میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله زراعت ذرت علوفه اي در استان زنجان


کد محصول : 1000647 نوع فایل : word تعداد صفحات : 18 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 970

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d647

فهرست مطالب و صفحات نخست


زراعت ذرت علوفه اي در استان زنجان

مقدّمه:
درسال هاي اخير بعلّت احداث دامداري هاي متمركز و گاوداري ها ، سطح زيركشت ذرّت علوفه اي استان افزوده شده است.درحال حاضرسطح زيركشت اين محصول در استان حدود800هكتار مي باشد.كه بعلت كمبود چاپروگران بودن آن كشت اين محصول توسعه چنداني نيافته است.
ذرت ازجمله گياهاني است كه مورد توجه خاص بوده است.خصوصاًپس از پيدايش ارقام هيبريد با عملكردبالاوكيفيّت مطلوب،بسياري از مؤسّسه هاي تحقيقاتي در سراسر دنيا روي اين محصول با ارزش سرمايه گذاري وفعّاليّت هاي مؤثّري انجام داده اند.كه به موفقيّت هاي چشمگيري نيز دست يافته اند.
ذرت بعدازگندم وبرنج سوّمين محصول  زراعي دنيا ازنظرسطح زير كشت و دومين محصول بعدازگندم ازنظرميزان توليد است.كه علاوه بر تامين دانه وعلوفه ي موردن نياز مرغداري ها ودامداري ها درصنعت غذايي،شيميايي ودارويي نيز از اهميّت ويژه اي برخورداراست.
دراستان زنجان به لحاظ توسعه ي دامداري ونياز مبرم به علوفه،توسعه ي كشت ذرت علوفه اي بايددر كنار افزايش توليد يونجه،جووديگرنباتات علوف اي مدنظر قرار گيرد.بنابراين راه توسه كشت بايد باتوليدارزان وسيله برداشت كه مهم ترين عامل بازدارنده كشت وكار اين محصول باارزش ميباشد،بازگردد.و يا اينكه تسهيلات لازم در اختياركشاورزان قرار داده شود.
خوشبختانه تسهيلات بانكي كافي دراختيار كشاورزان عزيز قرار ميگيرد كه اين عزيزان بايد از اين فرصت براي خريد ادوات و دنباله بند هاي تراكتور مورد نياز مزرعه ي خود استفاده نمايند.
مشخصات گياه: 
1. ريشه:
ذرّت داراي ريشه افشان مي باشد وايريشه ها از هر طرف گسترش يافته و مواد غذايي لازم گياه را تأمين مينمايند. درغالب واريته ها چهار ريشه  از جوانب بذر به اطراف گسترش يافته وتا آخر عمر گياه فعّال هستند. و بقيه ريشه ها از گره اي كه پايين تراز سطح زمين بوجودامده، توسعه مي يابند. اين ريشه ها بسته به رطوبت زمين ممكن است كوتاه تر و يا اگر زمين خشك باشد طولاني تر به اطراف گسترش يابند. وبعد از آن بطور عمقي درخاك فرو ميروند توسعه ريشه در اين موقع بستگي زيادي به سبكي يا سنگيني خاك و حاصلخيزي آن دارد و بهر صورت در بعضي از خاك هاي مناسب، عمق اين ريشه ها را تا 5/2 متر ديده اند.
سرعت گسترش ريشه در ذرّت خيلي زياد است. بطوريكه در مدّت چهارهفته تا 60سانتيمتردراطراف ساقه توسعه             مي يابد. بديهي است درخاك هاي نا مساعد وسنگين توسعه وگسترش ريشه به مقدار زيادي تقليل مي يابد.
2. ساقه:
ساقه ذرّت معمولاًبه ارتفاع 2تا3 متر مي رسد ولي در بعضي از انواع زودرس به ارتفاع 90 سانتيمتر و در برخي تا 50 سانتيمتر(پاپ كورن) و كمتر ارتفاع دارد. و درمناطق حارّه ونيمه حارّه امكان دارد بلندي ساقه ذرت تا 6 يا 7 متر و قطر ساقه آن به 3 تا 4 سانتيمتر برسد. ساقه ذرّت بطور معمول 14 گره دارد ولي اين گره هاي ساقه را بعضي اوقات از 8 تا 21 گره هم شمارش كرده اند. ميان گره هاي ذرّت معمولاً در نزديكي زمين كوتاه و هرچه ارتفاع نبات بيشتر مي شود زياد تر مي گردد.
3. برگ:
تعداد برگ هاي ذرّت 8  تا 48 عدد است كه حدّ متوسّط آن را بين 12 تا 18 مي گيرند. انواع زود رس آن برگ هاي كم تري دارند. در صورتي كه انواع دير رس داراي برگ هاي بيشتري هستند. طول برگ هاي آن از 30 سانتيمتر تا 150 سانتيمتر و عرض آن نيز تا 15 سانتيمتر رسيده است. در بعضي واريته ها استعداد زيادي براي روييدن جوانه هاي جانبي دارد و وضع رويش آن ها هم بستگي به واريته ذرّت دارد.
4. گل و تلقيح:
ذرّت به علّت بي مانند بودن گل آذين در ميان تمام غلّات مشخّص و متمايز است.
گل آذين انتهايي ذرّت ذرّت در انتهاي ساقه قرار دارد و كاملاً شاخه شاخه و به آساني قبل گل كردن تشخيص داده مي شود و گل آذين نر ذرّت تا 5 ميليون گرده (بسته به گونه ي ذرّت) براي تلقيح به وجود مي آورد. گل آذين ماده از لابلاي برگ- هايي كه بعداً بلال در ميان آن به وجود مي آيد بيرون آمده و به صورت يك دسته رشته هاي ابريشمين مرطوب و چسبنده مي باشند كه گرده هاي نر از قسمت بالا به علّت تكان خوردن يا وزش باد و يا سنگيني وزن خود بر روي آن مي ريزد و به علّت چسبندگي در همان جا قرار گرفته دانه هاي بلال را بارور كرده و تشكيل دانه مي دهند.رطوبت كافي چه در هوا وچه در خاك براي گياه در اين موقع حسّاس است و خشك بودن زمين دوره نگهداري گل آذين را كم كرده و نيز دانه بستن را در بلال تقليل ميدهد. همچنين اگر رطوبت نسبي هوا خشك باشد همين خطر را دارد و اين دو آمل اگر همزمان با هم باشند اثرات نامطلوبي در دانه بستن وتوليد محصول خواهند داشت. واگر گرماي هوا در اين موقع در حدود 32 درجه سانتيگراد يا بالا تر باشد وضع نامساعدي به وجود مي آيد كه دانه بندي ذرّت را خيلي پايين مي آورد.
اكولوژي ذرّت:
1. حرارت : ذرّت يك گياه گرم سيري است كه در طول دوره رشد احتياج زيادي به حرارت دارد. درموقع جوانه زني درجه حرارت خاك بخصوصقسمت سطحي (5سانتي متري نزديك سطح زمين)بايد حدود 10درجه سانتي گراد باشد.
مناسب ترين درجه حرارت در طول دوره رشد ذرّت 30-20درجه سانتي گراد است.افزايش درجه حرارت محيط بيش از 35درجه سانتي گراد،چنانچه مصادف با زمان گل دادن باشد موجب عدم تلقيح مي شود.
2. طول روز و فتوپريود : پراكنش تشعشع در داخل اجتماع گياهي با قابليت عبور نور از برگ ، وضع قرار گرفتن برگها   ( زاويه برگها با ساقه ) تراكم و ارتفاع گياهان و نيز زاويه تابش نور خورشيد مرتبط مي باشد.
با افزايش سن برگ ، قابليت عبور نور از آن به مقدار كمي كاهش ميابد.
3. رطوبت : ذزت در دوران زندگي خود به آب نسبتا زيادي نياز دارد. كمبود آب يكي از عوامل محدود كننده كشت گياه بشمار مي رود. بطور كلي در طول 45 روز اول رشد ذزت بين صفر تا 8/3 ميلي‌متر و در طول گرده افشاني 9 ميلي‌متر در روز ، بعد از گرده افشاني 13 ميلي‌متر در روز مصرف آب دارد.
آب مورد نياز ذرت 600-400 ميلي‌متر در كل دوره رشد و نمو است.
4. خاك : ذرت در اراضي با خاكهاي لومي كه بحد كافي نرم ، عميق ، بدون زه و وغني از آهك و هوموس باشد ، بهترين رشد را دارد. PH بين 5/7-5/6 براي ذرت مناسب مي باشد. زمينهاي خيلي سبك و خيلي سنگين براي كشت ذرت مناسب نيستند.
5. مراحل فنولوژي رشد : عملكرد يك گياه توسط فتوسنتز و رشد و نمو آن شكل مي گيرد. اثر عوامل ديگر مثل عناصر معدني و رژيم آبياري به مقدار تاثير آن بر فرايندهاي فيزيولوژيكي بستگي دارد. حصول عملكرد بالا به سطح مطلوبي از عوامل مختلف تكنيكي و فني كشاورزي و دسترسي به هيبريدهائي پرمحصول ، زمانبندي و بكارگيري صحيح نهاده‌ها بستگي دارد.
تناوب زراعي :
اصولا كشت متوالي يك گياه موجب كاهش محصول مي گردد. ذرت نيز از اين شرايط مستثني نيست و براي دستيابي به عملكرد مطلوب نياز به برنامه ريزي صحيح و اصولي در امر تناوب مي باشد. گياهاني كه در تناوب با ذرت قرار مي گيرند بايد ضمن تامين نمودن حاصلخيزي خاك ، در كنترل و يا حداقل جلوگيري از افزايش آفات ، بيماري ها و علفهاي هرز نيز موثر باشند. گردش هاي زراعي زير براي توليد ذرت مناسب هستند :
1. چغندر قند ، ذرت ، غلات ( گندم يا جو ) .
2. پنبه ، ذرت ، غلات ( گندم يا جو ) در مناطقي كه كشت پنبه معمول است.
3. يونجه 3 تا 5 ساله ، ذرت ، گندم يا جو در مناطقي كه دامپروري وجود داشته باشد.
تهيه زمين :
عمليات تهيه زمين شامل شخم ، ديسك ، درصورت نياز استفاده از لولر ( ماله ) ، كودپاش و نهركن است كه زمان و نحوه اجراي آن بستگي به محصول قبل از كشت ذرت و نوع كشت فعلي ( بهاره يا تابستانه ) دارد. چنانچه نوع كشت تابستانه بعد از برداشت گندم و جو باشد ، فرصت زماني براي تهيه زمين خصوصا در قطعات مربوط به برداشت گندم در مناطق سرد و معتدل استان ( به جز طارم ) كه امكان سرماي زودرس پاييزه وجود دارد محدود است و هرگونه تاخير در تهيه زمين امكان مواجه شدن با سرما و خسارت وارده زياد مي شود. بعد از آماده كردن يك بستر نرم و مناسب ، بايد بذر ذرت با تراكم موردنياز در عمق مناسب قرار گيرد. بذركارهاي پنوماتيك كه با نيروي مكش كار مي كنند نسبت به ساير بذركارهاي موجود موفق تر عمل مي كنند و قادرند با كشت يكنواخت و منظم بذرها بر اساس فواصل تنظيم شده ، فضاي رويش كافي را براي هر بذر فراهم سازند.
تاريخ كاشت :
دماي مناسب براي جوانه زدن بذر ذرت 18 درجه سانتيگراد است و در دماي پايين تر از 8/12 درجه سانتيگراد جوانه زدن بذر به كندي صورت مي گيرد و حداقل درجه حرارت براي جوانه زدن بين 9 تا 10 درجه سانتيگراد است. همچنين درجه حرارت در زمان گرده افشاني بايد كمتر از 35 درجه سانتيگراد باشد. در استان زنجان بعد از 15 ارديبهشت مي توان كشت ذرت را شروع كرد ( در طارم كشت ذرت علوفه‌اي مرسوم نمي باشد ).
نياز غذايي :
الف : كودهاي شيميايي :
ذرت در خاكهاي آهكي با بافت لومي ، عمق كافي ، نفوذ پذيري مناسب و داراي مواد آلي كافي ( 1 تا 2 درصد ) بيشترين عملكرد را دارد. خاكهاي خيلي سنگين براي كشت ذرت مناسب نيستند. اين نوع زمينها را براي كشت ذرت بايد بوسيله كودهاي حيواني و سبز اصلاح كرد. زمينهاي رسي و آهكي و نيز زمينهاي رسي شني كه عمق كافي داشته باشند براي كشت اين گياه مناسب اند. ذرت در خاكهايي كه PH آنها بين 6 تا 7 باشد بخوبي رشد و نمو مي كند و محصول قابل توجهي عايد مي گردد.
مصرف مواد غذايي بويژه ازت و فسفر بوسيله گياه ذرت در مقايسه با ساير گياهان زراعي در سطح بالاتري قرار دارد. زراعت ذرت در زمينهاي حالخيز و پرقوت محصول مناسبي مي دهد. درحالي كه در اراضي فقير و پست موفقيت چنداني ندارد ، لذا اين نكته در انتخاب محل كشت ذرت بايد مورد توجه قرار گيرد. متوسط برداشت ازت ( N ) ، فسفر (   ) و پتاسيم (   ) از خاك توسط اين محصول بترتيب 200 ، 80 و 160 كيلوگرم در هكتار است.
طي پژوهش هاي وسيع انجام شده در كشور مشخص شده است كه در طول 25 روز اول رشد گياه ، تنها 8 درصد ازت مورد نياز برداشت مي شود. 35 درصد ازت در فاصله 26 تا 50 روزگي و 31 درصد در فاصله 51 تا 75 روزگي ، 20 درصد در فاصله 76 تا 100 روزگي و بالاخره 6 درصد بعد از اين مدت قابل استفاده است. بنابراين مقدار مصرف كود ارته با توجه به ميزان نياز هر مرحله زماني تعيين مي گردد. متوسط كود ازته براي ذرت علوفه اي 400 كيلوگرم است. بديهي است تعيين مقدار دقيق مصرف بايد براساس تجزيه خاك باشد. باتوجه به اينكه مصرف ازت بوسيله گياه بتدريج صورت مي گيرد بنابراين كودهاي ازته را بايد در دو يا چند نوبت ، بخشي از آن قبل از كاشت و بقيه بصورت سرك به خاك اضافه گردد. در خاكهاي سبك و شني تعداد اين دفعات بيشتر از ساير خاكها ميباشد. بعلاوه نحوه آبياري مزرعه موثرترين عامل در راندمان كودهاي ازته است.
ميزان توصيه كود نيترات آمونيوم ( كيلوگرم در هكتار ) براساس آزمون خاك :
 
ميزان كربن آلي خاك O.C %                ميزان كود نيترات آمونيوم مورد نياز ذرت
         2 <             - - - - - - - - - -                600
         2 >                     - - - - - - - - - -                450
 
نياز ذرت به فسفر كمتر از ازت و تقريبا يك پنجم آن است. كود فسفره بايد همراه با كاشت مصرف شود و بهترين شيوه مصرف كود فسفره در زراعت ذرت ، در زير و كنار دانه هاي كاشته شده است. با توجه به اينكه كود سوپر فسفات تريپل ارزانتر از فسفات آمونيم است ، پيشنهاد مي شود از سوپر فسفات تريپل استفاده شود. مقدار مصرف سوپر فسفات تريپل و يا فسفات آمونيم در زنجان طبق جدول زير ميباشد :
ميزان توصيه كود سوپرفسفات تريپل ( كيلوگرم در هكتار ) بر اساس آزمون خاك :
 
ميزان فسفر قابل جذب ( ميلي گرم در كيلوگرم )        ميزان كود سوپر فسفات تريپل مورد نياز ذرت
          5-0              - - - - - - - - - - - -                              200
         10-6            - - - - - - - - - - - -                              150
        15-11              - - - - - - - - - - - -                              100
        15 >               - - - - - - - - - - - -                              50
 
ميزان توصيه كود سولفات پتاسيم ( كيلوگرم در هكتار ) بر اساس آزمون خاك :
 
ميزان پتاسيم قابل جذب ( ميلي گرم در كيلوگرم )                     ميزان كود سولفات پتاسيم مورد نياز ذرت
         100-0               - - - - - - - - - - - -                    250
       200-101                - - - - - - - - - - - -                    200
       250-200                - - - - - - - - - - - -                    150
       300-250          - - - - - - - - - - - -                    100
       350-300                 - - - - - - - - - - - -                     50
        350 >          - - - - - - - - - - - -                      - 
 
مصرف كود پتاسه بصورت سرك به جز در خاكهاي نسبتا سبك توصيه نمي شود. در اينگونه خاكها ميتوان كود پتاسه مورد نياز و برآورد شده را تقسيط نمود.
ذرت علاوه بر N.P.K به مقادير كافي از مواد غذايي ثانويه ( كلسيم ، منيزيم ، گوگرد ) و ريز مغذي هاي Cl ، Mn ، Fe Cu ، B ، Zn نياز دارد كه براساس تجزيه خاك و نياز گياه تعيين مي گردد.
ب : كودهاي آلي :
كودهاي آلي ( حيواني و كمپوست ) باعث اصلاح خواص فيزيكي ، شيميايي و بهبود فعاليت بيولوژيكي خاك مي شود. اين دسته از كودها در كوتاه مدت بخشي از مواد غذايي مورد نياز ذرت را تامين مي كنند و در دراز مدت باعث بهبود ساختمان خاك ، تهويه خاك و همچنين افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاك ميشوند. بنابراين مصرف 30 تا 40 تن كود حيواني پوسيده يا كمپوست در هكتار قبل از كاشت ، 2 تا 3 سال يك بار براي افزايش عملكرد ذرت توصيه مي شود.
تهيه زمين :
براي اين كار پس از پخش كود حيواني در پاييز زمين را به عمق 30-25 سانتيمتر شخم مي زنند. اين عمل علاوه بر مخلوط شدن كود دامي با خاك ، باعث نفوذ باران ، پوك شدن خاك ، جذب ازت و درنتيجه بالا رفتن حاصلخيزي خاك ، زير خاك نمودن و پوسيدن علفهاي هرز و بقاياي گياهان سال قبل و از بين رفتن آفات و امراض خواهد شد. پس از آن در بهار به محض مساعد شدن هوا ، يك بار ديگر زمين را در جهت عمود بر جهت اول شخم ، و سپس ديسك مي زنند تا كلوخه ها خرد و نرم شده و با ماله زمين را تسطيح مي كنند. نهايتا پس از گرم شدن هوا ( در زنجان 15 ارديبهشت به بعد ) اقدام به كاشت بذر مي نمايند.
انتخاب بذر :
براي يك زراعت موفق ، وجودبذر مناسب ضروري است. براي اين منظور بايد با توجه به شرايط محيطي از ميان بذور اصلاح شده بذر مناسب را انتخاب نمود.
با توجه به طول دوره زندگي و زمان رسيدن ، بذور ذرت رابه سه گروه تقسيم مي كنند :
1. بذرهاي زودرس : اين بذور مخصوص مناطق سردسير هستند و بعلت كوتاه بودن دوره رشد آنها ، زود محصول مي دهند. زمان كاشت تا برداشت آنها 110-100 روز طول مي كشد.
 2. بذرهاي ميان رس : اين بذور در اكثر نقاط ايران قابل كشت بوده و طول دوره رشد آنها 125-100 روز مي باشد.
3. بذرهاي دير رس : اين نوع بذور براي كشت در مناطق گرمسيري استفاده مي شود كه طول دوره رشد در اين ارقام  140-135 روز مي باشد.
ارقام ذرت :
1. سينگل كراس 704 : اين هيبريد دو منظوره از گروه دير رس با قدرت سازگاري بسيار خوب است و در سطح وسيعي از شرايط آب و هوايي كشت مي گردد. فرم دانه آن دتدان اسبي ، رنگ دانه زرد و تراكم بونه مورد نياز در واحدسطح بمنظود برداشت دانه 70-65 هزار بوته در هكتار و براي برداشت علوفه 80-75 هزار بوته است. طول دوره رشد اين رقم از زمان كاشت تا رسيدن فيزيولوژيك در مناطق مختلف بين 140-130 روز است كه به استثناي شهرستان طارم براي ساير مناطق باي كشت دوم بعد از برداشت غلات توصيه نمي گردد. زيرا امكان مواجه شدن با سرماي زودرس پاييزه قبل از رسيدن محصول و ايجاد خسارت ، خصوصا كاشت بمنظور برداشت دانه آن ، در برخي سالها وجود دارد بنابر اين به غير از شهرستان فوق الذكر در ساير مناطق استان براي كشت دوم بهتر است كه از ارقام زودرس تر استفاده شود. در حال  حاضر قسمت عمده سطح زيركشت ذرت علوفه‌اي در استان زنجان را اين رقم به خود اختصاص داده است و در بررسي هاي بعمل آمده از نظر عكس العمل ارقام نسبت به سياهك معمولي ذرت نسبت به ساير ارقام كمترين ميزان آلودگي را داشته است.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان