میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله مگس


کد محصول : 1000703 نوع فایل : word تعداد صفحات : 24 صفحه قیمت محصول : 3000 تومان تعداد بازدید 954

فهرست مطالب و صفحات نخست


مگس

دامنه وسيع ميزباني به دشمن طبيعي اين امكان را مي دهد كه روي ميزبان ها
جانشين (متناوب)رشد نمايد ومشكلات ناشي از عدم هم زماني با يك ميزبان خاص را بر طرف نموده.وبين دوره هاي زماني كمياب بودن ميزبان كه مي تواند كشنده باشد پل ارتباطي بر قرارنمايد.بسياري ازشكست ها در استقرار كلني دشمنان طبيعي وارداتي عدم وجود گونه ميزبان جانشين درمناطق جديد است.زيرا اين گونه ميزبان هاباعث حفظ دشمنان طبيعي در زمان كميابي يا فقدان ميزبان اصلي مي شوندعلاوه بر اين ميزبان هاي جانشين از نوسانات شديد در تراكم جمعيت دشمنان طبيعي وميزبان انها مي كاهند وضمن تنظيم جمعيت كارايي جمعيت دشمنان طبيعي را هنگامي كه سطح جمعيت ميزبان هاي تر جيحي پايين است.حفظ مي كنند ونيز تامين كننده ميزبان هاي مناسب زمستان گذارني هستند وحداكثر پراكنش دشمنان طبيعي را موجب مي شوند وجود انها باعث كاهش هم خواري(كاني باليسم)در ميان دشمنان طبيعي مي شود.به هر حال ميزبان هاي جانشين فقط به عنوان منبع انرژي عمل مي كنند.يعني اجازه رشد كامل به شكار گررا نمي دهند بلكه باعث طولاني شدن دوره نشوونماي  انها شده وگاهي حتي ممكن است سمي هم باشد رشد كامل لاروها وتكامل تخمدان ها وتخم گذاري فقط روي ميزبان هاي اصلي وضروري امكان پذيراست .همچنين اگر در شرايط ازمايشگا هي يك شكار گر از خوردن يك گونه شكار خودداري  كند مي توان به راحتي نتيجه گرفت كه در كنترل بيولوژيك ان افت در مزرعه نمي تواند نقش داشته باشد وبالعكس اگر شكار را به راحتي وازادانه پذيرفت با لقوه مهم است.استفاده از جيرهاي مصنوعي براي نگهداري حشرات مفيد در ازمايشگاه خيلي منا سب است.همچنين هنگام حمل شكارگرها در مسافت هاي طولاني استفاده از جيره مصنوعي مشكل انتقال هم زمان ميزبان با شكار را بر طرف مي نمايد.جيره هاي غذايي در بررسي تغذيه اي وتاثير فيزيولوژيكي مواد،حفظ كلني ها وتوليد انبوه حشرات بكار مي روند.اسميت عقيده دارد كارايي شكار گرهايي نظير كفشدوزك ها به عنوان عوامل مرگ ومير شته ها به علت ناتواني در زنده ماندن هنگام كميابي شكار محدود است.بنابراين ان ها قادر به جلوگيري از افزايش سريع تعداد شكار كه در مراحل اوليه آلودگي اتفاق مي افتد نيستند.استفاده از غذاهاي مصنوعي به منظور ابقاي حشرات كامل كفشدوزك سبب تجمع ماده هاي تخم گذار در نقاطي  شوند كه انتظار ميرود تعداد زيادي شته در آنجا يافت شوند اين نوع غذاها كفشدوزك ها را تا زمان دسترسي به غذايي با كيفيت بالا زنده نگه مي دارند .پاشيدن جيره هاي مصنوعي مانند

مكمل هاي پروتيني وقند(عسلك مصنوعي) در مزارع يونجه،سيب زميني،ذرت ،فلفل،پنبه باعث افزايش جمعيت بالتوري ها كشفدوزك ها ومگس هاي Syrphidac و    درنتيجه كاهش تراكم شته ها مي شود.لاور هاي مگس هاي خانواده
Chamaemy iidea  شكار گر گونه هاي مختلف جور بالان هستند وبه همين علت در پروژه هاي كنترل بيولوژيك داراي اهميت مي باشند .طبق نظريه تاناسيچوك مگس شكارگر Leucopis glyphinivora  Tanas چند خوار1  ومتعداول ترين گونه خانواده Chamaemyiidae  در منطقه پاله اركنيك است ،بطوري كه وجود لارو هاي ان از كلني هاي 70 گونه شته روي100 ميزبان گياهي گزارش شده است.بررسي منابع نشان داد.كه در رابطه باميزان مطلوبيت جيره هاي غذايي وتاثير آن ها برلارو وحشره كامل اين شكارگردر خارج مطالعات اندكي انجام شده است ودرايران نيز اطاعاتي در اين مورد در دسترس نيست.
                                                       
براي پرورش حشرات كامل از روش مشابه روش فريزر در پرورش مگس هاي  خانواده Syrphidae استفاده مي گردد.براي اين منظور از قفس فلزي به ابعاد 75*45*60 سانتي متر(طول*عرض*ارتفاع) استفاده مي شود.
شش طرف هر قفس با پارچه توري (200)مش پوشاند مي شود.دريك طرف قفس سوراخي به شكل دايره به قطر 15 تا20 سانتي متر براي قرار دادن آب وگلدان با قلاي داخل قفس ايجاد مي گردد.ويك قسمت استين مانند از پارچه توري نيز در اطراف سوراخ دوخته شده كه در مواقع عادي براي جلوگيري از فرار حشرات كامل با يك رشته طناب پارچه اي بسته شود.از انجايي كه مگس ها تمايل كمتري براي نشستن در كف قفس دارند سه پايه هايي فلزي به ارتفاع 36 سانتي متركه در قفس قرار داد ميشود روي سطح فلزي فوقاني سه پايه ،يك قطعه مقوايي به ابعاد 20*20 سانتي متر قرار داده مي شود.گلدان وظرف پتري حاوي پنبه مرطوب جهت تامين رطوبت بيشتر روي آن گذشته مي شود.چرا كه كمبود آب آزاد در زندگي شكار گرها باعث كاهش شديد توليد تخم روزانه وطول عمر حشرات مي گردد.براي تامين وپرورش لاروهاازظرف پتري پلاستيكي به قطر هشت و ارتفاع يك سانتي متر استفاده مي شود گلدان آلوده به شته روزانه مورد بررسي قرارمي گيرد ودر صورت تخم گذاري توسط حشرات ماده از قفس خارج وگلدان تازه ديگري جايگزين آن مي شود پس از يافتن تخم ،براي جلوگيري از صدمات ميكانيكي ، سطح گياه اطراف آن نيز قطع وهر تخم همراه با بافت گياه زير آن بطور جداگانه به ظرف پتري منتقل و روي برگ با قلاي آلوده به شته سياه باقلا قرارداده مي شود.تا به لارو تبديل شود.رطوبت داخل ظرف پتري توسط پنبه مرطوب تامين مي شود.( تمام آزمايش ها مي تواند در گلخانه اي به مساحت 87 متر مربع انجام شود كه دما از حدود 15تا28 درجه سانتي گراد ورطوبت نسبي 45تا80 درصد متغير باشد.تهويه هوا ، تنظيم ويكنواخت كردن دما ورطوبت نسبي توسط دو عدد كولر ويك عدد بخاري گازي تا حد امكان صورت مي گيرد.روشناي گلخانه به مدت چهارده ساعت در روز توسط مخلوطي از نور تابيده از پنجره ها ، هجده عدد لامپ فلورسنت 40 وات در دو رديف نه تاي در طرفين و چهار عدد لامپ دويست وات در قسمت مياني تامين ميگردد.)

POIYPHHAGOUS                                                                                              1-
 
در بررسي تاثير شته هاي مختلف روي زيست شناسي شكارگر(تاثير بر مراحل رشد لاروي )از روش مشابه روش رزيكا استفاده شده از پنج گونه شته كه در شرايط گلخانه به خوبي تكثير مي شوند در يك آزمايش در قالب طراح كاملا تصادفي ودر پنج تيمار و با چهار تكرار استفاده شد.در هر تكرار از يك لارو استفاده شد.با تفكيك روزانه تخم ها ،لارو هاي هم سن بدست مي آمد.تكرارهاي آزمايش در هر تيمار نيز پشت سر هم وهم زمان انجام شدند وبه هر لارو روزانه تا 15 عدد شته از هر گونه ارايه مي شد.براي لاورهاي سن اول بيشتر از پوره هاي جوان براي لاروهاي سن دوم وسوم مخلوطي از سنين مختلف پورگي شته ها استفاده شد.هر لارو در طول سه سن 83 تا 142 شته را سنين مختلف شكار مي كرد.اين شته ها شامل شته سياه باقلا Aphis fadae Scop  روي باقلا(تيماريك)،شته جاليز A. gossypii Glov
روي كدو (تيمار دو)،شته نخود ( Harr ) Acythosiphon pisum روي نخود (تيمارسه) شته سبز هلو(Suiz) Myzus persicae  روي توتون(تيمار چهارم ) وشته سياه . Sipha maydis pass  روي جوي دو سر (تيمارپنجم) بودند.ميزان مناسب بودن پنج گونه شته براي تغذيه لاور ها براساس طول دوره و درصد تلفات سنين مختلف لاروي  بر اساس طول دوره و در صد تلفات پويا ريوم ها و وزن پوياريوم ها يك روزه  موارد بررسي قرار گرفت.شاخص نرخ رشد در تيمارهاي مختلف مطابق روش پرينسيپي وكانارد با فرمول زير محاسبه ومورد بررسي قرارگرفت :
                         وزن پويا ريوم(ميلي گرم)
             100*                                     =شاخص نرخ رشد     
                        طول دوران لاروي(روز)
در ادامه اثر شته هاي مختلف بر توليد تخم روزانه ،طول عمر حشرات كامل و بار وري تخم ها (در صدي ازتخم ها كه به لاروسن اول تبديل مي شوند ) نيز بررسي شد.در تمام آزمايش ها ،مياگين ها توسط آزمون SNK  مورد مقايسه قرار گرفتند.
براي بررسي تاثير جيره هاي غذايي مختلف بر زيست شناسي شكارگر (تاثير برطول عمر حشرات كامل،تعداد و باروري تخم ها )از روشي مشابه با روش رزيكا
استفاده شد.ابتدا حشرات كامل شكار گر پرورش داده مي شود سپس مواد غذايي شامل آب مقطر،قند،مخمر،عسل وگرده گياهان به نسبت هاي مختلف مخلوط شد وموارد استفاده قرار مي گيرد.اين آزمايش درقالب طرح كاملا تصادفي با هفت تيمار وسه تكرار به اين شرح انجام مي شود:
تيمار يك:گرده يونجه+گرده ذرت + آب(نسبت2:1:1)
تيمار دو :قند + مخمر+ آب(نسبت2:1:1)
تيمار سه:قند + مخمر+ آب(نسبت2:1:2)
تيمارچهار:عسل+ مخمر+آب(نسبت2:1:1)
تيمارپنج:عسل+مخمر                          تيمار شش:آب مقطرر+آب(نسبت2:1:2)

تيمار هفت:عسلك طبيعي ناشي از تغذيه شته سياه باقلا(شاهد) در تيمارهاي دو تا پنج ابتدا عسل ويا قند به نسبت تعيين شده.محلول حاصله بتدريج ضمن هم زدن به مخمر اضافه گرديد تا مخلوطي آبكي بدست آيد.براي تهيه گرده مورد نياز از روش جانسون وجانسون استفاده مي شود.به اين ترتيب كه گل هاي حاوي گرده يونجه اكثرا از رقم مواپا در اواسط ارديبهشت وگل اذين هاي نر رسيده ذرت از رقم سينگل كراس604 حدود اواسط مرداد ،از مزرعه جمع آوري  و در دماي اتاق (25 درجه سانتي گراد)روي مقواي سفيد تميز قرار داده شدند.براي تسريع در خشك شدن وجلوگيري از پوسيدگي ،گل ها مرتب جابه جا مي شوند.گرده ها داخل شيشه هاي كوچك پنچ ميلي ليتر ريخته ودهانه شيشه ها  توسط گلوله پنبه مسدود مي شوند.شيشه هاي گرده ،مطا بق روش ماتسوكا وهمكاران داخل دسيكاتور حاوي پودر سيليكاژل كه كاملا حرارت ديده وخشك شده بود قرارگرفتند.براي جلوگيري از نفوذ هوا و رطوبت ،قسمت هاي تماس در پوش دسيكاتور با ظرف اصلي آن به وازلين آغشته ودسيكاتور در دماي 15- درجه سانتي  گراد در داخل فريزر نگهداري مي شد.
گرده هاي يونجه وذرت به نسبت مساوي مخلوط وبا اضافه كردن تدريجي دو قسمت آب به انها ،شبيه ساير جيره ها،به صورت مخلوط آبكي در امد.جيره غذايي پس از تهيه ،توسط قلم موي ظريفي به صورت خط هايي با فاصله نيم سانتي متر روي يك قطعه  مقوا ي روغني مستطيل شكل به ابعاد 7-4 سانتي متر كشيده مي شدند.عسلك شته سياه باقلا يعني غذاي طبيعي حشره كامل شكار گر،به عنوان شاهد در نظر گرفته مي شود.عسلك نيز توسط قلم موي ظريف از قسمت هاي انتهايي گياه باقلا كه تراكم شته ها بالا است برداشت شد و روي يك قطعه مقوا كشيده.در اين آزمايش هر تكرار شامل يك گلدان كه هم قطر وهم ارتفاع آن 11 سانتي متر وحاوي يك بوته باقلا ي تازه سبز شده است.در يك پوشش پلاستيكي استوانه اي شكل شفاف به ارتفاع 20 وقطر 5/14سانتي متر قرار داد مي شود.دهانه استوانه پلاستيكي با پارچه توري مسدود مي شود.توري  دور تا دور به لبه دهانه استوانه چسبانده مي شود ،ولي فقط در يك قسمت كوچك ودر يك طرف دهانه به منظور عبور قطع مقواي به داخل استوانه فاقد چسب است .حدود يك سانتي متر از انتهاي قطعه مقواي تا شده وبا استفاده از اين قسمت در داخل استوانه پلا ستيكي به صورت اويزان نگه داشته مي شود .قسمت باز توري كه از لبه استوانه اويزان بود براي جلوگيري از فرار حشرات كامل توسط يك عدد كش لاستيكي به بدنه استوانه پلاستيكي محكم مي شود .در هر استوانه دو جفت حشره كامل نر و ماده شكار گر رها مي شو ند.در تمام تيمار ها از جمله تيمار شش كه فقط شامل آب مقطر است،آب لازم توسط پنبه خيس شده در كف يك ظرف پتري تامين
مي شود.جيرها روزانه تعويض شدند.24 ساعت پس از رهاسازي حشرات كامل

 شكارگر در استوانه،گلدان آلوده به شته براي اولين بار به مدت چهار ساعت براي تخم گذاري در اختيار حشرات كامل قرار داده مي شود واين عمل هر دو روز يك بار تا زمان مرگ حشرات كامل ادامه يافت.معيارهاي مورد استفاده در ارزيابي نتايج شامل اندازه گيري طول عمر حشرات كامل ،تعداد تخم گذاشته شده توسط هر ماده وباروري تخم ها است.

ميانگين درصد تلفات لارو سن اول شكارگر هنگام تغذيه از شته سياه باقلاA.pisum   
(تيمار اول)،شته جاليزA.gossypii   (تيمار دوم)،شته نخودA.pisum (تيمار سوم)،شته سبز هلوM.persicae (تيمار چهارم) وشته سياه جوS.maydis (تيمار پنجم) به ترتيب125/3،125/3،37/4،5/2 و75/8 درصد،لارو سن دوم به ترتيب 68/13،33/13،93/14،75/13 و99/34 درصد ولارو سن سوم به ترتيب25/6،78/26،69/6،82/15 و58/34درصد بود.تجزيه واريانس دادهها نشان داد كه تلفات لاروهاي سن اول(5%=a،004/1=SD و057/4=15و4F )،لاورهاي سن دوم (5%=a ،75/3=SD و75/3 =15و4 F) و لاروهاي سن سوم (1%=a 62/7=SD و72/10=15و4F ) تغذيه نموده از شته هاي مختلف به صورت معني داري متفاوت بود.همچنين در پوپاريوم هاي حاصل از لاروهاي پرورش يافته روي شته هاي فوق در تيمارهاي مختلف،تلفات(درصدي از پوپاريوم ها كه به حشره كامل تبديل نمي شود) به ترتيب 69/10،57/23،3/11،86/14و83/45درصد و داراي اختلاف معني دار بودند(1%=a،35/12=SD و54/6=15و4F ).آزمون مقايسه ميانگين ها نشان داد كه تغذيه لاروهاي شكارگر از شته سياه جو باعث افزايش تلفات لاروسن اول و سن دوم شده بود واختلاف اين تيمار (تغذيه از شته سياه جو) با بقيه تيمارها در سطح 5% معني دار بود(شكل1).
تلفات لارو سن اول ولارو سن دوم شكارگردرسايرتيمارها(تغذيه از شته سياه باقلا،شته جاليز،شته نخود وشته سبز هلو) فاقد اختلاف معني داري بودند.همچنين آزمون مقايسه ميانگين ها نشان داد كه تغذيه لاروهاي شكارگر از شته سياه جو و شته جاليز باعث افزايش درصد تلفات لاروهاي سن سوم شكارگر شده بود و اختلاف اين دو تيمار(تغذيه از شته سياه جو و شته جاليز) با بقيه تيمارها(به جز تلفات لارو سن سوم روي شته جاليزكه با شته سبز هلو معني دار نبود) در سطح 1% معني دار بود ولي تلفات لارو سن سوم بر اثر تغذيه از اين دو شته(شته سياه جو و شته جاليز)با يكديگر معني دار نبود(شكل1).
همچنين تلفات لارو سن سوم شكارگر هنگام تغذيه از شته سياه باقلا،شته نخود و شته سبز هلو فاقد تلفات معني دار بودند.تلفات پوپاريوم هاي حاصل از تغذيه لاروهاي شكارگر روي شته سياه جو با ساير تيمارها در سطح 5%اختلاف معني دار بود(شكل1).
 


منابع :


  حشرات راهنماي جمع آوري وشناسايي – نگارش وترجمه دكتر ح.حجت 1375


ص 215 .

 
__ Bartlett, B.R. and R.Van den Bosch. 1964.pp.283_304        __Chambers,R.J.1986.Preliminar experiments on the potential of hoverflies.Entomophaga 31: 197-204                              

__Cornelius,M.and C.A. Barlow.1980.112:989-992                     __  Hagen, K.S.1962.Biology and ecology of predaceous               Coccinellidae. Annu. Rev. Entomol. 7:289-326.                 __Johanson,T.K. and M.P. Johanson.1977.Bee World     58(3):105-118                                                                       

__Van Driesche,R.G. and Bellows,Jr.T.S. 1996.Biological     

control.Chapman & Hall, New York.                                   

__hettp//:Morphology  L.glyphinivora ;V.a 14-20.                   

__www.moa.or.ir/ L.glyphinivora                                             

__www.ut.ac.ir/ Dip:chamaemyiidae                                      

 

 
طراحی سایت : سایت سازان