میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

توحید


کد محصول : 1000628 نوع فایل : word تعداد صفحات : 2 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 410

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d628

فهرست مطالب و صفحات نخست


توحید

صفات خداوندي

1-ثبوتيه : صفاتي كه خداوند داراي آنها است .

2-سلبيه : صفاتي كه خداوند داراي آنها نيست .

به هنگام آسايش خدا را بشناس تا در هنگام گرفتاري تو را بشناسد .
     (پيغمبر ص)
كتاب نهج الفصاحه

اعضاي شوراي فرهنگي قاسم ابن الحسن (ع)
تير ماه 82
بسمه تعالي
اثبات وحدانيت خدا :
فطرت :
-اگر خداوند داراي شريك باشد بايد با شريك خود تفاوتي داشته باشد در نتيجه آنها آفريننده اي دارند كه اين تفاوت را به وجود آورده است .
-يكسان بودن نظم جهان نشان دهنده وجود يك وجود است كه يك نوع نظم را حاكم كرده است.
-اگر جهان داراي دو خداوند باشد بر سر نظم و اداره دنيا اختلاف مي افتد و ما اين دو گانگي را در جهان حس نمي كنيم .
-پيامبران تماماً بر وجود يك خدا شهادت داده اند .
توحيد درجات و مراتب دارد . تا انسان همه مراحل توحيد را طي نكند موحد واقعي نيست .

اقسام توحيد :
1-ذات 2-صفات 3-افعال 4-عباردت
-خداوند در ذات يكتاست و شريكي ندارد .
-صفات خداوند عين ذات اوست و صفات را نمي توان از او جدا كرد .
-تمام مخلوقات زائيده دست يك خدا هستند و تمام افعال به خداي بي شريك بر مي گردد .
-خداوند در نحوه عبادت هم يكتاست و مانندي ندارد و نمي توان وجودي را مانند خدا پرستش كرد .
     (رضا بهراميان)

اقسام توحيد :
1-ذات 2-صفات 3-افعال 4-عباردت
-خداوند در ذات يكتاست و شريكي ندارد .
-صفات خداوند عين ذات اوست و صفات را نمي توان از او جدا كرد .ان)
-تمام مخلوقات زائيده دست يك خدا هستند و تمام افعال به خداي بي شريك بر مي گردد .
-خداوند در نحوه عبادت هم يكتا است و مانندي ندارد و نمي توان وجودي را مانند خدا پرستش كرد.
دلايل پرستش خدا :
-بدون عيب بودن خداوند
-خالقيت او
دلايل توحيد :
-يكسان بودن نظم در چرخه طبيعت
-به وجود آوردن فساد در صورت تعدد خدا
اثر توحيد :
-وحدت ميان خداپرستان جهان

پديده علت و معلول :
ارتباط بين علت و معلول را عليت     مي گويند.

در باور هيچ فردي نمي گنجد كه خداوند عضوي از اعضاي اين جهان باشد كه اين پنج خاصيت را دارا باشد :
1-محدود بودن به زمان و مكان .
2-يا رشد مي كند با فرسايش .
3-موجودات علتي دارند .
4-چون علتي دارند پس وابسته و نيازمند هستند .
5-موجودات نسبي هستند و نسبت به ديگر موجودات سنجيده مي شوند .


 


منابع :


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان