میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله کودکان تیز هوش


کد محصول : 1000596 نوع فایل : word تعداد صفحات : 14 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 959

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d596

فهرست مطالب و صفحات نخست


کودکان تیز هوش

کنجكاوي و تفكر پيرامون افراد تيز هوش و با  استعداد  وسابقه ي بسيار طولاني دارد و احتمالا به زماني بر مي گردد كه براي اولين بار انسان علاقه مند شد به آنكه بداند چرا افراد با هم متفاوتند . در جوامع مختلف هر زمان افرادي بودند كه از خود توانايي هايي و برجستگي هاي خاصي نمايين ساخته و موجب بر انگيختن حس كنجكاوي مردم شده ومورد شك يا نفرت و يا ترغيب و تشوبش آنها بسته به چگونگي فرهنگ وخلق و خو وعقايد جوامع  قرار مي گيرند.بودند افرادي كه با با استعدتد فراوان و نبوغ فوق العاده خويش در طول زندگي توجه و تحسين همه را به خود جلب نموده ويا بدون توجه مردم زندگي كرده وگهگاه پس از مرگشان به نبوغ آنها پي در پي شده است. در يونان قديم افلاطون را عقيده بر آن  بود كه كودكان  با هوش مي بايست در سنين كوچك انتخاب شده و به ا نها به طور اختصاصي علوم وفلسفه تعليم داده مي شود . او مي گفت بايد سر آمد اين افراد براي فرمانروايي ايالات انتخاب گردند . افلاطون عقيده داشت كه بقاي دموكراسي يونان بستگي به توانايي ان كشور در اموزش و پرورش افراد با استعداد و برجسته خود جهت رهبري جامعه دارد . طرظ تفكر آ داب ورسوم و عقايد جوامع نقش موثر ي در شناسايي وتعليم وتربيت كودكان سر آمد داشته است . در يونان قديم عقيده ي مردم بر آن بود كه نبوغ وتيز هوشي يك هديه ي الهي است و دريچه اي به علم لايتناهي كه شخص را قادر مي سازد به عمق حقيقت پي برده و مرگ  و فنا را  اززندگي دور كند . از طرفي دگر در گزشته ي دور  گروهي را عقيده و نظربر اين بوده كه نبوغ يك حالت و احساس مخرب و انحرافي است و فقط به هنگام ديوانگي است كه مي تواند خلاقيت داشته باشد . هم چنين بر خي عقيده داشتند كه نيروي خارق العاده اي  ذهني نشانه اي هز بيماري بدني است در همه حال وجود نظرات و عقايد متفاوت ومتظاد پيرامون تيز هوشي حتي از  زمان هاي بسيار گذشته مورد توجه انسان ها بوده اند . بحث در اينكه ايا مردان وزنان قهرمان بوده اند كه تاريخ را ساخته اند  و يا اينكه تاريخ قهرمان  پرور بوده است . سالها ادامه داشته وهنوز هم ادامه دارد . اما عليرغم اينكه جواب به اين سوال كدام باشد يك چيز كاملا مشخص  وروشن است كه همواره توجه و علاقه به كارائي ها و خدامات اشخاص  سر امد و استسنائي در طول قرون گذشته بسيار عميق تر و گسترده تر  از توجه به مطالعات صرف تاريخ است . مفهوم نبوغ و استعداد نيز هميشه نسبي بوده و در طول تاريخ در ميان اقوام و جوامع  مختلف با معني نبوده است انسانهمواره قادربه انجام كارهاي فوق العاده و كسب مهارت هايي بي شماري بوده است اما اينكه كدام عمل و مهارت او ناشي از استعداد و نبوغ  فوق العاده و كسب  مهارت هايي بي شمار مي باشد . منوط به قضاوت جامعه  است كه در ان زندگي ي كند . قضاوت هاي جوامع در طول تاريخ هميشه  در طول تاريخ  هميشه د ر تغيير و تكامل بوده است بوده و تر غيب و تشويق از افراد سر امد دست خوش عقايد و تحولات گوناگوني بوده است به عنوان مثال بعد از ظهور مسيحيت و گرايشات مذهبي در جوامع غربي مردم غالبا افراد سرآمد و استسنائي را پيامبران و بعد رهبران مذهبي كشيش ها و كساني مي دانستند كه از قدرت بيشتري در تفسير روشن احكام الهي و چگونگي بهشت و دورزخ برخوردار بودند . با ظهور اسلام در شرق و تبليق  و تشويق  از تحصيل در علوم و فنون مختلف نهضت تازه اي در شرق و سپس به تدريج در غرب صورت گرفت در اين دوران تاريخ شاهد نوابغ بزرگي در علوم رياضي و پزشكي فلسفه و ادبيات  وهنر مي باشد . تشويق و حمايت اسلام از تحصيل بحد يكه آن را عمري واجب و ضروري تلقي كرده فرصت مناسبي بود براي رشد استعداد و نبوغ افداد سر امد در رشته هاي گوناگون و پايه گذاري تمدن بزرگ اسلامي . با آغاز دوره ي رسانس در اروپا پذيرش مفهوم افلاطون نبوغ و تيز هوشي  به تدريجموجب تحولات وسيعي در زمينه هاي مختلف فلسفي و علمي و صنعتي گرديد نهضتي عليه ايستائي وتحجر فكري جامعه به وقوع پيوست و رهايي وآزادگي فكري افراد سرآمد ارمغاني بود كه آ نها  مي توانستند  در سايه ي آن  گسترده تر و فراتر از هميشه در محيط و جامعه بيند يشند . اين نهضت باب تازه اي را در تمدن و فرهنگ غرب گشود . در واقع از اين دوران است كه در غرب فكر پرورش استعداد هاي درخشان به شكل پيوسته وساذنده نضبح گرفته و تا حال ادامه يافته است. دراينجا اشاره به يك نكته ي ضروري به نظر مي رسد وهمانطور كه بيشتر ذكر گرديد همواره عقايد ونظرات منفي ومخالف نسبت به افراد سرآمدو نابغه وجود داشته است وهر گروه وجامعه اي دلا يلي نيز بر عقايد مخالف خود داشته اند. از جمله اعتقاداتي كه بويژه در دوره ي رسانس و قرون اخير رواج داشته است عقيده اي است كه بر هم زدن وضع موجود وابداع و خلاقييت را مشكوك و اهانت به ادب و رسوم و فرهنگ جامعه ميداند . از مسائل و مشكلاتي ديگر ديگر كه در راه پيشرفت  در رسيدگي و حمايت از كودكان تيز هوش وجود داشته است نظرات و عقايد كساني بوده است كه تيزهوشي و نبوغ را همراه با اختلافات رواني و حالات غير عادي تلقي نموده اند و اينكه  ايا بين نبوغ  و رفتار غير عادي رابطه اي وجود دارد خود موجب سالها بحث و تحقيق در اين رابطه گشته است. تحقيقاتي كه در دو قرن اخير صورت گرفته است  به ويژه  تحقيقات ترمن و كاكس نشان داده است كه هيچ گونه رابطه اي بين تيز هوشي و غير عادي بودن وجود ندارد . افراد سرآمد با ديگر افراد عادي تفاوتشان در درجهي اول  ميزان هوشي انهاست نه در نوع انسان بودنشان . بهوجهي كه تفاوت هوشي انها قابل اندازه گيري مي باشد . مطالعالات دقيق علمي پيرامون افراد با استعداد از حدود صد سال پيش آغاز شده واولين برسي و مطالعات علمي پيرامون هوش و استعداد در دوران  داروين شكل گرفته است . مطاللعات داروين در باره ي تنوع انواع منجربه  برسي ها و مطالعات مشابه در تفاوت هاي افراد انسان توانايي فكري احساسات حيجانات و خصوصيات اجتماعي گرديد . در سال 1869 در انگلستان فرانسيس گالتن در سال 1869 در كتاب نبوغ ارثي اولين بار به برسي كمي توانائي انسان پرداخته و نتيجه مي گيرد كه وراثت مهم ترين عامل توانائي هوشي است . اين خود بحث نوين وجالبي را در ميان روانشناسان و جامعه شناسان و پزشكان ايجاد نمود مبني بر اينكه ايا هوش ارثي است يا اكتسابي و تا ثير تعليم وتربيت از چه قرار است . و بعد ها محققان و نويسندگاني نيز تاكيد بر ان نمودند كه توانائي هوشي افراد نتيجه اي است از هر دو عامل ارثي و محيطي . در ادامه تحقيقاات گالتون و دانشمندان ديگر پيرامون تهيه ي وسايل و ابزار لازم جهت برسي تفاوت هاياي افراد بات هوش با ديگران  binet  and simon  در نتيجه مطالعات سود مند خود موفق به تهيه وانتشار تست هوش در سال 1900 گرديدند . به دين ترتيب به عينا  سيمون با همواره كردن زمينه تحقيق پيرامون هوش و تست هاي متنوعي از قبيل هوش استعداد كارائي شخصييت و غيره دز جهان باشيم . در اواخر قرن نونزدهم و اوايل قرن بيستم توجهات بيشتري به كودكان و جوانان سرآمد  مبذول گرديد . و مدارس در سدد تشكيل كلاس هاي ازمايشي ويژه براي كودكان تز هوش شدند .  در
سال1900 در شهر نيو يورك اولين كلاس هاي مخصوص كودكان تيز هوش تا سيس گرديد كه اين كودكان مي توانستند سه كلاس را در دو سال با موفقيت به پايان برسانند . به تدريج با تشكيل اولين كلاسها در ساير نقاط مدارس مسئوليت آموزش و پرورش ويژه كودكان تيز هوش را به عهده ميگيرد  بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1945 نيز توجه و علاقه ي فوق العاده اي به  شناسايي و تعليم و تربيت كودكان تيز هوش به وجود آمد  تاليف متعددي در زمينه تيز هوش شناسايي افراد تيز هوش خلاقيت ارزيابي استعدادها و توانائي ها و گروه بندي افراد بر اساس توانائي ها و غيره به رشته تحرير در آمد و كلاسها و مراكز و موسسات گوناگوني در نقاط مختلف جهان جهت كودكان تيز هوش تاسيس مي گردد. امروزه جوامع كنوني شناسائي و تعليم و تربيت كودكان سر آمد و تيز هوش را از جمله مسئوليت ها و وظايف خطير خود مي دانند. پيشرفت و بهبود  تسهيلات و امكانات متعدد جهت كودكان تيز هوش نياز مبرمي به حمايت و پشتيباني و تشويق مردم داشته و دارد . بالا رفتن دانش و آگاهي همگاني نسبت به شناسائي و تعليم و تربيت و جايگزيني صحيح تيز هوش عامل موثر در  انجام هر چه بيشتر تحقيقاتوايجاد تسهيلات گسترده در زمينه هاي علمي و فني براي براي كودكان سرآمد مي باشد . تنها در اين صورت مي باشد كه جوامع قادر خواهند بود از ثروت هاي واقعي خود يعني يعني افراد مستعد و هوشمند در خدمت به خلق و ساختن جامعه ي برتر حد اكثر بهره را برده و از استخدام و استثمار نيروي خلاق خود توسط سازمان هاي ضد مردمي و ويرانگر و يا از هرز رفتن اين نعمت سرشمار هوشي و خلاقيت ها جلوگيري نمايند .

تعريف كودكان تيز هوش
كلمه ي با هوش در نزد اشخاص مختلف همراه با معاني و مفاهيم گوناگوني است. در واقع هيچ اتفاق نظر كاملي در تعريف كودكان تيز هوش و يا سر آمد وجود ندارد و اين بيشتر به خاطر تنوع استعداد ها و جنبه هاي مختلف هوش انسان مي باشد . همانطور كه در مبحث پيش  اشاره شد در فرهنگ هاي متفاوت حتي تعاريف و برداشت هاي متضادي از افراد با هوش وجود دارد . به گفته ي يكي از انديشمندان در ميان قبيله اي كه شكار حيوانات وحشي منبع اصلي ارتزاق آنهاستدر تعريف افراد با استعداد تكيه بر كساني خواهدبود كه برجسته ترين شكارچي باشند و در قبيله اي ديگر كه حرفه اصلي آنها جنگجوئي است جنگجوترين و مبارزترين افراد مورد توجه قرار خواهند گرفت . حتي ملت هائي كه در خود ممردان بزرگي ديدهاند و نظرات و بينش هايشان هنوز هم مورد تجليل مي باشد نگرش محدودي نسبت به استعدادهاي انسان داشته اند . يونانيان افراد سخنور و هنرمند را مورد ستايش قرارداده و به مخترعين چندان توجهي ننموده اند . روميان مشوق سربازان جنگجو و رهبران نظامي بوده و به استعداد هاي سرشار ديگر همشهريان و بردگان اهميتي نمي دادند .  در جوامع پيچيده و نسبتا پيشرفته با توجه به اينكه چه مفهوم گسترده اي از استعداد و هوش مطرح بوده و جوانب گوناگون آن تا چه حد روشن شده باشد به همان نسبت تعاريف پيچيده و وسيعتري از هوش و استعداد انتظار مي رود و معيار هاي تشخيص افراد تيز هوش با طبيعت و پيچيدگي و فرهنگ ها تغيير ميكند . در ميان بعضي از جوامع  عواملي چون تولد ثروت قدرت و برجستگي هاي جسمانياز معيارهاي عمده مشخص نمودن افراد سرآمد بوده است. در روان رسانس و انقلاب صنعتي برتري هوشي از خصوصيات مهم رهبران به شمار مي رفته است .
در تعريف تيز هوش نيز بايد به اين نكته ي مهم اشاره كرد كه كودكان تيز هوش اول يك كودك است و بعد كودكي تيز هوش. تيز هوشي جوانب متعددي داشته و تحت شرايط و مقتضيات معين جلوه هاي مشخصي از آن نمودار مي گيرند . بين كودكان تيز هوش تفاوت هاي مشهودي در زمينه هاي متفاوت وجود دارد . به طور يكه يك كودكممكن است در يك سري از كارها بر جسته بوده و كودك ديگري در كارهاي كاملا متفاوتي در حاليكه هر دو كودك سرآمد هستند اما در زمينه هاي مختلف . گروهي از صاحب نظران اصلاح سر آمد را به گروهي اطلاق مي كنند كه قدرت فوق العاده اي در جنبه هاي وسيع و مختلف توانائي هاي ذهني داشته باشند در حاليكه گروهي ديگر را عقيده بر آن است كه تيز هوشي كسي است كه فقط در يكي از جنبه هاي ذهني شايستگي را در بالا بودن بهره هوشي و يا در قدرت انتزاعي و درك معاني و بعضي ديگر آن درسرعت و سهولت در يادگيريموسيقي هنر و خلاقيت و ابداع مي دانند در نظر اغلب معلمان و مديران مدارس كودكاني تيز هوشي و سر آمد هستمد كهبهترين نمرات را در كلاس به دست آورند در حاليكه به عقيده عده اي ديگر از معلمان كودكان تيز هوش كساني محسوب مي شوند كه با نوع سوالات و كنجكاوي هاي خود توانائي عميق خاص ذهني را نمايان مي سازند . پروفسور هاويگرفت استاد دانشگاه شيكاگو و همكارانش كودك تيز هوش يا سر آمد كسي است كه در يكي از رشته هاي با ارزش از خود تواناوي و بر جستگي قابل توجهي نشان دهد. با اين تعريف ما مي توانيم نه تنها افرد تيز هوش بلكه همه ي كساني را كه در يكي از رشته هاي علمي هنر هاي ترسيمي نويسندگي خلاق هنر هاي تخيلي مهارت هاي فني و رهبري اجتماعي از خود بر جستگي خاصي نشان مي دهند جزو افراد سرآمد و تيز هوش محسوب نمائيم . اين تعريف نه تنها افرادي را با توانائي محدود سرآمد مي داند بلكه در آن تاكيد زيادي است بر آنچه كه شخص از خود نشان مي دهد نه اينكهع توانائي هاي فكري او چقذر است . لذا افراد سر آمدي دا كه از هوش خود كاملا بحره نگرفته و يا هوش خود را در جهت هاي مناسب اجتماعي به كار نبرده اند شامل نمي شود . بر طبق تعريف فوق كودكي كه داراي بهره ي هوشي 150 بوده ولي در مدرسه و مسير هاي مطلوب اجتماعي به كار نبرده است كودك با هوش به حساب نمي آيد. از انجائي كه گاهي پيشرفته تحصيلي و شغلي در جنبه هاي خاصي نمودار مي گردد اين قبيل از افراد سر آمد كه استعداد مشخصي در يك رشته معلوم و خاص داشته باشند به شرح زير مشخص مي گردد.
با استعداد لز نظر اجتماعي
با استعداد از نظر مكانيكي
با استعداداز نظر هنري
با استعداد از نظر فعاليي هاي بدني
با استعداد از نظر علوم زباني
با استعداد از نظر پيشرفت هاي تحصيلي و علوم   
واضح است كه اين قبيل استعدادها خيلي در هم تداخل ميكند . كسي كه از نظر اجتماعي و رابطه با مردم با استعداد است ممكن استا ستعداد هنري  و ياموسيقي نيز داشته باشد . كسي كه در هنرهاي تجسمي با استعداد است ممكن است در رياضيات و غيره نيز از خوداستعداد نشان دهد . عموم كساني كه از نظر درسي با استعداداند هوش زياد دارند ولي همه باهوشها از نظر درس عالي نيستند عموما استعداد زياد در يك يا چند ماده تحصيلي با هوش زياد و سرآمد بودن همراه است . هاوي گرست و همكارانش در تحقيقي سعي كرده اند كه 10% اول شاگردان كه بالاترين درجه هوشي را در يكي از چند جنبه توانايي هاي ذهني دارا هستند در مدرسه ها تعيين كنند ولي در الين تحقيق آنقدر تداخل در جنبه هاي مختلف ايجاد شد كه نتيجه تحقيق را اينطور اعلام كردند كه روي هم رفته 15% جمعيت مدارس متوسطه را افرادي كه در يك يا چند جنبه هوشي داراي استعداد فوق العاده هستند تشكيل ميدهند . بدين ترتيب اين تحقيق آزمونهاي هوشي را كه در حال حاضر در دسترس تقويت مي كند . براي اينكه كسي كه در يك رشته خاص استعداد درخشان و چشكگير نشان مي دهد بايستس از گروه پيش افتادگان باشد . ولي نحوه و مسيري كه اين هوش خود را نمايان مي سازد بستگي به عواملزيادي دارد مثل تجربه و تمرين و انگيزه هاي گوناگون ، علاقه ، ثبات عاطفي ، تعادل رواني و عكس العمل و تشويق اطرافيان ، دوستان و اجتماع ، اسرار پدر و مادر و ... خيلي از افراد تيز هوش كه در جنبه خاص ذهني سرآمد هستند ممكن ااست در زمينه ديگري نيز از خود برتري نشان دهند اگر علاقه و آموزش و ديگر عوامل مساعد آنها را به آن جهت بكشاند . عموما افراد خيلي با استعداد پيشرفته نيز  هستند ولي ديده شده اند افرادي كه استعداد شاياني در يك رشته خاص دارند ، ولي روي فعاليتهاي تحصيلي تگيه زيادي ندارد . اين استعداد آنقدر وسيع نيست كه شامل قدرت در جنبه هاي ديگر هوشي بشود و اين شخص نمي تواند مطالب و ار تباط با يكديگر خارج ار يك حد معين را درك كند . همانطور كه ميدانيد استعداد زياد يكي  از عواملي است كه موجب موفقيت و به هدف رسيدن مي شود ولي از جهت اجتماعي بايد گفت اين فقط يكي از عوامل پيشرفت و ترقي است . عواملي ديگري براي پيشرفت و موفقيت لازم است ولي در اينجا هدف ما بيشتر توانائيهاي ذهني است . اما هنگامي كه براي توصيف موقعيت و تيز هوشي عوامل ديگري مثل رهبري اجتماعي و عوامل برجسته و مفيد را وارد ميكنيم اين عمل منجر به پيچيده و مبهم شدن مطلب مي شود . چون كودكان پيشرفته اي نيز وجود دارند كه اعمالشان نشاندهنده تيز هوشيشان نيست و نمي توانند قدرتي را كه دراند به علل رواني عدم انگيزه ها و يا انگيزه هاي نادرست و ديگر عوامل محيطي  نشان دهند همچنين  كودكان پيشرفته اي داريم كه استعدادشان  را در كارهايي كه پذيرفته نيست بكار ميبرند ولي همه آنها هوش بهره شان يكي است و همه هوش فوق العاده دارند ... آنچه كه مسلم استدر ارتباط با تيز هوشي و كودكان تيز هوش هدف ما برخلاف عقب ماندگي ذهني و يا معلوليتهاي ديگر جسماني و رواني همواره سعي در برطرف نمودن آن هستيم در تيزهوشي تلاش ما در پرورش و شكوفايي آن .جامعه مطلوب جامعه اي است كه همواره سعي دارد تا براي يكايك اعضاي خود غرست شكوفايي استعداد ها را با ايجاد حداكثر امكانات و تسهيلات فراهم آورد .معلمان و مربيان آموزشي بميبايست دانش آموزان تيز هوش را در شكوفايي استعدادها و توانائيهايشان كمك نمايند تا آنها ضم برخورداري از برنامه ها و تسهيلات آموزشي مطلوب به تدريج در حرفه و پيشه اي كه خود علاقه مند هستند وارد شوند كودكان و دانش آموزان تيز هوش از سرمايه هاي  جمهوري اسلامي بايد از حداكثر امكانات استفاده كنند سر مايه گذاري در اين زمينه يك ضرورت مهم در رشد جمهوري اسلامي دارند
ويژگي هاي افراد تيز هوش
همانگونه كه قبلا اشاره شد كودكان تيز هوش وسرآمداز اغاز زندگي اجتماعي بشر مورد شناسائي و توجه بوده اند و در همه حال معيار هاي تشخيص افراد با توجه به طبيعت و پيچيدگي فرهنگ هاي مختلف متغيربوده است . مفهوم ((تيز هوش))نيز در ميان ملل و فرهنگ مختلف به گونه اي متفاوت نمايانگر ارزشها و علايق خاص آنان بوده است و عواملي از قبيل تولد و ثروت و قدرت و توانائي و ...ملاك هايي در تعريف و تشخيص تيز هوشي و سرآمد ي بوده اند .
تحقيقات ترمن در آمريكا سبب گشت كه توجهات فراواني بر روي توانائي هاي خاص انسان معظوف گردد. با انتشارتست هوش استنفرد بينه در سال 1916 تعداد زيادي از كودكان در سطح وسيعي در مدارس خود مورد آموزش هوشي قرار گرفتند

 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان