میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

سوالهای تئوری رشته کشاورزی


کد محصول : 1000692 نوع فایل : word تعداد صفحات : 12 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 1008

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d692

فهرست مطالب و صفحات نخست


سوالهای تئوری رشته کشاورزی

حفظ نباتات1و2
1- کدامیک از حشرات زیر دگردیسی ناقص دارند ؟
1) دم مو نقره ای                         2) سن گندم
3) پروانه سفید کلم                        4) کرم سفید ریشه
2- عامل کدام بیماری جزو قارچهای رده آسکومیست می باشد؟
1) لکه سیاه سیب                        2) سیاهک آشکار جو
3) بلاست برنج                         4) سفیدک داخلی انگور
3- بیشترین گونه حشرات شکارگر به کدام راسته تعلق دارند ؟
1) بالتوریها                        2) بال غشائیان
3) سجاقکها                        4) سخت بالپوشان
4- از علفهای هرز زیر کدامیک بشکل نیمه انگل زندگی می کند؟
1) سس                            2) دار واش
3) تاج خروس                         4) پنیرک
5- کدامیک از سموم زیر جزو ترکیبات پیرتروئیدی هستند؟
1) متاسیستوکس                        2) سوین
3) آمبوش                        4) مالاتیون
6- خطرناکترین نسل کارادرینا چه زمانی می باشد؟
1) نسل اول و دوم                        2) نسل سوم و چهارم
3) نسل دوم و سوم                        4) نسل ششم و هفتم
7- چند شکلی در کدامیک از آفات زیر بسیار متداول است ؟
1) شته ها                            2) شپشکها
3) کنه ها                            4) مگسها
8- عامل کدام بیماری قسمتی از دوره زندگی خود را روی زرشک می گذراند؟
1) سفیدک سطحی چغندر                    2) سفیدک داخلی سیب زمینی
3) بوته میری پنبه                        4) زنگ سیاه گندم
9- اولین مرحله برای کنترل شیمیائی لکه آجری برگ بادام چه موقع است ؟
1) اسفند ماه                         2) فروردین
3) بعداز ریزش گلبرگها                    4) پس از باز شدن جوانه های برگی
10- بیماری بوته میری پنبه در اثر کمبود کدام عنصر بیشتر شیوع پیدا می کند ؟
1) ازت                             2) فسفر
3) پتاسیم                            4) گوگرد
آب و خاک
11- کدامیک جزو کانیهای غیر رسی و غیر سیلیکاتی می باشد؟
1) کوارتز                        2)  فلدسپات
3) کلسیت                        4) هورنبلاند
12- مهمترین عاملی که در تعیین گرمای ویژه خاک موثر می باشد کدام است ؟
1) رنگ                            2)رطوبت
3) شیب زمین                        4) پوشش گیاهی
13- مناسب ترین PH برای بیشتر واکنشهای بیولوژیکی کدام است ؟
1) 6- 5                            2) 7-6
3) 5/7- 5/6                        4) 8- 7
14- کدامیک از نمکهای زیر برای گیاهان زیان آور است ؟
1) Na2 Co3                        2)   MG Co3 
3) Ca Co3                         4) Ca So 4    
15- از درختان زیر کدام مورد برای کاشت باد شکن در مناطق معتدل مناسب است ؟
1) زیتون وحشی                         2) کاج
3) سرو                            4) چنار
16- وجود ناخالصی و فشاربه ترتیب چه تاثیری در نقطه انجماد آب دارد ؟
1) کاهش – افزایش                    2) افزایش- کاهش
3) کاهش – کاهش                        4) افزایش- افزایش
17- برای انتقال آب از زیر جاده و رود خانه از چه وسیله ای استفاده می شود ؟
1) سیفون معکوس                        2) شیب شکن
3) فلوم                            4) مقسم
18- درصدی از رطوبت قابل استفاده گیاه که براحتی توسط گیاه مصرف می شود چه نام دارد ؟
1) عمق خالص آبیاری                    2) رطوبت قابل استفاده
3) ظرفیت نگهداری آب در خاک                4) نقصان مجاز رطوبتی
19- اگر عرض کرتی 20 متر و اختلاف ارتفاع دو طرف آن 10 سانتی متر باشد . شیب عرضی آن چند در هزار است ؟
1) 05/0                            2) 5/0
3)5                            4) 50
20- مهمترین مشکل آبیاری قطره ای کدام است ؟
1) هزینه                            2) مسدود شدن قطره چکانها
3) کاهش سطح مرطوب                    4) عدم یکنواختی توزیع آب
گیاه شناسی
21- در کدامیک از گیاهان زیر لوله شیرابه دار وجود دارد ؟
1)گزنه                            2) خشخاش
3) گل سرخ                         4) کاج
22- کدامیک از پلاستهای زیر بی رنگ هستند؟
1) لوکو پلاستها                        2) کلروپلاستها
3) کرمو پلاستها                        4) کلروفیل
23- پارانشیمی که بین روپوست زبرین و زیرین را پر می کند چه نام دارد ؟
1) کوتیکول                        2) غلاف آوندی
3) مزوفیل                        4) روپوست فوقانی
24- تراکم یا فشردگی چوب برچه اساس سنجیده می شود؟
1) طول سلولها                        2) حجم سلولها
3) رطوبت چوب                        4) وزن مخصوص چوب
25- کسر تنفسی عبارت است از نسبت حجم :
1) دی اکسید کربن دفع شده به حجم اکسیژن جذب شده .
2) دی اکسید کربن جذب شده به حجم اکسیژن دفع شده  .
3) دی اکسید کربن دفع شده به حجم  کربوهیدرات ساخته شده   .
4) اکسیژن دفع شده به حجم کربوهیدرات ساخته شده .
26- کدامیک از هورمونهای گیاهی زیر اثر تحریک کننده دارند ؟
1) اکسین – اسیدابسیزیک                    2) اکسین -   اتیلن
3) سیتوکنین – ژیبرلین                    4) سیتوکنین -  اتیلن
27- کدامیک از موارد زیر جزء قسمتهای پرچم نیست ؟
1) بساک                            2) میله
3) دانه گرده                        4) تخمک
28- کرچک دارای چه نوع ریشه ای است ؟
1) دوساله                        2) چندساله
3) افشان                            4) مستقیم
29- نوع گل آذین گیاهان تیره غلات چیست ؟
1) خوشه ای                    2) سنبله مرکب
3) سنبله                        4) خوشه ای مرکب

30- کدامیک از تیره های زیر جزء راسته بی گلبرگان هستند ؟
1) بید – خرمالو                    2) گردو – کدوئیان
3) چغندرقند – غلات                4) توت – چغندر قند
دیمکاری
31- دیمکاری به کشت و کار در مناطق نیمه خشک که عامل اصلی محدو کننده رشد گیاه رطوبت باشد و میزان بارندگی حدود.......... میلیمتر  باشد گفته می شود ؟
1) 200 تا 250                    2) 250 تا 500
3) 500 تا 750                     4) 750 تا 1000
32- بزرگترین خطر برای تولید محصول در مناطق نیمه خشک کدامیک از موارد زیر است ؟
1) نوسانات بارندگی                2) مدت بارندگی
3) میزان بارندگی                    4) شدت بارندگی
33- کدامیک از موارد زیر تاثیر بیشتری بر قابلیت دسترسی عناصر معدنی از طریق تاثیر بر قابلیت حل آن ها دارد ؟
1) رطوبت خاک                    2) خلل و فرج خاک
3) PH خاک                     4) دمای خاک
34- کدامیک از عناصر زیر جزء مهم ساختمان سلول گیاهی بوده و در اعمال فیزیولوژیکی گیاه نقش مهمی دارد ؟
1) فسفر                        2) گوگرد
3) ازت                        4) پتاسیم
35- خصوصیت بارز بارندگی در مناطق خشک کدامیک از موارد زیر است ؟
1) بارندگی طولانی مدت است             2) بارندگی بصورت رگبارو کوتاه مدت است
3) بارندگی سبک و کوتاه مدت است             4) بارندگی باشدت زیادو طولانی مدت است
36- استفاده منحصر به فرد از علفکشها برای کنترل علفهای هرز و بدون هیچ شخمی در فصل آیش را .... می نامند ؟
1) آیش شیمیائی                    2) آیش اکولوژیکی
3) آیش سیاه                    4) آیش کلش دار
37- برای آماده سازی خاک جهت دیمکاری از چه نوع گاو آهنی بهتر است استفاده شود ؟
1) برگردان دار یک طرفه                2) برگردان دار دو طرفه
3) زیر شکن                     4) قلمی
38- کدامیک از ادوات را در احیاء چراگاهها و نرم کردن خاک و کشت بذر می توان استفاده نمود ؟
1) گاو آهن برگردان دار                2) کلتیواتور
3) دیسک یک طرفه                4) گاو آهن نیمه برگردان


39- کدامیک از گزینه های زیر در مورد انتخاب عمق کاشت مناسب بذر در زراعت دیم صحیح می باشد ؟
1) عمق کاشت فقط به اندازه بذر بستگی دارد .
 2) عمق کاشت به اندازه بذر و جنس و حاصلخیزی خاک بستگی دارد .
3) عمق کاشت به جنس و حاصلخیزی خاک و ادوات کاشت بستگی دارد .
4) عمق کاشت به اندازه بذر ، جنس و حاصلخیزی خاک و ادوات کاشت بستگی دارد .
40- استفاده از بذر خالص و عاری از بذور علفهای هرز جزء کدامیک از روشهای کنترل علفهای هرز می باشد ؟
1) پیشگیری                    2) مکانیکی
3) زراعی                        4) بیولوژیکی
تولید محصولات زراعی
41- در کشت پائیز ، گندم را زمانی کشت می کنیم که :
1) سرمای زمستانه شروع شده باشد            2) سرمای زمستانه تمام شده باشد
3) گرمای پائیز تمام شده باشد            4) گرمای پائیز شروع شده باشد
42- برنج گیاهی است :
1) تک لپه و دوساله                    2) دو لپه و دوساله
3) تک لپه و یک ساله                 4) تک لپه و چندساله
43- PH مناسب کاشت برنج حدود ..... می باشد .
1) 5/4 تا 5/5                    2) 5/5 تا 5/6
3) 5/6 تا 5/7                    4) 5/7تا 5/8
44- گیاه یونجه از نظر مقاومت به خشکی :
1) حساس به خشکی است                 2) حساس به رطوبت بالا است
3) نیمه مقاوم به خشکی است                4) مقاوم به خشکی است
45- فاصله ردیف برای کشت ذرت علوفه ای حدود .......... سانتیمتر است .
1) 80- 50                    2) 90 - 60
3) 100 -75                    4) 100–80
46- بهترین زمان برداشت ذرت علوفه ای وقتی است که ماده خشک آن حدود ........ درصد باشد.
1) 20 تا 25                    2) 25 تا 32
3) 30 تا 35                     4) 32 تا 35
47- چغندر قند گیاهی است که نسبت به ........ سازگاری بسیار بالائی دارد .
1) سرما – نوع خاک –  شوری خاک             2) گرما – نوع خاک – شوری خاک
3) گرما – زهکش خاک – شوری خاک            4) زهکش خاک – نوع خاک – شوری خاک

48- کدامیک از عوامل زیر جزء علل کاهش عیار قند چغندر قند نیست ؟
1) دادن کود ازته در سه ماهه اول رشد            2) حذف بی موقع برگهای چغندرقند
3) برداشت بی موقع محصول                4) کنترل آفات و امراض
49- کدامیک از علفکشهای معمولاً برای کنترل علفهای هرز مزرعه پنبه استفاده نمی شود ؟
1) ترفلان                        2) سونالان
3) تو – فور – دی                     4) آفالن
50- کمبود رطوبت در چه مرحله ای از رشد گندم تاثیر بیشتری در کاهش محصول دارد؟
1) لقاح گل ها                    2) ساقه رفتن
3) جوانه زدن                     4) دانه بستن
تولید محصولات باغی
51- کدام گروه از سبزیجات به سرما مقاومترند ؟
1) کلم – تره – کرفس                2) جعفری – نخود فرنگی – اسفناج
3) شلغم – گوجه فرنگی – فلفل            4) کاهو – هویج – کرفس
52- دوام حرارتی کدام کوش 5/1 ماه است .
1) سرد                         2) ملایم
3) نیمه گرم                     4) گرم
53- میزان حرارت و رطوبت در گلخانه تکثیر به ترتیب برابر با ..... درجه و ...... درصد می باشد ؟
1) 18 – 50%                    2) 25 – 50%
3) 25 – 100%                    4) 18 – 100%
54- کدامیک از گیاهان زیر به روش خوابانیدن انتهایی تکثیر می شود ؟
1) انگور                         2) سیب
3) تمشک سیاه                    4) یاسمن
55- کدام پیوند جوانه زمانی استفاده می شود که درخت پوست نمی دهد ؟
1) قاشی                        2) لوله ای
3) وصله ای                    4) سپری
56- تولید نهالهای نوسلار در کدامیک از گیاهان زیر امکان پذیر است ؟
1) زیتون                         2) بادام
3) زردآلو                    4) پرتقال
57- کدامیک از هورمونهای زیر جانشین دوره سرما در گیاهان دو ساله می شود ؟
1) جیبرلین                    2) اکسین
3) اتیلن                        4) اسید آبسایزیک
58- کدامیک از اندامهای زیر قدرت رویشی فوق العاده زیادی دارند ؟
1) براندی                    2) گورمان
3) بورس                     4) دارد
59- مهمترین مشکل پسته کدام است ؟
1) گرده افشانی                    2) تکثیر
3) سال آوری                    4) نحوه برداشت
60- کدامیک از ارقام هویج دیررس بوده و قابلیت حمل و نقل آن زیاد است ؟
1) شانتنی                        2) امپراطور
3)کانتندر                        4) اوربانا
ماشینهای زراعی وباغي
61- کدمیک از اجزای گاو آهن برگردان دار وظیفه حفظ تعادل آن را بر عهده دارد ؟
1) تنه                         2) صفحه برگردان
3) پاشنه                        4) کفش
62- برای کار در زمین های سنگین و چسبنده با پوشش گیاهی کدام صفحه برگردان مناسب تر است ؟
1) مشبک                    2) پیچیده
3) معمولی                    4) نیمه استوانه
63- مهمترین عامل نفوذ پذیری و یک نواختی کار دیسک کدام است ؟
1) تراز بودن                    2) قطر بشقاب ها
3) وزن دیسک                    4) تیز بودن لبه بشقاب ها
64- از کدامیک از ادوات زیر برای نرم کردن کلوخه و تثبیت خاک زراعی معمولاً استفاده می شود؟
1) روتیواتور                    2) کلتیواتور
3) غلتک                        4) هرس
65- برای ایجاد ردیف در کاشت محصولاتی که بصورت ردیفی کشت می شود کدامیک مورد استفاده قرار می گیرد ؟
1) پشته ساز                     2) نهرکن
3) مرزکش                    4) شیار ساز
66- برای کاشت غلات دانه ریز ( گندم و جو ) کدامیک از ماشینهای کاشت استفاده می شود ؟
1) تک دانه کار                    2) کپه کار
3) خطی کار                    4) ردیف کار
67- مهمترین حسن استفاده از کارنده ها چیست ؟
1) دقت در تنظیم عمق کاشت             2) دقت در تنظیم فاصله بذر روی ردیف
3) دقت در تنظیم فاصله ردیف            4) دقت و صرفه جوئی در میزان بذر مصرفی
68- کدامیک از سمپاشهای زیر برای پاشیدن سموم دانه ای و گرد مورد استفاده قرار می گیرد ؟
1) جامد پاش                     2) ذره پاش
3) مه پاش                     4) پودر پاش
69- متداول ترین روش مبارزه با علفهای هرز کدامیک از موارد زیر است ؟
1) مبارزه شیمیائی                    2) استفاده از وجین کنهای تراکتوری
3) پیشگیری از توسعه علفهای هرز             4) مبارزه زراعی
70- کدامیک از ادوات زیر هنگام کار در بین ردیفهای کاشت خاک سطح زمین را مخلوط کرده و با اضافه کردن مخزن کود شیمیائی به آن قادر به مخلوط کردن کود شیمیائی با خاک می باشد؟
1) پنجه غلتان                    2) پنجه شاخه ای
3) پنجه دوار                    4) پنجه معمولی
71- چمن زن بشقابی جزء کدامیک از تجهیزات به شمار می رود؟
1) وسائل موتوری                    2) ماشینهای خود گردان
3) ابزار                        4) ادوات تراکتوری
72- کدامیک از ابزارها هم شکاف ایجاد کرده و هم از قسمت دیگر آن برای باز کردن شکاف و استقرار پیوندک استفاده می شود ؟
1) چاقوی پیوند زنی                 2) قیچی باغبانی
3) اسکنه                        4) اره
73- گریس کاری قطعات و اجزاء تراکتور باغی در چه دوره زمانی کارکرد بایستی انجام شود؟
1) یکسال                        2) شش ماه
3) یک ماه                    4) 50 ساعت
74- میزان آب مصرفی برای سمپاشی در کدام نوع سمپاشی کمتر است؟
1) پشتی تلمبه ای                    2) پشتی موتوری
3) فرغونی                    4) توربینی
75- اگر حجم مخزن یک اره موتوری 2 لیتر باشد میزان روغن مورد نیاز برای  هر مخزن چقدر است ؟
1) 50 سی سی                    2) 100 سی سی
3) 200 سی سی                    4) 500 سی سی
76- تنظیم ارتفاع برش در چمن زن موتوری به کمک چه بخشی از چمن زن صورت می گیرد ؟
1) چرخها                        2) کلاچ
3) دسته هدایت                     4) شاسی


77- برای برش چمن در اطراف درختان و تاسیسات داخل چمن کدام تیغه علف زن مناسب تر است ؟
1) کاردی                        2) نخی
3) مضرسی                    4) صفحات چهار پر
78- برای چمن زنی در عرصه های کوچک کدامیک از وسایل زیر را توصیه می کنید؟
1) چمن زن خود گردان                2) چمن زن موتوری
3) چمن زن برقی                    4) علف زن موتوری
79- در کدامیک از ادوات زیر تیغه ها خاصیت خود تیز کنی دارند .
1) گاو آهن دوار                    2) گاو آهن برگردان دار
3) بیل دوار                    4) نهال کار
80- اگراختلاف دمای دو دماسنج تر و خشک در سایکرومتر صفر باشد رطوبت نسبی در چه حدی است ؟
1) بالا                        2) متوسط
3) اشباع                        4) کم
زراعت و باغبانی عمومی
81- کدام بخش کشاورزی با کشف آمریکا مورد توجه قرار گرفت ؟
1) سبزیکاری                    2) درختکاری
3) زراعت                    4) گلکاری
82- گروهی از نباتات زراعی که در شرایط آب و هوائی مختلف برای تولید دانه و تامین غذای ضروری انسان کشت می شود چه نام دارد؟
1) حبوبات                    2) دانه های روغنی
3) غلات                        4) گیاهان قندی
83- کدامیک از میوه های زیر جزء میوه های گرمسیری محسوب نمی شود؟
1) موز                        2) ازگیل
3) انبه                        4) خرما
84- در زمان کاشت بذر بایستی درجه حرارت محیط ....... باشد .
1) مساوی صفر گیاه                 2) پائین تر از صفر گیاه
3) بالاتر از صفر گیاه                4) بالاتر از درجه حرارت مطلوب رشد
85- خلوص فیزیکی و پاکی بذر به کدام عامل بستگی دارد ؟
1) درصد قدرت نامیه                 2) درصد سالم بودن
3) درصدقوه نامیه                    4)درصد وزنی


86- در کدامیک از کشتهای زیر گیاهان معمولاً ارتفاع کوتاه داشته گیاه ضعیف است و عملکرد پائین می باشد؟
1) کرپه                         2) وراکشت
3) هراکشت                    4) زود هنگام
87- کدامیک از سیستمهای کشت درختان معمولاً در مناطق گرمسیری استفاده می شود ؟
1) مستطیلی                    2) لوزی
3) مثلثی                        4) مربعی
88- در کدامیک از گیاهان زیر خاک دادن پای بوته بیشتر به منظور سفید کردن اندامی از گیاه انجام می شود ؟
1) سیب زمینی                    2) تره فرنگی
3) گوجه فرنگی                    4) توتون
89- از نظر رطوبت دانه گندم بهترین زمان برداشت وقتی است که دانه بیشتر از .........درصد رطوبت نداشته باشد .
1) 14                        2) 24
3) 8                        4) 18
90- توالی زمانی کاشت محصولات مختلف در یک قطعه زمین با رعایت اصول علمی و فنی چه نام دارد ؟
1) آیش فصلی                     2) آیش سالانه
3) تناوب زراعی                    4) کشت تک محصولی
كارگاه تولید محصولات باغی
91- اگر دهانه گلدانی 25 سانتی متر باشد ارتفاع آن در حالت استاندارد چند سانتی متر است ؟
1) 75/18                    2) 20
3) 5/22                        4) 25
92- کدامیک از اندامهای زیر گره و میان گره ندارد ؟
1) ریزوم                        2) ساقه غده ای
3) ریشه غده ای                     4) ساقه جوش
93- اگر فاصله درختان از همدیگر 4 متر و فاصله ردیف ها 5 متر باشد تعدا نهال مورد نیاز برای 5 هکتار باغ چند اصله است ؟
1) 2500                        2) 4200
3) 5000                        4) 000/10
94- حداقل دمای لازم برای رشد مداوم خرما چند درجه سانتی گراد می باشد؟
1) صفر                        2) 7
3) 10                         4) 15


95- برای کاشت دو هکتار گوجه فرنگی چند متر مربع خزانه مورد نیاز است ؟
1) 20                        2) 40
3) 60                        4) 80
96- کدامیک از ریزشها در سیب بیشترین خسارت را به باغدار وارد می سازد ؟
1) پس از ریختن گلبرگها                 2) ریزش در اواخر فروردین
3) ریزش در خردادماه                4) ریزش قبل از رسیدن
97- در کدامیک از انگور ها انواع دو پایه نیز وجود دارد ؟
1) آمریکائی                    2) موسکادین
3) اروپائی                    4) ایرانی
كارگاه ماشینهای زراعی
98- برای انجام تراز عرضی گاو آهن برگردان دار ......... را کوتاه و بلند می کنیم .
1) بازوی وسط                    2) بازوی چپ
3) بازوهای کناری                    4) بازوی وسط و کناری
99- برای تنظیم عمق شخم گاوآهن برگردان دار کدام گزینه صحیح است ؟
1) فقط با تغییر طول بازوی وسط انجام می شود.
 2) فقط با تغییر فاصله چرخ تثبیت عمق انجام می شود.
3) با تغییر طول بازوهای کناری و بازوی وسط انجام می شود .
4) با تغییر طول بازوی وسط و چرخ تثبیت عمق انجام می شود .
100- کدامیک از موارد زیر در تنظیم مقدار پاشش کود توسط کود پاش موثر نیست؟
1) دریچه خروج کود                 2) مهارت راننده
3) سرعت چرخش موزع                4) سرعت پیش روی تراکتور
101- اگر فاصله چرخ جلو تراکتور 280 سانتیمتر ، عرض کار دستگاه ردیفکار 3 متر و فاصله بین دو شیار بازکن مجاور 15 سانتیمتر باشد طول علامت گذار را بر اساس تطبیق وسط جلو تراکتور بر شیار حاصل از علامت گذار چند سانتیمتر است؟ 
1) 25                        2) 15
3)165                        4) 20
102- کدامیک از عوامل زیر در مقدار سم پاشیده شده در واحد سطح موثر نیست ؟
1) فشار تلمبه                     2) سرعت حرکت
3) حجم سمپاش                    4) فاصله بین افشانک ها


103- اگر میزان سم خارج شده در یک ساعت از سمپاش 1200 لیتر باشد و در ساعت 2/1 هکتار را سمپاشی کند میزان سم مورد نیاز برای یک هکتار چند لیتر است ؟
1) 100                        2) 1200
3) 120                        4) 1000
104- کدامیک از ادوات زیر برای برداشت یونجه مورد استفاده قرار نمی گیرد ؟
1) ردیف کن                     2) دروگر
3) کمباین                    4) بسته بند
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان