میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

مقاله آزمون آدمک ( گوديناف)


کد محصول : 1000531 نوع فایل : word تعداد صفحات : 4 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 418

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d531

فهرست مطالب و صفحات نخست


آزمون آدمک ( گوديناف)

تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال)
هدف:
مهمترين هدف آزمون ، تعيين درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است . همچنين اين آزمون را زمانی  به کار می بريم که آزمونهای هوشی ديگر مقدور نيست و می خواهيم هر چه سريعتر درباره درجه هوشی کودک به نتيجه برسيم . علاوه بر اين ، اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نيستند بهترين ابزار سنجش اين آزمون می باشند .
دستور اجرا:
اجرای آزمون ساده است . به کودک گفته می شود : " يک آدم ترسيم کن  و هر چه می توانی آنرا زيبا و خوب بکِش " ، اضافه می نمائيم زمان اين کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.
نکاتی که در عمل و ارزيابی بايد رعايت کرد :
1.  برای ترسيم بهتراست يک مداد سياه  يا يک خودکار راحت و روان دراختيار کودک بگذاريم . با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و اجزاء را تشخيص داد .
2.    اگر نقاشی با مداد رنگی کشيده شود ، شرايط ديگری برای ارزيابی لازم است که بايد رعايت شود .
3.    کاغذ برای رسم نقاشی کودک بايد حداقل 30 × 21  باشد .
4.    اجازه بدهيد کودک چند تصوير بکشد ، سپس  بهترين و کاملترين را برای نمره گذاری انتخاب کنيد .
5.  اگر نتايج چند بار کشيدن آدمک با يکديگر فرق داشت نشان ناراحتی های ديگری در کودک است که بايد به متخصص مسائل روانی يا روان درمانی مراجعه کرد .
روش نمره گذاري:
الف: برای هر يک ازاجزا آدمک در صورتی که توسط کودک ترسيم شده باشد يک نمره منظور فرمائيد. به شرح ذيل :
 
1. سر وجود داشته باشد .
2. پا کشيده شده باشد .
3. دست کشيده شده باشد . ( يک يا هر دو دست)
4. بدن کشيده  شده باشد .
5. طول بدن طويل تر ازعرض آن باشد .
6. شانه ها کشيده شده باشد .
7. بازوها و پاها به تنه چسبيده شده باشند .
8. پاها به تنه و دستها به تنه در نقاط واقعی خود چسبيده شده باشند .
9. گردن کشيده شده باشد .
10. دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد .
11. چشمها کشيده شده باشد .
12. بينی کشيده شده باشد .
13. دهان کشيده شده باشد .
14. دو لب ديده شود .
15. سوراخها يا حفره های بينی کشيده شده باشد .
16. موها کشيده شده باشد . ( جزئی ترين مقدار مو)
17. موها کامل کشيده شده باشد .
18. علامتی از لباس کشيده شده باشد .
19. دو قطعه لباس کشيده شده باشد .
20. تمام بدن پوشيده از لباس باشد .
21. چهار قطعه لباس مشخص باشد . ( کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پيراهن ، کت و شلوار )
22. لباس رسمی يا يونيفورم باشد . ( يونيفورم مدرسه هم نمره می گيرد )
23. انگشتان کشيده شده باشد . ( هر اثری از انگشت کافی است )
24. تعداد انگشتان درست باشد .
25. شکل و قواره انگشتان درست باشد .
26. شست متمايز باشد .
27. دست متمايز ازانگشتان باز باشد. ( کف دست کشيده شده باشد.)
28. بازوها کشيده شده باشد .
29. زانو کشيده شده باشد .
30. تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد .
31. تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد .
32. پاهای متناسب ، کشيده شده باشد .
33. کف پا متناسب باشد .
34. پاها متمايل به بالا نباشند .
35. دستها و پاها دو بعدی کشيده شده باشند .
36. پاشنه کفش يا پاشنه پا کشيده شده باشد .
37. هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد . ( دست نلرزيده باشد)
38. هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد . ( نقاشی دقيق باشد)
39. هماهنگی خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشيده شده باشد)
40. هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد .
41. هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد .
42. هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد .
43. گوشها کشيده شده باشد .
44. تناسب گوشها حفظ شده باشد .
45. مردمک چشم کشيده شده باشد .
46. تناسب چشم حفظ شده باشد .
47. در تصاوير نيمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.
48. چانه و پيشانی هر دو کشيده شده باشد .
49. برآمدگی شانه در تصوير نيمرخ معلوم باشد .
50. نيمرخ ناقص باشد . ( يعنی تنه و نيمرخ ناقص)
51. نيمرخ باشد .
 
روش محاسبه:
1.    نمرات داده شده را باهم جمع کنيد . ( مجموع از 51 بيشتر تجاوز نمی کند)
2.    با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره 1) نمره خام ، تبديل به سن عقلی می شود . از رابطه زير بهره هوشی کودک به دست می آيد.


3.    اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال 40 باشد در جدول تبديل نمرات ، ( جدول شماره 1 ) نمره خام را پيدا کرده و سن عقلی کودک را که 13 می باشد، استخراج می کنيم. ( اين نمره سن عقلی کودک است) سپس 13 ( که سن عقلی کودک است) را در عدد 12 ( ماه) ضرب می کنيم. ( هر سال 12 ماه دارد)
سپس سن تقويمی آزمونی را محاسبه می کنيم . اگر آزمودنی به عنوان مثال 10 سال و 3 ماه داشته باشد 10 را ضربدر 12( هر سال 12 ماه دارد) بعلاوه 3 ( ماه) می کنيم نمره بدست آمده سن تقويمی کودک می باشد. حاصلضرب صورت و مخرج را در هم تقسيم کرده وضربدر 100 کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آيد . بدين صورت :
    IQ  = 13 * 12  * 100 = 126
  3+12*10       
4.  سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی ( جدول شماره 2) پيدا کنيد ،  بهره هوشی کودک مشخص می گردد.
 
" جدول تبديل نمرات خام به سن عقلی "
جدول شماره 1
نمره خام    سن عقلي    نمره خام    سن عقلي    نمره خام    سن عقلي    نمره خام    سن عقلي
1    3-3    11    9-5    21    3-8    31    9-10
2    6-3    12    0-6    22    6-8    32    0-11
3    9-2    13    3-6    23    9-8    33    3-11
4    0-4    14    6-6    24    0-9    34    6-11
5    3-4    15    9-6    25    3-9    35    9-11
6    6-4    16    0-7    26    6-9    36    0-12
7    9-4    17    3-7    27    9-9    37    3-12
8    0-5    18    6-7    28    0-10    38    6-12
9    3-5    19    9-7    29    3-10    39    9-12
10    6-5    20    0-8    30    6-10    40      -13
                              51    بالاتر از 13 سال
 
" جدول شماره 2 "
طبقه بندی از لحاظ هوش    معادل هوش
نابغه    189-170
تيز هوش    169-150
پر هوش    149-130
باهوش    129-110
متوسط    109-90
مرزي    89-80
مرزی ضعيف    79-70
کودن    69-50
کاليو    49-25
کانا    25-0
 

 


منابع :


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان