محدوديتها نيز از نظر پوشيده نمانده است و به بررسي آن ها پرداخته ايم و ليستي از منابع مورد استفاده در اين پژوهش آورده شده است . 

فصل اول
 تعريف موضوع پژوهش

روسپيگري :
روسپيگري تسليم وقاحت و بي شرمي شدن است . روسپيگري نوع خاصي از رابطه جنسي ميان مرد و زن است كه بر اساس برخي شرايط بر قرار ذيل است :
1-    بدون قاعده و آشفته است .
2-    مبتني بر روابط پولي است .
3-    مبتني بر فقدان احساسات است . ( داريا پور. 1373 . ص 78 ) 

روسپي كيست ؟
روسپي زني است كه از راه خود فروشي امرار معاش مي كند و جز اين پيشه اي ندارد و تحت نظامات خاص اين پيشه به كار خود ادامه مي دهند . روسپي زن يا دختري است كه به خاطر پول و براي ارضاء ميل جنسي مرد به او تسليم مي شود و در اين ارضاء خود نه اختيار داشته باشد و نه از نظر جنسي حظي ببرد . ( فرمانفرئيان . 1349 . ص 38 )

فحشاو بي پروايي جنسي:
اصطلاحاتي است كه براي روابط هرج و مرج نامشروع كه معمولاً زودگذري باشد و پس از انجام يافتن مقاربت از بين مي رود وضع شده است . مفعول در اينجا غالباً دختراني هستند كه كمتر از 18 سال دارند و اگر چه ممكن است در قبال اين عمل هدايا و حتي پول دريافت دارند ولي اين روابط براي آنها جنبه تجاري ندارد ونمي توان فقر و احتياج مادي را عامل آن دانست كه در اين پژوهش اين طبقه از زنان و روابط آنها مد نظرماست زنان متاهل ، بيوه ، و يا مطلقه اي كه دچار اين بي بند و باري و فحشا مي شوند . البته نبايد زنان روپسي اين 3 مورد نام برده شده را از ياد برد . 

انواع فواحش
فواحش از دو حيطه خارج نيستند :
1-    آنها كه شغلشان فاحشگي است .
2-    آنهايي كه كار ديگري داشته و زير اين سرپوش دست به فحشا مي زنند و مي توان به آنها فاحشه خانگي يا فاحشه اتفاقي نام نهاد .
ريتمن فواحش را به چند دسته تقسيم مي كند :
1-    فاحشه هاي جوان كه دختران 10 – 15 سال هستند .
2-    دختران تلفني كه از طريق تلفن ارتباط برقرار مي كنند .
3-    فاحشه هاي بالقوه كه حاضرند در ازاي پول خدمات جنسي ارائه دهند ، اما شرايط برايشان مهيا نيست .
4-    فواحش پير كه مراكز فساد را اداره مي كنند .
5-    فاحشه هاي غير حرفه اي كه در منازل خود ، خود فروشي مي كنند .
6-    ولگردان خياباني كه مسافر خانه ها و مكانهاي ديگر خود فروشي مي كنند .
7-    درماندگان كه شامل افراد معتاد به مواد مخدروالكي هستند . ( مانسيني . 1958 . ص 1369 )

بيان مساله  
مقايسه مشكلات زنان ويژه و عادي استان تهران در نيمه اول سال 1385

اهميت و ارزش موضوع 
بر هيچ كس پوشيده نيست كه تقريباً در همه جا زناني براي پول خود فروشي مي كنند . آيا دانستن اين مطلب نبايد موجب تفكر شده و انسان را وادار به درك عمل اجتماعي و خاص اين موضوع نمايد . به عبارت ديگر چه وقت ، كجا و به چه نحو و چرا زني تن به خود فروشي مي دهد ؟ آيا بايد تاثير اين موضوع را در اجتماع ناديده بگيريم و يا با درك صحيح و روش قاطع در رفع اين درد اجتماعي كوشا باشيم . انسان در طول تاريخ از انواع انحراف ها و آسيب هاي اجتماعي رنج برده است و همواره در جستجوي علل و عوارض آن و رهايي از اين مسائل بوده است . ( ستوده 1372 . ص 8 ) . براي كساني كه به كار تعليم و تربيت مشغولند و با جوانان سر و كار دارند مساله فحشا پيوسته باعث تفكر و نگراني مي باشد و عمق اين درد هولناك اجتماع كه به مراتب از مرض سرطان خطرناك تر است كاملاً مخفي و ناشناخته مي باشد . دادن اطلاعات پيرامون اين موضوع به دختران جوان بي گناهي كه ممكن است روزي بر اثر يك برخورد تصادفي يا پيش آمدي شوم به بدترين سرنوشت ها دچار شوند خدمت بسزايي است كه جز به وظايف ديني هر شخصي نسبت به اجتماعش است كه بايد ادا شود . ترديد نيست كه مهم ترين علت سقوط زنان و دختران جوان و ساده دل ، گرفتار شدن آنان درپنجه هاي بي رحم دستگاه فحشا ، عدم اطلاع و زودباوري و فريب خوردن است . ( مانسيني ، فروغ ، شهاب 1377 )
اجتماع نمي تواند نسبت به عواقب وخيم عمل فحشا از لحاظ بهداشتي و خطر سرايت امراض مقاربتي بي تفاوت بماند . خصوصاً در اين زمان كه بيماريهايي هم چون ايدز و هپاتيت به راحتي از راه تماس هاي نامطمئن و پر خطر منتقل مي شود و امكان آلوده كردن هدفدار را دارند . نبايد تا تاثير گذاري فحشا غافل ماند . هم چنين يك مادر فاحشه چه تاثيري مي تواند بر روي فرزندخود بگذارد . آيا نبايد به اين مساله توجه كرد كه او يك دختر فاحشه و يك پسر ابالي تحويل جامعه مي دهد و آينده اي شوم براي فرزندان خود رقم مي زند .
رجعت يك فاحشه و اصلاح زندگي او در اجتماع تنها بوسيله مقررات قانوني و حتي بوسيله بودجه هنگفت ميسر نيست و اين مساله بيشتر جنبه اخلاقي دارد . در وضع فعلي فقط مقدار زيادي اراده و حس نيت رايگان لازم است . . ( مانسيني . فروغ . شهاب 1377 . ص 197 )

هدف هاي پژوهش
بطوركلي در اين پژوهش 2 هدف هدف عمده مد نظر قرار گرفتند :
الف ) هدف نظري : شناخت عوامل موثر هم در جامعه و هم در خانواده كه زمينه ساز به فحشا كشيده شدن زنها بعد از اين كه ازدواج مي كنند: 
1-    عوامل اجتماعي دخيل در به فحشا كشيدن زن ها .
2-    عوامل خانوادگي كه راه را براي انحراف هموار كردند .
3-    راهكارهايي ارائه شود كه بتوان هر چند ناچيزاز اشاعه اين انحراف جلوگيري شود .
4-    اين پژوهش اميد دارد بتواند براي تحقيقات بعدي سرآغاز و يك پيشينه باشد و راهي را براي پرداخت به اين مشكلات جامعه بازكرده باشد .
ب) هدف عملي  با استفاده از داده ها و نتايج آماري :  
1- شيوع اين مساله را سنجيده و گستردگي آن را مورد بررسي قرار دهد .
2- بعنوان يك پژوهش كه پرسش نامه را بعنوان وسيله سنجش خود انتخاب كرده اطلاعات و مسائلي را كه در جايي ديگر مجال مطرح شدن آنها وجود ندارد ارائه دهد .
3- زنگ خطري باشد براي خانواده ها و مسئولين كه از زنان و دختران تنها و بي پناه در جامعه غافل نشوند .

فرضيه ها و سوالات پژوهش :
1-    آيا فقر و احتياج مالي دليل قانع كننده اي براي به فحشا كشيده شدن است ؟
2-    مسائل معنوي و دين تا چه حد افراد را از انحراف دور نگه مي دارد ؟
3-    آيا  جبر اجتماعي و محيط زمينه ساز گرايش به فحشا محسوب مي شود ؟
4-    ازدواج تا چه حد مي تواند فرد را از انحراف و فحشا دور كند؟
5-    آيا ازدواج هاي اجباري مي تواند زن را به فحشا بكشاند ؟
6-    آيا مي توان عدم رضايت زناشويي را از دلايل انحراف زن متاهل دانست ؟
7-    خانواده و پدر و مادر چه تاثيري در انحراف افراد دارد و زمينه خانوادگي تا چه حد موثر است ؟
8-    آيا طلاق و از بين رفتن مؤاى زنان مي تواند از عوامل ازدياد فحشا در جامعه باشد ؟

متغيرهاي مورد مطالعه
متغيير يك يا چند مفهوم است كه بيش از 2 يا چند ارزش با عدد به آن اختصاص داده مي شود و ويژگي هايي را كه پژوهشگر مشاهده يا اندازه گيري مي كند متغيير ناميده مي شود . ( دلاور . 1376 . ص 35 )
متغير وابسته :
متغيري است كه مشاهده يا اندازه گيري مي شود تا متغير مستقل بر آن مشخص شود . ( دلاور 1376 ، ص 36 )
متغير مستقل :
متغيري است كه از طريق آن متغير وابسته تبيين يا پيش بيني مي شود به اين متغير ، محرك يا درون داد نيز گفته مي شود ، متغيري است كه توسط پژوهش گردست كاري مي شود تا تاثير يا رابطه آن با متغير ديگر اندازه گيري شود . ( دلاور ، 1367 ، ص 36 )
در اين پژوهش عواملي هم چون اقتصادي ، مذهبي ، فرهنگي ،اجتماعي ، خانوادگي به عنوان متغير مستقل مطرح است .

متغير كنترل :
متغيري است كه تاثير آن در تعيين رابطه بين متغير هاي مستقل و وابسته بايد خنثي و يا ثابت نگه داشته شود . ( تاكمن ، 1978)
در اين پژوهش مسئله ازدواج اين زن ها بايد بعنوان متغير كنترل ثابت نگه داشته شود . يعني اين كه تمام اين زن ها بايد ازدواج كرده باشند . متاهل يا مطلقه يا بيوه باشند و بعد از اينكه ازدواج كرده اند به فحشا روي آورده اند و قبل از ازدواج داراي اين انحراف نبوده اند .
متغير مزاحم : 
متغيري است كه به صورت فرضي بر پديده مشاهده شدن تاثير مي گذارد ولي قابل مشاهده و اندازه گيري و دستكاري نيست و تاثير بايد از طريق تاثير متغيرهاي مستقل و تعديل كننده بر رويدادهاي قابل مشاهده مشخص شود . ( تاكمن 1978)
براي اين پژوهش مسائلي از قبيل سوگيريهاي بد اجتماعي ، افكار عمومي ، شرايط بد براي پر كردن پرسش نامه و سختي و مشقت كار و تاثيرات سوء بر محقق بعنوان متغير مزاحم مطرح است .

بيان فرضيه
1-    از لحاظ ميزان رضايت زناشويي بين زنان عادي و ويژه تفاوت معنا داري وجود دارد .
2-    از لحاظ ميزان اعتقاد به مسائل مذهبي ، بين زنان عادي و ويژه تفاوت معناداري وجود دارد .
3-    از لحاظ ميزان اعتماد به همسر بين زنان عادي و ويژه تفاوت معنا داري وجو دارد .
4-    از لحاظ ميزان اجبار در ازدواج بين زنان عادي و ويژه تفاوت معنا داري وجود دارد .
5-    از لحاظ ميزان تحصيلات بين زنان عادي و ويژه تفاوت معنا داري وجود دارد .

تعريف عملياتي متغير ها
1-    روسپي : زني كه از راه خود فروشي امرار معاش مي كند و جز اين پيشه اي نداشته باشد و تحت نظامات خاص اين پيشه به كار خود ادامه دهد .
2-    روسپيگري : پيشه روسپيگران
3-    روسپيان خياباني : زناني كه مكان ثابتي براي پيشه خود ندارند و در خياباناي سطح شهر به روسپيگري مشغولند .
4-    واسطه ها : مردان يا زناني كه براي روسپيان مشتري مي برند و در ازاي آن پولي از مشتريان يا روسپي يا هر دو دريافت مي كنند .
5-    ارتكاب جرم : دست زدن به عمل غير قانوني كه منجر به تعقيب و مجازات شده باشد .
6-    محل فساد : اماكني كه برقراري آن را قانون منع كرده باشد و اعمالي كه در آن اماكن واقع مي شود موجب تباهي و آسيب اجتماعي گردد .
7-    زنان مطلقه : زناني كه بنا به هر دليلي به طور قانوني ازر همسر خود جدا شده باشند و اين طلاق بر اساس قوانين رايج ممكن اتفاق افتاده باشد .
8-    زنان بيوه : زناني كه همسر آنها فوت شده باشد و به عقد مرد ديگري در نيامده باشند .
9-    زنان متاهل : زني كه داراي همسر قانوني است و با توجه به قوانين به عقد دائم يا موقت مردي درآمده باشد .
10-ازدواج اجباري : ازدواجي كه بنا به هر دليلي بدون ميل و رغبت يكي از زوجين اتفاق بيافتد .  
 


منابع :


منابع :


1- احمدي ، ( 1371 ) روانشناسي جوانان و نوجوانان ، تهران ، انتشارات ترمه و مشعل .

2- اديبي ، حسين انصاري ، عبدالمعبود ( 1358 ) نظريه هاي جامعه شناسي ، تهران ، انتشارات جامعه .

3- باستاني پاريزي ، محمد ابراهيم ( 1365 ) ، خاتون هفت قلعه ، تهران ، انتشارات روز بهاني . 

4- دانش ، تاجمان ( 1369 ) مجرم كيست ، جرم شناسي چيست ؟ ، تهران انتشارات كيهان.

5-  زند مقدم محمود ( 1365 ) قلعه تهران ، انتشارات مازيار .

6- ستوده ، هدايت الله ( 1367 ) مقدمه اي بر آسيب شناسي اجتماعي ، تهران انتشارات آواي نور .

7- ستوده ، هدايت الله ( 1373 ) آسيب شناسي اجتماعي ، جامعه شناسي انحرافات ، تهران انتشارات آواي نور .

 

 
طراحی سایت : سایت سازان