میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله آفات وبیماریها


کد محصول : 1000707 نوع فایل : word تعداد صفحات : 10 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 948

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d707

فهرست مطالب و صفحات نخست


آفات وبیماریها 

شته مومی :Brevi cabbage Apfid
     رنگ آن سبز روشن تا سبز تیره بوده سر آن نست به قسمتهای دیگر بدن تیره تر است
که دارای بالدار وبدون بال می باشند که نوع با لدار دم سبز رنگ دارد0با مکیدن شیره از گیاه باعث ضعف عمومی گیاه وپیچیدگی برگ می شود0در کلزا باعث عقب افتادگی رشد0عدم تلقیح بعضی از گلها و دراواخر فصل باعث ریزی دانه ها وکاهش محصول ودیر رسی کلی بوته و اختلال در امر برداشت می شود0 15تا20
نسل درسال ایجاد می کند0
شته سبز هلو: sodes persicae sulzs    my       (my zus)
به آن شته اسفناج نیز گفته می شود در اکثر مناطق ایران وجود دارد 0 روی درختان    هلو ومرکبات , آلو ردآلو و بعضی از گیا هان زراعی منجمله سیب زمینی وچقندرقند , گوجه فرنگی , توت, رازک, کلم پیچ و گونه های موختلف غلات وکلزا خسارات وارد می کند0
شته ای به رنگ سبز مایل به خاکستری است که سطح بدن آن دارای گرد مومی سفید رنگی می باشد . کلم و گل کلم و کلم دلمه ای تربچه و خردل را بشدت مورد حمله قرار میدهد اما کلم پیچ و کلم روغنی کمتر مورد حمله قرار می گیرند و شلغم کا ملا" از این شته مصون می باشد.
زمستان را به صورت تخم و در حالت دیاپوز می گذراند.تخم در بهار تفریخ شده و شته های موسس Fundatrix بوجود امده به روش دختر زایی و زنده زایی تولید مثل نموده و چندین نسل ایجاد می کنند. اگر درفصل در فصل تابستان مواد غذايي براي تغذيه شته در مزرعه كافي نباشد شته هاي بالدار ظاهر شده و به مزهرع مجاور پرواز مي نمايند .
تعداد نسل بسته به شرايط اب و هوايي متغير و 15 تا 20 نسل در سال دارد. دوره تكاملي در زمستان 15 تا 20 روز و در تابستان 8 تا 10 روز مي باشد. در پا ييز شته هاي بالدار روي خاك نزديك طوقه و بوته هاي كلم و كلم گل جمع مي شوند و سپس افراد نر و ماده در انها بوجود مي ايند كه پس از جفت گيري تخم ريزي مي نمايند.هر شته 3 تا 4 تخم مي گذارد. تخم ها سياه و بيضي است و به همين طريق زمستان را سپري مي كنند.در مناطق گرمسير اين شته تمام مدت سال را به صورت ماده بكر زا سپري مي كند ((Anholocyclic .
مقاومت 6 رقم کلزا (‏Brassica napus L.‎‏) به شته مومی کلم (‏Brevicoryne brassicae L.‎‏) در سال زراعی 84-1383 تحت شرایط ‏آلودگی مصنوعی در مزرعه، در موسسه تحقیقات برنج کشور در شهرستان رشت مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح بلوک¬های ‏کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. کشت ارقام مختلف در قالب این طرح، در آبان¬ماه 1383 انجام شد. جهت آلوده¬سازی ارقام، کلنی شته ‏مومی کلم در گلخانه تهیه گردید. رهاسازی شته¬ها به تعداد 3000 شته برای هر تیمار صورت گرفت. جهت عدم آلودگی گیاهان به سایر آفات و ‏همچنین دشمنان طبیعی شته مومی کلم، پلات¬ها توسط قفس¬های توری مسدود شدند. برای اندازه¬گیری جمعیت شته از مرحله رهاسازی تا زمان ‏برداشت، سه مرحله آماربرداری از جمعیت شته انجام شد. آماربرداری با استفاده از روش اندازه¬گیری طول ساقه آلوده انجام گردید. در این روش ‏مجموع طول ساقه¬های آلوده هر تیمار اندازه¬گیری شد. قبل از برداشت گیاهان، صفات مربوط به اجزای عملکرد محاسبه گردید. با انجام عملیات ‏برداشت صفات عملکرد، وزن هزاردانه، درصد روغن و عملکرد روغن نیز محاسبه شد. نتایج بدست آمده از آماربرداری نشان داد که رقم ‏Kristinia‏ در هر سه مرحله آماربرداری بیشترین میانگین طول ساقه آلوده را دارا بود و ارقام ‏Hyola 308‎، ‏Hyola 401‎‏ و ‏RGS 003‎‏ ‏کمترین میانگین طول ساقه آلوده را دارا بودند. نتایج مربوط به اجزای عملکرد نشان داد که در تمام صفات اندازه¬گیری شده ارقام ‏Option 500‎‏ و ‏Kristinia‏ بالاترین درصد خسارت و سه رقم ‏Hyola 308‎، ‏Hyola 401‎‏ و ‏‎ RGS 003‎‏ کمترین درصد خسارت را دارا بودند. نتایج بدست ‏آمده در صفت عملکرد دانه نشان داد که بالاترین درصد خسارت به عملکرد دانه را ارقام ‏Option 500‎‏ و ‏Kristinia‏ به ترتیب با میانگین ‏‏77/1±01/71 و 77/1±53/68 درصد و کمترین درصد خسارت را ارقام ‏Hyola 308‎‏ و ‏RGS 003‎‏ به ترتیب با میانگین 77/1±16/38 و ‏‏77/1±05/43 درصد دارا بودند. نتایج مربوط به وزن هزار دانه نشان داد که ارقام ‏Option 500‎، ‏Kristinia‏ و ‏PF7045/91‎‏ به ترتیب با میانگین ‏‏73/1±38/61،73/1± 33/58 و 73/1±23/56 درصد، بالاترین درصد خسارت و ارقام ‏Hyola 308‎‏ و ‏RGS 003‎‏ به ترتیب با میانگین ‏‏73/1±67/34 و 73/1±92/38 درصد، کمترین درصد خسارت را دارا بودند. نتایج بدست آمده در درصد روغن نشان داد که ارقام ‏Option 500‎، ‏Kristinia‏ و ‏PF7045/91‎‏ به ترتیب بامیانگین 89/1±06/22، 89/1±7/21 و 89/1±21/19 بیشترین درصد خسارت و ارقام ‏Hyola 308‎،RGS ‎‎003 ‎‏ و ‏Hyola 401‎‏ به ترتیب با میانگین 89/1±01/12، 89/1±25/14 و 89/1±59/14 کمترین درصد خسارت را دارا بودند. نتایج حاصله از ‏عملکرد روغن ارقام مختلف نیز نشان داد که دو رقم ‏Option 500‎‏ و ‏‎ Kristinia‎به ترتیب با میانگین 25/2±32/77 و 25/2±13/75 درصد ‏بالاترین و ارقام ‏Hyola 308‎‏ و ‏RGS 003‎‏ به ترتیب با میانگین 25/2±29/44 و 25/2±13/51 کمترین درصد خسارت را داشتند. مقایسه ‏تیمارهای آلوده و شاهد ارقام مختلف در صفات اندازه¬گیری شده نشان دادکه اختلاف معنی¬داری بین تیمارهای آلوده و شاهد وجود دارد.‏‎ ‎بررسی ‏همبستگی درصد خسارت بین صفات اندازه¬گیری شده نشان داد که همبستگی معنی¬داری بین کلیه صفات وجود دارد.‏
شته مومی یا شته خاکستری کلم Grey cabbage Aphid
Brevicoryne brassicae L.
به روایت آقایط دکتر بهداد این شته در سال 1317 توسط مرحوم افشار شرح داده شده است و در تمام نقاط ایران مورد گزارش بوده و به زراعت های: کلم، شلغم، خردل، تربچه، خردل وحشی، منداب، و بسیاری علف های هرز خانواده چلیپاییان، در سال های اخیر به کلزا خسارت وارد می سازد. شته های ماده به رنگ سبز روشن تا سبز تیره بوده و سر آفت نسبت به بدن تیره تر است و این تیرگی به صورت نواری تا انتهای شکم ادامه دارد.بدن از ماده مومی آرد مانندی پوشیده شده است. طول بدن حشره بالغ بی بال 3/2 میلی متر، طول شاخک 6/1 میلی متر، طول کورنیکول ها 16/0 و طول دم حدود 2/0 میلی متر است.
شته های بالدار دارای بدنی به رنگ سبز پوشیده از ماده موی آرد مانند، سر و سینه خاکستری رنگ, کونیکول قهوه ای و دم سبز رنگ است.
برابر گزارش های موجود این آفت در اغلب نواحی بخصوص در مناطق شمالی و مرکزی در زراعت کلزا ایجاد خسارت می نماید. شته با مکیدن شیره از کلیه قمستهای گیاه موجب ضعف عمومی گیاه و پیچیدگی برگ می شود و در نهایت باعث عقب افتادن رشد، عدم تلقیح بعضی از گل ها در اواخر فصل، ریزی دانه و کاهش محصول ودیررسی کل بوته و اختلال در امر برداشت مکانیزه شده و مهم تر از همه فعالیت شته باعث انتقال بیماری های ویروسی می شود که در نوع خود می تواند خطرناک ترین آسیب ها را وارد سازد. برابر تصویر شماره 1 در اواخر تابستان و اوایل پاییز، شته های بالدار روی بوته های کلزا یا گیاهان دیگر این خانواده، و علف های هرز وابسته موجود در حاشیه و خود مزرعه فعالیت می کنند.
هر شته ماده در طول زندگی خود 100 ـ 80 پوره می زاید که هر پوره نیز بعد از چند روز اقدام به
تولید مثل می کند و در نتیجه جمعیت به شدت افزایش می یابد.
اگر در تابستان غذای کافی موجود نباشد حشرات بالدار ظاهر و از مزرعه ای به مزرعه دیگر رفته و عامل انتقال آفت می شوند در شرایط مناسب بین 20 ـ 15 نسل ممکن است ایجاد کند که با توجه به دروه تکاملی طولانی تر در زمستان (30 ـ 19 روز) و کوتاه تر در تابستان (25 ـ 8 روز) کثرت جمعیت قابل ملاحظه می باشد (7). به همین دلیل حتی در زمستان های سرد نیز جمعیت یک کلنی در گیاه کلزا به نحو تعجب آور و باور نکردنی افزایش یافته و تکثیر شده و به سرعت محل های مجاور آلودگی را نیز آلوده می سازد.
نباید تصور کرد در شرایط سرد که کلزا حرکت در جهت رشد ندارد فعالیت شته ها قطع می شود آستانه فعالیت شته ها از آستانه حرکتی کلزا (میانگین تا 5 درجه ) به مراتب پایین تر است از طرفی شته مومی چه به دلیل پوشش رویی خود یا عوامل دیگر، مقاوم به شرایط نامناسب طبیعی بوده و از 14ـ درجه تا حدودی 35+ درجه را تحمل می کند. این خصوصیات در اکثر مناطق کشور می تواند شرایط مناسب را برای بقای این حشره فراهم کند. حرارت بالای 40 درجه سانتی گراد باعث مرگ حشره می شود به غیر از موضوع تغذیه، دلیل کاهش جمعیت در تابستان را می توان به این عامل نسبت داد. این شته ها حتی در فصل سرما در استان مرکزی شمالی کشور بطور دایم حالت زنده زایی دارد، در سایر مناطق کشت کلزا نیز می تواند تولید مثل به صورت پارتنوژنز (بکرزائی) باشد.
در یک بررسی تاریخ کاشت های زودتر از موعد توصیه شده یعنی 10 شهریور و 20 شهریور به مراتب از کشت های متعادل مورد توصیه اول مهر آلودگی شدیدتری نشان دادند و کشت 20 مهر ماه در سال 79 مطلقاً آلودگی طبیعی نداشت.
رقم های مختلف در پذیرش شته مومی واکنش متفاوت دارند. برخی رقم ها که دارای پرزهای (Pubis) زیادی هستند، در مقابل شته مقاومت دارند (11). آزمایش روی 5 رقم نشان داد رقم های کبری (طلایه) و لیکورد حساس تر و کلورت و اوکاپی (فرانسوی) مقاوم ترند و فقط در شرایط تلقیح سنگین به نسبت محدود آلوده می شوند.
هدف از انجام اين تحقيق محاسبه و مقايسه برخي پارامترهاي جمعيتي و رفتاري شته مومي کلم و زنبور پارازيتوئيد آن در شرايط مزرعه و آزمايشگاه بود . در شرايط مزرعه آزمايشات مربوط به تنظيم برنامه مناسب نمونه برداري وتعيين الگوي توزيع فضايي شته مومي کلم وزنبور پارازيتوئيد آن و ارتباط بين اين دونوع توزيع انجام شد.درآزمايشگاه پارامترهاي مختلف دموگرافيک و همچنين پارامترهاي رفتاري زنبور پارازيتوئيد درارتباط با شته مومي کلم محاسبه گرديد. همچنين درآزمايش تکميلي تاثير دماهاي مختلف روي خصوصيات دموگرافيک شته مومي کلم مورد ارزيابي قرارگرفت . واحدمناسب نمونه برداري يک بوته کلم و تهداد نمونه مناسب 180 عدد تعيين گرديد . نوع توزيع فضايي شته مومي کلم و زنبور پارازيتوئيد آن از نوع تجمعي بود و نشانگرتبعيت توزيع فضايي دشمن طبيعي از توزيع فضايي ميزبان است . در بررسي بيولوژي آزمايشگاهي دشمن طبيعي طول دوره تخمريزي ، طول دوره بلوغ و طول عمر کل با مقادير حصاله از بررسي هاي مربوط به بيولوژي آزمايشگاهي شته تفاوت معني داري داشت . پس از تجزيه داده ها مشاهده شد که زنبور ‏‎D.rapae‎‏ پوره هاي سنين 2 الي 4 را بيشتر از پوره هاي سن 1 و افراد کامل ترجيح مي دهد.ميزبان پارازيتيسم افراد بال دار بسيار اندک بود که احتمالا به خاطر فعاليت زياد افراد بال دار مي باشد که زنبور را در پارازيته نمودن آ“ها ناموفق مي نمايد . در دماي 30 درجه پارامترهاي دموگرافيک شته مومي کلم نامطلوب ترين مقادير را داشتند.
 با توجه به اهميت شته مومی کلم ‏Brevicoryne brassicae‏ و لزوم آگاهی از زيست شناسی اين آفت روی ‏ميزبان های مختلف و اهميت زيست شناسی و تشکيل جدول زندگی در مديريت تلفيقی آفات ، در سال 1383 ‏زيست شناسی اين شته روی گياه کلزا رقم ‏PF‏ در شرايط آزمايشگاهی و در قالب طرح کاملا تصادفی با 15 تکرار ‏بررسی شد. جمعيت شته مورد نظر از مزارع کلزا موسسه تحقيقات برنج جمع آوری و برای چندين نسل روی کلزا ‏پرورش داده شد. برای بررسی زيست شناسی شته ابتدا بذور کلزا در داخل گلدان های پلاستيکی کاشته و در ‏مرحله 4-5 برگی ، روی يک برگ از هرگلدان قفس گيره ای ‏clip cage‏ نصب شد. و آزمايش های زيست ‏شناسی جهت تعيين پارامترهای زيستی با شته های هم سن شده در شرايط آزماييشگاهی با دمای 1 ‏‎±‎‏ 20 ، ‏رطوبت نسبی 60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنايی و 8 ساعت تاريکی آغاز گرديد.قفس ها روزانه مورد ‏بررسی قرارگرفت و داده های مورد نياز جهت تشکيل جدول زندگی از قبيل بقا و طول دوره پورگی ، طول عمر و ‏تعداد نتاج توليد شده حشرات کامل ثبت گرديد. پوره های توليد شده هر روز شمارش و حذف گرديدند . نتايج ‏بررسی ها نشان داد که ميانگين زمان رشد و نمو مراحل نابلغ حشزه روی کلزا رقم‎ PF‎‏ 3/8 روز به طول انجاميد . ‏مجموع بقا مراحل نابلغ 83 درصد ، حداکثر طول عمر حشره کامل 17 روز و ميانگين پوره زايی روزانه در هر شته ‏بالغ 41/2 عدد تعيين گرديد. ‏

شته مومی یا شته خاکستری کلم                                                          Grey cabbage Aphid
                       Brevicoryne brassicae L.       
 
به روایت آقایط دکتر بهداد این شته در سال 1317 توسط مرحوم افشار شرح داده شده است و در تمام نقاط ایران مورد گزارش بوده و به زراعت های: کلم، شلغم، خردل، تربچه، خردل وحشی، منداب، و بسیاری علف های هرز خانواده چلیپاییان، در سال های اخیر به کلزا خسارت وارد می سازد. شته های ماده به رنگ سبز روشن تا سبز تیره بوده و سر آفت نسبت به بدن تیره تر است و این تیرگی به صورت نواری تا انتهای شکم ادامه دارد.بدن از ماده مومی آرد مانندی پوشیده شده است. طول بدن حشره بالغ بی بال 3/2 میلی متر، طول شاخک 6/1 میلی متر، طول کورنیکول ها 16/0 و طول دم حدود 2/0 میلی متر است.
شته های بالدار دارای بدنی به رنگ سبز پوشیده از ماده موی آرد  مانند، سر و سینه خاکستری رنگ, کونیکول قهوه ای و دم سبز رنگ است.
برابر گزارش های موجود این آفت در اغلب نواحی بخصوص در مناطق شمالی و مرکزی در زراعت کلزا ایجاد خسارت می نماید. شته با مکیدن شیره از کلیه قمستهای گیاه موجب ضعف عمومی گیاه و پیچیدگی برگ می شود و در نهایت باعث عقب افتادن رشد، عدم تلقیح بعضی از گل ها در اواخر فصل، ریزی دانه و کاهش محصول ودیررسی کل بوته و اختلال در امر برداشت مکانیزه شده و مهم تر از همه فعالیت شته باعث انتقال بیماری های ویروسی می شود که در نوع خود می تواند خطرناک ترین آسیب ها را وارد سازد. برابر تصویر شماره 1 در اواخر تابستان و اوایل پاییز، شته های بالدار روی بوته های کلزا یا گیاهان دیگر این خانواده، و علف های هرز وابسته موجود در حاشیه و خود مزرعه فعالیت می کنند.
هر شته ماده در طول زندگی خود 100 ـ 80 پوره می زاید که هر پوره نیز بعد از چند روز اقدام به
تولید مثل می کند و در نتیجه جمعیت به شدت افزایش می یابد.
اگر در تابستان غذای کافی موجود نباشد حشرات بالدار ظاهر و از مزرعه ای به مزرعه دیگر رفته و عامل انتقال آفت می شوند در شرایط مناسب بین 20 ـ 15 نسل ممکن است ایجاد کند که با توجه به دروه تکاملی طولانی تر در زمستان (30 ـ 19 روز) و کوتاه تر در تابستان (25 ـ 8 روز) کثرت جمعیت قابل ملاحظه می باشد (7). به همین دلیل حتی در زمستان های سرد نیز جمعیت یک کلنی در گیاه کلزا به نحو تعجب آور و باور نکردنی افزایش یافته و تکثیر شده و به سرعت محل های مجاور آلودگی را نیز آلوده می سازد.
نباید تصور کرد در شرایط سرد که کلزا حرکت در جهت رشد ندارد فعالیت شته ها قطع می شود آستانه فعالیت شته ها از آستانه حرکتی کلزا (میانگین تا 5 درجه ) به مراتب پایین تر است از طرفی شته مومی چه به دلیل پوشش رویی خود یا عوامل دیگر، مقاوم به شرایط نامناسب طبیعی بوده و از 14ـ  درجه تا حدودی 35+ درجه را تحمل می کند. این خصوصیات در اکثر مناطق کشور می تواند شرایط مناسب را برای بقای این حشره فراهم کند. حرارت بالای 40 درجه سانتی  گراد باعث مرگ حشره می شود به غیر از موضوع تغذیه، دلیل کاهش جمعیت در تابستان را می توان به این عامل نسبت داد. این شته ها حتی در فصل سرما در استان مرکزی شمالی کشور بطور دایم حالت زنده زایی دارد، در سایر مناطق کشت کلزا نیز می تواند تولید مثل به صورت پارتنوژنز (بکرزائی) باشد.
در یک بررسی تاریخ کاشت های زودتر از موعد توصیه شده یعنی 10 شهریور و 20 شهریور به مراتب از کشت های متعادل مورد توصیه اول مهر آلودگی شدیدتری نشان دادند و کشت 20 مهر ماه در سال 79 مطلقاً آلودگی طبیعی نداشت.
رقم های مختلف در پذیرش شته مومی واکنش متفاوت دارند. برخی رقم ها که دارای پرزهای (Pubis) زیادی هستند، در مقابل شته مقاومت دارند (11). آزمایش روی 5 رقم نشان داد رقم های کبری (طلایه) و لیکورد حساس تر و کلورت و اوکاپی (فرانسوی) مقاوم ترند و فقط در شرایط تلقیح سنگین به نسبت محدود آلوده می شوند.
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان