میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه - خرید پایان نامه (کاردانی ، کارشناسی)همه رشته ها
حقوق اقتصاد مدیریت روانشناسی ریاضی تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار عمران معماری برق صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی فیزیک مکانیک حسابداری

تبلیغات کلیکی - افزایش رتبه گوگل

اگهی رایگان

مقاله تلفات ازت در خاک


کد محصول : 1000713 نوع فایل : word تعداد صفحات : 28 صفحه قیمت محصول : رایگان تعداد بازدید 988

دانلودرایگان فایل رمز فایل : m3d713

فهرست مطالب و صفحات نخست


تلفات ازت در خاک

از کتاب تست ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد-توسط بخش تحقیقات و انتشارات  آنلاین کشاورز تنها
ازت جزء ساختمان کلروفیل بوده و در اثر کمبود آن گیاه به زودی می گراید که این زردی ابتدا از برگهای پایینی و مسن شروع می شود.
کود اوره دارای 46 در صد ازت می باشد.از ترکیب آمونیاک و گاز کربنیک به دست می آید و در صد ازت آن دو برابر ازت سولفات آمنیوم می باشد.
شبدر قادر به تثبیت ازت از طریق همزیستی با ریزوبیوم است.
مصرف کودهای ازتی جذب فسفر توسط گیاه را افزایش می دهند.
کودهای ازتی به دلیل حلالیت زیاد از آبشوئی تلف شده بنابراین کود های ازتی را  هرچه  نزدیکتر به زمان کاشت و زمانی که نیلز گیاه به ازت زیاد است مصرف شود.
معمولا کودهای ازته مقداری هنگام کاشت و مقداری به صورت سرک و پس از کاشت مصرف می شود.
کود ازتی با افزایش میزان شاخ و برگ و تعرق و نازک کردن اپیدرم حساسیت گیاه به بیماری را افزایش می دهد.
سولفات آمنیوم دارای 21% ازت و 24%گوگرد می باشد.
کود ازتی که بعد از گل دادن به غلات داده میشود مقدار پروتئین دانه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و بدین ترتیب کیفیت نانوایی را بهبود می بخشد.
بیشتر ازت خاک در مواد آلی خاک وجود دارد که به تدریج تجزیه شده و به فرم معدنی در می آیند.
ازت به دو فرم NH4+ و آنیونی NO3- از خاک به وسیله گیاهان جذب می شود.
 در گندم مصرف زیادی کود های ازتی رشد رویشی را افزایش و مقاومت ساقه ها را در برابر عوامل نا مساعد جوی کاهش می دهد.موجبات خوابیدگی بوته ها را فراهم می کند.همچنین برای مقابله مصرف هورمون برای کوتاه کردن ساقه و کاشت گندمهای با ساقه قطور و دیواره ضخیم و تاخیر در مصرف کود ازتی نیز موثر است.
عامل محدود کننده تولیدات کشاورزی؟-ازت زیرا معمولا میزان ازت خاک کمتر از مقدار مورد نیاز گیاه برای تولید حداکثر محصول می باشد.
کمبود عنصر ازت  میزان اسید آمینه علوفه را کاهش می دهد.ازت عنصر اساسی برای ساخت اسید آمینه و پروتئین است.
ازت معدنی در خاک به صورت های ازت عنصری.ازت نیتراتی.ازت آمونیاکی. و ازت آلی وجود دارد.
تاثیر ازت در مقاومت گیاه به سرما-مقاومت گیاه را کاهش می دهد.زیرا ازت باعث پرآب شدن سلولها و نازک شدن دیواره سلولی می شود.
در مناطق پر باران و خاک سبک  مصرف کود ازته در جند نوبت توصیه می شود چون به دلیل بارندگی زیاد و نفوذ پذیری زیاد خاک سبک احتمال شستشوی ازت در این شرایط زیاد است و باید ازت را در چند نوبت به خاک اضافه کرد.
 
نقش منیزیم در گیاهان و حاصلخیزی خاک:
منیزیم یکی از عناصر تشکیل دهنده کلروفیل است.و وجود آن برای تشکیل کلروفیل در گیاهان ضروری است.
منیزیم جزء ساختمان کلروفیل است و ماده محرکه آنزیمهاسیت.
اگر منیزیم مقدارش در علوفه کم باشد مقدار منیزیم خون حیوان از سطح بحرانی پایین آمده و حیوان عارضه ای بنام گیجی علف رنج می برد.
منیزیم جزو عناصر پر مصرف می باشد.

نقش ازت در گیاهان و حاصلخیزی خاک:
ازت جزء ساختمان کلروفیل بوده و در اثر کمبود آن گیاه به زودی می گراید که این زردی ابتدا از برگهای پایینی و مسن شروع می شود.
کود اوره دارای 46 در صد ازت می باشد.از ترکیب آمونیاک و گاز کربنیک به دست می آید و در صد ازت آن دو برابر ازت سولفات آمنیوم می باشد.
شبدر قادر به تثبیت ازت از طریق همزیستی با ریزوبیوم است.
مصرف کودهای ازتی جذب فسفر توسط گیاه را افزایش می دهند.
کودهای ازتی به دلیل حلالیت زیاد از آبشوئی تلف شده بنابراین کود های ازتی را  هرچه  نزدیکتر به زمان کاشت و زمانی که نیلز گیاه به ازت زیاد است مصرف شود.
معمولا کودهای ازته مقداری هنگام کاشت و مقداری به صورت سرک و پس از کاشت مصرف می شود.
کود ازتی با افزایش میزان شاخ و برگ و تعرق و نازک کردن اپیدرم حساسیت گیاه به بیماری را افزایش می دهد.
سولفات آمنیوم دارای 21% ازت و 24%گوگرد می باشد.
کود ازتی که بعد از گل دادن به غلات داده میشود مقدار پروتئین دانه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و بدین ترتیب کیفیت نانوایی را بهبود می بخشد.
بیشتر ازت خاک در مواد آلی خاک وجود دارد که به تدریج تجزیه شده و به فرم معدنی در می آیند.
ازت به دو فرم NH4+ و آنیونی NO3- از خاک به وسیله گیاهان جذب می شود.
 در گندم مصرف زیادی کود های ازتی رشد رویشی را افزایش و مقاومت ساقه ها را در برابر عوامل نا مساعد جوی کاهش می دهد.موجبات خوابیدگی بوته ها را فراهم می کند.همچنین برای مقابله مصرف هورمون برای کوتاه کردن ساقه و کاشت گندمهای با ساقه قطور و دیواره ضخیم و تاخیر در مصرف کود ازتی نیز موثر است.
عامل محدود کننده تولیدات کشاورزی؟-ازت زیرا معمولا میزان ازت خاک کمتر از مقدار مورد نیاز گیاه برای تولید حداکثر محصول می باشد.
کمبود عنصر ازت  میزان اسید آمینه علوفه را کاهش می دهد.ازت عنصر اساسی برای ساخت اسید آمینه و پروتئین است.
ازت معدنی در خاک به صورت های ازت عنصری.ازت نیتراتی.ازت آمونیاکی. و ازت آلی وجود دارد.
تاثیر ازت در مقاومت گیاه به سرما-مقاومت گیاه را کاهش می دهد.زیرا ازت باعث پرآب شدن سلولها و نازک شدن دیواره سلولی می شود.
در مناطق پر باران و خاک سبک  مصرف کود ازته در جند نوبت توصیه می شود چون به دلیل بارندگی زیاد و نفوذ پذیری زیاد خاک سبک احتمال شستشوی ازت در این شرایط زیاد است و باید ازت را در چند نوبت به خاک اضافه کرد.

نقش منیزیم در گیاهان و حاصلخیزی خاک:
منیزیم یکی از عناصر تشکیل دهنده کلروفیل است.و وجود آن برای تشکیل کلروفیل در گیاهان ضروری است.
منیزیم جزء ساختمان کلروفیل است و ماده محرکه آنزیمهاسیت.
اگر منیزیم مقدارش در علوفه کم باشد مقدار منیزیم خون حیوان از سطح بحرانی پایین آمده و حیوان عارضه ای بنام گیجی علف رنج می برد. منیزیم جزو عناصر پر مصرف می باشد
.نقش ازت در گیاهان و حاصلخیزی خاک:
ازت جزء ساختمان کلروفیل بوده و در اثر کمبود آن گیاه به زودی می گراید که این زردی ابتدا از برگهای پایینی و مسن شروع می شود.
کود اوره دارای 46 در صد ازت می باشد.از ترکیب آمونیاک و گاز کربنیک به دست می آید و در صد ازت آن دو برابر ازت سولفات آمنیوم می باشد.
شبدر قادر به تثبیت ازت از طریق همزیستی با ریزوبیوم است.
مصرف کودهای ازتی جذب فسفر توسط گیاه را افزایش می دهند.
کودهای ازتی به دلیل حلالیت زیاد از آبشوئی تلف شده بنابراین کود های ازتی را  هرچه  نزدیکتر به زمان کاشت و زمانی که نیلز گیاه به ازت زیاد است مصرف شود.
معمولا کودهای ازته مقداری هنگام کاشت و مقداری به صورت سرک و پس از کاشت مصرف می شود.
کود ازتی با افزایش میزان شاخ و برگ و تعرق و نازک کردن اپیدرم حساسیت گیاه به بیماری را افزایش می دهد.
سولفات آمنیوم دارای 21% ازت و 24%گوگرد می باشد.
کود ازتی که بعد از گل دادن به غلات داده میشود مقدار پروتئین دانه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و بدین ترتیب کیفیت نانوایی را بهبود می بخشد.
بیشتر ازت خاک در مواد آلی خاک وجود دارد که به تدریج تجزیه شده و به فرم معدنی در می آیند.
ازت به دو فرم NH4+ و آنیونی NO3- از خاک به وسیله گیاهان جذب می شود.
 در گندم مصرف زیادی کود های ازتی رشد رویشی را افزایش و مقاومت ساقه ها را در برابر عوامل نا مساعد جوی کاهش می دهد.موجبات خوابیدگی بوته ها را فراهم می کند.همچنین برای مقابله مصرف هورمون برای کوتاه کردن ساقه و کاشت گندمهای با ساقه قطور و دیواره ضخیم و تاخیر در مصرف کود ازتی نیز موثر است.
عامل محدود کننده تولیدات کشاورزی؟-ازت زیرا معمولا میزان ازت خاک کمتر از مقدار مورد نیاز گیاه برای تولید حداکثر محصول می باشد.
کمبود عنصر ازت  میزان اسید آمینه علوفه را کاهش می دهد.ازت عنصر اساسی برای ساخت اسید آمینه و پروتئین است.
ازت معدنی در خاک به صورت های ازت عنصری.ازت نیتراتی.ازت آمونیاکی. و ازت آلی وجود دارد.
تاثیر ازت در مقاومت گیاه به سرما-مقاومت گیاه را کاهش می دهد.زیرا ازت باعث پرآب شدن سلولها و نازک شدن دیواره سلولی می شود.
در مناطق پر باران و خاک سبک  مصرف کود ازته در جند نوبت توصیه می شود چون به دلیل بارندگی زیاد و نفوذ پذیری زیاد خاک سبک احتمال شستشوی ازت در این شرایط زیاد است و باید ازت را در چند نوبت به خاک اضافه کرد.
خواص زئوليت:
   زئوليت داراي مواد اوليه مانند پتاسيم، كلسيم، سديم، آلومنيوم، منيزيم، سيلسيوم، فسفر، گوگرد، مس، آهن، منگنز، و... كه به عنوان بهترن مكمل غذايي دامي و كودهاي كشاورزي محسوب شده و در بهره برداري و توليد بيشتر محصولات كشاورزي و دامي نقش مهمي ايفا مي نمايد.
    داراي خاصيت ضد عفوني كنندگي و پاكسازي است كه از عوارض قارچي خاك، گياه و محصول ( به خصوص آفلاتوكسين) جلوگيري كرده، به حفظ سلامتي ريشه و ساقه  كمك شايان مي نمايد، كه بهترين محصول بدون قارچ را به بازار صادرات عرضه مي كند. با توجه به اين خاصيت زئوليت، مي توان زئوليت را در بسته بندي و يا انبار محصولات استفاده نمود تا از قارچ زدگي، فساد و خرابي آنها ممانعت نمود.
    قابليت فراوان در جذب و ذخيره سازي آب دارد كه اين امر باعث مي شود: اولا آب مصرفي گياه ذخيره شود تا در هنگام لزوم از زئوليت به خاك تزريق شده و مورد استفاده قرار گيرد. دوما به علت ذخيره سازي آب از شسته شدن و هرز رفتن مواد مغذي كودها به سطوح پايين خاك جلوگيري به عمل مي آورد، كه اين مورد خود به تنهايي باعث مقوي ماندن خاك مي شود و از فقير شدن خاك از مواد غذايي ممانعت مي نمايد. سوما در مصرف آب صرفه جويي مي شود. با استفاده از اين خاصيت حتي مي توان زئوليت را در بسته بندي يا انبار محصولات استفاده نموده، تا رطوبت موجود و اضافي را جذب نمود، از فساد و گنديدگي محصولات جلوگيري به عمل آورد.
   به علت در بر داشتن عناصر مفيد مورد نياز رشد جانداران، خاك زراعي تحت كاشت را غني مي سازد و باعث ازدياد، افزايش و درشت تر شدن محصول باغات و مزارع ( علي الخصوص محصولات غده اي مانند سيب زميني و...) و نيز بهبود رشد گياهان و درختان و همچنين زودرس شدن ميوه آنها مي شود. تاثير زئوليت در نوع كشت آبي و ديمي متفاوت نبوده بلكه از عملكرد يكساني بر خودار است، اما از نظر مقدار مصرف با همديگر متفاوتند.
کلسیم : در اقتصاد آب گیاه، سنتز پروتئین ها، خنثی کردن اسیدهای داخل گیاه، توسعه مناسب ریشه‌ها، جذب ازت و رشد مریستمهای انتهایی موثر می باشد. مقدار متوسط ونرمال کلسیم موجود در شاخساره های تازه حدود 3/0 -9/0 درصد ماده خشک گزارش شده است .
کمبود کلسیم بوسیله برگهای پیر شکننده و با برگهای جوان پوشیده از نواحی رنگ پریده در کناره‌های پهنک که بعدا" به رنگ قهوه ای تیره در می آید مشخص می شود. از سوی دیگر زیادی کلسیم در خاکها از سرعت رشد می کاهد. در اثر کمبود کلسیم برگهای جوان زرد شده و به طرف داخل لوله می شوند و نوک و حاشیه برگها در اکثر حالات سیاه سوخته شده و در نهایت بوته برگهایش را از دست می دهد. برای تغذیه بهینه کلسیمPH 5/4 – 5/5 مناسب می باشد. آهک دهی فقط برای باغهای چای بالغ که برداشت منظم دارند قابل توصیه است و برای زمینهای واکاری شده و باغهای چای جوان قابل توصیه نمی باشد.


اثر کودهای شیمیایی بر روی واکنش خاک :                                       
استعمال کود معمولا تغییرات شیمیایی مهمی در خاک ایجاد نمی نماید لکن در برخی موارد مشاهده شده که میزان زیاد کودهای ازته باعث افزایش خاصیت اسیدی خاک گردیده است.در هر حال انتخاب و استعمال صحیح کود شیمیایی تغییرات مطلوبی را نیز در خاک ایجاد می نماید.اثرات کودهای شیمیایی بر روی خاک به شرح زیر خلاصه می گردند:
۱(کودهای پتاسه معمولی از قبیل موریت و سولفات پتاسیم،اثر دائمی و پابرجایی بر روی اسیدیته ی خاک نمی گذارند.
۲)سوپر فسفات ها به طور کلی تاثیر بر روی واکنش خاک ندارند لکن مواد استخوانی و سنگ فسفات سبب خنثی کردن اسیدیته ی خاک می شوند.(در PH خنثی گیاه بهترین نتیجه را می گیرد)
۳)کودهی شیمیایی که ازت موجود در آنها به صورت آمونیاک یا انواع دیگری(که تحت تاثیر نیتریفیکاسیون قرار می گیرند و تبدیل به نیترات می شوند)باشد،در صورتی که فاقد مواد آهکی باشند سبب افزایش اسیدیته ی خاک می گردند.این گونه اثرات بیشتر در خاکهای شنی و لوم شنی ظاهر می شوند.
۴)ازت کودهای شیمیایی نیتراتی با عناصر بازی از قبیل سدیم و یا کلسیم ترکیب و در صورتی که جذب گیاه شوند سبب کاهش اسیدیته خاک می گردند.این قیبل کودها شاما نیترات سودا و نیترات کلسیم می باشند.
در مورد کود دامی که اثر مثبت آنها بر تغذیه نباتات به اثبات رسیده،ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.کود دامی باید شامل ادرار مدفوع باشد.در نتیجه ادرار هم باید جمع شود که دو روش توصیه می شود:  ۱- استفاده از خاک اره:هر کیلو خاک اره در حدود ۴.۵ کیلو ادرار را جمع می کند که عیب ان اینست که باعث کثیف شدن دام می شود.  ۲-استفاده از کاه که در ازای هر کیلو کاه ،۲.۵ کیلو ادرار جمع می شود.
کود دامی نباید تازه باشد چون در زمین علف هرز ایجاد می کند،البته گاهی برای پوک شدن خاک به کود تازه نیاز داریم.(برای خاکهای رسی-سنگین- خوب است) و کود پوسیده باعث اتصال ذرات به هم می شود( برای خاکهای شنی-سبک- خوب است)
در کل معمولا اثرات مفید کود دامی در مقایسه با کودهای شیمیایی مدت بیشتری دوام می اورند.
مصرف غلط کودها منجر به بیماری هایی در گیاهان زراعی می شود...
مصرف زياد كود ازته باعث افزايش بيشتر پژمردگي پنبه مي‌شود.
بيماري پژمردگي ورتيسيليومي پنبه با نام علمي Verticillium dahliae يكي از مهم‌ترين و شايع‌ترين بيماري‌هاي پنبه در تمام نقاط پنبه‌كاري است.
مصرف زياد كود ازته، گندم را به بيماری فوزاريوم خوشه حساس مي‌كند.

کود بيولوژيک
اثر کود بیولوژیک در حاصلخیزی خاک:

ارزشکود بیولوژیک به دلیل سه خاصیت مهم آن است: تغذیه ای و شیمیایی (از نظر میکرو ارگانیزم خاک) و خواص فیزیکی و بهبود خواص بیولوژیک

- این نوع کود وقتی به خاک داده میشود مانند یک کود NPK عمل می کند(25%-5%25%). یعنی برای هر مقدار 25 کیلو ازت و 5 کیلو پنتا اکسید فسفر و 25 کیلو پتاس فورا در اختیار گیاه قرار می دهد ولی مهمتر آن است که همین مقدار ازت و پتاسیم و 20 کیلو پنتا اکسید فسفر نیز در طول مدت طولانی به تدریج آزاد و آماده جذب گیاه می شود. غیر از سه عنصر پر مصرف اصلی, مقادیر چشمگیری از عناصر دیگر از جمله منیزیم و گوگرد و آهن و روی و مس و بر و غیره در اختیار گیاه گذاشته می شود.

- این کود از نظر تولید شدن به کود بیولوژیک در حال حاضر در هیچ کشور دنیا به این روش تولید نمی شود زیرا به صورت باکتری های مفید این نوع کود تولید می شود و چون این نوع کود خاک های کشاورزی را سفت نمی کند و تبادلات هوا زدگی بین خاک و هوا صورت می گیرد و آب باران در زمین فرورفته که خود باران دارای مقادیر زیاد نیتروژن می باشد, فعل و انفعالات وگالانسی از جمله باکتریهای مفید خاک و موجودات ذره بینی و محیط اطراف خود و تنفس تبادلات اکولوژیکی جانداران ذره بینی را مختل نمی کند و این نوع کود از مواد شیمیایی دخالت ندارد و بلکه میکروارگانیزم خاک را تقویت می کند. در حاصلخیزی خاک نقش بسزایی دارد.
- این نوع کود از نظر PH در خاک تاثیر دارد که PH خاک را پایین می آورد که برای خاکهای قلیایی (PH بالا) مفید می باشد و این نوع کود در مصرف کشاورزی های بزرگ از نظر تولید انبوه, مقرون به صرفه است. این نوع کود هرگز آبهای زیرزمینی را آلوده نمی کند و آبهای رونده را شامل می شود. منظور رودخانه و دریا است که فیتوپلاتنها آبزی اثر سوء ندارد.
این نوع کود در حال حاضر به نام RNA به ثبت تجاری رسیده که مشخصه آن از کلمه (Reaction Nutrition Activity) گرفته شده است که به روشی تولید میشود که عناصر را می توان تغییر داد تا در هر منطقه که لازم باشد, عناصر را کم یا زیاد کرد. از مشخصات اصلی این کود می توان به NPK و ریزمغذی ها و سولفهیدرید اشاره
مقدمه :
تناوب زراعي و تنوع ژنتيكي از دير باز به عنوان اركان سيستمهاي توليد كشاورزي سنتي و موق به شمار مي آمده اند .  در نيمه اول قرن بيستم ، تناوب زراعي مورد توجه بسيار قرار داشت و تا چند دهه پيش نيز پژوهشهاي مربوط به تناوب همچنان ادامه داشت با پايان گرتن جنگ جهاني دوم ، كودها ازته نسبتا ارزان قيمت به بازار معري شدند و بدين ترتيب جاذبه اي اقتصادي موجب جايگزيني كودها با تناوب زارعي گرديد و تحقيقات و ترويج نيز بر همين مبنا متمركز شدند . اين امر تا بدين جا پيش رفت  كه امروزه بسياري از زارعين ، حاصلخيزي خاك را با ميزان مصرف كود برابر مي دانند .
قبل از معرفي كودهاي شيميايي ، است داده از بقولات در تناوب براي بهبود حاصلخيزي خاك به عنوان يك شيوه مهم و رايج مديريتي به شمار مي آمد . به منظور ا�?زايش ازت و در نتيجه بهبود حاصلخيزي خاك ،  از دو نوع بقولات است�?اده مي شد : « بقولات يكساله دانه اي و بقولات علو�?ه اي چند ساله به عنوان كود سبز ».
آنچه كه اجراي تناوب زراعي را در حال حاضر پيچيده مي سازد وجود برخي عوامل اقتصادي است كه مزاياي بيولوژيك اين شيوه مديريتي را تحت الشعاع قرار مي دهند . يقينا هيچ كشاورزي رازي به جايگزين كردن محصول پر بازده خود مثل غلات با ديگر گياهان به نسبت كم بازده نيست . البته در نظامهایی که تناوب اجرا می شود در مقایسه با نظامهای تک کشتی حتی اگر کود ازت در آنها به اندازه کا�?ی مصر�? شده باشد ، عملکرد محصولات غالبا 10 تا 40 درصد بیشتر است .
حاصل خیزی پایدار خاک به م�?هوم قابل دسترس بودن دائمی عناصر غذایی برای گیاه است . حاصل خیزی پایدار هنگامی تحقق می یابد که تمامی عناصر غذایی جذب شده توسط گیاهان به خاک برگردد ؛ به طوری که این عناصر بتوانند مجدداً مورد است�?اده این گیاهان قرار گیرند . در چنین وضعیتی است که چرخه عناصر غذایی شکل می گیرد . ت�?اوت اساسی نظامهای طبیعی و زراعی در آن است که در نظامهای زراعی مقدار نسبتاً زیادی از عناصر غذایی از طریق برداشت محصول از سیستم خارج می شود . بنابراین در صورت است�?اده مداوم از نظامهای مذکور لازم است . که عناصر غذایی مصر�? شده در انها به طریقی جایگزین شوند .در سیستمهای �?علی چرخة عناصر غذایی به طور کامل بسته نمی شوند ، زیرا این عناصر دائماً به چرخه یاد شده اضا�?ه شده و یا از آن خارج می شوند . به حداقل رساندن تل�?ات عناصر غذایی در چرخه مذکور و تامین نهاده های ضروری برای گیاه رمز مو�?قیت حاصل خیزی خاک در نظامهای کشاورزی پایدار است .
________________________________________

�?رسايش و آب شويي
مادامي كه عوامل  �?رساينده خاك از قبيل رواناب و باد كنترل نشوند ، انسان شاهد هدر روي عناصر غذايي از اين طريق خواهد بود
حجم هدر روي عناصر غذايي از طريق آب شويي تحت كنترل اقليم ، خصوصيات �?يزيكي و شيميايي خاك ، نوع محصول ، و نوع عنصر غذايي و غلظت آن در خاك است . اثرات متقابل اين عوامل موجب مي شود كه تل�?ات عناصر غذايي از راه آب شويي داراي دامنه اي وسيع باشد . از آن جا كه عناصر  غذايي به وسيله آب از محدوده ريشه و نهايتا از چرخه خارج مي شوند لذا نوع نزولات جوي و نحوه توزيع آنها بر ميزان هدر روي عناصر غذايي از طريق آب شويي تاثير مي گذارد
يك روش كاستن از تل�?ات ناشي از آب شويي است�?اده از كودهايي است كه عناصر غذايي آنها به مرور در طي �?صل رشد آزاد مي شود . بارزترين نمونه اين كودها ، كودهاي دامي و كودسبز است كه به موازات تجزيه در خاك عناصر آنها آزاد شده و در اختيار محصول قرار مي گيرد . البته اگر مقدار ازت توليدي توسط اين كود ها بيش از حد نياز محصول بعدي باشد ، مشكل آب شويي نيترات و خروج آن از محدوده ريشه وجود خواهد داشت .
 


منابع :


 
طراحی سایت : سایت سازان