میهن داکیومنت                میهن داکیومنت                      میهن داکیومنت              میهن داکیومنت

مرکز دانلود پایان نامه ، پروژه ، روش تحقیق ، مقاله 


میهن داک - میهن داکیومنت

مقاله حشره کش


کد محصول : 1000686 نوع فایل : word تعداد صفحات : 12 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 400

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d686

فهرست مطالب و صفحات نخست


حشره کش

توسعه دهندگان باید روش های جلوگیری یا مدیریت مقاومت حشره کشی را در آفت های مورد نظر پیدا کنند .
حشره کش های باکتریایی دیگر ، حشره کش هایی که تحت عنوان تجاری " دوم ، جاپیدمیک ، گراب اتک" و نام عمومی " بیماری های هاگ شیری " که حاوی باسیل پوپیلا و باسیل نتیمورباس فروخته شد . این باکتری ها نمی توانند در تانک های تخمیر رشد کنند ؛ آنها در آزمایشگاههای حشرات زیرکشت هستند . تولیدات حاوی باسیل پوپیلا و باسیل نتیمورباس می تواند برای چمن کردن و آب دادن به زیر خاک برای کنترل مرحله کرمی سوسک های ژاپنی استفاده شوند . وقتی که یک کرم ( نوزاد حشره ) آسیبب پذیر از هاگ های این باکتری ها استفاده می کند ، آنها در آن تکثیر می شوند و اندام های روی کرم آبکی می شوند و به سفیدی شیر می شود و این عارضه به آرامی گسترش می یابد و در طول 3 یا 4 هفته عفونت طول می کشد .
 باسیل پوپیلا و باسیل نتیمورباس برخلاف Bt  در چرخه محیط قرار می گیرد ، اگر تعداد بسیار زیادی از کرم ها در زمان استفاده وجود داشته باشند . وقتی که کرم ها با این باکتری کشته می شوند ، هاگ های جدیدی در خاک آزاد می شود . این هاگ ها می توانند در زیر خاک های دست نخورده برای مدت 15 تا 20 سال زنده بمانند .

ویروس ها :
نوزاد ( کرم ) بیشتر گونه های حشره ای برای بیماری های واگیردار نابود کننده از بیماری های ویروسی ، آسیب پذیر هستند . ویروس هایی که باعث این شیوع ها می شوند بسیار خاص هستند ، که معمولاً در مقابل یک نوع حشره یا حتی یک گونه فعال است . بیشتر ویروس هایی که ویروس های چند ضلعی هسته ای هستند (NPV ) و ذرات ویروسی بسیار زیادی که با یکدیگر در یک پاکت بلوری در هسته اصلی سلول حشره بسته بندی شده ،‌یا ویروس های دانه ای ( CV ) که یک یا دو ذره ویروس توسط بلور پروتئین دانه ای محاصره شده است . این گروه ویروس ها ، کرم ها و نوزادان حشره را در مرحله کرمی مگس ها عفونی می کنند .
ویروس ها ، مانند باکتری ها ،‌باید برای آلوده کردن حشره میزبان خورده شوند . در کرم مگس ، عفونت ویروس ها به دل و روده محدود بافت های دیگر بدن را هم عفونی می کنند . مانند روند عفونت ، اندام های داخلی کرم پروانه مایع می شود . کرم های پروانه با عفونت توسط کرم های دیگر استفاده شود آزاد می کنند . این پاتوژن می تواند در سرتاسر بدن حشره به این طریق گسترش یابد ( مخصوصاً وقتی که گسترش و استفاده از حشره کش های ویروسی محدود شده است . بر خلاف Bt ، ویروس های حشره باید در حشره زنده تولید شوند . بنابراین تولید هم گران و هم وقت گیر است . به خاطر اینکه ویروس ها یک نوع یا گونه خاص هستند ، هر حشره کش ویروسی یک علامت محدود شده دارد . این عوامل اقتصادی ،به عاملی که بعضی حشره کش های ویروسی به طور قابل توجهی تأثیر کمتری نسبت به حشره کش های شیمیایی و ترکیبی در دسترس دارند پیوند می خورد و توسعه آنا را محدود می کند .
با وجود این ، اگر چه که آنها زیاد شناخته شده و در دسترس نیستند ، اما چندین ویروس های حشره ای به وجود آمدند و ثبت شده اند که به عنوان حشره کش استفاده می شود. بیشترین آنها مخصوص گونه های تنها یا یک گروه کوچک از آفت های جنگلی هستند . آنها از نظر اقتصادی در دسترس نیستند اما توسط خدمات جنگلی ایالات متحده تولید و استفاده می شوند . آفت های جنگلی هدف های خوبی برای پاتوژن های ویروسی هستند زیرا استمرار محیط جنگلی به چرخه پاتوژن کمک می کند( انتقال از یک نسل به نسل بعدی ) .سایبان جنگلی نیز به حفاظت از ذرات ویروسی از ویرانی ناشی از اشعه فرابنفش کمک می کند .
ویروس های حشرة دیگر برای استفاده به عنوان حشره کش بررسی شد ، اگر چه بعضی از این ویروس ها تنظیم شده اند و در آزمایش ها به کار برده می شوند ، اما هیچ کدام ثبت و یا فروخته نشده است . هم شاهپرک GV و هم هلیوتیس NPV در یک زمان نوسط USEPA ثبت و تولید شوند ، اما این محصولات دیگر ثبت نمی شوند و در دسترس نیست .
اگر حشره کش های ویروسی ثبت یا محصولات ثبت شده بیشتر در دسترس باشد ، استفاده موثر آنها به مصرف کنندگانی بستگی دارد که حقایق اصلی زیر را به یاد داشته باشند : بیشتر ویروس ها خاص میزبان هستند و فقط در مراحل اولیه گونه ها مؤثر هستند . مصرف کنندگان باید مطمئن باشند که پاتوژن و آفت مورد نظر را به درستی مقایسه کرده اند . ذرات ویروسی با اشعه فرابنفش کشته می شوند که در عصرها و یا روز های ابری تأثیر خود را افزایش می دهند .

قارچ ها :
قارچ ها مانند ویروس ها ، به عنوان عوامل کنترلی بسیار مهم و طبیعی عمل می کنند و جمعیت حشرات را کنترل می کنند . بیشتر گونه هایی که باعث بیماری حشرات می شوند و از طریق هاگ های غیر جنسی که گونیدیا نامیده می شود گسترش می یابد . اگر چه کوندیای قارچ های مختلف در توانایی زنده ماندن در شرایط محیطی متفاوتند ، اما خشک کردن و اشعة فرابنفش ، دلایل اصلی و مهم تلفات در بیشتر گونه هاست . جایی که کوندیای زیستا به میزبان آسیب پذیر می رسد ، آب آزاد یا رطوبت بالا معمولاً برای رشد و نمو لازم است . برخلاف هاگ های باکتریایی یا ذرات ویروسی ، کوندیای قارچی می تواند در کوتیکول حشره رشد کند و ساختار های خاصی را که به قارچ ها اجازه می دهد تا در کوتیکول نفوذ کند و وارد بدن حشره شود را تولید کند .
قارچ ها برای ایجاد عفونت ثبت نمی شوند در بیشتر موارد ، مانند روند عفونی قارچ ها ، حشرات آلوده شد ، با سم های قارچی می میرند با تأثیرات دائمی انگل .
پاتوژن های قارچی از نظر دامنه مراحل زندگی و گونه ها متفاوتند و آنها قادرند که آلوده کنند . بیشتر پاتوژن های قارچی مهم به تخم ها ، حشرات نابالغ و حشرات کامل گونه های متفاوت دیگر آسیب می زنند . پاتوژن های دیگر بیشتر برای حشرات ناکامل هستند .
عوامل چندی پیشرفت حشره کش های قارچی را در ایالات متحده محدود می کند . اگر چه پاتوژن های قارچی ، می توانند محیط های طبیعی را ایجاد کنند اما تولیدات زیاد بیشتر پاتوژن ها هنوز انجام نشده اند . شرایط ذخیره سازی باید تأسیس و نگهداری شود تا مطمئن شوند که هاگ های آلوده تولید می شوند و بدون کبود قابلیت زیستی و قبل از اینکه به کار برده شوند ، ذخیره می شوند . یک قارچ پاتوژنیک زمانی مؤثر است که شرایط محیطی مناسب باشد ، رطوبت بالا یا بارش باران عموماً مهم است .
اگر چه که هیچ پاتوژن قارچی در ایالات متحده ثبت نشده و در دسترس نیست ، اما یک یا چند قارچ در بریتانیای کبیر ،‌چین ، جماهیر شوروی و کشورهای دیگر در اروپای شرقی و آمریکای جنوبی استفاده می شود . قارچ هایی که به عنوان حشره کش استفاده می شود عبارتنداز :
•    بیووریا باسیانا : این قارچ خاک های معمولی دامنه وسیعی دارد که شامل سوسک ها و مورچه ها می شود. این قارچ هم کرم و هم خود حشره را در بیشتر گونه ها آلوده می کند . یک یا چند شرکت مقداری از این قارچ ها را برای ثبت EPA توسعه می دهند . دانستن اینکه رابطة بین بیووریا و دیگر میکروارگانیزم های خاک ، ممکن است کلیدی برای استفاده موفق از این قارچ ها باشد .
•    نامورائی ریلیی : در دانه های سویا ( مخصوصاً  در جنوب شرقی ایالات متحده ) به طور طبیعی آلودگی های اپیدمی نامورائی ریلیی باعث کاهش چشمگیری در تعداد کرم های برگ خور می شود . تحقیقات در شیوع بیماری های پیش بینی شده که توسط این قارچ ها ایجاد می شود ، ممکن است به تعیین نیاز برای استفاده از حشره کش ها کمک کند .
•    ورسیلیوم لسانی : این قارچ های آبزی برای نوزادان چند نوع پشه بسیار آلوده کننده است . این قارچ به طور مؤثری در محیط آبی در چرخه قرار می گیرد        ( هاگ ها در کرم های آلوده تولید می شوند و کرم های نسل های بعد را آلوده می کنند ) حتی زمانی که پراکندگی پشه کم است . تأثیر گذاری آن در دماهای بالا افزایش می یابد .
•    هیرسوتلاتامسونی : اگر چه داروهای این پاتوژن توسط  USEPA ثبت شده و با عنوان تجاری میکارو به فروش رفته است ، اما هنوز از نظر اقتصادی در دسترس نیست . هیوسوتلاتامسونی ، پاتوژن کنه قهوه ای درختان مرکبات می باشد .

تک سلولی :
پاتوژن های تک سلولی به طور طبیعی دامنة وسیعی از حشرات را آلوده می کنند . اگر چه این پاتوژن ها می توانند میزبان حشرات خود را بکشد ، اما تعداد زیادی از آنها برای تأثیرات دائمی خودشان مهم تر هستند . یک نتیجه مهم و معمولی از آلودگی تک سلولی ، کاهش در تعداد نوزادان تولید شده توسط حشرات آلوده شده می باشد . اگر چه پاتوژن های تک سلولی یک نقش اساسی در محدودیت طبیعی جمعیت حشرات دارد ، اما به نظر می رسد تعداد کمی از آنها برای توسعه به عنوان حشره کش مفید باشند .
به نظر می رسد گونه هایی از نوع ناسماو واربمورفا، بیشترین امکان برای استفاده به عنوان حشره کش را داشته باشند . پاتوژن های این نوع به کرم لپیدوپتران و حشرات اورتوپترا حمله می کنند ( ملخه ها و حشرات مانند آن ) . تنها تک سلولی که به عنوان یک فرمول حشره کشی ثبت شده در دسترس می باشد ، میکرواسپوردیان ناسما لاکوستا می باشد ، که پاتوژنی برای ملخ هاست . این دارو با نام " نولو بایت " و " ملخ کش " فروخته شد .استفاده از آن در هنگامی که ملخ ها بزرگ نیستند ، مؤثر تر است ( مرحله نوزادی ) . روند آلودگی به آرامی انجام می شود ؛ جایی که پاتوژن ملخ را می کشد ، مرگ بین 3 تا 6 هفته بعد از آلودگی اولیه اتفاق می افتد . البته همة ملخ ها کشته نمی شوند .
ناسمالاکوستا ، برای کاهش تعداد ملخ ها در مناطق زیستگاهی استفاده شده است ، و کنترل مناسب زمانی به دست می آید که درمان برای مناطق وسیع و در هنگامی که ملخ ها کوچکتر هستند به کار برده شود . اگر چه همة ملخ های منطقه مورد درمان با ناسمالاکوستا از بین نمی روند ، اما ملخ های آلوده شده از برگ های کمتری استفاده می کنند و ملخ های مادة آلوده تخم های زیستای کمتری نسبت به ملخ های مادة غیر آلوده تولید می کنند . ناسما لاکوستا در پوسته تخم ها باقی می ماند تا در فصل های بعدی میزان آلودگی متفاوتی ایجاد کند . تأیر گذاری و استفاده از ناسما لاکوستا برای کنترل ملخ های مناطق زیستگاهی ، برای افزایش تحقیقات می باشد.
متأسفانه بسته های کوچک یک پوندی ، داروهای ناسما لاکوستا برای فروش به باغداران و خانه داران تولید شده که آنها استفاده کمتری از آن می کنند . تحرک ملخ ها این حقیقت را که ملخ های آلوده تا چند هفته بعد از خوردن پاتوژن کشته نمی شوند را ثابت می کند و به این معنی است که استفاده از دانه های حاوی ناسما لاکوستا برای چمن کاری ها و باغچه های شخصی ، برای کاهش تعداد ملخ ها یا خرابی ناشی از آنها می باشد .       ( دانستن اینکه شما بعضی ملخ ها را آلوده کرده اید که ممکن است یا ممکن نیست بعدها در باغچه شخص دیگر بمیرد ، ممکن است تا حدی رضایت بخش باشد ، اما اگر هدف شما جلوگیری از خرابی سبزیجاتتان است این کار کمک زیادی به شما نمی کند .)
نماتودها :
برای صحیح بودن ، نماتودها عوامل میکروبی نیستند ، در عوض کرم های گرد چند سلولی هستند . نماتودهای استفاده شده در تولیدات حشره کشی از نظر سایز ، بسیار ریز و میکروبی هستند و بیشتر شبیه به تولیدات میکروبی که قبلاً درباره آنها بحث شد استفاده می شود . نماتودهای انتوموجنوس استنر نما فلیتا ( که گاهی اوقات با نام نئوآپلکتانا کارپوکاپسا شناسایی می شود ) S . اسکاپتریسکا ، S . کارپوکاپسا ، گونه های معمولی در داروهای حشره کش هستند . در طول هر کدام از این گونه ها ، نژاد های متفاوتی وجود دارد که تفاوتها در توانایشان برای آلوده کردن و کشتن حشرات را نشان می دهد .
عموماً این نماتودها دامنة گسترده ای از حشرات را آلوده می کنند . در یک پایگاه وسیع ، آزمایشگاه و استفاده های آزمایشی در برابر بیش از 600 گونه آفت مؤثر بوده است که شامل تعداد زیادی سوسک ،کرم مگس و کرم های پروانه بوده است .
مرحله آلودگی این نماتودها ، مرحله سوم رشد است که اغلب به مرحلة J3  یا کرم (دائور) بر می گردد . در این مرحله نماتودها بدون تغذیه در خاک مرطوب و زیستگاههای مشابه و برای مدتهای طولانی زنده می مانند گونه های استنرنما حشرات میزبان را با وارد شدن از طریق سوراخ های بدن ، دهان ، مقعد و اندام های تنفسی آلوده می کند . حشرة جوان هترورهابدیتید نیز از طریق سوراخ های بدن وارد حشره میزبان شده و در بعضی موارد قادر به تکثیر شدن در پوسته حشره می باشد . اگر محیط گرم و مرطوب باشد این نماتودها چرخه زندگی خود را در بدن حشره آلوده تکمیل می کنند .( شکل 2) . حشرات آلودة جوان به شکل بزرگ در می آیند و این بزرگسالان در بدن همان میزبان نسل جدیدی را تولید می کنند و همان طور که نوزادان بزرگسال در مرحله J3 قادر به ترک حشره مرده هستند و به دنبال میزبان جدیدی هستند .
شکل (2) . چرخه زندگی استینرنما در نماتئدهای انتومدجنوس . (1) حشرات آلوده جوان از طریق سوراخ های بدن ( دهان ، مقعد و سوراخ های تنفسی ) وارد بدن و سیستم تنفسی می شود . (2) حشرات آلوده جوان به طور فعالی به دیواره دل و روده نفوذ پیدا می کنند و وارد فعالیت بدن می شوند و باکتری آزاد می کنند . (3) همین طور که باکتری ها تکثیر می شوند ، میزبان از عفونت خون می میرد . حشرات جوان از باکتری ها و بافت های میزبان تغذیه میکنند تا رشد پیدا کنند . (4) بزرگ ها جفت گیری و تولید مثل می کنند . اگر شرایط مناسب باشد 2 تا 3 نسل تولید می شود .(5) وقتی که تهیه غذا به پایان می رسد ، نسل جدید حشرات جوان آلوده میزبان را ترک می کنند و در جستجوی یک میزبان جدید می باشند .
باکتری های هم زیست به همراه نماتودهای انتوموجنوس ، باعث مرگ حشرات آلوده می شوند . زمانی که در داخل یک حشره میزبان ، نماتودها زنجیره باکتریایی خود را به داخل جریان خون حشره خالی کند . سپس نماتودها همان طور که باکتری ها تکثیر می شوند آنها را می خورند . حشره ازآلودگی خون به باکتری می میرد . این نماتودهای انتوموجنوس و باکتری های همراه آن برای سمی بودن در ارگانیزم های ( موجودات زنده ) غیر هدف آزمایش شده است و به نظر می رسد که برا ی گیاهان و حیوانات غیر رسمی و غیر پاتوژنیک باشد .
تولید زیاد نماتودها آغاز شده است . و چند حشره کش که حاوی نماتودهای انتوموجنوس است اکنون در بازار یافت می شود . این تولیدات حاوی حشرات جوان آلوده شده ( مرحله J3 ) می باشد و برای استفاده به عنوان اسپری یا دارو ساخته شده است . اگر چه گونه های استنرنما و هترورهابدیتیت برای مؤثر بودن در مقابل تعداد زیادی از حشرات در آزمایشات آزمایشگاهی نشان داده شده است ، اما دامنه میزبان آنها در استفاده های آزمایشی اغلب با شرایط دما و رطوبت در زیستگاه ههای حفاظت شده دیگر استفاه می شود . مؤثرتر واقع می شود . نمونه های زیر موقعیت هایی را نشان می دهد که نماتودها برای کنترل حشرات مؤثر هستند .
برای کنترل کرم های سفید سالانه در خاک چمن ، نماتودهای انتوموجنوس باید هنگامی که در زمان مناسب برای چمن آب داده مؤثر است استفاده شود .اگر کاربردها زمانی ساخته شوند که کرم وجود داشته باشد ، نماتودها فقط برای مدت چند روز برای کاهش خرابی ناشی از کرم ها لازم است که فعال بمانند . بخاطر اینکه بیشتر خانه داران و چمن کاران قادر به آبیاری هستند ، می توانند به طور مؤثری در آبیاری از داروهای نماتود استفاده کنند و خاک را با اندازه کافی مرطوب نه دارند تا نماتودها زنده بمانند وکرم ها آلوده شوند . اگر چه ممکن از نماتودها برای مدت طولانی در سرما و خاکهای مرطوب زنده بمانند ( بالغ بر چند ماه ) ، اما خانه داران باید بپذیرند که نماتودها فقط برای دو تا چهار هفته زنده می مانند .
همچنین نماتودها به طور مؤثری در مقابل کرم شپشک ریشه در راه های باریک استفاده می شود و آفت های مشابه خاکی به گیاهان ،‌ محصولات باغچه و گیاهان کاشته شده حمله می کنند . توانایی برای حفظ رطوبت عامل مهم در موفقیت این روش های درمانی است .


 


منابع :


دانلود پایان نامه,خرید پایان نامه,فروش پایان نامه,پایان نامه,آرشیو پایان نامه,پایان نامه عمران,پایان نامه روانشناسی,

پایان نامه حقوق,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه برق,پایان نامه معدن, پایان نامه کارشناسی ,پایان نامه صنایع,پایان نامه علوم سیاسی ، پایان نامه کاردانی

طراحی سایت : سایت سازان